Ochrana údajů

Ochrana údajů

Těší nás, že jste navštívili naše webové stránky. Níže bychom vás chtěli informovat o zacházení s vašimi daty dle čl. 13 Nařízení o ochraně dat (DSGVO).


Odpovědná osoba

Odpovědnou osobou za níže uvedené zjišťování a zpracování dat je pracoviště uvedené v části Impressum. 


Data o návštěvnosti

Pokud navštívíte naše webové stránky, budou na našem webovém serveru dočasně uložena data o návštěvnosti pro statistické účely formou protokolu, abychom mohli zlepšovat kvalitu našich internetových stránek. Tato sada dat sestává z

  • stránky, z které byl soubor zobrazen,
  • názvu souboru,
  • data a času zobrazení,
  • přeneseného množství dat,
  • stavu přístupu (přenos souboru, soubor nenalezen),
  • popisu typu používaného webového prohlížeče,
  • IP adresy příchozího počítače, která bude zkrácena tak, aby nebylo možné zjistit souvislosti s určitou osobou. 

Uvedená data protokolu jsou ukládána pouze anonymizovaně.


Poskytování dat třetím osobám

Vaše data předáváme v rámci zpracovávání zakázky dle čl. 28 DSGVO poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují podporu při provozování našich webových stránek a s tím souvisejících procesů. Naši poskytovatelé služeb jsou námi přísně zavázáni a vázáni příslušnou smlouvou. Může se například jednat o poskytovatele služeb pro hosting nebo analýzu webu.


Poskytování dat do třetích zemí

Částečně předáváme osobní údaje třetím zemím mimo EU. Přiměřená úroveň ochrany údajů podle čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR použitím standardních smluvních ustanovení EU.


Cookies 

Na našich internetových stránkách používáme cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na vašem koncovém zařízení a mohou být načítány. Rozlišují se session cookies, které jsou opět mazány, jakmile zavřete váš prohlížeč a permanentní cookies, které jsou ukládány po celou relaci. Cookies obsahují data, která umožňují opětovné rozpoznání používaného zařízení. Cookies také částečně obsahují i informace o určitých nastaveních, které nelze vztáhnout ke konkrétní osobě. 

Na našich stránkách používáme session cookies a permanentní cookies.

Prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli o umisťování cookies informováni. Tak pro vás bude používání cookies transparentní. Cookies můžete kdykoli smazat příslušným nastavením prohlížeče a zabránit ukládání nových cookies. Vezměte prosím na vědomí, že se vám případně nebudou naše internetové stránky optimálně zobrazovat a některé funkce nebudou technicky k dispozici.
 

 

Google Analytics 

Nástroj pro analýzu webu "Google Analytics“ používáme k vytváření našich webových stránek v souladu s potřebami. Google Analytics vytváří profily využití založené na pseudonymech. Za tímto účelem jsou ve vašem koncovém zařízení ukládány a námi načítány trvalé soubory cookies. Tímto způsobem jsme schopni rozpoznat vracející se návštěvníky a jako takové je sčítat. Kromě toho používáme k měření návštěvníků následující funkce:

  • Pseudonymní údaje obohacujeme o další údaje, které nám poskytovatelé třetích stran poskytují. Tímto způsobem jsme schopni zaznamenat demografické charakteristiky našich návštěvníků, např. informace o věku, pohlaví a místě bydliště.

Zpracování údajů je založeno na vašem souhlasu dle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR, pokud jste udělili souhlas prostřednictvím našeho banneru. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. K tomu prosím klikněte na tento odkaz a proveďte příslušná nastavení prostřednictvím našeho banneru. V rámci Google Analytics nás Google podporuje jako zpracovatele zakázek podle čl. 28 GDPR. Zpracování údajů může probíhat také mimo EU nebo EHP. Pokud jde o společnost Google, lze přijmout přiměřenou úroveň ochrany údajů podle čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR použitím standardních smluvních ustanovení EU.


Bezpečnost dat

Na ochranu vašich dat před nežádoucím přístupem jsme zavedli technická a organizační opatření. Na našich stránkách používáme kódování. Vaše údaje jsou z vašeho počítače na náš server přenášeny internetem pomocí kódování TLS. Poznáte to tak, že ve stavovém řádku vašeho prohlížeče je uzamčen symbol zámku a adresní řádek začíná https://


Kontaktní formulář

Máte možnost nás kontaktovat pomocí webového formuláře. K používání našeho kontaktního formuláře potřebujeme vaše jméno a e-mailovou adresu. Další údaje můžete sdělit, není to však povinné.

