Klantenservice

Wij zijn er voor u.

Financing options

* Bij alle financieringsaanbiedingen wordt uitgegaan van een positieve kredietwaardigheidscontrole!
Financieringsmogelijkheden vergelijken
Lening Bij een leningfinanciering krijgt u van Krone Finance het benodigde financieringsbedrag tegen een vooraf overeengekomen rentepercentage ter beschikking gesteld voor uw Krone-investering.
Leasing / huur Bij een leasingovereenkomst verkrijgt u niet het eigendom van het object, maar betaalt u slechts een maandelijks tarief voor de terbeschikkingstelling van de machine.
Huurkoop Bij een huurkoop huurt u het object voor een van tevoren gedefinieerde periode. Daarbij hebt u het recht dit object binnen de huurperiode door koop te verkrijgen.
Leverancierskrediet Bij een leverancierskrediet krijgt u van Krone Finance het benodigde financieringsbedrag voor uw Krone-investering ter beschikking gesteld.
Gebonden financieringskrediet Bij een gebonden financieringskrediet krijgt u van een van onze financieringspartners het benodigde financieringsbedrag ter beschikking gesteld.
Accreditief Bij een accreditief doet een bank belofte tot betaling voor uw Krone-investering. Daarbij vindt de uitbetaling van de koopprijs op zijn vroegst pas na overdracht van de vrachtdocumenten plaats.
Bank Payment Obligation (BPO) Bij een Bank Payment Obligation (bankbetalingsverplichting) doet een bank een belofte tot betaling voor uw Krone-investering. Daarbij vindt de uitbetaling van de koopprijs op zijn vroegst pas na een succesvolle elektronische afstemming.
Ausfuhr-Pauschal-Gewährleistung (APG) Bij een Ausfuhr-Pauschal-Gewährleistung (APG), een exportkredietgarantie in Duitsland, wordt u een limiet toegekend. Dit stelt u in staat tot doorlopende koop van Krone-investeringen voor openstaande rekeningen binnen de toegekende limiet.
* Bij alle financieringsaanbiedingen wordt uitgegaan van een positieve kredietwaardigheidscontrole!
Lening Leasing / huur Huurkoop Leverancierskrediet Gebonden financieringskrediet Accreditief Bank Payment Obligation (BPO) Ausfuhr-Pauschal-Gewährleistung (APG)
Beschrijving Bij een leningfinanciering krijgt u van Krone Finance het benodigde financieringsbedrag tegen een vooraf overeengekomen rentepercentage ter beschikking gesteld voor uw Krone-investering. Bij een leasingovereenkomst verkrijgt u niet het eigendom van het object, maar betaalt u slechts een maandelijks tarief voor de terbeschikkingstelling van de machine. Bij een huurkoop huurt u het object voor een van tevoren gedefinieerde periode. Daarbij hebt u het recht dit object binnen de huurperiode door koop te verkrijgen. Bij een leverancierskrediet krijgt u van Krone Finance het benodigde financieringsbedrag voor uw Krone-investering ter beschikking gesteld. Bij een gebonden financieringskrediet krijgt u van een van onze financieringspartners het benodigde financieringsbedrag ter beschikking gesteld. Bij een accreditief doet een bank belofte tot betaling voor uw Krone-investering. Daarbij vindt de uitbetaling van de koopprijs op zijn vroegst pas na overdracht van de vrachtdocumenten plaats. Bij een Bank Payment Obligation (bankbetalingsverplichting) doet een bank een belofte tot betaling voor uw Krone-investering. Daarbij vindt de uitbetaling van de koopprijs op zijn vroegst pas na een succesvolle elektronische afstemming. Bij een Ausfuhr-Pauschal-Gewährleistung (APG), een exportkredietgarantie in Duitsland, wordt u een limiet toegekend. Dit stelt u in staat tot doorlopende koop van Krone-investeringen voor openstaande rekeningen binnen de toegekende limiet.
Looptijd 24 - 96 maanden 24 - 96 maanden 25 - 96 maanden 26 - 96 maanden 25 - 96 maanden tot 36 maanden tot 24 maanden tot 12 maanden
Belangrijke aspecten
 • het aflossingsverloop kan speciaal aan uw behoeften worden aangepast
 • het gebruik van stimuleringsprogramma’s is mogelijk
 • het aflossingsverloop kan speciaal aan uw behoeften worden aangepast
 • het object is onder de vaste activa van de leasinggever geregistreerd en hoeft daarom niet door u te worden geboekt
 • het object moet onder de vaste activa worden geregistreerd
 • een mogelijke koopprijs moet al bij het begin van de huur worden vastgesteld
 • een aanbetaling van min. 15% wordt vereist
 • vereist een minimale objectwaarde van 2 miljoen EUR
 • verlangt een dekking van het verleende krediet
 • het aflossingsverloop kan speciaal aan uw behoeften worden aangepast
 • door herroepelijke accreditieven kan het Europese renteniveau ook vanuit Duitsland worden doorgegeven in exportmarkten
 • betaalbaarheid van het accreditief in Duitsland is een eerste vereiste
 • het aflossingsverloop kan speciaal aan uw behoeften worden aangepast
 • door BPO’s met betalingsdoelen kan het Europese renteniveau ook vanuit Duitsland worden doorgegeven in exportmarkten
 • betaalbaarheid van de BPO in Duitsland is een eerste vereiste
 • snellere afwikkeling en betaling van invoerrechten
 • kostenbesparing
 • geen kredietlijnen bij uw huisbanken vereist
 • geen aanbetaling vereist
 • geldig alleen buiten de OESO-landen

* Bij alle financieringsaanbiedingen wordt uitgegaan van een positieve kredietwaardigheidscontrole!