BiG X 480 · 530 · 580 · 630

Veldhakselaar van 490 tot 653 PK

BiG X 480 · 530 · 580 · 630

Veldhakselaar

BiG X 480, 530, 580 en 630: dat zijn de compacte veldhakselaars van ­KRONE met een vermogen van 490 tot 653 PK. Ze voldoen aan de hoogste eisen met betrekking tot hakselkwaliteit, capaciteit, behandeling en comfort.

 • Motor continuvermogen van 490 tot 653 PK
 • 6 Invoerwalsen voor veiligheid en hakselkwaliteit
 • MaxFlow hakseltrommels met 20, 28 of 36 messen, biogastrommel met 40 messen
 • ­KRONE VariQuick voor snel ombouwen voor werken met of zonder corn-conditioner
 • OptiMaxx corn-conditioner met walsen en een diameter van 250 mm en 570 mm breedte voor intensieve korrelkneuzing
 • ­KRONE VariLOC voor een flexibele lange en korte snede
 • ­KRONE VariStream: continue gewasstroom dankzij geveerde bodems voor hakseltrommel en worpversneller
 • Gemakkelijk aanbouwen van oogstvoorzetwerktuigen door opname met ronde boog
 • Zeer wendbaar dankzij individuele wielophanging en wiel­motoren
 • Vierwielaandrijving als optie
 • Ideaal op de weg: 3 m voertuigbreedte afhankelijk van banden

Das Häckselaggregat

Optimale laagdikte

Doorslaggevend voor een goede hakselkwaliteit is, behalve het aantal messen, ook de dikte van het getransporteerde oogstgoed en daarmee de breedte van de hakseltrommel. Daarom biedt ­KRONE voor de BiG X 480, 530, 580 en 630 de aangepaste 630 mm brede hakseltrommel aan, om de adequate en zoals bekend goede hakselkwaliteit van de grote hakselaars met 800 mm brede trommels te garanderen.

Productkenmerken

BiG X 480 · 530 · 580 · 630
BiG X 480 · 530 · 580 · 630

Over de volle breedte: De metaaldetectie aan het begin van de invoer verloopt via een sensor over de volle breedte van de eerste onderste voorperswals. Hierdoor wordt het herkennen van metaal over de gehele kanaalbreedte betrouwbaar.

 • Motor continuvermogen van 490 tot 653 PK
 • 6 Invoerwalsen voor veiligheid en hakselkwaliteit
 • MaxFlow hakseltrommels met 20, 28 of 36 messen, biogastrommel met 40 messen
 • KRONE VariQuick voor snel ombouwen voor werken met of zonder corn-conditioner
 • OptiMaxx corn-conditioner met walsen en een diameter van 250 mm en 570 mm breedte voor intensieve korrelkneuzing
 • KRONE VariLOC voor een flexibele lange en korte snede
 • KRONE VariStream: continue gewasstroom dankzij geveerde bodems voor hakseltrommel en worpversneller
 • Gemakkelijk aanbouwen van oogstvoorzetwerktuigen door opname met ronde boog
 • Zeer wendbaar dankzij individuele wielophanging en wielmotoren
 • Vierwielaandrijving als optie
 • Ideaal op de weg: 3 m voertuigbreedte afhankelijk van banden
KRONE OptiMaize
KRONE OptiMaize
 • KRONE hakseltechniek voor maïs van optimale voerkwaliteit
 • OptiMaize S, M, L, XL met variabele snijlengtes van 4 tot 30 mm
 • KRONE MaxFlow en biogas hakseltrommels met een verschillend aantal messen voor de bij het gebruik passende haksellengte
 • KRONE corn-conditioner voor optimale versnippering en korrelkneuzing
 • KRONE VariLOC voor een flexibele lange en korte snede zonder ombouwen

Met OptiMaize maakt KRONE zijn BiG X tot een absoluut flexibele veldhakselaar voor alle snijlengtes die een voerbedrijf nodig heeft. MaxFlow- en biogastrommels met een verschillend aantal messen in combinatie met daarop afgestemde KRONE tandenkneuzers zorgen voor verschillende haksellengtes binnen een bereik van 4 tot 30 mm. Dit brede spectrum kan de BiG X met behulp van het VariLOC systeem bij een verlaagde snijfrequentie zelfs zonder ombouwen of verwisselen van hakseltrommels aan.

OptiMaize XL
OptiMaize XL

OptiMaize XL: Bij een maïspercentage van meer dan 80% in het melkveemenu zonder voldoende gras of voederstro kunnen met snijlengtes van 20 tot 30 mm structurele gebreken in het voeder worden voorkomen. Ideaal voor het produceren van deze lang gesneden maïs is de MaxFlow hakseltrommel met 20 messen in combinatie met de KRONE OptiMaxx corn-conditioner met 105/123 tanden bij een toerentalverschil van 30% of 40 of 50%.

OptiMaize L
OptiMaize L

OptiMaize L: Haksellengtes van 11 tot 19 mm zijn optimaal voor melkvee bij een rantsoen met een maïspercentage van ca. 60%. Een structuur bevorderende kneuzing van de silomaïs is voorwaarde voor een voeder dat geschikt is voor de herkauwende melkkoeien. Voor OptiMaize L is in eerste instantie het gebruik van de KRONE MaxFlow hakseltrommel met 28 of 20 messen geschikt. Als kneuzingsaggregaten raden we hiervoor de KRONE OptiMaxx corn-conditioner met 105/123 tanden aan, waarvan het toerentalverschil van 30 naar 40 of 50% kan worden verhoogd.

De sterkste hakselaar ter wereld

 • Nieuwe, comfortabele, ruime cabine
 • Nieuwe joystick met zeer hoog bedieningscomfort
 • Nieuwe MAN motoren met tot 1.078 pk
 • Geveerde gewasstroom VariStream,
  optioneel met Biogastrommel met 40 messen,
  de super biogastrommel met 48 messen
 • EasyCollect 1053, het breedste maïsvoorzetstuk ter wereld,
  14 rijen maïs in één keer
  OptiMaize M
  OptiMaize M

  OptiMaize M: Voor de stierenmesterij en melkveehouderij bij voedering met vooral gras en een maïsaandeel van maximaal 40% zijn haksellengtes tussen 8 en 10 mm geschikt. Bij deze snijlengte en bijbehorende kneuzing van het hakselgoed kan een gebrek aan structuur in de voeding worden voorkomen. Voor OptiMaize M zijn de KRONE MaxFlow trommels met 36 en 28 messen geschikt. Ideale kneuzers zijn hier de KRONE OptiMaxx corn-conditioners met 123/144 tanden, waarbij het toerentalverschil van 30 naar 40 of 50% kan worden verhoogd.

  OptiMaize S
  OptiMaize S

  OptiMaize S: Als substraat voor een biogasinstallatie wordt de maïs zo kort mogelijk gehakseld. In de praktijk is, afhankelijk van de vochtigheid van het oogstgoed, een haksellengte van 4 tot 7 mm optimaal gebleken. Want hoe korter de haksellengte, des te groter het contactoppervlak voor de methaangas producerende bacteriën in de fermenteerder en daarmee de gasopbrengst. Voor het oogsten van biogasmaïs worden de KRONE veldhakselaars uitgerust met een biogastrommel, die voorzien is van 40 of 48 messen. Daarnaast kan de OptiMaize S ook met de MaxFlow hakseltrommel met 36 messen worden uitgerust. Een KRONE OptiMaxx korrelkneuzer met 123/144 tanden ontrafelt het gewas daarop met een toerentalverschil van 30% en kneust de maïskorrels, zodat ze gemakkelijk fermenteren.

  De juiste dichtheid
  De juiste dichtheid

  De juiste dichtheid: Bij snijlengtes boven 20 mm wordt het verdichten aanzienlijk bemoeilijkt. Het verdichten vraagt meer gewicht en tijd, om opwarming en schimmelnesten in de silage te voorkomen.

  “OptiMaizen” met de KRONE BiG X veldhakselaar

  „OptiMaizen” met de KRONE BiG X veldhakselaar
  Ruwvoer van de hoogste kwaliteit oogsten – hierop is het door KRONE ontwikkelde OptiMaize concept gebaseerd. Rundveehouders zijn afhankelijk van de samenstelling van het voedermenu aangewezen op silomaïs met verschillende haksellengtes. Hierbij geldt: hoe minder structuur het voedermenu bevat, des te groter moet de snijlengte van maïs zijn voor een voor herkauwers geschikte voeding. Korte snijlengtes worden vooral gebruikt bij maïs als fermentatiesubstraat in biogasinstallaties, terwijl in de stierenmesterij en melkveehouderij afhankelijk van de behoefte aan structuurvoeding duidelijk grotere haksellengtes nodig zijn. Met behulp van verschillende hakseltrommels (zie tabel) en kneuzers kunnen de BiG X hakselaars maïs met KRONE OptiMaize flexibel in kort- en langsnijprocessen oogsten. Waar bijvoorbeeld 's ochtends zo fijn mogelijk gehakselde energiemaïs, 's middags echter al grof gehakselde voedermaïs voor het rundvee moet worden geoogst, is KRONE VariLOC de ideale oplossing. Met deze in de hakseltrommel geïntegreerde schakelaandrijving kan het trommeltoerental in enkele minuten van 1250 naar 800 omw/min worden teruggebracht. Evenredig aan de verlaagde snijfrequentie neemt het snijlengtebereik met max. 50% toe. Op die manier is het mogelijk om, zonder dat de trommel hoeft te worden omgebouwd, snel te wisselen tussen korte en lange snede. In combinatie met de verschillende KRONE corn-conditioners is de BiG X hakselaar daarmee een echte allrounder. In de praktijk kunnen de haksellengtes in vier bereiken worden onderverdeeld: OptiMaize S, M, L, XL. Om de maïssilage optimaal voor de desbetreffende toepassing voor te bereiden, zijn volgens het OptiMaize concept de hierna beschreven technische oplossingen beschikbaar.

  De gewasstroom
  De gewasstroom

  Exclusief van KRONE

  • Topklasse hakselkwaliteit door zes invoerwalsen
  • Hoge doorvoer met de universele of biogas hakseltrommel
  • OptiMaxx walsen-korrelkneuzer: intensieve kneuzing
  • VariStream: continue gewasstroom
  • StreamControl: optioneel instelbare werpafstand
  • VariQuick: snel wisselen tussen graskanaal en corn-conditioner

  Als de hoogste doorvoercapaciteit gewenst is, moet de techniek kloppen. Met de BiG X biedt KRONE veldhakselaars aan die uitblinken door hun buitengewone snijkwaliteit, hoge doorvoercapaciteit en comfort. Basis daarvoor zijn de directe gewasstroom en veel innovatieve details, die aan de eisen van succesvolle loonbedrijven voldoen en het werk verlichten.

  De gewasstroom
  De gewasstroom

  De BiG X biedt meer
  Wanneer de hoogste doorvoercapaciteiten met de best mogelij ke hakselkwaliteit gewenst worden, moet de techniek erbij passen. Met de Big X biedt Krone een perfecte hakselkwaliteit, hoogste capaciteit en comfort aan. De basis daarvoor zij n vele innovatieve details, zoals bij voorbeeld de zes hydraulisch aangedreven voorperswalzen, de op het motorvermogen aangepaste hakseltrommel en de bekroonde VariStream gewasstroom.

  De invoer
  De invoer

  Zesvoudig goed

  • 6 Voordrukwalsen voor een optimale hakselkwaliteit
  • Hydraulische aandrijving:
   Instelling van haksellengte traploos vanuit de cabine Automatische instelling via AutoScan
  • Perfecte bescherming tegen vreemde voorwerpen:
   Lange weg van metaaldetector tot hakseltrommel
   Metaaldetectie over de complete kanaalbreedte

  Bij de BiG X zijn de invoerorganen al van grote invloed op de hakselkwaliteit. De zes
  invoerwalsen persen het hakselgoed continu onder hoge druk, zodat het gemakkelijker
  en exacter kan worden gehakseld. Daarbij maakt de hydraulische aandrijving van de
  invoerorganen handmatige of automatische instelling van de snijlengte mogelijk.

  Daar gaat wat doorheen
  Daar gaat wat doorheen

  Daar gaat wat doorheen: De enorme opening tussen de zes invoerwalsen garandeert een maximale doorvoercapaciteit. De robuuste aandrijvingen van de voordrukwalsen hebben een maximale belastbaarheid.

  Onder druk
  Onder druk

  Onder druk: Instelbare trekveren garanderen een hoge persdruk van de invoerwalsen en een gelijkmatig sterke verdichting van het oogstmateriaal voor de beste hakselkwaliteit.

  Praktisch
  Praktisch

  Praktisch: De invoer kan eenvoudig naar voren worden geklapt, om hakseltrommel en tegensnijkant te controleren.

  Over de volle breedte
  Over de volle breedte

  Over de volle breedte: De metaaldetectie vindt plaats met behulp van sensoren, die zich over de volle breedte aan de voorkant in de onderste invoerwals bevinden. Daardoor is het detecteren van opgenomen metalen delen over de volle breedte van het invoerkanaal verzekerd.

  Doordacht
  Doordacht

  Doordacht: Voor snelle toegang tot het hakselaggregaat kan de invoer op wielen worden geparkeerd.

  Continu, veilig en comfortabel
  Continu, veilig en comfortabel

  Continu, veilig en comfortabel: Zes voordrukwalsen en 820 mm afstand tussen de voorste wals met metaaldetector en de achterste wals zorgen voor een betere voorpersing en bescherming tegen metalen vreemde voorwerpen bij een hoge invoersnelheid. De hydraulische aandrijving maakt automatische verstelling van de haksellengte bij wisselende rijpheid via de KRONE AutoScan mogelijk. Daalt bij toenemende belasting het motortoerental tot onder 1.200 min-1, dan worden de invoer en het voorzetwerktuig bij draaiende hakseltrommel automatisch gestopt. Door een te laag toerental veroorzaakte verstoppingen kosten namelijk tijd en geld.

  Het hakselaggregaat
  Het hakselaggregaat

  Passend bij het motorvermogen

  • Hakseltrommels met 20, 28, 36 of 40 messen voor OptiMaize S t/m XL
  • Hoge vliegwielmassa: gesloten trommels met diameter van 660 mm
  • Eersteklas hakselkwaliteit: op de BiG X 480, 530, 580 en 630 afgestemde trommels
   met een breedte van 630 mm
  • Laag brandstofverbruik: hoge vliegwielmassa, trekkende snede

  Met op de hakselaar afgestemde trommelafmetingen en optimaal gekozen aantal en vorm van messen kan niet alleen het vermogen van de BiG X worden vergroot, maar worden ook de toepassingsmogelijkheden voor OptiMaize S, M, L en XL uitgebreid. Het veelzijdige aanbod van trommels voor de BiG X heeft zijn kwaliteiten bewezen en maakt wereldwijd een veelzijdig en productief gebruik bij de beste hakselkwaliteit mogelijk.

  Bijpassend en veilig
  Bijpassend en veilig

  Bijpassend en veilig: De BiG X kan met gras- of maïsmessen worden uitgerust. Langgaten maken een exacte instelling ten opzichte van de tegensnijkant mogelijk, zorgen voor veiligheid bij het raken van vaste voorwerpen en voorkomen mesbreuk.

  Trekkende snede
  Trekkende snede

  Trekkende snede: Met de V-vormige, onder een hoek van 11° ten opzichte van de tegensnijkant geplaatste messen overtuigen de KRONE hakseltrommels door hun continue gewasstroom, rustige loop en laag benodigd vermogen.

  Optimale laagdikte
  Optimale laagdikte

  Optimale laagdikte: Doorslaggevend voor een goede hakselkwaliteit is, behalve het aantal messen, ook de dikte van het getransporteerde oogstgoed en daarmee de breedte van de hakseltrommel. Daarom biedt KRONE voor de BiG X 480, 530, 580 en 630 de aangepaste 630 mm brede hakseltrommel aan, om de adequate en zoals bekend goede hakselkwaliteit van de grote hakselaars met 800 mm brede trommels te garanderen.

  De KRONE MaxFlow hakseltrommels
  De KRONE MaxFlow hakseltrommels

  De Universele trommel

  • Voor gras, voordroogkuil, gehele-plant silage en maïs in OptiMaize S, M, L, XL
  • Hakseltrommels met 20, 28 of 36 messen
  • Grote doorvoerruimte onder de messendragers
  • Messen snel in en uit te bouwen

  De MaxFlow hakseltrommels zijn specialisten als het om de bereiding van kwaliteitssilage gaat. Omdat het oogsten van voordroogkuil bij onregelmatig gevormde zwaden hoge eisen aan de hakseltrommel stelt, hebben deze speciaal gevormde messendragers, die voor meer ruimte onder de messen zorgen. Door de grotere “zakken” en de geveerde trommelbodem loopt de BiG X zeer rustig en heeft hij bij kortstondige gewasophopingen hoge vermogensreserves.

  OptiMaize XL, 20 messen
  OptiMaize XL, 20 messen

  OptiMaize XL - 20 messen: Deze 'langgoed hakseltrommel' wordt veelvuldig toegepast in landen waar grote snijlengtes standaard zijn. Snijlengtebereik: 20 messen: 5 - 29 mm

  OptiMaize L, M, 28 messen
  OptiMaize L, M, 28 messen

  OptiMaize L, M - 28 messen: De hakseltrommel met 28 messen is universeel inzetbaar en met een halve messenset zeer geschikt voor toepassingen met grotere snijlengtes. Snijlengtebereik: 28 messen: 4 - 22 mm 14 messen: 8 - 42 mm

  OptiMaize M, S, 36 messen
  OptiMaize M, S, 36 messen

  OptiMaize M,S - 36 messen: Met de hoge doorvoer in een breed snijlengtespectrum is de hakseltrommel met 36 messen heel snel en is hij met een halve messenset zeer geschikt voor gebruik bij grotere snijlengtes. Snijlengtebereik: 36 messen: 3 - 17 mm 18 messen: 6 - 34 mm

  Ruimte voor doorvoer
  Ruimte voor doorvoer

  Ruimte voor doorvoer: De plaatsing en vormgeving van de messendragers zorgen voor veel ruimte onder de messen. De grotere doorvoerruimte maakt een hoge doorvoer en rustige loop mogelijk, met name bij grote snijlengtes.

  Zodat alles klopt
  Zodat alles klopt

  Zodat alles klopt: Voor een goede snijkwaliteit moet de afstand tussen mes en tegensnijkant kloppen. Het richten van de messen vindt snel en eenvoudig via de excenter plaats.

  Snel monteren van messen
  Snel monteren van messen

  Snel monteren van messen: Elk mes is met maar drie zeskantbouten aan de hakseltrommel bevestigd. De boven het mes geplaatste messendrager van de trommel geeft het mes extra stevigheid.

  Altijd de juiste lengte
  Altijd de juiste lengte

  Altijd de juiste lengte: Voor OptiMaize biedt KRONE veel technische oplossingen wat de hakseltrommel betreft. Met de hele of halve messenset kan de gewenste haksellengte met de verschillende KRONE hakseltrommels optimaal aan de eisen worden aangepast.

  De KRONE biogastrommel
  De KRONE biogastrommel

  De speciale trommel voor korte haksellengtes

  • 40 V-vormig geplaatste messen
  • Hoge snijfrequentie
  • Hoge capaciteit
  • OptiMaize S
  • Hoge gasopbrengst

  De met 40 messen uitgeruste KRONE biogastrommel verkleint het oogstgoed zeer intensief. De geringe haksellengte van OptiMaize S staat garant voor een hoge doorvoercapaciteit, zowel bij het oogsten op het veld als in de fermenteerder. Hierdoor draagt de BiG X wezenlijk bij aan het economische succes van biogasinstallaties.

  Hogere prestaties – lagere kosten
  Hogere prestaties – lagere kosten

  Bij korte haksellengtes levert het gebruik van de KRONE biogastrommel met 40 messen vergeleken met de MaxFlow hakseltrommel met 28 messen een bijna 25% hogere doorvoercapaciteit op. Hierbij kan het brandstofverbruik tot ca. 16% per ton gehakseld oogstgoed worden verminderd.

  Hoge snijfrequentie
  Hoge snijfrequentie

  Hoge snijfrequentie: Dankzij de hoge snijfrequentie met 40 messen kan met de biogastrommel ook bij een geringe haksellengte sneller worden gereden en een hogere doorvoercapaciteit worden bereikt.

  40 messen
  40 messen

  40 messen: Vanwege de hogere doorvoer en het lagere dieselverbruik per ton gehakselde maïs verdient de biogastrommel met 40 messen zichzelf snel terug. Het met een theoretische snijlengte van 2,5 tot 15 mm korte hakselgoed verhoogt de efficiëntie in de fermenteerder van de biogasinstallatie. Door de verbeterde gasopbrengst per m³ hakselgoed kan een kleiner areaal voor de productie van biogas worden gebruikt.

  KRONE VariLOC
  KRONE VariLOC

  KRONE VariLOC

  • Allrounder bij OptiMaize door een wereldwijd uniek systeem
  • Aandrijving op de hakseltrommel voor flexibel gebruik bij korte en lange snede
  • Omschakeling van het trommeltoerental in enkele minuten
  • Geen extra ombouw of planning nodig

  VariLOC is een aandrijving in de riemschijfvan de hakseltrommel. Door het trommeltoerentalmet een standaard steeksleuteleenvoudig om te schakelen van 1.250 naar800 tpm kunt u het snijlengtebereik van dehakseltrommel met tot 50% groter maken.Met dit systeem kan snel worden gewisseldtussen kort en lang snijden. U kunt zonderextra ombouw of planning voldoen aan sterkwisselende eisen van klanten. In combinatiemet de walsen-korrelkneuzer met 105/123tanden (met 30 of 40 tot 50% toerentalverschil)wordt de BiG X op deze manier eenechte allrounder, waarmee u een maximaleflexibiliteit bereikt.

  Enorm flexibel
  Enorm flexibel

  KRONE VariLOC is geschikt voor de KRONE MaxFlow hakseltrommels met 28 en 36 messen. Dankzij de schakelaandrijving kunnen alle snijlengtes van OptiMaize S t/m XL volledig naar wens met een MaxFlow met 28 of 36 messen worden bestreken.

  Breder spectrum
  Breder spectrum

  Breder spectrum: De KRONE VariLOC vergroot het snijlengtebereik van de MaxFlow hakseltrommels met 28 en 36 messen aanzienlijk. Bij de trommel met 36 messen wordt het spectrum van 3 tot 17 mm met 50% uitgebreid naar 3 tot 24 mm. Bij de trommel met 28 messen wordt het snijlengtebereik met 45% vergroot, en wel van 4 tot 22 mm naar 4 tot 30 mm. Dat is de basis voor een flexibele aanpassing van de haksellengte aan de desbetreffende toepassing van het gewas.

  De KRONE OptiMaxx walsen-korrelkneuzer
  De KRONE OptiMaxx walsen-korrelkneuzer

  Walsen-korrelkneuzer in nieuw design

  • 570 mm brede OptiMaxx walsen-korrelkneuzer met 250 mm diameter
  • Schuin vertand profiel voor perfecte kneuzing voor OptiMaize S t/m XL
  • BusaCLAD-coating technologie voor langste levensduur
  • Walsafstand vanuit de cabine gemakkelijk verstelbaar
  • Sterk veerpakket voor constant hoge aanpersdruk
  • Optimale kneuzing met optioneel toerentalverschil tot 50%

  Voor een optimale verteerbaarheid moet elke korrel intensief gekneusd zijn. Aan deze eis uit de praktijk voldoen de door KRONE nieuw ontwikkelde OptiMaxx walsen-korrelkneuzers met hun schuin vertande profiel uitstekend. De walsen onderscheiden zich door hun grote diameter van 250 mm en breedte van 570 mm.

  OptiMaxx 250: topstandaard
  OptiMaxx 250: topstandaard

  Met de nieuwe OptiMaxx 250 biedt KRONE voor zijn BiG X-serie 480/530/580/630 een walsen-korrelkneuzer die nog beter werk levert. Deze nieuw ontwikkelde kneuzer onderscheidt zich door de volgende eigenschappen:

  • Walsen met grote diameter van 250 mm en uniek afschuifeffect
   door schuin vertand walsprofiel
  • Combinatie van tandenkneuzers met speciale aantallen tanden:
   - 105/123 tanden voor middellange tot lange haksellengtes
   - 123/144 tanden voor korte tot middellange haksellengtes
  • Toerental standaard 30%, optioneel 40 resp. 50%
   voor intensievere versnippering en beste korrelontsluiting
  • Optioneel: walsen in HD-uitvoering met innovatieve BusaCLAD-coating technologie
   - Beste bescherming tegen slijtage voor de langste levensduur
   onder alle oogstomstandigheden
  • Temperatuurbewaking bij de walsenlagering met een indicator op
   de terminal voor de hoogste veiligheid als optie
  Variabele walsafstand
  Variabele walsafstand

  Variabele walsafstand: De walsafstand kan vanuit de cabine traploos aan de oogstomstandigheden worden aangepast. De bestuurder kan op elk moment via het display de actuele instelling controleren.

  Voor maximale intensiteit
  Voor maximale intensiteit

  De twee getande walsen draaien standaard met een snelheidsverschil van 30%. Dit kan naar 40 tot 50% worden verhoogd, bijvoorbeeld om bij lange haksellengtes (OptiMaize XL) een volledige kneuzing en versnippering van lange gewassen te bereiken.

  Perfecte kneuzing
  Perfecte kneuzing

  De nieuwe OptiMaxx corn-conditioners met walsen hebben nu een 5 graden schuin staand tandprofiel. Dit resulteert in een duidelijk verbeterde afschuiving met perfecte kneuzing van het oogstgoed. Dit wordt zowel in lengteals in dwarsrichting zeer intensief gekneusd.

  KRONE VariQuick
  KRONE VariQuick
  • Snel wisselen van graskanaal naar korrelkneuzer en omgekeerd
  • Eenvoudig omschakelen via kettingaandrijving
  • Binnen enkele minuten omgezet
  • Snel en eenvoudig uitbouwen van de korrelkneuzer

  VariQuick maakt een zeer snelle omstelling van de BiG X van maïs naar gras en omgekeerd mogelijk. Met behulp van een kettingaandrijving, met optionele elektrische aandrijving, kan de korrelkneuzer heel eenvoudig in of uit de gewasstroom worden gezwenkt. Bij langdurige inzet in het gras kan de korrelkneuzer naar beneden worden gezwenkt en vervolgens aan de zijkant worden uitgebouwd.

  Demontage van de korrelkneuzer
  Demontage van de korrelkneuzer

  Wanneer de korrelkneuzer lange tijd niet hoeft te worden gebruikt, kan deze via de kettingaandrijving omlaag worden gezwenkt en vervolgens worden gedemonteerd.

  Korrelkneuzer in de parkeerpositie
  Korrelkneuzer in de parkeerpositie

  Met behulp van de kettingaandrijving wordt de korrelkneuzer uit de gewasstroom genomen en bevindt deze zich in een parkeerpositie. Hierdoor kan er vlot met het graskanaal worden gewerkt.

  Korrelkneuzer in gebruik
  Korrelkneuzer in gebruik

  In deze positie bevindt de korrelkneuzer zich in de gewasstroom. Zo kan de kneuzer de maïskorrels of andere gewassen intensief kneuzen, om de bestanddelen beter te pletten en te versnipperen.

  Eenvoudig te transporteren
  Eenvoudig te transporteren

  Nadat de transportwielen zonder gereedschap zijn aangebracht, kan de omlaag gezwenkte korrelkneuzer zijdelings onder de hakselaar worden uitgetrokken en naar de opbergplaats worden gerold.

  Snel wisselen
  Snel wisselen

  Met een kettingaandrijving en een draaispindel of optionele elektromotor (zoals in de afbeelding) kan snel worden gewisseld tussen korrelkneuzer en graskanaal en omgekeerd. Zo kan de BiG X in een mum van tijd flexibel voor maïs/gras of GPS/ gras worden ingezet.

  KRONE VariStream
  KRONE VariStream

  Exclusief van KRONE

  • Continuvermogen bij onregelmatige gewastoevoer
  • Rustiger hakselen ook bij ongelijkmatige zwaden
  • Hoge doorvoercapaciteit
  • Beste hakselkwaliteit
  • Maximaal werkcomfort

  Met geveerde bodems onder de hakseltrommel en achter de worpversneller zorgt de KRONE VariStream voor een continu werkproces zonder verstoppingen, zelfs bij een ongelijkmatige gewastoevoer. Hierdoor kan de hakselaar beter worden belast in het grensgebied en heeft hij bovendien minder diesel per uur nodig.

  Constante uitworp met gebundelde straal
  Constante uitworp met gebundelde straal

  Constante uitworp met gebundelde straal: Met de geveerde achterwand van de worpversneller bereikt u onder alle omstandigheden de optimale werpcapaciteit en kunt u de transportwagen doelgericht beladen.

  Beste hakselkwaliteit, ook bij ongelijkmatige gewastoevoer
  Beste hakselkwaliteit, ook bij ongelijkmatige gewastoevoer

  Beste hakselkwaliteit, ook bij ongelijkmatige gewastoevoer: De geveerde trommelbodem is aan de voorkant verbonden met het aambeeld van de tegensnijkant. Bij het nastellen van de tegensnijkant blijft de afstand tussen trommelbodem en mes constant. De hakselkwaliteit verandert daardoor niet, ook niet als de geveerde trommelbodem bij onregelmatige gewastoevoer uitwijkt.