Právním podkladem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f DSGVO. Vaše data používáme výlučně ke zpracovávání vaší poptávky.


Vaše práva jako uživatele

Při zpracovávání vašich osobních dat máte dle DSGVO jako uživatel internetových stránek určitá práva.


1. Právo na informace (čl. 15 DSGVO): 

Máte právo vyžadovat potvrzení o tom, zda jsou zpracovávána příslušná osobní data; pokud ano, máte právo na informaci o těchto osobních datech a informace uvedené jednotlivě v čl. 15 DSGVO.


2. Právo na opravu a smazání (čl. 16 a 17 DSGVO): 

Máte právo požadovat okamžitou opravu příslušných nesprávných osobních dat a popř. doplnění neúplných osobních dat.

Dále máte právo požadovat, aby byla příslušná osobní data ihned smazána, pokud se týkají některého z důvodů vedených v čl. 17 DSGVO, např. pokud již data nejsou pro daný účel potřebná.


3. Právo na omezení zpracovávání (čl. 18 DSGVO): 

Máte právo požadovat omezení zpracovávání, pokud jsou splněny předpoklady dle čl. 18 DSGVO, např. pokud byla podána námitka proti zpracování, po dobu příslušné kontroly. 


4. Právo na přenositelnost (čl. 20 DSGVO):

V určitých případech, které jsou uvedeny jednotlivě v čl. 20 DSGVO, máte právo obdržet příslušné osobní údaje ve strukturované, přístupné, strojově čitelné formě, popř. předání těchto dat třetí osobě.


5. Právo na odmítnutí (čl. 21 DSGVO):

Jsou-li data zjišťována na základě čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f (zpracování dat pro zajištění určitých zájmů), máte právo z důvodů, které si vyžádá zvláštní situace, kdykoli odmítnout zpracovávání. Osobní data pak již nezpracováváme, jedině, že by byly pro zpracovávání prokazatelně nezbytné důvody z hlediska ochrany, které by převážily nad zájmy, právy a svobodami dotčené osoby, nebo zpracování sloužilo k uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků.


6. Právo na stížnost u kontrolního úřadu

Dle č. 77 DSGVO máte právo podat stížnost u kontrolního úřadu, pokud budete názoru, že jsou zpracováváním příslušných dat porušována ustanovení o ochraně dat. Právo na stížnost můžete uplatnit u kontrolního úřadu v členském státě vašeho místa bydliště, vašeho pracoviště nebo místa údajného porušení.

Kontaktní údaje osoby pověřené ochranou dat

Naše osoba pověřená ochranou dat je vám ochotně k dispozici pro informace nebo připomínky k tématu ochrany dat:

Dr. Uwe Schläger
datenschutz nord GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen
Internet: www.datenschutz-nord-gruppe.de
E-naslov: office@datenschutz-nord.de
Telefon: +49 421 69 66 32 0
office@datenschutz-nord.de

Diese Seite nutzt Cookies.

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren (Google Analytics).

Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben.

Wir setzen im Rahmen des Trackings auch Dienstleister in Drittländern außerhalb der EU mit abweichenden Datenschutzbestimmungen ein, wodurch das Risiko von behördlichen Zugriffen bzw. von Kontrollverlust bzgl. übermittelter Daten bestehen kann.

Datenschutzhinweise
Impressum

 

Cookies sind kleine Textdateien, die von Webseiten verwendet werden, um die Benutzererfahrung effizienter zu gestalten.

Laut Gesetz können wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn diese für den Betrieb dieser Seite unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir Ihre Erlaubnis.

Diese Seite verwendet unterschiedliche Cookie-Typen. Einige Cookies werden von Drittparteien platziert, die auf unseren Seiten erscheinen.

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit von der Cookie-Erklärung auf unserer Website ändern oder widerrufen.

Erfahren Sie in unserer Datenschutzrichtlinie mehr darüber, wer wir sind, wie Sie uns kontaktieren können und wie wir personenbezogene Daten verarbeiten.

Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, wenn Sie uns bezüglich Ihrer Einwilligung kontaktieren.

Ihre Einwilligung trifft auf die folgenden Domains zu: landmaschinen.krone.de

Ihr aktueller Zustand: Alle zulassen. 

Ihre Einwilligungs-ID: rxrSKC1AJ1lDdOyhBcLFjThsXk6xj/ntK/lyREMaLnDqdyrX4HxZJg==Einwilligungsdatum: Mittwoch, 20. April 2022 um 11:05:49 MESZ

Einwilligung ändern  |  Einwilligung widerrufen

 

Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 07.04.22 von Cookiebot aktualisiert: