Premos 5000

Pellet-pers

Premos 5000

Pelletpresse

Mobiel en stationair inzetbare pelletpers: Met de Premos 5000 (Kalverkamp systeem) bewijst KRONE opnieuw zijn immense innovatiekracht: direct op de akker of stationair op een andere locatie produceert deze  pelletpers uit het wereldwijd reusachtige aanbod aan stro en andere gewassen pellets van de hoogste kwaliteit. De pellets kunnen uitstekend als boxenstrooisel, veevoer of brandstof worden gebruikt.

Please accept marketing-cookies to see this content.

Productvideo

KRONE Premos 5000

In presenting the Premos 5000 (Kalverkamp system), KRONE is once again making a powerful statement of its innovative performance: The Premos is at the same time a mobile pellet harvester and a stationary pellet mill that harnesses the huge potential of straw, which is abundantly available in the fields around the world, and presses it into top-quality, high-fibre pellets. These make ideal bedding, animal feed and fuel.

Ervaringsrapporten

KRONE Premos 5000

Please accept marketing-cookies to see this content.

Productkenmerken

Mobiel en stationair inzetbare pelletpers
Mobiel en stationair inzetbare pelletpers

Met de Premos 5000 (Kalverkamp systeem) bewijst KRONE opnieuw zijn immense innovatiekracht: direct op de akker of stationair op een andere locatie produceert deze pelletpers uit het wereldwijd reusachtige aanbod aan stro en andere gewassen pellets van de hoogste kwaliteit. De pellets kunnen uitstekend als boxenstrooisel, veevoer of brandstof worden gebruikt.

Bunkeren en overladen
Bunkeren en overladen

De pellets gaan via een vulband naar de bunker met een capaciteit van 9 m³. Daar worden de door het persen warm geworden pellets door de luchtstroom van een ventilator afgekoeld. Zodra de bunker, met standaard weeginrichting, vol is kunnen de daarin verzamelde pellets met behulp van een overlaadband naar een transportvoertuig worden overgebracht.

Fijne deeltjes uitzeven
Fijne deeltjes uitzeven

In het binnenste van de walsen voeren interne transportvijzels de geperste pellets naar de transportelevator, die ze voor het verwijderen van stof door een roterende zeef leidt. Fijne deeltjes die door de zeef vallen, worden opnieuw naar de matrijswalsen gevoerd. Op deze manier worden kwalitatieve pellets geproduceerd.

Pelletlengte instellen
Pelletlengte instellen

Bij het pelleteren wordt de gewasstroom door de 16 mm grote gatenmatrijzen in het binnenste van de wals geperst. Terwijl de diameter van de pellets door de matrijsgaten wordt bepaald, kan de pelletlengte ingesteld worden van 15 tot 40 mm. Daarvoor wordt de afstand van de afstrijkers tot de matrijswals groter of kleiner gemaakt.

Walsen en persen
Walsen en persen

Het ongemalen gewas komt tussen twee tegen elkaar in draaiende en in elkaar grijpende matrijswalsen terecht, die afwisselend met tanden- en gatenmatrijzen uitgerust zijn. De tanden van de ene wals sluiten daarbij de kanalen van de gatmatrijzen van de andere wals af en drukken het materiaal door de kanalen van de gatenmatrijs. Hierbij ontstaat een druk tot 2000 bar en een temperatuur van 70 tot 100 °C.

Mobiel inzetbare pelletpers
Mobiel inzetbare pelletpers
 • Productie van verkoopbare pellets direct op de akker
 • Capaciteit tot ca. 5.000 kg per uur
 • Doseerinrichting voor water en olie voor optimalisering van het pelleteerproces
 • Directe koeling in de machine voor het behoud van de pelletkwaliteit

De Premos 5000 is de eerste pelletpers die gewassen zoals stro, hooi of luzerne direct op het veld opneemt en ter plaatse tot pellets perst. De geperste pellets kunnen dan direct als bulkmateriaal van het veld af worden getransporteerd.

De koeling
De koeling

Bij het pelleteren onstaan temperaturen van 70 tot 100 °C. Om kwaliteitsverlies tijdens de opslag te voorkomen, worden de pellets door het inblazen van lucht afgekoeld. Daarvoor wordt met behulp van een ventilator lucht via een dubbele bodem in de bunker geblazen.

De doseerinrichting
De doseerinrichting

Met behulp van een doseerinrichting kan via een sproeier water of olie bij de matrijswalsen worden gesproeid. Daarmee kunnen de vochtigheid en bindeigenschappen van het materiaal voor het pelleteerproces worden geoptimaliseerd. Dit vormt de basis voor stevige en kwalitatief hoogwaardige pellets.

Invoerrotor en toevoerband
Invoerrotor en toevoerband

Via een 800 mm brede invoerrotor komt het gewas in het toevoerkanaal met opvangbak terecht. In deze opvangbak worden stenen en andere vreemde voorwerpen opgevangen. Een transportband voert het gewas verder richting de matrijswalsen.

Schone opname
Schone opname

De 2,35 m brede ongestuurde pick-up neemt het gewas met zijn tanden schoon op. Een voorgeschakelde tandenwals verzekert ook bij lage snelheden een zeer gelijkmatige gewasstroom.

Stationair inzetbare pelletpers
Stationair inzetbare pelletpers
 • De eerste pelletpers die zowel mobiel als stationair kan worden ingezet
 • Baaldoseersysteem met geïntegreerde toevoertafel en automatische perstouw-verwijderaar
 • Toevoertafel is eenvoudig in te klappen voor het transport over de weg

Bij stationair gebruik kunnen gewassen het hele jaar door gepelleteerd worden met de Premos. In het seizoen geperste balen worden met behulp van een baaldoseersysteem gelijkmatig in de pelletpers ingevoerd en tot pellets verwerkt. Daarvoor wordt de voor mobiele inzet benodigde pick-up door een baaldoseersysteem vervangen, die volledig in de machine geïntegreerd is.

Klaar voor het transport over de weg
Klaar voor het transport over de weg

De toevoertafel kan hydraulisch tegen de machine aan worden geklapt, zodat de Premos met een breedte van onder drie meter over de weg kan worden getransporteerd. Daardoor kan de pelletpers snel en zonder veel moeite van de ene naar de andere locatie worden verplaatst.

Het baaldoseersysteem
Het baaldoseersysteem

Vier, met messen en geleidingsplaten uitgeruste en hydraulisch aangedreven, doseerwalsen ontmantelen de toegevoerde baal. Daarbij snijden de messen de baal kapot waarna de gekartelde platen het stro uit de baal trekken. Bovendien zorgen de geleidingsplaten achter de walsen voor een optimale verdeling in de machine.

De perstouw-verwij deraar
De perstouw-verwij deraar

Aan het einde van de toevoertafel wordt het perstouw automatisch van de baal verwijderd. Daarbij snijdt een, onder de baal lopend, driehoeksmes het perstouw door. Bovenop de baal trekt een vanghaak het touw naar een roterend oprolsysteem, die het touw oprolt en in een bak deponeert.

De toevoertafel
De toevoertafel

Bij stationair gebruik worden de balen via een hydraulisch in- en uitklapbare, ca. 7,5 m lange toevoertafel naar het baaldoseersysteem gevoerd. Twee bodemkettingen nemen de baal met behulp van meenemers op en vervoeren deze naar het baaldoseersysteem.

Pellets – toepassingen in de praktijk
Pellets – toepassingen in de praktijk
 • Stropellets met een hoge stortdichtheid van 600-700 kg/m³
 • Dankzij uitstekend absorptievermogen ideaal als boxenstrooisel
 • Te gebruiken als structuurcomponent in het rantsoen
 • Bezigheidsmateriaal voor in de varkenshouderij
 • Enorm potentieel als duurzame brandstof

De KRONE Premos 5000 producteert pellets, die zich wat betreft hoedanigheid duidelijk van DIN-pellets onderscheiden. Met een diameter van 16 mm zijn de, uit niet gehakselde gewassen, vervaardigde pellets aanzienlijk groter. Het hoge structuuraandeel biedt juist voordelen bij gebruik als boxenstrooisel in de stal of als veevoer.

Duurzame brandstof
Duurzame brandstof

2,5 kg stropellets kan 1 l huisbrandolie vervangen. Wereldwijd zou rond 800 miljoen ton stro voor de productie van energie kunnen worden gebruikt. Alleen al in Duitsland zou van de jaarlijks geproduceerde 30 miljoen ton stro ca. 8 tot 13 miljoen duurzaam voor de energiewinning kunnen worden gebruikt. Daarmee biedt stro een enorm, tot nu toe maar deels benut, potentieel om als 'hernieuwbare grondstof' door middel van CO₂-reductie een wezenlijk bijdrage aan de klimaatbescherming te leveren.

