BiG X 480 · 530 · 580 · 630

Sklízecí řezačky od 490 do 653 PS

BiG X 480 · 530 · 580 · 630

Samojízdná sklízecí řezačka

BiG X 480, 530, 580 a 630: Kompaktní sklízecí řezačky od KRONE s výkonem od 490 do 626 PS. Splňují nejvyšší požadavky na kvalitu řezanky, výkonnost, snadnou manipulaci a komfort.

 • Dlouhodobý výkon motoru 490 až 626 PS
 • Bezpečnost a kvalitní řezanka díky 6 vkládacím válcům
 • Řezací buben MaxFlow s 20, 28 nebo 36 noži, buben se 40 noži pro produkci bioplynu
 • KRONE VariQuick: rychlá přestavba pro práci s drtičem zrna nebo bez něj
 • Válcové a diskové drtiče zrna pro jakoukoli oblast použití
 • KRONE VariLOC pro flexibilitu při volbě krátké nebo dlouhé řezanky
 • KRONE VariStream: kontinuální proud píce díky odpruženému dnu řezacího bubnu a zadní stěny metače
 • Snadná instalace sklizňových adaptérů díky zavěšení pomocí obloukového trubkového rámu
 • Za maximální obratnost vděčí stroj i samostatnému zavěšení jednotlivých kol s motory
 • Na přání s pohonem všech kol
 • Ideální i na silnici: šířka vozidla 3 m podle pneumatik

Řezací agregát

Optimální tloušťka vrstvy

Pro kvalitní řezanku je rozhodující nejen počet nožů ale také tloušťka proudu procházející píce a tedy i šířka řezacího bubnu. KRONE proto nabízí pro stroje BiG X 480, 530, 580 a 630 upravený řezací buben o šířce 630 mm, který dosahuje známé vynikající kvality řezanky, jako bubny šířky 800 mm u vel-kých řezaček.

Vlastnosti produktu

BiG X 480 · 530 · 580 · 630
BiG X 480 · 530 · 580 · 630

BiG X 480, 530, 580 a 630: Kompaktní sklízecí řezačky od KRONE s výkonem od 490 do 653 PS. Splňují nejvyšší požadavky na kvalitu řezanky, výkonnost, snadnou manipulaci a komfort.

 • Dlouhodobý výkon motoru 490 až 653 PS
 • Bezpečnost a kvalitní řezanka díky 6 vkládacím válcům
 • Řezací buben MaxFlow s 20, 28 nebo 36 noži, buben se 40 noži pro produkci bioplynu
 • KRONE VariQuick: rychlá přestavba pro prácis drtičem zrna nebo bez něj
 • Válcový kondicionér OptiMaxx o průměru 250 mm a šířce 570 mm pro intenzívní drcení zrn
 • KRONE VariLOC pro flexibilitu při volbě krátké nebo dlouhé řezanky
 • KRONE VariStream: kontinuální proud píce díky odpruženému dnu řezacího bubnu a zadní stěny metače
 • Snadná instalace sklizňových adaptérů díky zavěšení pomocí obloukového trubkového rámu
 • Za maximální obratnost vděčí stroj i samostatnému zavěšení jednotlivých kol s hydromotory
 • Na přání s pohonem všech kol
 • Ideální i na silnici: šířka vozidla 3 m podle pneumatik
Nejsilnější řezačka na světě
Nejsilnější řezačka na světě
 • Řezací technika KRONE pro krmnou kukuřici v optimální kvalitě
 • OptiMaize S, M, L, XL pro variabilní délky řezanky od 4 do 30 mm
 • Řezací bubny KRONE MaxFlow a Biogas s různým počtem nožů. Přesně tak, aby délka řezanky vždy odpovídala aktuálním potřebám provozu
 • Drtiče zrna KRONE pro optimální rozvláknění a úpravu zrna
 • KRONE VariLOC, flexibilní volba krátké nebo dlouhé řezanky bez přestavby stroje

Se zařízením OptiMaize je KRONE BiG X absolutně flexibilní sklízecí řezačkou pro jakoukoli délku řezanky, jakou může pícninářský podnik potřebovat. Řezací bubny MaxFlow a Biogas s různými počty nožů v kombinaci s kondicionéry KRONE odpovídajícími danému řezacímu bubnu umožňují řezat řezanku na různou délku v rozmezí od 4 do 30 mm. Toto široké spektrum dokáže BiG X pokrýt prostřednictvím systému VariLOC, a sice snížením frekvence řezání, a to bez nutnosti přestavby stroje, nebo výměny řezacího bubnu.

OptiMaize XL
OptiMaize XL

OptiMaize XL: Při více než 80% podílu kukuřice v krmné dávce pro mléčný skot bez dostatku trávy nebo krmné slámy lze dosáhnout dostatečné struktury píce pomocí řezanky délky od 20 do 30 mm. Pro výrobu této dlouhé řezanky z kukuřice jsou ideální řezací bubny MaxFlow s 20 noži v kombinaci s drtičem zrna KRONE OptiMaxx se 105/123 zuby a rozdílem otáček 30, 40 nebo 50 %.

OptiMaize L
OptiMaize L

OptiMaize L: Délka řezanky od 11 do 19 mm při asi 60% podílu kukuřice v krmné dávce je pro mléčný skot optimální. Úprava silážní kukuřice s důrazem na strukturu je základním předpokladem toho, aby píce odpovídala potřebám přežvýkavců a mléčného skotu. Pro OptiMaize L se v prvé řadě hodí použití řezacího bubnu KRONE MaxFlow se 28 noži nebo se 20 noži. Z kondicionérů jsou vhodné drtiče zrna KRONE OptiMaxx se 105/123 zuby, jejichž rozdíl otáček lze zvýšit z 30 na 40 nebo 50 %.

Nejsilnější řezačka na světě

 • Nová komfortní velkoprostorová kabina
 • Nový joystick pro maximální pohodlí při ovládání
 • Nové motory MAN s výkonem až 1.078 PS
 • Variabilní tok pořezané hmoty VariStream,
  Buben Biogas s 40 noži
  nebo Super-Biogas s 48 noži jako volitelná výbava
 • EasyCollect 1053, nejširší kukuřičný adaptér na světě,
  14 řádků kukuřice najednou
  OptiMaize M
  OptiMaize M

  OptiMaize M: Je-li hlavní složkou krmiva pro chov masných býků i pro mléčný skot tráva a podíl kukuřice v dávce je do 40 %, je vhodná délka řezanky mezi 8 a 10 mm. Při této délce řezanky a odpovídající úpravě v drtiči zrna lze předejít nevhodné struktuře krmné směsi. Pro OptiMaize M jsou vhodné bubny KRONE MaxFlow s 36 a 28 noži. Ideálními kondicionéry jsou zde drtiče zrna KRONE OptiMaxx se 123/144 zuby, jejichž rozdíl otáček lze zvýšit z 30 na 40 nebo 50 %.

  OptiMaize S
  OptiMaize S

  OptiMaize S: Kukuřice se jako materiál pro bioplynové stanice řeže na co nejkratší možnou řezanku. V praxi se osvědčila délka řezanky od 4 do 7 mm, v závislosti na vlhkosti píce. Neboť čím je řezanka kratší, tím větší je plocha pro působení bakterií, které z ní ve fermentovači produkují metan, a tím vyšší je i výtěžnost plynu. Ke sklizni kukuřice pro bioplynové stanice jsou sklízecí řezačky KRONE vybaveny bubny Biogas se 40 nebo 48 noži. Alternativně je v nabídce OptiMaize S také s bubnem Max- Flow se 36 noži. Drtič zrna KRONE OptiMaxx s kombinací 123/144 zubů pak při rozdílu otáček 30 % skvěle rozvlákňuje listy píce a narušuje zrna kukuřice, aby snadno docházelo k fermentaci upravené píce.

  Správná hustota
  Správná hustota

  Správná hustota: Při délce řezanky větší než 20 mm výrazně rostou nároky na zhutnění. Aby nedocházelo k zahřívání píce a tvorbě ložisek plísně ve hmotě, je při zhutňování potřeba podstatně větší zatížení a více času.

  „OptiMaize“ se sklízecí řezačkou KRONE BiG X

  „OptiMaizen“ se sklízecí řezačkou KRONE BiG X

  Sklidit kukuřici nejvyšší jakosti - toto představuje koncepce OptiMaize, vyvinutá firmou KRONE. Podle složení krmné dávky potřebují chovatelé hovězího dobytka různé délky řezanky silážní kukuřice. Přitom platí: čím méně strukturotvorné hmoty v krmné dávce, tím delší by měla být řezanka z kukuřice, aby krmivo odpovídalo potřebám přežvýkavců. Krátká řezanka se využívá především u kukuřice jako základ kvašení v bioplynových stanicích, zatímco pro výkrm masných býků a mléčného skotu je podle potřeby pro strukturální krmiva zapotřebí podstatně delší řezanka. Pomocí různých řezacích bubnů (viz tabulka) a kondicionérů mohou řezačky BiG X sklízet kukuřici prostřednictvím zařízení KRONE OptiMaize flexibilně, řezanou na krátko i na dlouho. Tam, kde se například ráno sklízí krátká řezanka z kukuřice pro energetiku, a v poledne zase na hrubo řezaná krmná kukuřice pro hovězí dobytek, tam se jako ideální řešení osvědčilo zařízení KRONE VariLOC. Pomocí této mechanické převodovky, integrované do řezacího bubnu, lze během několika málo minut snížit otáčky bubnu z 1250 na 800 ot/min. Frekvence řezání se sníží a délka řezanky se zvětší až o 53 %. Tímto způsobem je možné bez nároků na přestavbu bubnu přejít během chvilky z krátké řezanky na dlouhou. Z řezačky BiG X se tak v kombinaci s různými drtiči zrna KRONE stává dokonale všestranný stroj, tzv. „Allrounder“. Aby bylo zhodnocení sílážní kukuřice optimální pro každý konkrétní účel využití, existují následující technická řešení podle koncepce "OptiMaize".

