Služby zákazníkům

Jsme zde pro Vás.

Financing options

* Všechny nabídky financování předpokládají pozitivní kontrolu bonity!
Možnosti financování porovnat
Úvěr S úvěrovým financováním vám Krone Finance poskytne požadovanou částku pro financování vaší investice Krone za předem dohodnutou úrokovou sazbu.
Leasing / pronájem Leasingovou smlouvou nenabýváte vlastnictví k předmětu, ale pouze platíte měsíční sazbu za užívání stroje.
Pronájem s následnou koupí Při pronájmu s následnou koupí si předmět pronajmete na předem stanovenou dobu. Během doby pronájmu máte právo tento předmět odkoupit.
Dodavatelský úvěr S dodavatelským úvěrem vám Krone Finance poskytne požadovanou částku pro financování vaší investice Krone.
Úvěr poskytnutý objednateli S úvěrem poskytnutým objednateli obdržíte požadovanou částku pro financování od některého z našich finančních partnerů.
Akreditiv Při akreditivu banka poskytne platební příslib vaší investice Krone. K úhradě kupní ceny dochází nejdříve až po předání přepravních dokladů.
Bank Payment Obligation (BPO) Při Bank Payment Obligation banka poskytne platební příslib vaší investice Krone. K úhradě kupní ceny dochází po úspěšném elektronickém sladění údajů.
Paušální záruka exportu (APG) S paušální zárukou exportu (APG) vám bude přidělen limit. To vám umožní revolvingové nákupy investic Krone na otevřených účtech v rámci přiděleného limitu.
* Všechny nabídky financování předpokládají pozitivní kontrolu bonity!
Úvěr Leasing / pronájem Pronájem s následnou koupí Dodavatelský úvěr Úvěr poskytnutý objednateli Akreditiv Bank Payment Obligation (BPO) Paušální záruka exportu (APG)
Popis S úvěrovým financováním vám Krone Finance poskytne požadovanou částku pro financování vaší investice Krone za předem dohodnutou úrokovou sazbu. Leasingovou smlouvou nenabýváte vlastnictví k předmětu, ale pouze platíte měsíční sazbu za užívání stroje. Při pronájmu s následnou koupí si předmět pronajmete na předem stanovenou dobu. Během doby pronájmu máte právo tento předmět odkoupit. S dodavatelským úvěrem vám Krone Finance poskytne požadovanou částku pro financování vaší investice Krone. S úvěrem poskytnutým objednateli obdržíte požadovanou částku pro financování od některého z našich finančních partnerů. Při akreditivu banka poskytne platební příslib vaší investice Krone. K úhradě kupní ceny dochází nejdříve až po předání přepravních dokladů. Při Bank Payment Obligation banka poskytne platební příslib vaší investice Krone. K úhradě kupní ceny dochází po úspěšném elektronickém sladění údajů. S paušální zárukou exportu (APG) vám bude přidělen limit. To vám umožní revolvingové nákupy investic Krone na otevřených účtech v rámci přiděleného limitu.
Doba chodu 24–96 měsíců 24–96 měsíců 25–96 měsíců 26–96 měsíců 25–96 měsíců do 36 měsíců do 24 měsíců do 12 měsíců
Důležité aspekty
 • proces splácení lze speciálně přizpůsobit vašim potřebám
 • lze využít dotační programy
 • proces splácení lze speciálně přizpůsobit vašim potřebám
 • předmět je aktivován v investičním majetku poskytovatele leasingu a nemusíte jej tedy zahrnovat do bilance
 • předmět musí být aktivován ve vašem investičním majetku
 • případná kupní cena je pevně stanovena již na začátku pronájmu
 • předpokládá se záloha ve výši min. 15 %
 • předpokládaná minimální hodnota předmětu 2 miliony EUR
 • podmínkou je zajištění poskytnutého úvěru
 • proces splácení lze speciálně přizpůsobit vašim potřebám
 • prostřednictvím shovívavých úvěrů může být evropská úroková míra také přenesena z Německa na exportní trhy
 • předpokladem je splatnost úvěru v Německu
 • proces splácení lze speciálně přizpůsobit vašim potřebám
 • prostřednictvím BPO s platebními podmínkami může být evropská úroková míra také přenesena z Německa na exportní trhy
 • předpokladem je splatnost BPO v Německu
 • rychlejší zpracování a celní odbavení
 • úspora nákladů
 • nejsou vyžadovány žádné úvěrové linky od vašich domácích bank
 • není zapotřebí žádná záloha
 • platí jen mimo země OECD

* Všechny nabídky financování předpokládají pozitivní kontrolu bonity!