Premos 5000

Peletovací lisy

Premos 5000

Mobilní peletovací lis

Mobilní peletovací lis na strukturované pelety, vhodný i pro stacionární využití: Stroj Premos 5000 (systém Kalverkamp) je dalším v řadě důkazů inovačního potenciálu KRONE: tento peletovací lis vyrábí ze slámy a jiných stébelnin strukturované pelety nejvyšší kvality buď přímo na poli, nebo z balíků kdekoli jinde ve stacionárním provozu. Pelety se hodí ideálně jako podestýlka, krmivo nebo palivo na topení.

Please accept marketing-cookies to see this content.

Produktové video

KRONE Peletovací lis – Premos 5000

· První sklízecí peletovac, který vyrábí konecný obchodovatelný produkt pri jednom pracovním postupu prímo na poli.
· Premos 5000: Sklízecí peletovac, který muže pracovat i stacionárne.
· Vysoká sypná hustota slamených pelet: 600-700 kg/m³
· Výkonnost až 5 000 kg za hodinu

Recenze uživatelů

KRONE Premos 5000

Please accept marketing-cookies to see this content.

Vlastnosti produktu

Mobilní peletovací lis na strukturované pelety, vhodný i pro stacionární využití
Mobilní peletovací lis na strukturované pelety, vhodný i pro stacionární využití

Stroj Premos 5000 (systém Kalverkamp) je dalším v řadě důkazů inovačního potenciálu KRONE: tento peletovací lis vyrábí ze slámy a jiných stébelnin strukturované pelety nejvyšší kvality buď přímo na poli, nebo z balíků kdekoli jinde ve stacionárním provozu. Pelety se hodí ideálně jako podestýlka, krmivo nebo palivo na topení.

Plnění do zásobníku a překládka
Plnění do zásobníku a překládka

Plnicím pásem se pelety přenáší do zásobníku o objemu 9 m³. Výlisky, zahřáté procesem lisování, zde jsou ochlazovány proudem vzduchu z ventilátoru. Všechny stroje Premos jsou vybaveny vážícím zařízením integrovaným do zásobníku pelet. Jakmile se zásobník naplní, mohou se pelety v něm uložené začít překládat na přepravní vozidla.

Vytřídění jemných částic
Vytřídění jemných částic

Šneky uvnitř válců dopravují výlisky k dopravníku, který je dále vede přes rotující čistící síto, kde jsou zbaveny prachu. Jemné částice, které propadnou sítem, se vracejí zpět do matricových válců. Tímto způsobem vznikají pelety optimální kvality, ideální k využití jako hmota, tak i k energetickým účelům.

Nastavení délky pelet
Nastavení délky pelet

Při peletování se proud materiálu protlačuje matricemi s otvory o průměru 16 mm dovnitř válce. Zatímco průměr pelet je daný velikostí otvorů v matrici, délka pelet se může měnit v rozmezí 15 až 40 mm. Nastavení se provádí zvětšením nebo zmenšením vzdálenosti stěrek od matricového válce.

Válcování a lisování
Válcování a lisování

Nepomletá píce se dostává mezi dva proti sobě se otáčející a do sebe zapadající matricové válce, které jsou střídavě osazené řadami lisovacích otvorů a kompresními ozuby. Zuby jednoho válce přitom přesně zapadají do kanálků matrice s otvory ve druhém válci a protlačují materiál skrze tyto lisovací kanálky. Vzniká přitom tlak vysoký až 2000 bar a teploty mezi 70 až 100 °C.

Peletovač v mobilním provozu
Peletovač v mobilním provozu
 • Výroba obchodovatelných strukturovaných pelet přímo na poli
 • Kapacita až 5 000 kg za hodinu
 • Dávkování vody a oleje optimalizuje proces výroby pelet
 • Chlazení přímo ve stroji zajistí zachování vysoké kvality pelet

Premos 5000 je první peletovací lis, který sbírá stébelnatou píci jako slámu, seno nebo vojtěšku přímo na poli a na místě z ní lisuje pelety s původní strukturou. Výlisky lze přímo z pole odvážet jako koncový produkt ve formě sypného materiálu.

Chlazení
Chlazení

Při výrobě pelet dochází k vývinu teplot mezi 70 až 100 °C. Aby při následném skladování neutrpěla kvalita pelet, chladí je proud vzduchu z ventilátoru. Vzduch je od ventilátoru přiváděn a rozdělován do zásobníku přes jeho ventilační dvojité dno.

Dávkování
Dávkování

Prostřednictvím dávkovacího zařízení je možné tryskami vstřikovat vodu nebo olej do prostoru matricových válců. Lze tak zajistit, aby vlhkost materiálu a jeho pojivost při procesu výroby pelet byla optimální. Je to také předpokladem pro soudržné a kvalitní pelety.

Dopravní rotor a podávací pás
Dopravní rotor a podávací pás

Dopravní rotor šířky 800 mm dopravuje píci do podávacího kanálu se žlabem. Tam se zachytí kameny a ostatní nevhodné příměsi. Pásový dopravník dopravuje píci dále k matricovým válcům.

Čistý sběr
Čistý sběr

Neřízené sběrací ústrojí o záběru 2,35 m svými prsty čistě sbírá sklizňový produkt. Díky předsunutému přidržovacímu válci je tok píce velmi rovnoměrný i při pomalé jízdě.

Peletovač ve stacionárním provozu
Peletovač ve stacionárním provozu
 • První peletovací lis pro mobilní i stacionární využití
 • Rozdružovač balíků s integrovaným podávacím stolem a automatickým odstraňováním motouzů
 • Jednoduché sklápění děleného stolu pro snadnou přepravu

Ve stacionárním provozu lze pomocí stroje Premos vyrábět pelety ze stébelnin v průběhu celého roku. Standardní balíky slisované během sezóny se pokládají na stůl rozdružovače. Ten je rozebírá a rovnoměrně dávkuje do lisu, který materiál následně slisuje do pelet. Sběrací ústrojí, které je zapotřebí v mobilním nasazení na poli, se vymění za rozdružovač balíků, zcela integrovaný do stroje.

Připravený pro silniční přepravu
Připravený pro silniční přepravu

Dělená podávací stůl se dá velmi snadno hydraulicky přiklopit ke stroji, takže peletovací lis Premos má přepravní šířku menší než tři metry. Přeprava na další stanoviště může proběhnout rychle, jednoduše a bez dalších nákladů spojených s dopravou.

Rozdružovač balíků
Rozdružovač balíků

Čtyři hydraulicky poháněné rozebírací válce osazené noži a ozubenými vodicími plechy rozebírají vkládané balíky. Do balíků přitom sekají nože a vydrolenou slámu následně cupují a odebírají ozubené plechy lopatek rotorů rozdružovačů. Vodicí plechy za válci jako lopatky kromě toho zajišťují optimální rozdělení materiálu v kanálu.

Odstraňování motouzu
Odstraňování motouzu

Na konci podávacího stolu se z balíků automaticky odstraní motouz. Vytažení motouzu začíná jejich přeříznutím trojúhelníkovým nožem pohybujícím se napříč pod balíkem. Nahoře na balíku jsou motouzy zachyceny hákem a po přitažení k rotující cívce, která je pomocí trnů zachytí, navine jako na naviják a uloží do připravené nádoby.

Podávací stůl
Podávací stůl

Ve stacionárním provozu jsou balíky dopravovány prostřednictvím sklopného hydraulického podávacího stolu o délce asi 7,5 m do rozdružovače balíků. Dva podávací řetězové dopravníky odebírají balíky uložené na stole a pomocí podavačů je dopravují do rotorů rozdružovače.

Pelety se strukturou – praktické použití
Pelety se strukturou – praktické použití
 • Slaměné pelety s vysokou sypnou hmotností 600-700 kg/m³
 • Ideální podestýlkový materiál s vysokou nasákavostí
 • Strukturotvorná složka do krmiv
 • Hračka pro prasata
 • Palivo z obnovitelných zdrojů s ohromným potenciálem

Premos 5000 od KRONE vyrábí pelety s původní strukturou materiálu, které se svými vlastnostmi výrazně liší od pelet podle DIN. Se svým průměrem 16 mm mají tyto strukturované pelety z nerozmělněné píce podstatně větší velikost. Vysoký podíl strukturované hmoty má pozitivní vliv jak u podestýlky, tak v krmivu.

Palivo z obnovitelných zdrojů
Palivo z obnovitelných zdrojů

2,5 kg slaměných pelet nahradí 1 l topného oleje. Na světě by bylo možné energeticky využít kolem 800 mil. tun slámy. Jen v Německu by bylo možné využít z celkového ročního množství 30 mil. tun slámy asi 8 až 13 mil. tun k udržitelné výrobě energie. Sláma jako obnovitelné palivo tak nabízí ohromný, dosud jen částečně využitý potenciál k ochraně klimatu a snížení emisí CO₂.

Lepší hygiena
Lepší hygiena

Velká nasákavost slaměných pelet se vyplatí i v chovu drůbeže: Při podestýlce ze strukturovaných pelet se podlaha tolik nešpiní a nosnice mají nejen čisté nohy, ale čistější jsou i hnízda a snesená vejce. Vzduch v budově je také podstatně méně kontaminován amoniakem.

Ideální pro koně
Ideální pro koně

Díky velké nasákavosti slaměných pelet zůstávají boxy pro koně stále suché. Chybí živná půda pro hnilobné bakterie, které bývají příčinou typických onemocnění kopyt, jako hniloba střelky nebo podlom. Slaměné pelety kromě toho nepráší, takže koně trpí podstatně méně dýchacími obtížemi.

Podestýlka pro hovězí dobytek
Podestýlka pro hovězí dobytek

1 kg strukturovaných pelet dokáže absorbovat až 4 litry vody. Díky vysoké savosti jsou slaměné pelety ideálním podestýlkovým materiálem pro krávy ustájené ve volných boxech. Krávy i jejich vemena tak zůstanou v čistotě, což prospívá jejich zdraví. Kromě toho se na podestýlku spotřebuje mnohem méně materiálu než např. drcené slámy.

Pro dobro zvířat
Pro dobro zvířat

Strukturované pelety jsou sterilní a mají minimální prašnost. V malém množství je lze využít i jako hračku pro zvířata, například v chovu prasat. Strukturované pelety jako takové podporují přirozenou zvídavost zvířat a výborně podporují jejich zdravou aktivitu a iniciativu.

Pelety jako krmivo
Pelety jako krmivo

Pelety ze sena, vojtěšky nebo slámy lze výborně využít jako základ jakékoli krmné směsi. Výzkum prokázal, že strukturované pelety vykazují ve srovnání se slámou z balíků podstatně méně známek existence hnilobných bakterií a hub. To svědčí o vysoké kvalitě krmiva.

Ovládání
Ovládání
 • Pohodlná obsluha a kontrola prostřednictvím terminálů
 • DS 500 – standardní ovládací terminál s 5,7" barevným displejem
 • CCI 800 – komfortní ovládací terminál s 8" dotykovou obrazovkou
 • CCI 1200 – komfortní ovládací terminál s 12" dotykovou obrazovkou

Peletovací lis Premos je možné jednoduše a pohodlně ovládat pomocí různých terminálů. Zobrazují se na nich všechny stavy stroje a umožňují provádět potřebná nastavení.

Ovládací terminál DS 500
Ovládací terminál DS 500

DS 500 s 5,7" barevným displejem je standardní ovládací terminál stroje Premos 5000. K ovládání stroje slouží dvanáct funkčních tlačítek nebo dotyková obrazovka. Ovládání je jednoduché a rychlé.

Terminál CCI 800/1200
Terminál CCI 800/1200

Pro ovládání stroje Premos 5000 je ideální terminál CCI 800 nebo 1200 s 8" resp. 12" dotykovou obrazovkou. Na základní obrazovce jsou údaje jako například vytížení stroje, pevnost pelet, teplota a vlhkost. Pomocí tlačítek je možné přejít do podmenu, kde se zobrazují další stavy stroje, a je možné provádět potřebná nastavení.

Modelle

Premos
Premos 5000
Sklizňové produkty Seno, vojtěška, sláma se zbytkovou vlhkostí pod 16 % konfigurovat
Rozměry stroje (m, d x š x v) 8.90 x 2.99 x 3.80 konfigurovat
Pracovní šířka sběrače (m) 2.35 konfigurovat
Průměr pelety (mm) 16 konfigurovat
Čerpací výkon (t/h) bis 5 konfigurovat
Obsah zásobníku (t) 5 konfigurovat
Příkon (kW/HP) 257 / 350 konfigurovat
konfigurovat

Mobilní peletovací lis na strukturované pelety, vhodný i pro stacionární využití

Premos 5000

KRONE Landmaschinen

KRONE Landmaschinen

KRONE Landmaschinen

Videa

Please accept marketing-cookies to see this content.
Please accept marketing-cookies to see this content.
Please accept marketing-cookies to see this content.
Please accept marketing-cookies to see this content.
Please accept marketing-cookies to see this content.
Please accept marketing-cookies to see this content.