Verbesserte Hygiene
Verbesserte Hygiene

Het hoge absorptievermogen van stropellets biedt ook duidelijke voordelen in de pluimveehouderij: doordat de vloer bij het instrooien met pellets minder vervuilt, blijven niet alleen de poten van de leghennen, maar ook de legnesten met de daarin gelegde eieren schoner. Tevens wordt de ammoniakbelasting van de stallucht duidelijk verminderd.

Ideaal voor paarden
Ideaal voor paarden

Stropellets houden door hun hoge absorptievermogen de paardenbox altijd droog. Hierdoor is er geen voedingsbodem voor rottingsbacteriën, bijvoorbeeld die voor typische hoefziektes zoals rotstraal of mok verantwoordelijk zijn. Verder zijn de stropellets stofarm, zodat de paarden duidelijk minder last hebben van ademhalingsproblemen.

Ligbed voor runderen
Ligbed voor runderen

1 kg pellets kan tot 4 l water absorberen. Vanwege dit hoge absorptievermogen zijn stropellets een ideaal boxenstrooisel voor koeien in een ligboxenstal. Daardoor blijven de koeien schoon, wat bijdraagt aan een betere gezondheid van uiers en dieren. Bovendien wordt er duidelijk minder strooimateriaal gebruikt dan bijvoorbeeld bij gehakseld stro.

Bevordering van het dierenwelzijn
Bevordering van het dierenwelzijn

Pellets zijn grotendeels stof- en kiemvrij en kunnen bijvoorbeeld in kleine hoeveelheden in de varkenshouderij als bezigheidsmateriaal dienen. Als zodanig bevorderen pellets de natuurlijke nieuwsgierigheid van de dieren en zijn ze daardoor zeer positief voor het dierenwelzijn.

Pellets als veevoer
Pellets als veevoer

Hooi-, luzerne- of stropellets vormen een uitstekende basis voor elk rantsoen. Onderzoek heeft aangetoond dat de pellets, vergeleken met stro uit balen, duidelijk minder sporen van op bederf duidende bacteriën en schimmels bevatten. Dat getuigt van een hoge voerkwaliteit.

De bediening
De bediening
 • Comfortabele bediening en controle via terminals
 • DS 500 – Standaard bedieningsterminal met 5,7" kleurendisplay
 • CCI 800 – Comfortabele bedieningsterminal met 8" touchscreen
 • CCI 1200 – Comfortabele bedieningsterminal met 12" touchscreen

De Premos pelletpers kan met behulp van verschillende bedieningsterminals eenvoudig en comfortabel worden bediend. Hierop kan de status van de machine en instellingen eenvoudig worden bekeken en ingesteld.

DS 500 bedieningsterminal
DS 500 bedieningsterminal

De DS 500 met 5,7" kleurendisplay is de standaard bedieningsterminal voor de Premos 5000. De machine kan via de twaalf functietoetsen of het touchscreen eenvoudig en snel worden bediend.

CCI 800/1200 terminal
CCI 800/1200 terminal

Voor de bediening van de Premos 5000 is de CCI 800 of 1200 terminal met 8" resp. 12" touchscreen ideaal. Op het hoofdscherm zijn bijvoorbeeld de belasting van de machine, pelletdichtheid, temperatuur en vochtgehalte af te lezen. Via schermknoppen komt u in submenu's, waarin u meerdere indicatoren kunt bekijken en instellingen kunt aanpassen.

Modellen

Premos
Premos 5000
Oogstgoederen Hooi, luzerne, stro onder ca. 16% restvochtgehalte configureren
Machineafmetingen (m, L x B x H) 8.90 x 2.99 x 3.80 configureren
Pick-up-werkbreedte (m) 2.35 configureren
Pellet-diameter (mm) 16 configureren
Doorvoersnelheid (t/h) bis 5 configureren
Bunkerinhoud (t) 5 configureren
Benodigd vermogen (kW / pk) 257 / 350 configureren
configureren

Mobiel en stationair inzetbare pelletpers

Premos 5000

KRONE Landmaschinen

KRONE Landmaschinen

KRONE Landmaschinen

Videos

Please accept marketing-cookies to see this content.
Please accept marketing-cookies to see this content.
Please accept marketing-cookies to see this content.
Please accept marketing-cookies to see this content.
Please accept marketing-cookies to see this content.
Please accept marketing-cookies to see this content.