  Tok píce
  Tok píce

  Výhradně od KRONE

  • Vynikající kvalita řezanky se šesti vkládacími válci
  • Vysoká výkonnost díky univerzálnímu bubnu nebo bubnu pro materiál určený k produkci bioplynu
  • Válcový drtič zrna OptiMaxx: intenzívní úprava
  • VariStream: Kontinuální tok píce
  • StreamControl: Volitelné nastavení vymetací vzdálenosti
  • VariQuick: rychlá výměna travní šachty za drtič zrna a naopak

  Jsou-li požadovány maximální výkony, musí tomu odpovídat i technika. Sklízecí řezačky BiG X od KRONE Vás vždy přesvědčí řezankou mimořádné kvality, vysokou výkonností a komfortní obsluhou. Základem je přímý proud píce a mnoho inovativních detailů, které odpovídají požadavkům náročných zákazníků a usnadňují práci.

  Tok píce
  Vkládací ústrojí
  Vkládací ústrojí

  Šestinásobně dobré

  • 6 vkládacích válců pro nejlepší jakost řezanky
  • Hydraulický pohon:
   Plynulé nastavování délky řezanky z kabiny řidiče
   Automatické nastavení pomocí AutoScan
  • Maximální ochrana proti poškození cizím tělesem:
   Dlouhá vzdálenost od detektoru kovů po řezací buben,
   detekce kovů v celé šířce vkládacích válců

  U stroje BiG X má na kvalitu řezanky velký vliv už samotné vkládací ústrojí. Šest vkládacích válců souvisle stlačuje píci vysokým tlakem, takže řezání je pak snadnější, plynulejší a přesnější. Hydraulický pohon vkládacího ústrojí přitom umožňuje manuální nebo automatickou změnu nastavení délky řezanky.

  Tudy toho projde
  Tudy toho projde

  Tudy toho projde: Veliký otvor mezi šesti vkládacími válci zaručuje maximální průchodnost. Robustní pohony vkládacích válců jsou vysoce odolné vůči zatížení.

  Pod tlakem
  Pod tlakem

  Pod tlakem: Nastavitelné tažné pružiny zajišťují vysoký přítlak vkládacích válců, rovnoměrnou intenzitu slisování píce a tím i vynikající výslednou kvalitu řezanky.

  Praktické
  Praktické

  Praktické: Při kontrole řezacího bubnu a protiostří je možné vkládací ústrojí velmi jednoduše odklopit dopředu.

  V celé šířce
  V celé šířce

  V celé šířce: K detekci kovů slouží snímače umístěné po celé šířce předního spodního vkládacího válce. Při vniknutí kovových předmětu je zaručeno jejich rozpoznání v celé šířce kanálu.

  Promyšlené
  Promyšlené

  Promyšlené: Vkládací ústrojí lze odstavit na servisní kolečka, což umožňuje rychlý přístup k řezacímu ústrojí.

  Plynule, bezpečně a komfortně
  Plynule, bezpečně a komfortně

  Plynule, bezpečně a komfortně: Šest vkládacích válců a vzdálenost 820 mm mezi předním válcem s detektorem kovů a posledním válcem je zárukou lepšího primárního slisování a větší ochrany proti cizím kovovým tělesům při rychlém vkládání píce. Hydraulický pohon umožňuje automatické nastavování délky řezanky podle stupně zralosti protékající píce sledované pomocí snímače KRONE AutoScan. Jestliže pod rychlým nárůstem zatížení klesnou otáčky motoru pod 1 200 ot./min, vkládání a adaptér se při stále běžícím řezacím bubnu automaticky zastaví. Nedojde k ucpání, které by při nízkých otáčkách mohlo nastat. Tady platí víc než jinde, že čas jsou peníze.

  Řezací agregát
  Řezací agregát

  Vhodné řezací bubny

  • Řezací bubny s 20, 28, 36 nebo 40 noži pro OptiMaize S až XL
  • Velká setrvačná hmotnost: Uzavřené bubny o průměru 660 mm
  • Řezanka nejvyšší kvality: Bubny koncipované pro BiG X 480, 530, 580 a 630 o šířce 630 mm
  • Malá spotřeba paliva: velká setrvačná hmotnost, tažený řez

  Volbou optimálních rozměrů řezacího bubnu, počtu a tvaru nožů podle typu konkrétní sklizňové řezačky lze nejen zvýšit výkonnost stroje BiG X, ale také rozšířit spektrum možností využití pro OptiMaize S, M, L a XL. Rozmanitá nabídka bubnů pro BiG X se výborně osvědčila a umožňuje mnohostranné použití řezačky na celém světě při maximální výkonnosti a vynikající kvalitě řezanky.

  Vyladěné a bezpečné
  Vyladěné a bezpečné

  Vyladěné a bezpečné: Řezačka BiG X může být vybavena noži na trávu, nebo na kukuřici. Oválné otvory umožňují přesné nastavení vůči protiostří a při nárazu na pevné cizí těleso chrání nože před zlomením.

  Řezání tahem
  Řezání tahem

  Řezání tahem: Řezací bubny KRONE mají nože uspořádané do V, takže svírají s protiostřím úhel 11°. Nadchnou vás plynulým proudem píce, velmi klidným chodem a nízkým příkonem.

  Optimální tloušťka vrstvy
  Optimální tloušťka vrstvy

  Optimální tloušťka vrstvy: Pro kvalitní řezanku je rozhodující nejen počet nožů ale také tloušťka proudu procházející píce, a tedy i šířka řezacího bubnu. KRONE proto nabízí pro stroje BiG X 480, 530, 580 a 630 upravený řezací buben o šířce 630 mm, který dosahuje známé vynikající kvality řezanky, jako bubny šířky 800 mm u velkých řezaček.

  Řezací bubny ­KRONE MaxFlow
  Řezací bubny ­KRONE MaxFlow

  Univerzální buben

  • Na trávu, zavadlou senáž, sklizeň celých rostlin na silážování a na kukuřici s OptiMaize S, M, L, XL
  • Řezací bubny s 20, 28 nebo 36 noži
  • Velký dopravní prostor pod nosiči nožů
  • Rychlá montáž a demontáž nožů

  Řezací bubny MaxFlow jsou skvělé nástroje na zpracování kvalitní siláže. Sklizeň zavadlé senáže při nerovnoměrně tvarovaných řádcích klade vysoké požadavky na řezací buben. Proto mají tyto bubny speciálně tvarované držáky nožů tak, aby pod noži zůstalo více místa. Stroj BiG X má díky větším „kapsám“ a odpruženému dnu bubnu velmi klidný chod a při krátkodobém nahromadění píce v jednom místě má velkou rezervu výkonu.

  OptiMaize XL, 20 nožů
  OptiMaize XL, 20 nožů

  OptiMaize XL – 20 nožů: Tento „buben na dlouhou píci“ najde nejlepší uplatnění v zemích, kde je dlouhá řezanka standardem. Rozsah délky řezanky: 20 nožů = 5 - 29 mm

  OptiMaize L, M, 28 nožů
  OptiMaize L, M, 28 nožů

  OptiMaize L, M –28 nožů: Buben s 28 noži je použitelný univerzálně a s poloviční sadou nožů se výborně hodí pro dlouhou řezanku. Rozsah délky řezanky: 28 nožů = 4 - 22 mm 14 nožů = 8 - 42 mm

  OptiMaize M, S, 36 nožů
  OptiMaize M, S, 36 nožů

  OptiMaize M, S – 36 nožů: Tento universální buben s 36 noži se díky velké průchodnosti a velkému rozsahu dosažitelných délek řezanky opravdu vyplatí. S poloviční sadou nožů zvládá skvěle i delší řezanku. Rozsah délky řezanky: 36 nožů = 3 - 17 mm 18 nožů = 6 - 34 mm

  Dopravní prostor
  Dopravní prostor

  Pod noži je velký prostoru pro odebírání materiálu díky uspořádání nožů a tvaru jejich držáků. Větší dopravní prostor umožňuje větší průchodnou kapacitu a klidnější chod stroje, hlavně u dlouhé řezanky.

  Aby vše hrálo
  Aby vše hrálo

  Aby vše hrálo: Pro dobrou kvalitu řezu je nutné optimálně nastavit mezeru mezi noži a protiostřím. Správnou mezeru mezi noži a protiostřím lze nastavit snadno a rychle pomocí excentru.

  Rychlá montáž nožů
  Rychlá montáž nožů

  Rychlá montáž nožů: Každý nůž je k řezacímu bubnu připevněn pouze třemi šrouby se šestihrannou hlavou. Držák nože vystupující z bubnu je nad nožem a poskytuje tak noži pevnou oporu při řezu.

  Vždy ta správná délka
  Vždy ta správná délka

  Vždy ta správná délka: KRONE nabízí pro OptiMaize spoustu technických řešení, týkajících se řezacího bubnu. S kompletní nebo poloviční sadou nožů a různými řezacími bubny KRONE je možné optimálně přizpůsobit délku řezanky jakýmkoli požadavkům.

  Buben ­KRONE Biogas
  Buben ­KRONE Biogas

  Speciální buben na krátkou řezanku

  • 40 nožů uspořádaných do V
  • Vysoká frekvence řezání
  • Vysoká výkonnost
  • OptiMaize S
  • Vysoká výtěžnost plynu

  Bubny KRONE Biogas se 40 noži řežou píci velmi intenzívně na velmi malé kousky. Krátká délka řezanky u OptiMaize S je zárukou velké efektivity jak při sklizni na poli, tak ve fermentoru. Stroj BiG X tak významně přispívá ke zvýšení hospodárnosti bioplynových stanic.

  Vyšší výkon, nižší náklady
  Vyšší výkon, nižší náklady

  Vyšší výkon, nižší náklady: Při krátké délce řezanky je při použití bubnu KRONE Biogas se 40 noži výkonnost téměř o 25 % vyšší než u univerzálního bubnu s 28 noži. Spotřebu paliva je přitom možné snížit až o cca 16 % na tunu řezanky.*

  Vysoká frekvence řezání
  Vysoká frekvence řezání

  Vysoká frekvence řezání: Vzhledem k vysoké frekvenci řezů lze s pomocí 40 nožům na bubnu Biogas jet při sklizni rychleji a dosáhnout vyšší výkonnosti i při malých délkách řezanky.

  40 nožů
  40 nožů

  40 nožů: Návratnost u tohoto 40nožového bubnu pro zpracování materiálu na bioplyn je díky vyšší průchodné kapacitě a nižší spotřebě paliva na tunu pořezané kukuřice velice rychlá. Krátká řezanka o teoretické délce od 2,5 do 15 mm zvyšuje efektivitu fermentace v bioplynové stanici. Díky vyššímu výtěžku plynu z m³ řezanky lze zredukovat pěstební plochy materiálu pro bioplynové stanice.

  ­KRONE VariLOC
  ­KRONE VariLOC
  • Všestranný Allrounder díky celosvětově jedinečnému systému OptiMaize
  • Převodovka pro regulaci délky řezanky umožňuje flexibilní použití na krátkou i dlouhou řezanku
  • Přeřazení otáček bubnu během několika málo minut
  • Neklade žádné další nároky na přestavbu nebo plánování

  VariLOC je řaditelná převodovka v řemenici řezacího bubnu. Jednoduchým přeřazením otáček bubnu z 1250 ot/min na 800 ot/min pomocí standardního otevřeného klíče můžete zvětšit rozsah délek řezanky u řezacího bubnu až o 50 %. Tento systém umožňuje během okamžiku přecházet z dlouhé řezanky na krátkou a naopak. Můžete vyhovět odlišným požadavkům zákazníků bez dalších nároků na přestavbu nebo plánování. Ve spojení s válcovým kondicionérem s 105/123 zuby (s rozdílem otáček 30, 40 nebo 50 %) bude z vašeho BiG X dokonale všestranný stroj („Allrounder“), se kterým dosáhnete maximální míry flexibility.

  Maximální flexibilita
  Maximální flexibilita

  KRONE VariLOC významně rozšiřuje rozsah délek řezanky řezacích bubnů MaxFlow s 28 a 36 noži. U bubnu s 36 noži se spektrum rozšíří o 50 %, z délky 3 až 17 mm na nynějších 3 až 24 mm. U bubnu s 28 noži se rozsah délek řezanky zvětší dokonce o 53 %, a sice ze 4 až 21 mm na 4 až 30 mm. To je základním předpokladem pro možnost flexibilního přizpůsobení délky řezanky podle jejího dalšího využití.

  Širší spektrum
  Širší spektrum

  Širší spektrum: KRONE VariLOC významně rozšiřuje rozsah délky řezanky řezacích bubnů MaxFlow s 28 a 36 noži. U bubnu s 36 noži se spektrum rozšíří o 50 %, z délky 3 až 17 mm na nynějších 3 až 24 mm. U bubnu s 28 noži se rozsah délek řezanky zvětší dokonce o 45 %, a sice ze 4 až 22 mm na 4 až 30 mm. To je základním předpokladem pro možnost flexibilního přizpůsobení délky řezanky podle jejího dalšího využití.

  Válcový drtič zrna ­KRONE OptiMaxx
  Válcový drtič zrna ­KRONE OptiMaxx

  Válcový drtič zrna s novým designem

  • 570 mm široký válcový drtič zrna OptiMaxx o průměru 250 mm
  • Perfektně upravená zrna díky zešikmenému ozubení OptiMaize S až XL
  • Velice dlouhá životnost díky povrchové vrstvě nanášené technologií BusaCLAD
  • Mezeru mezi válci lze pohodlně regulovat z kabiny
  • Konstantní vysoký přítlak díky silným pružinám
  • Vynikající rozvláknění při rozdílu otáček válců až 50 % (volitelná výbava)

  Aby byla zrna optimálně stravitelná, musí být každé z nich intenzívně narušeno. Tento požadavek praxe perfektně splňují nově vyvinuté válcové kondicionéry KRONE OptiMaxx s ozubením zešikmeným do šroubovice. Válce přesvědčí svým velkým průměrem 250 mm a šířkou 570 mm.

  OptiMaxx 250: Top-Standard
  OptiMaxx 250: Top-Standard

  V nových drtičích zrna OptiMaxx 250 nabízí KRONE pro své stroje BiG X řady 480/530/580/630 válcové drtiče ještě vyšší výkonnosti. Tento nově vyvinutý drtič zrna je charakteristický následujícími vlastnostmi:

  • Válce o průměru 250 mm s jedinečným drtícím účinkem díky zešikmenému ozubení válců do šroubovice
  • Kombinace válcového drtiče se speciálním počtem zubů:
   - 105/123 zubů pro středně dlouhou a dlouhou řezanku
   - 123/144 zubů pro krátkou až středně dlouhou řezanku
  • V sériovém provedení rozdíl otáček 30 %, volitelně 40 %, resp. 50 % pro intenzívnější rozvláknění a dokonalé rozlousknutí zrna
  •  Doplňková výbava: válce v provedení HD s povrchovou vrstvou nanesenou inovativní technologií Busa-CLAD
   - Vynikající ochrana proti opotřebení a velice dlouhá životnost za jakýchkoli podmínek sklizně
   - Doplňkové sledování teploty na ložiscích válců zobrazuje údaje na terminálu stroje a přispívá k maximální bezpečnosti provozu
  Proměnlivá vzdálenost válců
  Proměnlivá vzdálenost válců

  Proměnlivá vzdálenost válců: Vzdálenost válců je možné plynule nastavit z kabiny pomocí elektromotoru podle podmínek sklizně. Řidič má na displeji vždy aktuální informaci o nastavení.

  Pro maximální intenzitu
  Pro maximální intenzitu

  Rozdíl v rychlosti ozubených válců činí v sériovém provedení 30 %. Lze jej zvýšit na 40 až 50 %, aby například u dlouhé řezanky (OptiMaize XL) došlo ke kompletní úpravě a rozvláknění i dlouhé píce.

  Perfektní úprava
  Perfektní úprava

  Nové válcové kondicionéry OptiMaxx mají ozubení zešikmené pod úhlem 5 stupňů. Výsledkem je podstatně lepší střižný účinek, a tedy perfektně upravená píce. Úprava probíhá velmi intenzívně jak v podélném, tak i v příčném směru.

  ­KRONE VariQuick
  ­KRONE VariQuick
  • Rychlá výměna travní šachty za drtič zrna a naopak
  • Pohodlná záměna pomocí řetězového mechanismu
  • Přestavba během několika minut
  • Rychlá a jednoduchá demontáž drtiče zrna

  VariQuick umožňuje velmi rychle přestavět stroj BiG X z kukuřice na trávu a naopak. Pomocí řetězového mechanismu s volitelným elektrickým pohonem lze drtič zrna zcela jednoduše vysunout z proudu píce nebo ho zasunout zpět. Při dlouhodobější práci v trávě je možné drtič zrna spustit dolů na servisní kolečka a z boku odpojit a odvézt.

  Demontáž drtiče zrna
  Demontáž drtiče zrna

  Není-li drtič zrna při práci delší dobu zapotřebí, lze ho pomocí dráhy s řetězovým mechanismem spustit dolů, vymontovat a odložit na chráněné místo.

  Drtič zrna v parkovací poloze
  Drtič zrna v parkovací poloze

  Pomocí dráhy s řetězovým mechanismem se drtič zrna přesune z aktivní polohy v kanálu, kudy proudí píce, do parkovací polohy. To umožňuje krátkodobou změnu na práci s travní šachtou v zavadlé senáži.

  Drtič zrna při práci
  Drtič zrna při práci

  Toto je pracovní poloha drtiče zrna v kanálu, kudy proudí píce. Drtič v ní intenzívně narušuje a zpracovává zrna kukuřice nebo obilí tak, aby látky v nich obsažené byly dostupnější.

  Snadná přeprava
  Snadná přeprava

  Drtič zrna sklopený dolů se po nasazení přepravních koleček vytáhne do boku a snadno převeze do skladu. Není k tomu zapotřebí žádného nářadí.

  Rychlá výměna
  Rychlá výměna

  Rychlou a jednoduchou výměnu drtiče zrna za šachtu na trávu, a naopak umožňuje mechanismus řetězové dráhy s ruční klikou pohonu, kterou lze na přání nahradit přídavným elektromotorem (viz obrázek). BiG X tak může během chvilky flexibilně střídat práci v kukuřici / trávě, nebo sklízet celé rostliny na siláž.

  ­KRONE VariStream
  ­KRONE VariStream

  Výhradně od KRONE

  • Rovnoměrný výkon při nepravidelném přísunu píce
  • Velmi klidný chod i v nepravidelných řádcích
  • Maximální průchodnost
  • Vynikající kvalita řezanky
  • Dokonale komfortní práce

  Prostřednictvím odpruženého dna pod řezacím bubnem a odpruženou zadní stěnou metače
  zajišťuje VariStream kontinuální provoz bez ucpávání i při nestejnoměrném přísunu píce.
  Řezačku je díky tomu možné v mezních oblastech lépe vytížit a spotřeba paliva za hodinu
  je přitom nižší.

  Konstantní soustředěný proud metaného materiálu
  Konstantní soustředěný proud metaného materiálu

  Konstantní soustředěný proud metaného materiálu: Díky odpružené zadní stěně metače lze za všech pracovních podmínek dosáhnout maximálního metacího výkonu a přesně cílené nakládky přepravního vozu.

  Nejlepší kvalita řezanky i při nerovnoměrném přísunu píce
  Nejlepší kvalita řezanky i při nerovnoměrném přísunu píce

  Nejlepší kvalita řezanky i při nerovnoměrném přísunu píce: Odpružené dno bubnu je v přední části spojeno s kovadlinou protiostří. Při seřizování protiostří zůstává vzdálenost dna bubnu a nožů konstantní. Kvalita řezanky se nemění, ani když se odpružené dno bubnu při nerovnoměrném přísunu píce vychýlí.

  S odpružením to jde snáz
  S odpružením to jde snáz

  S odpružením to jde snáz: Zná to každý řidič řezačky? Hromádky v nerovnoměrných řádcích vyžadují větší soustředění, snižují výkonnost a mohou způsobit ucpání výmetné roury. Odpružené dno řezacího bubnu a odpružená zadní stěna metače spolu v jednom systému umožňují krátkodobé zvětšení kanálu pro usnadnění průchodu nárazově vyššího množství píce, například z hromad v řádku. Flexibilní průřez kanálu přispívá k odlehčení motoru a řezacích agregátů. Chod řezačky je klidnější a výkonnost vyšší.

  ­KRONE StreamControl
  ­KRONE StreamControl
  • Doplňková výbava pro nastavení metací vzdálenosti z místa řidiče
  • Souvislý proud píce i při velké metací vzdálenosti
  • Menší spotřeba výkonu při kratší metací vzdálenosti
  • Přesné plnění přepravních vozů beze ztrát

  Z kabiny řidiče lze naklápěním usměrňovacího deflektoru toku v zadní stěně metače velice komfortně regulovat vymetací vzdálenost a rychle ji přizpůsobit přepravnímu vozidlu. Při malé vymetací vzdálenosti spotřebuje metač méně energie, takže přebytečný výkon motoru je k dispozici řezacímu agregátu, který pak podává vyšší výkon.

  S elektromotorem plynule
  S elektromotorem plynule

  S elektromotorem plynule: Natočení klapky v zadní stěně metače podle požadované intenzity metání se nastavuje plynule elektromotorem.

  Loketní opěrka
  Loketní opěrka

  Loketní opěrka: Další funkce pro regulaci výmetné vzdálenosti lze ovládat z loketní opěrky.

  Pomocí multifunkční páky
  Pomocí multifunkční páky

  Pomocí multifunkční páky: Ovládacími tlačítky na multifunkční páce lze rychle a snadno regulovat nastavení výmetné vzdálenosti.

  Nastavení vzdálenosti metání
  Nastavení vzdálenosti metání

  Nastavení vzdálenosti metání: Výmetná vzdálenost se nastavuje usměrňovacím deflektorem (klapkou) v zadní stěně metače. Při „krátké“ vzdálenosti se klapka vyklopí z proudu píce ven. Píce má s metačem jen omezený kontakt a volně prochází. Při „dlouhé“ vzdálenosti se klapka sklopí do proudu píce a směřuje ji do metače. Píce má s lopatky metače delší kontakt a je více urychlena.

  Metač
  Metač

  Metač: Lopatky metače jsou tvarované tak, aby byl proud materiálu veden středem a metač podával co nejvyšší výkon.

  Velká vzdálenost metání
  Velká vzdálenost metání

  Velká vzdálenost metání: Při nakládce soupravy jedoucí vzadu za řezačkou, musí proud píce opouštět výmetnou rouru vysokou rychlostí. Velká vzdálenost přes traktor až k zadní stěně přepravního vozu vyžaduje silný a soustředěný proud materiálu.

  Malá vzdálenost metání
  Malá vzdálenost metání

  Malá vzdálenost metání: Při souběžné jízdě odvozních souprav a řezačky je metací vzdálenost malá. V této nejčastější situaci se výkon metače sníží a píce opouští výmetnou rouru s nižší rychlostí. Díky „slabšímu“ proudu píce se vytváří rezerva výkonu motoru, která lze využít pro vyšší řezací výkon.

  Sklizňové adaptéry ­KRONE
  Sklizňové adaptéry ­KRONE
  • Komfortní montáž a demontáž
  • Maximální bezpečnost
  • Minimální přípravné časy
  • Kompaktní připojení

  Systémy rychlozávěsů adaptérů BiG X umožňují rychlé, snadné a bezpečné připojování i odpojování zvolených adaptérů přímo z kabiny řidiče. Rychlozávěs redukuje potřebný čas rovněž při přestavbě na jízdu po silnici nebo při přestavbě na jiné sklizňové produkty, takže zbývá více času na vlastní sklizeň.

  Automaticky
  Automaticky

  Automaticky: Volitelně rychlospojka pohonu tlačená pružinou umožňuje jednoduché a bezpečné připojení sklizňového adaptéru. Spojka pohonu se přitom automaticky zajistí. Silný pohon je dimenzován na vysoké zatížení.

  Komfortní
  Komfortní

  Komfortní: Adaptér se zajistí čepem na spodním nosníku rámu. Hydraulicky výsuvné zajišťovací čepy dodávané na přání se aktivují z kabiny řidiče a činí obsluhu ještě komfortnější.

  Jedinečné
  Jedinečné

  Jedinečné: Trubkový oblouk adaptéru nesený vodicími kladkami umožňuje jeho kývavý pohyb a kopírování terénu. Velký výkyv, snadná montáž a demontáž adaptérů vás přesvědčí.

  Jednoduché
  Jednoduché

  Jednoduché: Při připojování se obě vodicí kladky nosného rámu BiG X vsunou pod trubkový oblouk adaptéru.

  Dokonalé přizpůsobení
  Dokonalé přizpůsobení

  Dokonalé přizpůsobení: Boční hydraulické válce u výkyvně zavěšeného nosníku umožňují aktivní kopírování adaptéru podle nerovností terénu. Pro volný kývavý pohyb se hydraulické válce odtlakují.

  Perfektní
  Perfektní

  Perfektní: Robustní závěsný rám s horními vodicími kladkami a spodní nosník s volitelně hydraulicky zajišťovacími čepy umožňují snadnou montáž a demontáž sklizňových adaptérů a poskytují adaptéru bezpečné vedení.

  ­KRONE EasyFlow 300 S · 380 S
  ­KRONE EasyFlow 300 S · 380 S

  Sběrací ústrojí bez vodicí dráhy

  • Vyšší výkon, klidnější chod, menší opotřebení
  • Plynulá regulace otáček z kabiny řidiče
  • Automatické přizpůsobení otáček rychlosti jízdy
  • Rychlozávěs s trubkovým obloukem umožňuje snadnou montáž a demontáž a výborné kopírování terénu
  • Šest řad prstů uspořádaných v linii tvaru W

  Neřízené sběrače EasyFlow 300 S a 380 S od KRONE nemají žádné vodící kladky ani vodicí dráhu prstů. Ve srovnání s konvenčními sběrači má EasyFlow až o 58 % méně pohyblivých dílů a přesvědčí velice klidným chodem, malým opotřebením a nízkými náklady na údržbu a opravy. EasyFlow s otáčkami o 30 % vyššími sbírá čistě a je výkonnější.

  Silné pohony
  Silné pohony

  Silné pohony: Boční pohony sběrače a příčného dopravního šneku jsou robustní a vydrží i to největší zatížení. Automatické přetěžovací spojky chrání pohony.

  Nastavitelné podávací lopatky
  Nastavitelné podávací lopatky

  Nastavitelné podávací lopatky: Agresivitu funkce vkládacích ozubených lišt lze otočením nastavit do dvou stupňů. Ta nejlepší výbava pro vás.

  Hardoxové vložky
  Hardoxové vložky

  Hardoxové vložky: Vysoce otěruvzdorné výměnné vložky z tvrdokovu prodlužují životnost koryta v oblasti vkládacího ústrojí. Hardox je extrémně odolný a osvědčí se v nejtvrdších pracovních podmínkách.

  Maximální průchodnost
  Maximální průchodnost

  Maximální průchodnost: Velký podávací šnek o vnějším průměru 600 mm přesvědčí i v hustém a přerostlém porostu.

  Perfektní kopírování terénu
  Perfektní kopírování terénu

  Perfektní kopírování terénu: Podle šířky záběru optimalizují kopírování terénu buď jeden, nebo dva opěrné válce za sběračem. Výšku kopírovacích válců je možné regulovat.

  Rychlé přejezdy mezi pozemky
  Rychlé přejezdy mezi pozemky

  Rychlé přejezdy mezi pozemky: Boční tažená a výškově nastavitelná opěrná kola lze před přepravou hydraulicky přiklopit z místa řidiče.

  Vždy akorát
  Vždy akorát

  Vždy akorát: Díky plynulé regulaci výšky a nastavitelnému odlehčení urovnávacího válce pomocí pružin je možné se přizpůsobit i různě vydatným řádkům a zajistit tak plynulý sběr a průchod píce do vkládání.

  S urovnávacím válcem
  S urovnávacím válcem

  S urovnávacím válcem: EasyFlow je sériově vybaven nastavitelným velkým urovnávacím válcem. Díky tomu je proud píce rovnoměrný i při rychlé jízdě.

  Tvar W
  Tvar W

  Tvar W: Dvojité silné prsty uspořádané v šesti řadách linií ve tvaru W sbírají píci rovnoměrně, s minimální námahou a při nízké spotřebě. Sběrač pracuje nejen čistě, ale při nahrnutí hromad píce na řádek také umožňuje rozebrání kupek materiálu, plynulejší podávání a vynikající kvalitu řezanky.

  Dvě šířky záběru
  Dvě šířky záběru

  Dvě šířky záběru: Neřízené sběrače KRONE EasyFlow 300 S a 380 S o záběru 3,00 m nebo 3,80 m a šesti řadami prstů v liniích uspořádaných do W jsou maximálně výkonné a nenechají nic ležet. Podle vydatnosti řádků a pracovního tempa lze otáčky EasyFlow plynule měnit ze sedadla řidiče. V automatickém režimu se otáčky EasyFlow řídí automaticky podle pracovní rychlosti bez nutností zásahu řidiče. Uchycení obloukového rámu umožňuje velký rozsah výkyvu a snadné připojení i odpojení adaptéru.

  Komfort, který usnadňuje práci
  Komfort, který usnadňuje práci

  Komfort, který usnadňuje práci: Při zpětném chodu se dopravní šnek a urovnávací válec automaticky zvednou. Cizí tělesa identifikovaná detektorem kovů lze snadno vyjmout. Jakmile se řezačka opět rozjede, vrátí se urovnávací válec a šnek automaticky zpět do své pracovní polohy.

  ­KRONE XDisc 620
  ­KRONE XDisc 620
  • Adaptér pro přímou sklizeň se záběrem 6,20 m
  • Vysoký pracovní výkon, malá potřeba příkonu
  • Celosvětově osvědčená technika žacího ústrojí KRONE EasyCut
  • KRONE SafeCut: jedinečné pojistky žacích disků
  • Výkonný podávací šnek s vyměnitelnými hardoxovými plechy

  S využitím osvědčené techniky žací lišty KRONE EasyCut může stroj BiG X s přímým žacím ústrojím XDisc v jednom pracovním kroku sekat i řezat celé rostliny na silážování. SmartCut zajišťuje vysokou výkonnost a skvělou kvalitu řezanky při sečení, SafeCut chrání před poškozením cizími tělesy.

  Základem je rychlost
  Základem je rychlost

  Základem je rychlost: Připojení a odpojení adaptéru XDisc je rychlé a jednoduché. Řezačka najede kladkami rychlozávěsu pod obloukový trubkový rám XDiscu. Volitelná rychlospojka pohonu předepnutá pružinou a volitelné hydraulické zajištění zvyšují komfort obsluhy.

  Bezpečná jízda při rychlosti až 40 km/h
  Bezpečná jízda při rychlosti až 40 km/h

  Bezpečná jízda při rychlosti až 40 km/h: XDisc je možné pro přepravu rychle a jednoduše složit na speciálně vyvinutý přepravní podvozek. Bezpečnost zajišťuje integrovaný brzdový systém.

  Práce bez ucpávání
  Práce bez ucpávání

  Adaptér XDisc je možné vybavit doplňkovým urovnávacím válcem, který optimalizuje tok materiálu v hustých a vysokých porostech. Díky tomu nehrozí žádné riziko ucpání ani při práci v extrémních podmínkách.

  Čisté sečení
  Čisté sečení

  Čisté sečení: Pomocí přídavných stranových aktivních děličů s hydraulickým pohonem je možné oddělit čistým řezem i porosty, které jsou navzájem silně prorostlé. Ztráty při sklizni různých směsí GPS jsou tak zredukovány na minimum.

  Velká kapacita
  Velká kapacita

  Velká kapacita: Výkonný podávací šnek o velkém průměru 900 mm pracuje bezporuchově i v hustém a vysokém porostu. Má výkyvné uložení a umožňuje i zpětný chod. Závity šneku jsou vybaveny výměnnými opotřebitelnými hardoxovými plechy.

  Blesková výměna nožů
  Blesková výměna nožů

  Blesková výměna nožů: Rychloupínací mechanismus nožů je pro mnohé praktiky neodmyslitelný. Nože lze rychle a snadno vyměnit přímo na místě poruchy.

  SmartCut: sečení bez vynechaných pruhů
  SmartCut: sečení bez vynechaných pruhů

  SmartCut: sečení bez vynechaných pruhů - Nože žacích disků se na otáčejících discích pohybují jak dozadu, tak i dopředu proti směru jízdy. Proto musí být přesahy drah nožů dostatečné, aby bylo sečení čisté. Nepárové disky se otáčí od sebe, a zde je přesah nožů ještě větší. Tím je zaručeno bezvadné sečení bez tvorby neposečených pruhů. Větší vzdálenost disků s noži jdoucími dozadu zlepšuje podávání píce zejména při větších množstvích.

  Sečení a řezání v jedné pracovní operaci
  Sečení a řezání v jedné pracovní operaci

  Sečení a řezání v jedné pracovní operaci: KRONE XDisc je speciálně určen pro silážování celých rostlin a nabízí proto mnohostranné použití. XDisc je zárukou bezztrátové sklizně a přesvědčí čistotou řezu. Díky obrovskému dopravnímu šneku o průměru 900 mm má stroj BiG X enormní výkon a poradí si bez problémů i s dlouhým a nepoddajným sklízeným materiálem.

  Absolutní bezpečnost
  Absolutní bezpečnost

  Absolutní bezpečnost: Místo aby náraz dolehl naplno na čelní kola žacího nosníku, dojde při krátkodobém přetížení k ustřihnutí střižného kolíku v hřídeli hnacího pastorku disku. Hřídel pastorku, který se otáčí dál, zvedne prostřednictvím stoupavého závitu žací disk nahoru. Žací disk opustí nebezpečnou oblast, nachází se pak nad drahami nožů sousedních otáčejících se disků a nedojde k nárazu a poškození. SafeCut zabraňuje poškození čelního hnacího kola a sousedních disků. Výměna kolíku trvá jen několik málo minut a nestojí téměř nic.

  SafeCut – pouze od KRONE
  SafeCut – pouze od KRONE

  SafeCut – pouze od KRONE. Zná to každý: Kolize může poškodit stroj a vyžádat si náklady na opravu. Pro takové případy nabízí KRONE nejvyšší možnou ochranu lišty, systém jištění SafeCut. Jištění žacích disků proti poškození cizím tělesem je jedinečné. SafeCut představuje základní výbavu XDisc.

  ­KRONE EasyCollect
  ­KRONE EasyCollect
  • Adaptéry na kukuřici nezávislé na počtu řádků se záběrem 4,50 až 9,00 m
  • Vynikající kvalita řezanky a menší podíl příliš dlouhých kusů díky podélnému vtahování rostlin
  • Jednoduchá konstrukce a nízký příkon
  • Centrální pohon uprostřed
  • Doplňkový podvozek jako volitelná výbava slouží u dvoudílného EasyCollect pro maximální bezpečnost při jízdě po silnici

  Zařízení EasyCollect, které je nezávislé na počtu řádků a mnohostranně použitelné, přesvědčí podáváním píce v podélném směru a vynikající kvalitou řezanky, neboť nadměrná délka píce je nežádoucí jak při krmení, tak v zařízeních na bioplyn. Jedinečný princip sběrače se výborně osvědčil na celém světě a je zárukou nízkých pracovních nákladů.

  Maximální kapacita
  Maximální kapacita

  Maximální kapacita: Průchodná šířka u EasyCollect je přizpůsobena šířce řezacího bubnu a zaručuje maximální průchodnou kapacitu při maximální kvalitě řezanky. Díky přímému toku píce a velkému otvoru je zajištěn nerušený a přesný tok materiálu.

  Bezpečné vedení
  Bezpečné vedení

  Bezpečné vedení: Při použití autopilota snímají hmatače na předním středovém hrotu kukuřičného adaptéru polohu mezi řádky kukuřice. Stroj BiG X je potom veden automaticky ve směru řádku. Řidič má usnadněnou práci.

  Optimální tok píce
  Optimální tok píce

  Optimální tok píce: Dělič rostlin je možné výškově hydraulicky nastavit podle různé velikosti rostlin tak, že rostliny jsou při vtahování do řezacího agregátu vedeny trubkovými oblouky v horní oblasti.

  Stejnoměrná výška strniště
  Stejnoměrná výška strniště

  Stejnoměrná výška strniště: Boční hmatací čidla adaptéru Easy Collect zajišťují stále stejnou výšku strniště i v nerovném terénu. Při použití distančních čidel se EasyCollect přizpůsobí pracovní výšce nejen v příčném ale i v podélném směru jízdy.

  Dokonalý sběr
  Dokonalý sběr

  Dokonalý sběr: EasyCollect pracuje za každé situace. EasyCollect čistě sbírá i osamocené řádky kukuřice, dopravuje je ke středu a podává do řezacího agregátu. Řízené podávání rostlin v podélném směru je zárukou vynikající kvality řezanky.

  Geniálně prosté – prostě geniální
  Geniálně prosté – prostě geniální

  Geniálně prosté – prostě geniální: EasyCollect láká svou modulární jednoduchou konstrukcí s kolektory obíhajícími po nekonečné dráze. Výsledek: výrazně nižší hmotnost, snížení náročnosti údržby a dlouhá životnost.

  Komfortní
  Komfortní

  Pro dvoudílné adaptéry na kukuřici je k dispozici doplňkový podvozek, který odlehčuje přední nápravu řezačky a umožňuje komfortnější a bezpečnější jízdu po silnici. Odjištění a zajištění podvozku se při montáži a demontáži provádí pohodlně z kabiny.

  Prostě dobrý
  Prostě dobrý

  Prostě dobrý: Jednoduchá konstrukce 2dílného adaptéru na kukuřici přesvědčí každého. Malá přepravní šířka, štíhlý tvar a dobrý výhled umožňují bezpečnou přepravu.

  Pohon uprostřed
  Pohon uprostřed

  Pohon uprostřed: Středový pohon přenáší pomocí automatických spojek na hnacích hřídelích plný výkon až na sklopné kolektory.

  Řezání tahem
  Řezání tahem

  Řezání tahem: Stonky kukuřice se řežou nůžkovitě pomocí pevně uložených stupňovitých nožů a obíhajících srpovitých řezacích nožů. Nože jsou samoostřicí a snadno vyměnitelné.

  Jedinečný – silný ve výkonu
  Jedinečný – silný ve výkonu

  Jedinečný – silný ve výkonu: Stroje BiG X 480, 530, 580 a 630 je možné při záběru od 4,50 m do 9,00 m vybavit dvou- nebo třídílnými adaptéry k řezání kukuřice, které jsou na řádcích nezávislé. Nekonečné obíhající kolektory dopravují posečené rostliny ke středu, odkud jsou v podélném směru vtahovány dovnitř. Ideální pro vynikající kvalitu řezanky a malý podíl příliš dlouhých stonků.

  ­KRONE XCollect
  ­KRONE XCollect
  • Adaptér na sklizeň kukuřice se záběrem 6 m, 7,50 m a 9 m
  • Rotující srpovité disky sklízejí porost nezávisle na řádcích
  • Kolektorový princip s odděleným řezání od dopravy
  • Sečení s minimálními otřesy zabraňuje ztrátám klasů
  • Variabilní otáčky umožňují přizpůsobit frekvenci řezání podle podmínek sklizně

  Jako alternativu k po léta osvědčeným modelům EasyCollect nabízí KRONE nyní i nový adaptér na kukuřici konstrukční řady XCollect. U těchto agregátů probíhá oddělení stébla a doprava píce ve dvou procesech nezávisle na sobě. KRONE tak reaguje na různé nároky a podmínky sklizně v různých zemích světa.

  Rozvlákněné stonky strniště
  Rozvlákněné stonky strniště

  Rychle rotující srpovité disky odřezávají rostliny, a přitom intenzívně roztřepí stonky strniště. To podporuje optimální rozklad stonků.

  Sklizeň beze ztrát
  Sklizeň beze ztrát

  Sklizeň beze ztrát: Vodorovně situované rotující srpové disky poskytují oporu odříznutých rostlin. Po odříznutí zůstávají rostliny opřené a jsou plynule unášeny do vkládání. Tím je zajištěno sečení s minimálními otřesy rostlin a nedochází tak ke ztrátám klasů.

  Sklizeň beze ztrát
  Sklizeň beze ztrát

  BiG X 580 a 630 PowerSplit: Při použití PowerSplit se dlouhodobý výkon motoru automaticky přizpůsobuje pracovním podmínkám. Eco Power se používá tam, kde stačí menší výkon stroje. X Power poskytuje maximální výkon v těžkých pracovních podmínkách. S tímto zařízením budete flexibilní a ušetříte palivo.

  Kompaktní konstrukce
  Kompaktní konstrukce

  Kompaktní konstrukce: 3dílná řezací ústrojí XCollect je možné pro přepravu po silnici snadno poskládat do sendviče. Přepravní šířka u XCollect 600-3 a 750-3 tak činí cca 3 m, u XCollect 900-3 je to cca 3,29 m. Pomocí optimalizovaného hydraulického ovládání se dosáhlo ještě rychlejšího sklápění a vyklápění.

  Kompaktní konstrukce
  Kompaktní konstrukce

  BiG X 580 a 630 PowerSplit: Při použití PowerSplit se dlouhodobý výkon motoru automaticky přizpůsobuje pracovním podmínkám. Eco Power se používá tam, kde stačí menší výkon stroje. X Power poskytuje maximální výkon v těžkých pracovních podmínkách. S tímto zařízením budete flexibilní a ušetříte palivo.

  Dobře chráněno
  Dobře chráněno

  Centrální pohon srpových disků je proti přetížení jištěný palcovou přetěžovací spojkou. Otáčky srpových disků jsou sledovány po párech a v případě přetížení obdrží řidič informaci na terminálu stroje. Další pojistkou je jištění jednotlivých disků třecími přetěžovacími spojkami.

  Kopíruje nad zemí
  Kopíruje nad zemí

  Díky třem hmatacím splazům (uprostřed a po stranách) kukuřičný adaptér perfektně kopíruje jakýkoliv tvar povrchu. I při velkých nerovnostech terénu je tak sklizeň vždy čistá.

  Vždy vše pod kontrolou
  Vždy vše pod kontrolou

  Díky osvědčenému kolektorovému principu jsou stonky kukuřice uspořádaně vtahovány do řezacího agregátu v podélném směru, řezání je naprosto přesné a podíl nadměrných délek řezanky minimální. Regulací rychlosti kolektoru (naleznete ji v základní výbavě stroje) zajistíte vždy tu nejkvalitnější řezanku.

  Komfortní ochrana
  Komfortní ochrana

  Komfortní ochrana: Bezpečnostní rám s plachtou pro přepravu na silnici integrovaný v kukuřičném adaptéru je geniálním řešením od KRONE. Ochranný kryt už nemusíte ručně nasazovat. Při přejezdu z pole na silnici a naopak se spolu s adaptérem automaticky svine, nebo rozvine pouhým stisknutím tlačítka v kabině, aniž by řidič musel vystoupit. Je to nejen pohodlné, ale rovněž se tím zkrátí přípravné časy ve prospěch produktivity.

  Centrální pohon
  Centrální pohon

  Centrální pohon: Podle druhu sklízené píce a podmínek sklizně lze přeřazením převodového stupně v hnacím ústrojí přizpůsobit otáčky žacích srpovitých disků a tím i frekvenci řezání.

  Volné sečení
  Volné sečení

  Rychle rotující srpovité disky odřezávají stébla kukuřice. Každý z otáčejících se srpových disků je uprostřed přišroubován k hnací hřídeli. Nad žacími disky obíhají kolektory a dopravují píci rovnoměrně v podélném směru do řezacího agregátu.

  Tři šířky záběru
  Tři šířky záběru

  Tři šířky záběru: Nový adaptér na kukuřici XCollect je k dispozici ve třech šířkách záběru: 600-3: 6 m (8 řádků), 750-3: 7,50 m (10 řádků) a 900-3: 9 m (12 řádků). Agregáty mají trojdílnou konstrukci a pracují kolektorovým způsobem jako osvědčený EasyCollect. Procesy řezání a dopravy jsou u XCollect od sebe oddělené.

  Motor
  Motor
  • 6válcové řadové motory MTU
  • S emisní normou Final Tier 4 / stupeň V
  • Maximální dlouhodobý výkon motoru 490 až 653 PS
  • Vysoká hospodárnost, klidný chod

  Nejmodernější technika motorů MTU pro výkonnost a hospodárnost na nejvyšší úrovni: stroje BiG X se vstřikováním Common Rail a optimálně vyladěným kroutícím momentem přesvědčí klidným chodem a nízkou spotřebou paliva při vysoké účinnosti a minimální údržbě. Inovativní Power management od KRONE umožňuje dosáhnout maximální efektivity při maximální průchodnosti.

  Chlazení
  Chlazení

  Chlazení: Chlazení musí fungovat i v prašném prostředí, kde poletují sklizňové zbytky. Proto je chladicí systém vybaven rotujícím sítkem a aktivním odsáváním přes metač. Aktivní odsávání pracuje při chodu řezacího bubnu, rotace síta při spuštění motoru.

  Řadové motory instalované napříč
  Řadové motory instalované napříč

  Řadové motory instalované napříč: Je-li motor zabudovaný napříč a daleko v zadní části, je hmotnost stroje optimálně rozložena. Vysoká hospodárnost díky přímému přenosu sil na komponenty toku píce. Se vstřikováním Common- -Rail pracují řadové motory MTU s maximální efektivitou.

  BiG X 580 a 630: PowerSplit
  BiG X 580 a 630: PowerSplit

  BiG X 580 a 630: PowerSplit: Doplňková výbava umožňuje jednoduše stisknutím tlačítka přizpůsobit výkon motoru podle potřeby: kdo nepotřebuje plný výkon BiG X, může díky funkci PowerSplit pracovat v energeticky úsporném Eco-režimu. Ale jakmile je zapotřebí aktivovat plný výkon motoru, přejde do režimu X-Power. Stroj podle vytížení automaticky a plynule přepíná mezi oběma těmito režimy. Automatické řízení otáček motoru je další užitečnou volitelnou funkcí, která umožňuje zvýšit efektivitu a snížit spotřebu paliva.

  Koncepce pohonu
  Koncepce pohonu
  • Jednoduchá konstrukce
  • Přímý přenos sil a extra silné klínové řemeny
  • Dlouhá životnost
  • Samostatný pohon vkládacího ústrojí a sklizňových adaptérů: reverzace při zastavení řezacího bubnu
  • Samostatný, spolehlivý pohon pojezdových čerpadel

  Příčně nainstalovaný motor umožňuje přímý pohon čerpadla pojezdu, řezacího bubnu, metače a čerpadel sklizňového adaptéru spolu s vkládáním pomocí sdružených klínových řemenů. Převodovka na výstupu motoru není nutná. Zapínání všech komponent, zúčastněných na toku píce, je realizováno pomocí spojky řemene.

  Pohon komponentů toku píce
  Pohon komponentů toku píce

  Pohon komponentů toku píce: Komponenty toku píce jsou poháněny dvěma šestidrážkovými klínovými řemeny. Hydraulická čerpadla pro pohon adaptéru a vkládání jsou umístěna ve středu stroje a je možné je zapínat nezávisle na jednotlivých komponentech toku píce. Tato konstrukce umožňuje zpětný chod vkládání a adaptéru při zastaveném řezacím bubnu. Brzda řezacího bubnu zakomponovaná do pohonu je zárukou maximální bezpečnosti.

  Plynulý jízdní pohon
  Plynulý jízdní pohon

  Hydraulické čerpadlo připojené přímo k hlavní převodovce zajišťuje plynulý pohon pojezdu sklízecí řezačky.

  Chytré
  Chytré

  Chytré: Pohon sklizňových adaptérů a vkládacího ústrojí jsou řešena hydraulickými čerpadly. Jsou upevněna na převodovce, která je poháněna motorem prostřednictvím velmi silných vícenásobných řemenů. Tato koncepce umožňuje plynulou regulaci rychlosti adaptéru a vkládacího ústrojí.

  Podvozek
  Podvozek

  Jízda plná inovací

  • Přední náhon v sériovém provedení, náhon na všechna kola jako volitelná výbava
  • Výkonné hydromotory kol od výrobce Bosch-Rexroth
  • Antiprokluzová regulace s třemi režimy jízdy
  • Plynulý rozsah rychlostí od 0 do 40 km/h

  Pohon kol prostřednictvím koncových hydromotorů propůjčuje stroji BiG X vyšší produktivitu, vysoký stupeň automatizace a zvýšený komfort. Díky této koncepci pohonu je údržba snadnější a zůstává více prostoru pro větší a výkonnější řezací ústrojí, které je umístěné více vzadu.

  Vhodné pneumatiky
  Vhodné pneumatiky

  Vhodné pneumatiky: Stroje BiG X 480, 530, 580 a 630 mohou být vybaveny pneumatikami až do velikosti 900/60 R 42. Velkoformátové pneumatiky poskytují velkou světlou výšku, malý tlak na půdu a vysoký komfort.

  Pásový podvozek
  Pásový podvozek

  Při použití na vlhkých a stlačitelných půdách mohou být stroje BiG X řady 480/530/580/630 vybaveny pásovým podvozkem. V porovnání s běžným kolovým podvozkem snižuje pásový podvozek riziko zhutnění půdy v nepříznivých podmínkách. Při šířce pásů 76 cm činí šířka vozidla cca 3,00 m.

  Šířka vozidla 3,00 m
  Šířka vozidla 3,00 m

  Šířka vozidla 3,00 m: Šířka vozidla s pneumatikami 710/70 R 42 a 800/65 R 32 činí 3,00 m. Na úzkých silnicích a cestách projedete vždy bezpečně.

  Absolutní obratnost
  Absolutní obratnost

  Absolutní obratnost: Koncepce pohonu koncovými převody s hydromotory kol umožňuje extrémní rejdový úhel 50°; to je ideální v ostrých zatáčkách a při otáčení na souvrati i s osmiřádkovým adaptérem na kukuřici.

  Exkluzívně od firmy KRONE
  Exkluzívně od firmy KRONE

  Exkluzívně od firmy KRONE: Díky excentrickým, výškově nastavitelným portálům předních kol zůstává pozice sběracího ústrojí, vkládání a dna řezacího bubnu vůči řezacímu kanálu zachována. A to nezávisle na tom, zda jsou přední kola menší nebo větší. Tím je vždy zaručen optimální a rovnoměrný tok píce.

  Zavěšení jednotlivých kol
  Zavěšení jednotlivých kol

  Zavěšení jednotlivých kol: Díky samostatnému zavěšení kol mají dost místa při zatáčení. Proto je možné výborně manévrovat i s velkoformátovými pneumatikami. Odpružené zavěšení každého kola umožňuje maximálně komfortní jízdu.

  Jak praxe žádá

  Jak praxe žádá

  • Maximální obratnost: samostatné zavěšení jednotlivých kol
  • Odpružená řízená náprava
  • Přepravní šířka 3,00 m podle pneumatik
  • Široká nabídka pneumatik
  • Nastavitelná výška portálu kol
  • Minimální zhutnění půdy při použití příslušenství pásového podvozku

  Jízda po úzkých silnicích a cestách, ale také práce ve stísněných podmínkách kladou na řezačku a řidiče vysoké nároky. Díky hydrostatickému pohonu kol, samostatnému zavěšení kol a kompaktní konstrukci je BiG X velice obratný, dostane se do každého rohu a při otáčení na souvrati potřebuje málo místa. Při vhodném obutí nepřekročí jeho šířka 3,00 m – to je ideální na úzkých obslužných komunikacích.

  Antiprokluzová regulace s přepínáním tří režimů jízdy:
  Antiprokluzová regulace s přepínáním tří režimů jízdy:

  Antiprokluzová regulace s přepínáním tří režimů jízdy: Řidič sám rozhodne, v jakém ze tří režimů se má jet. Většinou volí režim s malým prokluzem, aby nedocházelo k poškození strniště. Při řezání kukuřice se většinou volí režim s větším prokluzem nebo je dokonce možné antiprokluzovou regulaci úplně vypnout.

  Planetová převodovka
  Planetová převodovka

  Planetová převodovka: K pohonu kol slouží koncové planetové převodovky Bosch- -Rexroth. Planetové převodovky mají tu výhodu, že celé zatížení je rozloženo na několik satelitů. I v kompaktním provedení je tak možné přenášet vysoké točivé momenty.

  Koncepce plynulého pohonu
  Koncepce plynulého pohonu

  Koncepce plynulého pohonu: Hydrogenerátory upevněné přírubami přímo na motor zajistí stroji plynulý pohon pojezdu bez řazení. Díky sériovému snímání otáček jednotlivých kol a protiprokluzové regulaci pohonu zvládne stroj BiG X bez problémů i obtížný terén.

  Ideální
  Ideální

  Ideální: Koncepce pohonu prostřednictvím hydraulických motorů kol dovoluje větší světlou výšku a umožňuje instalaci řezacího bubnu o větším průměru a rovnoměrnější rozložení hmotnosti na kola. Díky odpruženému zavěšení zadních kol je jízda se strojem vysoce komfortní.

  Přední náhon – náhon na všechna kola
  Přední náhon – náhon na všechna kola

  Přední náhon – náhon na všechna kola: Stroje BiG X 480, BiG X 530, BiG X 580 a BiG X 630 je možné volitelně vybavit hydraulickým náhonem na všechna kola prostřednictvím koncových pohonů kol. V případě předního pohonu jsou motory kol zadní nápravy nahrazeny prostými náboji. Oba pohony jsou určeny pro rychlost jízdy až do 40 km/h.

  Nejlepší výbava
  Nejlepší výbava
  • Výborný výhled za tmy přináší příslušenství na přání: LED osvětlení
  • Ohromná zásoba: až 1450 litrů nafty s přídavnou nádrží, dodávanou jako volitelná výbava
  • Výborná přístupnost pro údržbu

  Dlouhé pracovní dny, často hluboko do noci – to chce výdrž a soustředění řidiče. BiG X poskytuje výborný výhled na všechny strany a dokonalé osvětlení pro práci za tmy. Nádrže na celkem 1 450 litrů paliva umožňují zredukovat časově náročné pauzy kvůli tankování na minimum a zvýšit výkonnost v terénu. Díky optimální přístupnosti všech konstrukčních celků je údržba a servis bez problémů.

  Až 1 450 litrů paliva na palubě
  Až 1 450 litrů paliva na palubě

  Ohromná palivová nádrž v základní výbavě pojme až 1 220 litrů nafty. Navíc je možné načerpat 115 litrů močoviny. Pak je možné pracovat celé dlouhé dny bez zastávky na tankování. Jako volitelná výbava je k dispozici přídavná 230litrová nádrž na palivo. Na pravé plošině vedle kabiny řidiče je umístěný hrubý dávkovač (0,5 až 7,5 l/min) konzervačního prostředku s nádrží o objemu 275 litrů. Na levé plošině je možné nainstalovat přesný dávkovač konzervantu (0,03 až 0,25 l/min) o objemu 20 litrů. Kromě toho je ke stroji možné připojit i externí zařízení na konzervační prostředek. Volitelně je možné přidávat konzervační prostředek i v závislosti na výnosu.

  Dostatek místa
  Dostatek místa

  Dostatek místa: Stroje BiG X 480, 530, 580 a 630 poskytují spoustu místa mezi chladičem a kanálem. Díky dobré přístupnosti je provádění servisu a údržby snadné.

  Vše na dohled
  Vše na dohled

  Všechny části jsou velmi dobře přístupné, neboť zadní blatníky lze demontovat bez použití nářadí a kryty doširoka rozevřít. Díky LED osvětlení v těchto místech je možné provádět údržbu stroje rychle a bezpečně i za špatné viditelnosti.

  Neomezený výhled dozadu
  Neomezený výhled dozadu

  Neomezený výhled dozadu: Nízká konstrukce zádi umožňuje řidiči také velmi dobrý výhled dozadu – ideální při manévrování a otáčení na souvrati.

  Místo noci den
  Místo noci den

  Místo noci den: 16 reflektorů poskytuje optimální osvětlení a bezpečnost v noci a usnadňuje práci. Pro ještě lepší osvětlení je k dispozici balíček LED světel jako volitelná výbava.

  Kabina
  Kabina
  • Dostatek prostoru a optimální klimatizace
  • Perfektní výhled velkými okny 360° kolem dokola
  • Za dlouhých pracovních směn oceníte vysoce komfortní sedadlo a pohodlnou obsluhu
  • Komfortní ovládací terminál s barevným displejem a dotykovou obrazovkou

  Nová kabina Premium byla vyvinuta podle nejnovějších ergonomických hledisek. Velkorysé řešení, dostatek místa, další sedadlo, klimatizace a absolutně funkční vybavení. To je pracovní prostředí, kde se řidič cítí dobře a všechny funkce má přehledně na dosah.

  Nejlepší informace
  Nejlepší informace

  BiG X je v sériovém provedení vybaven velkým 8" (volitelně 12") dotykovým terminálem s barevnou obrazovkou a vstupem pro USB a video. Tam je možné evidovat všechna důležitá provozní data a sledovat např. obraz od kamery na výmetné rouře nebo couvací kamery. Z terminálu je dále možné provádět mnoho nastavení, jako např. plynulé nastavování délky řezanky.

  Snadno ovladatelný, praktický, dobrý:
  Snadno ovladatelný, praktický, dobrý:

  Snadno ovladatelný, praktický, dobrý: Ergonomicky tvarovaná multifunkční páka s názornými symboly usnadňuje práci a zvyšuje komfort ovládání. Dobře padne do ruky a je řešena speciálně na míru pro BiG X. Více než 20 funkcí slouží nejen k regulaci rychlosti a směru jízdy ale také k ovládání sklizňového adaptéru a výmetné roury.

  Kokpit
  Kokpit

  Sedadlo v nové kabině Premium (Komfort) je tak pohodlné, že práce pro vás bude potěšením. Posadíte se na komfortní, vzduchem odpružené sedadlo, které kromě toho může být i větrané a vytápěné. Pohodlně z něj dosáhnete na všechny ovládací prvky. Sloupek řízení s integrovanou opěrkou nohou lze nastavit do tří poloh, a tak individuálně seřídit podle potřeby každého řidiče. Varianta Komfort je ještě vybavena chladicím termoboxem pod sedadlem spolujezdce. Řezání vás bude opravdu bavit.

  Sluneční clona
  Sluneční clona

  Jako ochrana proti oslnění slunečními paprsky slouží roleta na předním okně a doplňkové rolety pro zadní a boční okna.

  Perfektní výhled na všechny strany
  Perfektní výhled na všechny strany

  I v dešti a prachu je z kabiny BiG X vždy skvělý výhled. Postarají se o to tři volitelné stěrače na předním zaobleném okně, dva na bočních a jeden na zadním. Všechny stěrače mají trysku ostřikovače, aby čištění skel bylo optimální.

  Prostornější, tišší a světlejší
  Prostornější, tišší a světlejší

  Prostornější, tišší a světlejší: Široká kabina se štíhlými sloupky poskytuje dostatek místa a výborný výhled na přídavná zařízení, adaptéry s velkým záběrem. Díky dvojité izolované podlaze je hlučnost pracoviště minimální. 14 halogenových reflektorů pro jízdu a práci nebo 17 volitelných LED reflektorů dokonale osvětluje okolí a umožňuje práci i za špatných světelných podmínek.

  Asistenční systémy ­KRONE pro řidiče
  Asistenční systémy ­KRONE pro řidiče
  • AutoScan umožňuje přizpůsobit délku řezanky podle stupně zralosti rostlin
  • ConstantPower zajišťuje optimální spotřebu paliva při maximální výkonnosti
  • XtraPower umožňuje v případě potřeby další zvýšení výkonu motoru
  • EasyLoad umožňuje dokonale vytížit přepravní vozidla ve sklizňovém řetězci
  • RockProtect chrání řezačku před poškozením, které mohou způsobit kameny
  • Řízení pomocí joysticku je na poli velice pohodlné

  KRONE nabízí pro sklízecí řezačku BiG X různé systémy, které umožní lépe vytížit stroj
  a usnadní řidiči práci. Tito elektroničtí pomocníci poskytují veškerá relevantní data
  o sklízeném produktu a v extrémních podmínkách se starají o vyšší bezpečnost.

  Automatické nastavení protiostří
  Automatické nastavení protiostří

  Protiostří sklízecí řezačky lze dle přání nastavovat automaticky i z kabiny řidiče. Snímač vibrací přitom měří vzdálenost protiostří od nožů řezacího bubnu. Snímač otáčení následně zajistí nastavení protiostří prostřednictvím dvou motorů. Řidič tak má usnadněnou práci. Kromě toho je ještě možné manuální nastavení protiostří pomocí externího panelu na blatníku.

  Řízení pomocí joysticku
  Řízení pomocí joysticku

  Doplňkové řízení pomocí joysticku v levé loketní opěrce významně zvyšuje komfort obsluhy. Kromě snadnějšího řízení se jedná především o velice ergonomické a uvolněné sezení bez námahy, v poloze s oběma rukama na opěrkách. Díky proporcionálnímu ovládání lze stroj vždy snadno a přesně řídit.

  Pohodlné vážení
  Pohodlné vážení

  AutoCalibrate: AutoCalibrate je automatická kalibrace evidence výnosů pro řezačku BiG X online přímo v terénu pomocí vážicího zařízení, na kterémkoli odvozním prostředku sklizňového řetězce. Stroj BiG X i odvozní prostředek jsou přitom vybaveny zařízením pro záznam dat včetně připojení k mobilní síti. Kalibrace se provádí průběžně při každé nakládce "kalibračního vozu". AutoCalibrate pracuje velmi přesně a jako první přináší možnost obejít se bez vážení vozu.

  SmartConnect
  SmartConnect

  BiG X je v sériovém provedení vybaven řídicí jednotkou KRONE SmartConnect, která slouží jako základní prvek pro správu dat prostřednictvím funkce GPS a WLAN. Všechna důležitá data se automaticky zapisují a lze je rychle odeslat ze řezačky přímo do kanceláře. To šetří čas a umožňuje transparentní vyúčtování.

  Měření vlhkosti a chemického složení
  Měření vlhkosti a chemického složení

  Doplňkový systém KRONE NIR Control dual poskytuje při sklizni průběžně data o vlhkosti a obsahu jednotlivých látek (sušina, škroby, bílkoviny, popel, tuky, ADF, NDF) obsažených ve sklízené píci. Takto pořízená data je možné evidovat na terminálu stroje a přiřadit ke sklizené ploše. Systém KRONE NIR Control dual lze snadno namontovat na výmetnou rouru BiG X. Má také ochranný kryt, který jej bezpečně chrání před poškozením.

  CropControl
  CropControl

  CropControl: Volitelná evidence výnosů od KRONE. Výnosy polí se systémem CropControl zjistíte rychle a přesně pouhým stisknutím tlačítka. CropControl umožňuje plynule dokumentovat výnosy z vámi sklizených ploch.

  Asistenční systémy KRONE pro řidiče
  Asistenční systémy KRONE pro řidiče
  • Systém ISOBUS pro automatické řízení
  • CropControl pro přesnou evidenci výnosů z ploch
  • KRONE NIR Control dual pro snadné měření vlhkosti a složení jednotlivých látek při sklizni
  • AutoCalibrate umožňuje kalibrovat evidenci výnosů BiG X v terénu
  • Doplňkové automatické nastavování protiostří z kabiny
  • KRONE SmartConnect v sériovém provedení pro komfortní správu dat

  Pomocí ISOBUS systému zcela automatického řízení zůstává řidič na předem zadané trase, aniž by musel jakkoli zasahovat do řízení. Další systémy, které měří a dokumentují a odesílají hmotnost sklizeného materiálu z jednotlivých pozemků, jeho vlhkost a chemické složení píce, ještě zvyšují komfort obsluhy.

  RockProtect
  RockProtect

  RockProtect: Šest vkládacích válců má nejen velkou sílu, ale pracuje také s patřičným citem. Systém RockProtect, dodávaný jako volitelná výbava, inteligentně chrání vaši řezačku před poškozením kameny. Zjistí-li systém kámen, vkládací válce se během několika milisekund automaticky zastaví. Vyšší bezpečnost je dána tím, že citlivost systému RockProtect si určujete vy sami.

  EasyLoad
  EasyLoad

  Pomocí doplňkové nakládací automatiky EasyLoad s 3D analýzou obrazu pomocí kamery je možná nakládka jakéhokoli svozového vozidla jedoucího paralelně po boku řezačky nebo při prosekávání za řezačkou. Funkce výmetné roury „Otevřít/zavřít koncovou klapku“ a „Otočit doleva/doprava“ jsou přitom řízeny plně automaticky. Rovněž je možné nastavit různé strategie nakládky. Řidič může sledovat všechny funkce na monitoru v kabině a obsluhovat přitom řezačku bez jakéhokoli stresu.

  XtraPower
  XtraPower

  Prostřednictvím systému XtraPower můžete doplňkově online přes KRONE E-Solutions Shop navýšit výkon motoru stroje BiG X 480 a 580 o dalších cca 50 PS. Tento přidaný výkon lze vyvolat výhradně v režimu práce na poli při zapnutém řezacím bubnu, což umožní v případě potřeby zvýšit na určitou dobu průchodnost. Není-li potřeba vyšší výkon, je možné udělat pauzu.

  Constant Power
  Constant Power

  ConstantPower: ConstantPower reguluje rychlost jízdy řezačky v závislosti na vytížení motoru. Stiskem tlačítka si zvolíte požadované vytížení motoru. Stroj zcela automaticky upraví svoji rychlost jízdy podle porostu a sklízené hmoty. Tato funkce usnadňuje řidiči práci a poskytuje dosažení maximální kapacity při minimální spotřebě paliva. Ve spojení se zařízením AutoScan je možné další výrazné zvýšení výkonu při nejlepší kvalitě řezanky.

  AutoScan
  AutoScan

  AutoScan: Fotooptická buňka uprostřed kukuřičného adaptéru zjišťuje stupeň zralosti kukuřice a automaticky přizpůsobuje délku řezanky. Kvůli lepší struktuře a nižší produkci silážní šťávy v silu se zelená kukuřice řeže na delší kusy. Naopak suchá kukuřice se řeže na kratší kusy a lze ji tak v silu lépe zhutnit. AutoScan usnadňuje práci řidiči a šetří palivo, protože rostliny se řežou na takovou délku, jaká je potřeba, a nikoli na co nejkratší. AutoScan u KRONE není drahý luxus ale standard.

  Modelle

  BiG X 480 · 530 · 580 · 630
  BiG X 480 BiG X 530 BiG X 580 BiG X 630
  Motor MTU 6R 1300 MTU 6R 1300 MTU 6R 1500 - konfigurovat
  Počet válců 6 6 6 6 konfigurovat
  Zdvihový objem (l) 12,80 12,80 15,60 15,60 konfigurovat
  Trvalý výkon motoru (kW/HP) 360 / 490 390 / 530 436 / 593 480 / 653 konfigurovat
  Max. trvalý výkon řezačky X Power (kW/HP) 338 / 460 368 / 500 408 / 555 452 / 615 konfigurovat
  Max. trvalý výkon řezačky Eco Power (kW/HP) - - 338 / 460 338 / 460 konfigurovat
  konfigurovat konfigurovat konfigurovat konfigurovat

  Kompaktní sklízecí řezačky od KRONE

  BiG X 480 · 530 · 580 · 630

  KRONE Landmaschinen

  KRONE Landmaschinen

  KRONE Landmaschinen

  Videa

  Please accept marketing-cookies to see this content.
  Please accept marketing-cookies to see this content.
  Please accept marketing-cookies to see this content.
  Please accept marketing-cookies to see this content.
  Please accept marketing-cookies to see this content.
  Please accept marketing-cookies to see this content.
  Please accept marketing-cookies to see this content.
  Please accept marketing-cookies to see this content.
  Please accept marketing-cookies to see this content.
  Please accept marketing-cookies to see this content.
  Please accept marketing-cookies to see this content.
  Please accept marketing-cookies to see this content.
  Please accept marketing-cookies to see this content.
  Please accept marketing-cookies to see this content.
  Please accept marketing-cookies to see this content.
  Please accept marketing-cookies to see this content.
  Please accept marketing-cookies to see this content.