  Geveerd werkt beter
  Geveerd werkt beter

  Geveerd werkt beter: Welke hakselaarbestuurder kent het niet? Ophopingen in onregelmatig gevormde zwaden vereisen meer concentratie, verminderen de capaciteit en kunnen uiteindelijk tot verstoppingen in de lospijp leiden. De geveerde bodem van de hakseltrommel en de geveerde achterwand van de worpversneller maken bij een abrupte doorgang door hoge oogsthoeveelheden een korte verbreding van het gewasstroomkanaal mogelijk. De flexibele doorsnede van het kanaal draagt bij aan het ontzien van de motor en hakselaggregaten. De hakselaar loopt rustiger en levert meer capaciteit.

  StreamControl
  StreamControl
  • Instelbare werpafstand vanuit de cabine als optie
  • Gebundelde gewasstraal, ook bij grote werpafstand
  • Lager benodigd vermogen evenredig aan afnemende werpafstand
  • Verliesvrije, exacte vulling van de transportwagens

  Vanuit de cabine kan de werpafstand via een zwenkbare klep in de achterwand van de worpversneller handig worden versteld, om deze snel aan de transportwagens aan te passen. Doordat de worpversneller bij een kleine werpafstand minder vermogen nodig heeft, is het hierdoor bespaarde motorvermogen beschikbaar voor het hakselaggregaat en wordt de hakselcapaciteit verhoogd.

  Traploos via elektromotor
  Traploos via elektromotor

  Traploos via elektromotor: De traploze instelling van de zwenkbare klep in de achterwand van de worpversneller vindt plaats via een elektrische stelmotor.

  In de armleuning
  In de armleuning

  In de armleuning: De extra werpafstand instelling in de armleuning biedt de bestuurder een maximaal comfort.

  Via de rijhendel
  Via de rijhendel

  Via de rijhendel: Toetsen in het bedieningsveld van de rijhendel maken een snelle en eenvoudige bediening van de worpbreedte-instelling mogelijk.

  Instelling van de werpafstand
  Instelling van de werpafstand

  Instelling van de werpafstand: De instelling van de werpafstand vindt plaats via de zwenkbare klep van de achterwand van de worpversneller. Voor de “kleine” werpafstand wordt de klep uit de gewasstroom gezwenkt. Het oogstgoed heeft dan minder contact met de worpversneller. Voor de “grote” werpafstand wordt de klep in de gewasstroom gezwenkt. Het oogstgoed heeft dan meer contact met de worpversneller.

  Worpversneller
  Worpversneller

  Worpversneller: De werpschoepen zijn zodanig gevormd dat de gewasstroom met een hoge werpcapaciteit naar het midden wordt gevoerd.

  Bij grote werpafstand
  Bij grote werpafstand

  Bij grote werpafstand: Tijdens het beladen van volgende transporteenheden moet de gewasstraal de lospijp met hoge snelheid verlaten. De grote afstand over de trekker heen naar de transportwagen vereist een krachtige, gebundelde straal.

  Bij kleine werpafstand
  Bij kleine werpafstand

  Bij kleine werpafstand: Bij een kleine werpafstand en parallel rijden van de transporteenheden is slechts een zwakke straal met lage snelheid nodig. Vanwege de “zwakkere” straal ontstaat er een vermogensreserve, die voor een hogere hakselcapaciteit kan worden ingezet.

  KRONE voorzetwerktuigen
  KRONE voorzetwerktuigen
  • Comfortabel aan- en afkoppelen
  • Maximale veiligheid
  • Minimale montagetijden
  • Compacte aanbouw

  Het snelkoppelsysteem van de BiG X maakt snel, eenvoudig en veilig aan- en afkoppelen van de voorzetwerktuigen vanuit de bestuurdersstoel mogelijk. Zowel bij ombouw voor transport over de weg als bij wisselend oogstgoed minimaliseert de snelkoppeling de ombouwtijden, zodat voor het eigenlijke oogstwerk meer tijd beschikbaar is.

  Automatisch
  Automatisch

  Automatisch: De optioneel veerbelaste snelkoppeling zorgt voor automatisch en veilig aankoppelen van de voorzetwerktuig aandrijving. Daarbij wordt de aandrijfstreng automatisch vergrendeld. De strak aansluitende aandrijving is voor maximale belastingen ontworpen.

  Comfortabel
  Comfortabel

  Comfortabel: Bouten aan de onderste drager van het draagframe vergrendelen het voorzetwerktuig. Optioneel daarbij zijn de hydraulisch bedienbare vergrendelingspennen, die vanuit de bestuurdersstoel bediend kunnen worden en daarmee het bedieningscomfort verhogen.

  Uniek
  Uniek

  Uniek: De door de geleidingsrollen gedragen ronde boog aan de voorzetwerktuigen maakt zijdelings pendelen van de voorzetwerktuigen mogelijk. Overtuigend hierbij zijn de brede pendelweg en het eenvoudig aan- en afkoppelen van de voorzetwerktuigen.

  Eenvoudig
  Eenvoudig

  Eenvoudig: Voor het aankoppelen grijpen de twee geleidingsrollen van het BiG X draagframe onder de ronde boog van het voorzetwerktuig.

  Volledige aanpassing
  Volledige aanpassing

  Volledige aanpassing: Hydraulische cilinders aan de zijkanten aan de pendelend opgehangen onderste drager maken actieve aanpassing van het voorzetwerktuig aan oneffenheden in de bodem mogelijk. Voor vrij pendelen worden de hydraulische cilinders drukloos geschakeld.

  Perfect
  Perfect

  Perfect: Het robuuste draagframe met aan de bovenkant geplaatste geleidingsrollen en aan de onderkant geplaatste draagbalk met optioneel hydraulische vergrendelingsbouten vergemakkelijken het aan- en afkoppelen van de voorzetwerktuigen en zorgen voor een veilige geleiding daarvan.

  KRONE EasyFlow 300 S | 380 S
  KRONE EasyFlow 300 S | 380 S

  De pick-up zonder curvenbaan

  • Hogere prestaties, rustige loop, minder slijtage
  • Traploze toerental instelling vanuit de bestuurdersstoel
  • Automatische aanpassing van toerental aan rijsnelheid
  • Snelkoppeling met ronde boog voor eenvoudig aan- en afkoppelen en beste bodemaanpassing
  • Zes rijen tanden voor hoge capaciteit

  De ongestuurde pick-ups EasyFlow 300 S en 380 S van KRONE beschikken niet over omkeerrollen of curvebanen. Vergeleken met conventionele pick-ups heeft de EasyFlow tot 58% minder bewegende delen en overtuigt hij door een maximaal rustige loop, geringe slijtage en daardoor lage onderhouds- en servicekosten. Met een ca. 30% hoger toerental neemt de EasyFlow schoon op en presteert hij beter.

  Sterke aandrijvingen
  Sterke aandrijvingen

  Sterke aandrijvingen: De aandrijvingen voor de pick-up aan de zijkanten en de transportvijzels zijn robuust vormgegeven en bestand tegen de zwaarste belastingen. Automatische overlastkoppelingen beveiligen de aandrijvingen.

  Instelbare toevoerplaten
  Instelbare toevoerplaten

  Instelbare toevoerplaten: De gekartelde toevoerplaten zijn qua agressiviteit tweevoudig instelbaar. Hiermee bent u optimaal uitgerust.

  Hardox slijtplaten
  Hardox slijtplaten

  Hardox slijtplaten: Extra verwisselbare Hardox slijtplaten verhogen de levensduur van de bak in het invoerdeel. Hardox is zeer slijtvast en ijzersterk onder de zwaarste omstandigheden.

  Hoge doorvoercapaciteit
  Hoge doorvoercapaciteit

  Hoge doorvoercapaciteit: De met een buitendiameter van 600 mm grote toevoervijzel presteert ook in vol en overmatig lang oogstgoed uitstekend.

  Perfecte bodemaanpassing
  Perfecte bodemaanpassing

  Perfecte bodemaanpassing: Afhankelijk van de werkbreedte zorgen een of twee looprollen aan de achterkant voor de bodemaanpassing. De looprollen zijn in hoogte verstelbaar.

  Snel wisselen tussen percelen
  Snel wisselen tussen percelen

  Snel wisselen tussen percelen: De aan de zijkanten nalopende en in hoogte verstelbare tastwielen kunnen voor transport vanuit de bestuurdersstoel hydraulisch worden ingezwenkt.

  Past altijd
  Past altijd

  Past altijd: De traploze hoogte-instelling en instelbare veerontlasting van de gewasgeleiderol maken aanpassing aan verschillende zwaddiktes mogelijk en zorgen voor een constante loop.

  Met gewasgeleiderol
  Met gewasgeleiderol

  Met gewasgeleiderol: EasyFlow is standaard met een verstelbare gewasgeleiderol met groot volume uitgerust. Daardoor is ook bij snel rijden een meer gelijkmatige gewasstroom verzekerd.

  W-vorm
  W-vorm

  W-vorm: De in zes rijen W-vormig geplaatste dubbele tanden zorgen voor een gelijkmatige gewasopname bij een minimale belasting en laag benodigd vermogen. De pick-up werkt niet alleen schoon, maar zorgt ook bij ophopingen in het zwad voor een continue gewasstroom en de beste hakselkwaliteit.

  Twee werkbreedten
  Twee werkbreedten

  Twee werkbreedten: Met hun werkbreedte van 3,00 m of 3,80 m en zes W-vormig uitgevoerde tandrijen leveren de ongestuurde KRONE pick-ups EasyFlow 300 S en 380 S hoge prestaties en laten ze niets liggen. Afhankelijk van zwaddikte en werktempo kunt u het toerental van de EasyFlow vanuit de bestuurdersstoel traploos variëren. Bij automatische instelling wordt de rijsnelheid zonder ingrijpen van de bestuurder aangepast. De ronde boogopname maakt een breed pendelbereik mogelijk en vergemakkelijkt het aan- en afkoppelen.

  Comfort dat het werk lichter maakt
  Comfort dat het werk lichter maakt

  Comfort dat het werk lichter maakt: Bij het omkeren worden de transportvijzel en gewasgeleiderol automatisch omhoog gebracht. Door de metaaldetector gevonden vreemde voorwerpen kunnen eenvoudig worden verwijderd. Zodra de hakselaar doorrijdt, bewegen de gewasgeleiderol en vijzel automatisch terug naar de werkstand.

  KRONE XDisc 620
  KRONE XDisc 620
  • Directe snij-inrichting met werkbreedte van 6,20 m
  • Hoge doorvoercapaciteit, laag benodigd vermogen
  • Wereldwijd beproefde KRONE EasyCut maaiwerktechniek
  • KRONE SafeCut: unieke bescherming van de maaischijven
  • Sterke toevoervijzels met verwisselbare slijtplaten van Hardox

  Op basis van de bewezen KRONE EasyCut schijvenmaaiertechniek kan de BiG X met de XDisc directe snij-inrichting in één werkgang GPS (Gehele Plant Silage) maaien en hakselen. SmartCut zorgt voor een hoge snijcapaciteit in combinatie met een optimale snijkwaliteit; SafeCut voorkomt schade als gevolg van vreemde voorwerpen.

  Het moet snel gaan
  Het moet snel gaan

  Het moet snel gaan: De XDisc kan heel gemakkelijk en snel worden aan- en afgekoppeld. De hakselaar rijdt met de rollen van de snelkoppeling onder het buisframe van de XDisc. De optionele veerbelaste snelkoppeling voor de aandrijving en de optionele hydraulische vergrendeling verhogen het comfort.

  Met tot 40 km/h veilig onderweg
  Met tot 40 km/h veilig onderweg

  Met tot 40 km/h veilig onderweg: Voor het transport kan de XDisc snel en eenvoudig op een speciaal hiervoor ontwikkelde transportwagen worden geplaatst. Met het geïntegreerde remsysteem zit u altijd safe.

  Werken zonder verstoppingen
  Werken zonder verstoppingen

  Om de gewasstroom bij volumineuze en hoge gewassen te optimaliseren, kan de XDisc met een optionele gewasgeleiderol worden uitgerust. Deze verzekert werken zonder verstoppingen, ook onder extreme omstandigheden.

  Zuiver snijden
  Zuiver snijden

  Zuiver snijden: Met de optionele, aan de zijkant aangebrachte en hydraulisch aangedreven messen worden ook sterk in elkaar gewoekerde gewassen zuiver afgesneden. Dat zorgt in diverse GPS-mengsels voor een verliesarme oogst.

  Sterk in doorvoercapaciteit
  Sterk in doorvoercapaciteit

  Sterk in doorvoercapaciteit: De supersterke toevoervijzel met diameter van 900 mm werkt ook in volumineuze en hoge bestanden zonder storingen. Hij heeft pendellagers en kan worden omgekeerd. De vijzelwindingen zijn voorzien van verwisselbare slijtplaten van Hardox.

  Messen wisselen in een oogwenk
  Messen wisselen in een oogwenk

  Messen wisselen in een oogwenk: De messensnelsluiting is voor veel praktijkmensen een must. De messen kunnen op het land snel en gemakkelijk worden verwisseld.

  SmartCut: streeploos maaien
  SmartCut: streeploos maaien

  SmartCut: streeploos maaien - Omdat de maaischijven zowel naar achteren als in tegengestelde rijrichting naar voren draaien, moet voor een schoon zwad de overlapping van de mesloopbanen kloppen. Daarom is de overlapping van de messen tussen de naar voren uit elkaar lopende schijven groter – wat ideaal is voor een streeploos zwad. De grotere afstand tussen de naar achteren lopende messen bevordert de afvoer van grote hoeveelheden voer.

  Maaien en hakselen in één werkgang
  Maaien en hakselen in één werkgang

  Maaien en hakselen in één werkgang: KRONE XDisc is de specialist voor silage van hele planten en daardoor veelzijdig inzetbaar. XDisc staat voor een verliesvrije oogst en valt op door zijn zuivere snede. Met de grote transportvijzel van 900 mm diameter levert de BiG X enorme prestaties en kan hij ook lang en volumineus oogstgoed probleemloos opnemen.

  Absoluut veilig
  Absoluut veilig

  Absoluut veilig: In plaats van de klap volledig op de aandrijftandwielen van de maaibalk over te brengen, breken de spanhulzen in de aandrijfas bij kortstondige overbelasting af. De doordraaiende rondselas draait via de hefdraad de maaischijf naar boven. De maaischijf verlaat de gevarenzone, bevindt zich boven de mesloopbanen van aangrenzende schijven en gaat niet verloren. SafeCut voorkomt schade aan de tandwielaandrijving en de aangrenzende schijven. De spanhuls kan in luttele minuten worden vervangen en dat brengt nauwelijks kosten met zich mee.

  SafeCut – alleen van KRONE
  SafeCut – alleen van KRONE

  SafeCut – alleen van KRONE. Ledereen kent dat: botsingen kunnen schade en reparatiekosten met zich meebrengen. KRONE biedt in dit opzicht met SafeCut een hoge mate van veiligheid. De beveiliging van de maaischijven tegen vreemde voorwerpen is uniek. SafeCut behoort bij de XDisc tot de basisuitrusting.

  KRONE EasyCollect
  KRONE EasyCollect
  • Rij-onafhankelijke maïsvoorzetwerktuigen met werkbreedte van 4,50 tot 9,00 m
  • Optimale hakselkwaliteit bij minder overlengte door lengte-invoer van de planten
  • Eenvoudig aan te bouwen en laag benodigd vermogen
  • Centrale aandrijving
  • Optioneel extra onderstel bij tweedelige EasyCollect voor maximale veiligheid op de weg

  De rij-onafhankelijke EasyCollect is veelzijdig inzetbaar en onderscheidt zicht door de gewastoevoer in lengterichting met voortreffelijke hakselkwaliteit. Want overlengte is zowel bij het voederen als in biogasinstallaties ongewenst. Het unieke collector-principe heeft zich wereldwijd optimaal bewezen en staat garant voor lage arbeidskosten.

  Maximale doorgang
  Maximale doorgang

  Maximale doorgang: De doorgangsbreedte bij de EasyCollect is afgestemd op de breedte van de hakseltrommel en garandeert een maximale doorvoercapaciteit bij een optimale hakselkwaliteit. Door de rechtlijnige toevoer en de grote opening is een storingsvrije en exacte gewasstroom gewaarborgd.

  Veilige geleiding
  Veilige geleiding

  Veilige geleiding: Bij gebruik van de autopilot tasten de beugels op de middelste punt van de maïsbek de afstand tussen de maïsrijen af. De geleiding van de BiG X volgt daarna automatisch de maïsrijen. De bestuurder wordt hierdoor ontlast.

  Optimale gewasstroom
  Optimale gewasstroom

  Optimale gewasstroom: De plantenverdeler kan zodanig hydraulisch in hoogte aan het oogstgoed worden aangepast, dat de planten bij het naar binnen trekken in het hakselaggregaat door de buisbeugels naar het bovenste gedeelte worden gevoerd.

  Gelijke stoppelhoogte
  Gelijke stoppelhoogte

  Gelijke stoppelhoogte: De afstandssensoren aan de zijkanten van de EasyCollect zorgen voor een altijd gelijke stoppelhoogte op ongelijk terrein. Met de afstandssensoren kan de EasyCollect zich niet alleen dwars maar ook in de lengte ten opzichte van de rijrichting aan de ingestelde werkhoogte aanpassen.

  Veilige opname
  Veilige opname

  Veilige opname: EasyCollect werkt in elke situatie. EasyCollect neemt ook individuele maïsrijen zuiver op, transporteert ze naar het midden en voert ze vervolgens naar het hakselaggregaat. De geordende toevoer en invoer van de planten in de lengte maken een optimale hakselkwaliteit mogelijk.

  Geniaal eenvoudig – gewoonweg geniaal
  Geniaal eenvoudig – gewoonweg geniaal

  Geniaal eenvoudig – gewoonweg geniaal: De EasyCollect overtuigt door zijn modulaire en eenvoudige opbouw met de eindloos rondom lopende collectors. Het resultaat: een merkbaar lager gewicht, minder onderhoud en een langere levensduur.

  Comfortabel
  Comfortabel

  Comfortabel: Voor de tweedelige maïsbekken is als optie een extra onderstel verkrijgbaar, dat de vooras van de hakselaar ontlast en zo voor nog comfortabeler en veiliger transport over de weg zorgt. Het onderstel kan voor het aan- en afkoppelen gemakkelijk vanuit de cabine worden vergrendeld en ontgrendeld.

  Gewoon goed
  Gewoon goed

  Gewoon goed: De eenvoudige opbouw van de tweedelige maïsbekken overtuigt. De geringe transportbreedte, de smalle opbouw en het goede zicht staan garant voor een veilig transport.

  Centrale aandrijving
  Centrale aandrijving

  Centrale aandrijving: De centrale aandrijving via automatische koppelingen op de aandrijfassen brengt het volledige vermogen op de klapbare collectors over.

  Met trekkende snede
  Met trekkende snede

  Met trekkende snede: De maïsstengels worden door vaststaande getrapte messen en rondom lopende snijmessen afschuivend afgesneden. De eenvoudig verwisselbare messen zijn zelfscherpend.

  Uniek – sterk in presteren
  Uniek – sterk in presteren

  Uniek – sterk in presteren: Met werkbreedten van 4,50 m tot 9,00 m kunnen de BiG X 480, 530, 580 en 630 met twee- of driedelige rij-onafhankelijke voorzetwerktuigen voor het hakselen van maïs worden uitgerust. De eindloos rondom lopende collectors transporteren de afgesneden planten naar het midden, waar ze in lengterichting in de invoer worden gevoerd. Ideaal voor de beste hakselkwaliteit met minder overlengte.

  KRONE XCollect
  KRONE XCollect
  • Maïsbekken met werkbreedten van 6 m, 7,50 m en 9 m
  • Roterende sikkelschijven voor rij-onafhankelijk oogsten
  • Collectorprincipe met scheiding van snijden en transporteren
  • Vrije snede zonder schokken om verlies van kolven te voorkomen
  • Variabel toerental ter aanpassing van de snijfrequentie aan de oogstomstandigheden

  Als alternatief voor de EasyCollect modellen, die zich jarenlang bewezen hebben, biedt KRONE nu ook een nieuwe maïsbek van de XCollect-serie aan. Bij deze aggregaten vindt het snijden en transporteren van het oogstgoed onafhankelijk van elkaar in twee processen plaats. Daarmee reageert KRONE op de wereldwijd uiteenlopende eisen en
  oogstomstandigheden.

  Gerafelde stoppels
  Gerafelde stoppels

  Door de snel draaiende sikkelschijven worden de planten afgesneden en de stoppels intensief opengerafeld. Dit bevordert een snelle verrotting van de stoppels.

  Verliesvrij oogsten
  Verliesvrij oogsten

  Verliesvrij oogsten: De roterende sikkelschijven zijn horizontaal afgesteld, zodat de planten bij het afsnijden direct op de sikkelvormige schijven staan. Dit verzekert soepel snijden en voorkomt verlies van kolven.

  Verliesvrij oogsten
  Verliesvrij oogsten

  BiG X 580 en 630 PowerSplit: Met PowerSplit wordt het motorvermogen automatisch aangepast aan de omstandigheden. Eco Power wordt gebruikt wanneer u minder motorvermogen nodig heeft bijv bij grashakselen. Als u meer vermogen nodig heeft, schakelt de BiG X om naar X Power. Met dit systeem bent u flexibel, verlaagt u het dieselverbruik en ontziet u het milieu.

  Compacte bouwwijze
  Compacte bouwwijze

  De 3-delige XCollect maïsbekken kunnen voor het transport over de weg goed worden ingeklapt. Daardoor ligt de transportbreedte bij de XCollect 600-3 en 750-3 op 3 m, bij de XCollect 900-3 op 3,29 m. Met behulp van geoptimaliseerde klaphydrauliek gaat het in- en uitklappen nog sneller.

  Compacte bouwwijze
  Compacte bouwwijze

  BiG X 580 en 630 PowerSplit: Met PowerSplit wordt het motorvermogen automatisch aangepast aan de omstandigheden. Eco Power wordt gebruikt wanneer u minder motorvermogen nodig heeft bijv bij grashakselen. Als u meer vermogen nodig heeft, schakelt de BiG X om naar X Power. Met dit systeem bent u flexibel, verlaagt u het dieselverbruik en ontziet u het milieu.

  Goed beveiligd
  Goed beveiligd

  De aandrijving van de sikkelschijven is door middel van sterratelkoppelingen tegen overbelasting beveiligd. De toerentalbewaking van de schijven (paarsgewijs) informeert de bestuurder bij overbelasting via een indicatie op de machineterminal. De schijven hebben elk nog een extra overlastbeveiliging in de vorm van frictievoeringen.

  Over de grond glijden
  Over de grond glijden

  Met behulp van drie tastsloffen (midden en buiten) past het maïsvoorzetstuk zich optimaal aan het grondoppervlak aan. Dit garandeert ook op onregelmatig terrein steeds een zuiver oogstbeeld.

  Altijd alles onder controle
  Altijd alles onder controle

  Het beproefde collectorprincipe zorgt door middel van een ordelijke invoer van de maïsstengels in lengterichting in het hakselaggregaat voor absoluut exact hakselen en een duidelijk verminderd aandeel overlengte. Dankzij de standaard aanpassing van de collectorsnelheid is een goede hakselkwaliteit altijd verzekerd.

  Comfort bescherming
  Comfort bescherming

  Comfort bescherming: Een geniale oplossing biedt KRONE met de optioneel in de maïsbek te integreren comfort voorzijdebescherming. Deze bescherming kan met een druk op de knop automatisch bij het wisselen tussen veld en weg samen met de maïsbek in en uit worden geklapt, zonder dat de bestuurder de cabine hoeft te verlaten. Dat is niet alleen gemakkelijk, maar er is ook minder ombouw nodig ten gunste van de productiviteit.

  Centrale aandrijving
  Centrale aandrijving

  Centrale aandrijving: Via een schakeltrap in de aandrijfstreng kan het toerental van de schijven en daarmee de snijfrequentie aan het verwerkte oogstgoed en de omstandigheden worden aangepast.

  Vrije snede
  Vrije snede

  Snel roterende sikkelschijven snijden de maïsplanten af. Elke sikkelschijf is in het midden door middel van een bout aan de aandrijfstreng bevestigd. Boven de schijven rondom lopende collectors transporteren het oogstgoed gelijkmatig in lengterichting naar het hakselaggregaat.

  Drie werkbreedten
  Drie werkbreedten

  Drie werkbreedten: Het nieuwe XCollect maïsvoorzetwerktuig is verkrijgbaar in drie werkbreedten: 600-3: 6 m (8 rijen), 750-3: 7,50 m (10 rijen) en 900-3: 9 m (12 rijen). De aggregaten zijn uit drie delen opgebouwd en werken evenals de beproefde EasyCollect volgens het collectorprincipe. De functies snijden en transporteren zijn bij de XCollect van elkaar gescheiden.

  De motor
  De motor
  • 6-cilinder lijnmotor van MTU
  • Met emissienorm Final Tier 4 / fase V
  • Maximum continuvermogen van de motor van 490 tot 653 PK
  • Hoog rendement en rustige loop

  De modernste motortechniek van MTU voor prestaties en economie van het hoogste niveau: met de common-rail inspuiting en optimale koppelafstemming overtuigen de BiG X wat betreft rustige loop, laag brandstofverbruik bij hoogste rendement en lage onderhoudsbehoefte. Het innovatieve KRONE Power Management maakt de hoogste efficiëntie bij maximale doorvoercapaciteit mogelijk.

  Koeling
  Koeling

  Koeling: Opdat een goede koeling ook bij stof en rondvliegende oogstresten verzekerd is, heeft het koelsysteem een draaiende zeef en actieve afzuiging via de worpversneller. De actieve afzuiging werkt bij draaiende hakseltrommel, de zeef na het starten van de motor.

  Dwars ingebouwde lijnmotoren
  Dwars ingebouwde lijnmotoren

  Dwars ingebouwde lijnmotoren: De dwars en ver naar achteren ingebouwde motor geeft een optimale gewichtsverdeling. De directe krachtoverbrenging op de componenten voor de gewasstroom zorgt voor een hoog rendement. Door de common-rail inspuiting werken de MTU lijnmotoren zeer efficiënt.

  BiG X 580 en 630: PowerSplit
  BiG X 580 en 630: PowerSplit

  BiG X 580 en 630 PowerSplit: Het motorvermogen kan als optie afhankelijk van de eisen heel eenvoudig met een toetsdruk worden aangepast: wie niet het volle vermogen van de BiG X nodig heeft, kan dankzij PowerSplit in de zuinige Eco-Power modus werken. Wanneer later toch weer het volle vermogen nodig is, kan naar de X-Power modus worden gewisseld. Afhankelijk van de inzet wisselt de machine automatisch en traploos tussen deze twee instellingen. Het optionele motortoerentalbeheer is nog een praktische functie voor een hogere efficiëntie en lager brandstofverbruik.

  Het aandrijfconcept
  Het aandrijfconcept
  • Eenvoudige opbouw
  • Directe krachtoverbrenging door middel van extra sterke krachtbanden
  • Lange levensduur
  • Afzonderlijke aandrijving van invoer en voorzetwerktuigen: omkeren bij stilstand van de hakseltrommel
  • Afzonderlijke, betrouwbare aandrijving van de rijpompen

  De dwarsgeplaatste motor van MTU maakt directe aandrijving via krachtbanden mogelijk van de rijpomp, hakseltrommel, worpversneller en de pompen van voorzetstuk en invoer. Een motortransmissie uitgaande as is niet nodig. Het bijschakelen van alle gewasstroomcomponenten vindt veilig plaats via een riemkoppeling.

  Azionamento degli organi di trinciatura
  Azionamento degli organi di trinciatura

  Aandrijving van gewasstroom componenten: De aandrijving van de gewasstroom componenten vindt plaats via twee krachtbanden met zes groeven. De hydraulische pompen voor de aandrijving van voorzetstuk en invoer bevinden zich in het midden van het voertuig en kunnen onafhankelijk van de gewasstroom componenten worden geschakeld. Deze opbouw maakt het omkeren van invoer en voorzetwerktuig mogelijk bij stilstaande hakseltrommel. De in de aandrijving geïntegreerde gewasinvoerrem biedt de hoogste veiligheid.

  Traploze rijaandrijving
  Traploze rijaandrijving

  De direct aan de hoofdaandrijving met flenzen bevestigde hydraulische pomp verzorgt de traploze rijaandrijving van de veldhakselaar.

  Slim
  Slim

  Slim: De aandrijving van de voorzetwerktuigen en invoer vindt plaats via oliepompen. Ze zijn met flenzen aan een aandrijving bevestigd, die door de motor via een extra sterke krachtband wordt aangedreven. Dit concept maakt traploos instelbare snelheden van voorzetwerktuig en invoer mogelijk.

  Het onderstel
  Het onderstel

  Innovatief rijden

  • Voorwielaandrijving standaard, vierwielaandrijving optioneel
  • Sterke wielmotoren van Bosch-Rexroth
  • Aandrijfslipregeling met drie rijmodi
  • Traploze rijsnelheidsregeling van 0 tot 40 km/h

  De hydrostatische aandrijving via wielmotoren geeft de BiG X een hogere productiviteit, een hoge mate van automatisering en een verbeterd comfort. Dit aandrijfconcept vermindert het benodigde onderhoud en biedt ruimte voor een groter, krachtiger en verder naar achteren geplaatst hakselaggregaat.

  De juiste banden
  De juiste banden

  De juiste banden: De BiG X 480, 530, 580 en 630 kunnen met banden tot maat 900/60 R 42 worden uitgerust. De grote banden zorgen voor een maximale bodemvrijheid, lage bodemdruk en het hoogste rijcomfort.

