Algemene doelstellingen van KRONE

KRONE is innovatie, competentie en verantwoordelijkheid

Medewerkers

KRONE geeft zekerheid.
Als familiebedrijf geleid door de eigenaren biedt KRONE zijn medewerkers een betrouwbare en aantrekkelijke werkplek. Horizontale hiërarchieën maken snelle beslissingen mogelijk.

KRONE rekruteert.
Bijvoorbeeld door verschillende stimuleringsprogramma's op scholen en hogescholen, om zo een gekwalificeerde nieuwe generatie voor de lange termijn te ontwikkelen.

KRONE bouwt.
Het fundament van de onderneming wordt gevormd door bereidheid tot presteren, eerlijkheid en loyaliteit van de medewerkers ten opzichte van de onderneming en de ondernemingsdoelen.

KRONE luistert.
Tevredenheid van de klant komt op de eerste plaats. De basis daarvoor zijn innovatieve en kwalitatief hoogwaardige producten, die continu volgens de eisen en wensen van de klant verder worden ontwikkeld.

KRONE respecteert.
Elke medewerker wordt als persoonlijkheid waargenomen en krijgt erkenning voor geleverde prestaties. Als verantwoordelijkheidsbewuste werkgever integreert KRONE ook mensen met een beperking.

KRONE traint.
Wij bieden verschillende trainingsvormen aan, zodat onze klanten de innovatieve voertuig- en machinetechniek ook efficiënt kunnen bedienen en gebruiken.

KRONE eist tolerantie.
Het belang van migratie en diversiteit is in de ondernemingscultuur van KRONE vast verankerd.

KRONE dient.
Wij beschouwen onszelf als dienstverleners en staan onze klanten met een voorbeeldige service bij in al hun uitdagingen.

KRONE kwalificeert.
Het zij door opleiding, alternerend leren en/of bijscholingsmaatregelen. Zo wordt de competentie van onze medewerkers continu gewaarborgd, bevorderd en aan de toenemende eisen aangepast.

Milieu

KRONE beschermt.
Verantwoord omgaan met het milieu ligt ons na aan het hart. Milieuvraagstukken en het ontzien en efficiënt omgaan met natuurlijke hulpbronnen staan bij ons dagelijks op de agenda. In het kader van onderzoek gaan wij voor duurzame en milieuvriendelijke technologieën.

  • Wij verplichten onszelf tot continue verbetering van onze energie-efficiëntie. Daarvoor stellen wij alle benodigde hulpbronnen (personeel, financiën, tijd) alsmede de relevante informatie beschikbaar. Daarvoor evalueren we regelmatig onze energie-intensieve installaties en processen en onderzoeken we mogelijkheden voor besparing. Bovendien onderzoeken we de toepassing van alternatieve technologieën en duurzame energiedragers.
  • Wij verplichten ons bij de aanschaf van nieuwe installaties en toebehoren ook rekening te houden met de energie-efficiëntie als doorslaggevend criterium.
  • Wij verplichten ons om alle relevante wettelijke voorschriften in acht te nemen die met betrekking tot onze energie-aspecten relevant zijn. Bovendien houden we ons aan overeenkomsten over energieverbruik die we met andere partijen zoals klanten, overheden en politieke partijen hebben gesloten.
  • Onze leveranciers, dienstverleners en klanten worden over onze activiteiten met betrekking tot energie-efficiëntie geïnformeerd en, indien mogelijk, ook daarbij betrokken.

Leveranciers

KRONE vertrouwt.
Bijvoorbeeld op competente toeleveranciers en hun knowhow, want:

  • Met name de klanten profiteren van een resultaat waaraan meerdere specialisten hebben gewerkt.
  • Gemeenschappelijke waarden en sterke kanten kunnen worden gebruikt, uitgewisseld en aangevuld.
  • Samenwerking als partners biedt voor beide zijden talloze schaalvoordelen, zoals kwaliteit, prijs, verkrijgbaarheid, servicebereidheid enz.

 

KRONE accepteert.
Uitsluitend toeleveranciers die hun medewerkers met respect behandelen en afstand nemen van kinderarbeid en het ontbreken van sociale verantwoordelijkheid.

Regio

KRONE investeert.
Als familiebedrijf is KRONE stevig in het Eemsland geworteld. Spelle is en blijft de hoofdvestiging van de onderneming.

KRONE plant.
Wij bereiken lange-termijn zakelijke successen en duurzame, winstgevende groei door vooruitziend denken en handelen en beschermen zo de bestaande arbeidsplaatsen.

KRONE  helpt.
Als een van de grootste werkgevers ondersteunen wij een groot aantal projecten van verenigingen, scholen en hogescholen, alsmede sociale projecten.

KRONE rekent.
Ondanks alle onrust op de financiële en grondstoffenmarkten is KRONE sinds vele jaren een van de financieel best gepositioneerde ondernemingen in de regio. Het hoge quotum eigen kapitaal en de onbegrensde ondersteuning van de familie KRONE vormen de basis hiervoor.

KRONE breidt uit.
Als wereldwijd agerende onderneming analyseren wij marktgroeipotentieel in internationale markten en pakken wij dat aan.