  Passend bereift
  Passend bereift

  Voor inzet op natte en zachte bodems kunnen de BiG X van de serie 480/530/580/630 met een rupsonderstel worden uitgerust. Vergeleken met de gebruikelijke wielaandrijving vermindert het rupsonderstel onder ongunstige omstandigheden het gevaar van bodemverdichting. Bij een rupsbreedte van 76 cm bedraagt de voertuigbreedte 3,00 m.

  3,00 m voertuigbreedte
  3,00 m voertuigbreedte

  3,00 m voertuigbreedte Met banden 710/70 R 42 en 800/65 R 32 is de voertuigbreedte 3,00 m. Daarmee rijdt u veilig op smalle wegen en paden.

  Absoluut wendbaar
  Absoluut wendbaar

  Absoluut wendbaar: De aandrijving via wielmotoren maakt een zeer kleine stuurhoek van 50° mogelijk, ideaal voor het maken van zeer krappe bochten op de wendakker met bijvoorbeeld een 8-rijige maïsbek.

  Exclusief van KRONE
  Exclusief van KRONE

  Exclusief van KRONE: Met excentrisch in hoogte verstelbare voorste wielmotoren blijft bij het monteren van kleinere of grotere voorwielen de positie van de pick-up, ten opzichte van de invoer en het hakselaggregaat, behouden. Hierdoor is een optimale en gelijkblijvende gewasstroom altijd gewaarborgd.

  Individuele wielophanging
  Individuele wielophanging

  Individuele wielophanging: De onafhankelijke wielophanging levert een grote stuurhoek op. Daardoor blijft u ook met grote banden bij oneffenheden in de bodem zeer wendbaar. De geveerde onafhankelijke wielophanging zorgt daarnaast voor maximaal rijcomfort.

  Wat de praktijk vraagt

  Wat de praktijk vraagt

  • Extreem wendbaar: individuele wielophanging en wielmotoren
  • Geveerde stuuras
  • 3,00 m transportbreedte afh. van banden
  • Vele bandenvarianten
  • In hoogte verstelbare wielmotoren
  • Optioneel rupsonderstel voor minimale bodemverdichting

  Het rijden op smalle wegen en paden, maar ook werken in nauwe ruimten, stelt aan de hakselaar en bestuurder bijzondere eisen. Met de hydrostatische wielaandrijving, individuele wielophanging en compacte bouwwijze is de BiG X zeer wendbaar, komt hij in elke hoek en heeft hij voor het keren op de wendakker weinig ruimte nodig. Met passende banden wordt de breedte van 3,00 m niet overschreden – ideaal op smalle landwegen.

  Aandrijfslipregeling met drie schakelbare rijstanden
  Aandrijfslipregeling met drie schakelbare rijstanden

  Aandrijfslipregeling met drie schakelbare rijstanden: De bestuurder beslist in welke van de drie rijstanden wordt gereden. Om de graszode te ontzien, wordt in de regel gekozen voor de rijstand met weinig slip. Bij het hakselen van maïs wordt meestal gekozen voor een rijstand met meer slip, of zelfs voor een uitgeschakelde aandrijfslipregeling.

  Planeetaandrijvingen
  Planeetaandrijvingen

  Planeetaandrijvingen: Als wielaandrijvingen dienen planeetaandrijvingen van Bosch-Rexroth. Deze hebben als voordeel dat de last over meerdere planeetwielen verdeeld wordt. Hierdoor kan bij een compacte bouwwijze een hoog draaimoment worden overgebracht.

  Traploos aandrijfconcept
  Traploos aandrijfconcept

  Traploos aandrijfconcept: De op de hoofdaandrijving met flenzen bevestigde hydraulische pomp verzorgt de traploze rijaandrijving. Dankzij de standaard bewaking van afzonderlijke wielen en aandrijfslipregeling kan de BiG X ook moeilijk terrein zonder enig probleem aan.

  Ideaal
  Ideaal

  Ideaal: Het aandrijfconcept via hydraulische wielmotoren zorgt voor meer bodemvrijheid, maakt het inbouwen van een hakseltrommel met grotere diameter en een meer gelijkmatige gewichtsverdeling mogelijk. De geveerde achterwielophanging verzekert het hoogste rijcomfort.

  Voorwielaandrijving – vierwielaandrijving
  Voorwielaandrijving – vierwielaandrijving

  Voorwielaandrijving – vierwielaandrijving: De BiG X 480, BiG X 530, BiG X 580 en BiG X 630 kunnen als optie met hydraulische vierwielaandrijving via wielmotoren worden uitgerust. Bij voorwielaandrijving worden de wielmotoren van de achteras door naven vervangen. Beide aandrijvingen zijn ontworpen voor een rijsnelheid tot 40 km/h.

  Optimaal uitgerust
  Optimaal uitgerust
  • Het beste zicht in het donker: als optie met LED-verlichtingspakket
  • Grote brandstofvoorraad: tot 1450 liter diesel met optionele extra tank
  • De beste toegankelijkheid voor onderhoudswerkzaamheden

  Lange werkdagen – vaak tot diep in de nacht – dat vraagt uithoudingsvermogen en concentratie van de bestuurder. Hiervoor biedt de BiG X een zeer goed zicht rondom en een complete verlichting voor in het donker. Tanks voor in totaal 1.450 liter diesel verminderen tijdrovende tankstops en geven een hogere productie in het veld. Optimale toegankelijkheid van alle bouwgroepen maakt service en onderhoud probleemloos mogelijk.

  Tot 1.450 liter diesel aan boord
  Tot 1.450 liter diesel aan boord

  De grote brandstoftank in de basisuitrusting biedt ruimte aan 1.220 liter diesel. Daarnaast kan 115 liter ureum worden getankt. Dat maakt lange werkdagen zonder tankstop mogelijk. Als optie is een extra tank voor 230 liter diesel verkrijgbaar. Op het rechter platform naast de cabine bevindt zich de geïntegreerde grove dosering (0,5 tot 7,5 l/min) voor inkuilmiddel met een capaciteit van 275 liter. Op het linker platform kan een geïntegreerde fijne dosering (0,03 tot 0,25 l/min) met een capaciteit van 20 liter worden geïnstalleerd. Daarnaast bestaat er nog een aansluitmogelijkheid voor een externe inkuilmiddel doseerinstallatie. Optioneel kan het inkuilmiddel ook afhankelijk van de opbrengst gedoseerd worden toegediend.

  Veel ruimte
  Veel ruimte

  Veel ruimte: Tussen het koelsysteem en de gewasstroom bieden de BiG X 480, 530, 580 en 630 veel ruimte. De goede toegankelijkheid vereenvoudigt reinigings- en onderhoudswerkzaamheden.

  Alles in een oogopslag
  Alles in een oogopslag

  De ver openklapbare zijkappen en de zonder gereedschap afneembare achterspatborden zorgen voor een uitstekende bereikbaarheid van alle componenten. Met behulp van de ingebouwde LED-verlichting is onderhoud aan de machine ook in het donker gemakkelijk uitvoerbaar.

  Compleet beeld naar achteren
  Compleet beeld naar achteren

  Compleet beeld naar achteren: Door de lage bouwwijze aan de achterkant heeft de bestuurder een zeer goed overzicht – ideaal bij rangeren en keren op de wendakker.

  Nacht wordt dag
  Nacht wordt dag

  Nacht wordt dag: 16 werklampen zorgen voor een optimale verlichting, vergemakkelijken het werk en bieden veiligheid. Voor een nog beter zicht is het optionele LED-verlichtingspakket verkrijgbaar.

  De cabine
  De cabine
  • Heel veel ruimte en optimale klimaatregeling
  • Grote ruiten voor 360° zicht rondom
  • Maximaal zit- en bedieningscomfort voor lange werkdagen
  • Comfortabele bedieningsterminal met kleurendisplay en touchscreen

  De nieuwe Premium cabine is volgens de nieuwste ergonomische inzichten ontwikkeld. Want hij is zeer royaal, biedt veel ruimte, met instructeursstoel, klimaatregeling en is absoluut functioneel ingericht. Hier voelt de bestuurder zich prettig, heeft alle functies goed in het zicht en alles bij de hand.

  Optimaal geïnformeerd
  Optimaal geïnformeerd

  Standaard is de BiG X met een 8" (optioneel 12") touch bedieningsterminal met kleurenscherm en USB- en video-aansluitingen uitgerust. Hiermee kunnen alle belangrijke bedrijfsgegevens worden vastgelegd en kan bijvoorbeeld het beeld van lospijp- en achteruitrijcamera worden weergegeven. Verder zijn via de terminal diverse instellingen mogelijk, zoals traploze instelling van de haksellengte.

  Handig, praktisch, goed
  Handig, praktisch, goed

  Handig, praktisch, goed: De ergonomisch gevormde rijhendel met gebruiksvriendelijke symbolen vergemakkelijkt het werk en verhoogt het bedieningscomfort. Hij ligt prettig in de hand en is speciaal voor de BiG X ontworpen. Met meer dan 20 functies regelt u niet alleen de rijsnelheid en -richting, maar ook het voorzetwerktuig en de lospijp.

  De cockpit
  De cockpit

  In de nieuwe Premium (Comfort) cabine zit u uiterst comfortabel, zodat het werk plezierig is. Hier neemt u plaats op een luchtgeveerde comfortabele stoel, die bovendien kan worden geventileerd en verwarmd. Van hieruit zijn alle bedieningsinstrumenten goed bereikbaar. De stuurkolom met geïntegreerde voetsteun is drievoudig verstelbaar en daardoor voor elke bestuurder individueel in te stellen. Bij de Comfort-variant is er onder de instructeurszitting nog een actief gekoelde thermobox. Hakselen is op deze manier plezierig werk.

  Zonnescherm
  Zonnescherm

  Een rolgordijn voor de voorruit en als optie extra rolgordijnen voor de achter- en zijruiten beschermen u tegen verblinding door fel zonlicht.

  Helder zicht rondom
  Helder zicht rondom

  Ook bij regen en stof houdt u in de cabine van de BiG X altijd een helder zicht. Daarvoor zorgen drie optionele ruitenwissers op de afgeronde voorruit, twee op de zijruiten en een op de achterruit. Alle ruitenwissers zijn voor een optimale reiniging voorzien van sproeiers.

  Breder, stiller, lichter
  Breder, stiller, lichter

  Breder, stiller, lichter: De brede cabine met zijn smalle stijlen biedt veel plaats en een uitstekend zicht op brede voorzetstukken. De dubbele bodem verlaagt het geluidsniveau op de werkplek. 14 halogeen rij- en werklampen, of als optie 17 LED-werklampen zorgen altijd voor een perfecte verlichting en vergemakkelijken het werk, ook bij weinig licht.

  De KRONE bestuurdersassistentiesystemen
  De KRONE bestuurdersassistentiesystemen
  • AutoScan maakt aanpassing van de haksellengte aan de rijpingsgraad van het oogstgoed mogelijk
  • ConstantPower zorgt voor een minimaal dieselverbruik bij maximale doorvoercapaciteit
  • XtraPower voor extra motorvermogen als dat nodig is
  • EasyLoad maakt een volledige belading van transportwagens in de hakseltrein mogelijk
  • RockProtect beschermt de hakselaar tegen schade door stenen
  • Joystick besturing voor het hoogste comfort in het veld

  KRONE biedt verschillende systemen voor de BiG X veldhakselaar aan, om de machine beter
  te belasten en de bestuurder zinvol te ontlasten. Deze elektronische hulpmiddelen leveren
  alle relevante gegevens over het gewas en zorgen onder extreme omstandigheden voor meer
  veiligheid.

  Automatische instelling van tegensnijkant
  Automatische instelling van tegensnijkant

  Als optie kan de tegensnijkant van de veldhakselaar automatisch vanuit de cabine worden ingesteld. Daarbij meet een klopsensor de afstand tussen de tegensnijkant en de messen van de hakseltrommel. Een draaisignaalgever zorgt er vervolgens voor dat twee motoren de tegensnijkant instellen. Hierdoor wordt de bestuurder tijdens het werk ontlast. Bovendien kan de tegensnijkant nog steeds handmatig worden ingesteld via de externe bedieningsterminal.

  Joystick besturing
  Joystick besturing

  Een duidelijke winst aan comfort krijgt u met de optionele joystick besturing op de linker armleuning. Naast minder stuurinspanning staat vooral de duidelijk meer ergonomische zitpositie met beide armen op de armleuningen voor ontspannen en moeiteloos werken. Dankzij de proportionele bediening bestuurt u de machine altijd gemakkelijk en exact.

  Praktisch wegen
  Praktisch wegen

  Praktisch wegen: AutoCalibrate is het automatische online kalibratiesysteem voor de opbrengstmeting van de BiG X in het veld door middel van een weeginrichting op een silagewagen van de hakseltrein. De BiG X en de wagen zijn elk uitgerust met een datalogger inclusief mobiele radioverbinding. De kalibratie vindt continu plaats tijdens het beladen van het 'kalibratievoertuig'. AutoCalibrate werkt heel nauwkeurig en maakt voor het eerst werken zonder weegbrug mogelijk.

  SmartConnect
  SmartConnect

  De BiG X is standaard met het KRONE SmartConnect besturingsapparaat uitgerust, dat met behulp van GPS en WLAN functie als basis voor het databeheer dient. Alle belangrijke gegevens worden automatisch vastgelegd en kunnen snel van de hakselaar naar het kantoor worden verzonden. Dit maakt een transparante afrekening mogelijk en bespaart tijd.

  Vochtgehalte en bestanddelen meten
  Vochtgehalte en bestanddelen meten

  Met het optionele systeem KRONE NIR Control dual worden tijdens het oogsten gegevens van de vochtigheid en bestanddelen (TS, dikte, ruwe proteïne, ruwe as, ruw vet, ADF, NDF) van het oogstgoed vastgelegd. Deze gegevens kunnen in de KRONE machineterminal vastgelegd en aan het geoogste perceel toegewezen worden. Het KRONE NIR Control dual systeem kan eenvoudig aan de lospijp van de BiG X worden gemonteerd en wordt door middel van een afdekking veilig beschermd tegen beschadigingen.

  CropControl
  CropControl

  CropControl: Met de optionele KRONE opbrengstregistratie CropControl bepaalt u met een druk op de knop snel en precies de opbrengst per individueel perceel. Het systeem maakt een complete documentatie van de opbrengsten van alle geoogste percelen mogelijk.

  De KRONE bestuurdersassistentiesystemen
  De KRONE bestuurdersassistentiesystemen
  • ISOBUS besturingssysteem voor automatisch sturen
  • Met CropControl de opbrengsten per oppervlakte exact bepalen
  • KRONE NIR Control dual voor het eenvoudig meten van vochtgehalte en bestanddelen tijdens het oogsten
  • AutoCalibrate maakt kalibratie van de opbrengstregistratie van de BiG X in het veld mogelijk
  • Automatische instelling van de tegensnijkant vanuit de cabine als optie
  • Standaard KRONE SmartConnect voor comfortabel databeheer

  Met het ISOBUS stuursysteem blijven chauffeurs, zonder dat ze zelf hoeven in te grijpen, altijd volautomatisch op het aangegeven traject. Andere systemen zorgen voor extra comfort, waarbij het geoogste gewicht en het vochtgehalte tijdens het hakselen kunnen worden gemeten, gedocumenteerd en verzonden.

  RockProtect
  RockProtect

  RockProtect: De zes voordrukwalsen gaan krachtig, maar tegelijkertijd zacht aan het werk. Het optionele RockProtect beschermt uw hakselaar tegen schade als gevolg van stenen. Als het systeem een steen detecteert, worden de voordrukwalsen binnen milliseconden automatisch gestopt. Dat is veiliger, omdat u zelf de gevoeligheid van RockProtect bepaalt.

  EasyLoad
  EasyLoad

  EasyLoad: Met behulp van de optionele overlaadautomaat EasyLoad kan via een op camera's gebaseerde 3D-beeldanalyse elk transportvoertuig gemakkelijk in parallelbedrijf vanaf de zijkant en bij aanhakselen naar achteren worden gevuld. Daarbij worden de functies van de lospijp “eindklep open/dicht” en “draaien naar links/rechts” volautomatisch geregeld. Ook kunnen er diverse vulstrategieën worden ingesteld. De chauffeur kan alle functies via de terminal in de cabine controleren, zodat de hakselaar stressvrij kan worden bediend.

  XtraPower
  XtraPower

  Met het XtraPower systeem kunt u online bij de KRONE E-Solutions shop voor de BiG X 480 en 580 extra motorvermogen van ca. 50 PK boeken. Het extra vermogen wordt uitsluitend geactiveerd tijdens het werk op het veld bij ingeschakelde hakseltrommel, om de capaciteit indien nodig voor een bepaalde tijd te verhogen. Als er geen extra vermogen nodig is, kan dit eenvoudig worden gepauzeerd.

  Constant Power
  Constant Power

  ConstantPower: ConstantPower regelt de rijsnelheid van de hakselaar afhankelijk van de motorbelasting. Met een druk op de knop kiest u de gewenste motorbelasting. De machine past de rijsnelheid volautomatisch aan het bestand en de op te nemen hoeveelheid oogstgoed aan. Deze functie ontlast de bestuurder en levert de hoogste productie bij het laagste dieselverbruik. In combinatie met AutoScan zijn er verdere significante capaciteitsverbeteringen bij een optimale hakselkwaliteit mogelijk.

  AutoScan
  AutoScan

  AutoScan: Een foto-optische cel in het midden van de maïsbek registreert de rijpingsgraad van de plant en zorgt automatisch voor een aanpassing van de haksellengte. Voor een betere structuur en minder druipvocht in de silo wordt groene maïs langer gehakseld. Droge maïs daarentegen wordt korter gehakseld voor een betere verdichting in de silo. AutoScan ontlast de bestuurder en bespaart brandstof, doordat de planten alleen zo kort als nodig en niet meer zo kort als mogelijk worden gesneden. AutoScan is bij KRONE standaard en geen dure optie.

  Modellen

  BiG X 480 · 530 · 580 · 630
  BiG X 480 BiG X 530 BiG X 580 BiG X 630
  Motor MTU 6R 1300 MTU 6R 1300 MTU 6R 1500 - configureren
  Aantal cilinders 6 6 6 6 configureren
  Motorinhoud (l) 12.80 12.80 15.60 15.60 configureren
  Continu vermogen motor (kW / pk) 360 / 490 390 / 530 436 / 593 480 / 653 configureren
  Max. continu vermogen hakselaar X-Power (kW / pk) 338 / 460 368 / 500 408 / 555 452 / 615 configureren
  Max. continu vermogen hakselaar Eco-Power (kW / pk) - - 338 / 460 338 / 460 configureren
  configureren configureren configureren configureren

  De compacte veldhakselaars van ­KRONE

  BiG X 480 · 530 · 580 · 630

  KRONE Landmaschinen

  KRONE Landmaschinen

  KRONE Landmaschinen

  Videos

  Please accept marketing-cookies to see this content.
  Please accept marketing-cookies to see this content.
  Please accept marketing-cookies to see this content.
  Please accept marketing-cookies to see this content.
  Please accept marketing-cookies to see this content.
  Please accept marketing-cookies to see this content.
  Please accept marketing-cookies to see this content.
  Please accept marketing-cookies to see this content.
  Please accept marketing-cookies to see this content.
  Please accept marketing-cookies to see this content.
  Please accept marketing-cookies to see this content.
  Please accept marketing-cookies to see this content.
  Please accept marketing-cookies to see this content.
  Please accept marketing-cookies to see this content.
  Please accept marketing-cookies to see this content.
  Please accept marketing-cookies to see this content.
  Please accept marketing-cookies to see this content.
  Please accept marketing-cookies to see this content.