EasyCut F

Čelně nesené diskové žací stroje

Součástí konstrukční řady EasyCut F jsou modernizovaná žací ústrojí se záběrem od 2,71 m do 4,04 m, na přání s prstovým, nebo válcovým kondicionérem. Speciálně pro horské oblasti jsou určeny obzvlášť kompaktní a lehké modely čelních žacích strojů. Aby posečená píce nebyla přejížděna koly traktoru, jsou v nabídce modely strojů s aktivně hnanými bubny pro tvarování řádku.

 • Záběr od 2,71 m do 4,04 m
 • Tlačený (PUSH) nebo tažený (PULL) žací nosník
 • S kondicionérem nebo bez kondicionéru
 • Kompaktní modely M pro horské oblasti
 • Modely s aktivně hnanými usměrňovacími bubny
Please accept marketing-cookies to see this content.

Produktové video

KRONE EasyCut F – Vpredu nesený žací stroj

Řada EasyCut F zahrnuje inovativní čelní sekačky s pracovními šířkami od 2,71 m do 4,04 m, s volitelným kondicionérem pro hroty nebo válečky.

Special Feature

První sklopný žací nosník na trhu

Stroj byl na AGRITECHNICE 2019 vyznamenaný stříbrnou medailí. Společnost KONE zde představila první sklápěný žací nosník pro maximální výkonnost na poli, a přitom s nejvyšší bezpečností v silničním provozu. Hydraulicky ovládané otočné převodovky umožňují skládat lištu jednoduše a pohodlně z kabiny traktoru. Důležitým detailem je, že přitom není potřeba ani odpojovat pohon.

Please accept marketing-cookies to see this content.

Produktové video

EasyCut F 400 CV Fold

Stroj byl na AGRITECHNICE 2019 vyznamenaný stříbrnou medailí. Společnost KONE zde představila první sklápěný žací nosník pro maximální výkonnost na poli, a přitom s nejvyšší bezpečností v silničním provozu. Hydraulicky ovládané otočné převodovky umožňují skládat lištu jednoduše a pohodlně z kabiny traktoru. Důležitým detailem je, že přitom není potřeba ani odpojovat pohon.

Animace

KRONE žací čelní EasyCut F 320 Pull

Pro práci v extrémně nerovném terénu se nejlépe hodí čelní žací stroje KRONE s taženým žacím nosníkem. Ať na rovině nebo v horách, čelní žací stroje s taženým závěsem PULL nadchnou každého svou enormní volností pohybu a velkým rozsahem výkyvu dozadu a nahoru.

Please accept marketing-cookies to see this content.
Please accept marketing-cookies to see this content.
Please accept marketing-cookies to see this content.
Please accept marketing-cookies to see this content.

Vlastnosti produktu

Celosvětově nejlepší zkušenosti se sečením, robustní a přece snadno ovladatelné
Celosvětově nejlepší zkušenosti se sečením, robustní a přece snadno ovladatelné
 • Rychloupínací nože umožňují pohotovou výměnu
 • SafeCut: jištění každého žacího disku samostatně
 • SmartCut: díky optimálnímu překrývání drah nožů nezůstávají žádné neposečené pruhy
 • Kondicionér: varianta CV s ocelovými V prsty, nebo varianta CR s gumovými, případně ocelovými M-válci
 • Modely M jsou ideální pro svažitý terén
 • Modely s aktivně hnanými usměrňovacími bubny
Výrobní program EasyCut F
Výrobní program EasyCut F
 • Záběr od 2,71 m do 4,04 m
 • Tlačený (PUSH) nebo tažený (PULL) žací nosník
 • S kondicionérem nebo bez kondicionéru
 • Kompaktní modely M pro horské oblasti
 • Modely s aktivně hnanými usměrňovacími bubny

Součástí konstrukční řady EasyCut F jsou modernizovaná žací ústrojí se záběrem
od 2,71 m do 4,04 m, na přání s prstovým, nebo válcovým kondicionérem. Speciálně
pro horské oblasti jsou určeny obzvlášť kompaktní a lehké modely čelních žacích strojů.
Aby posečená píce nebyla přejížděna koly traktoru, jsou v nabídce modely strojů s aktivně
hnanými bubny pro tvarování řádku.

EasyCut F s kondicionérem
EasyCut F s kondicionérem

Čelní žací stroje s kondicionérem mohou odkládat píci na široko, nebo do řádku. Tyto velmi výkonné modely pro profesionály jsou předurčeny především pro použití v kombinaci se vzadu nesenými stroji, nebo do trojkombinace.

EasyCut F 280 M, F 320 M, F 360 M
EasyCut F 280 M, F 320 M, F 360 M

Čelní žací stroje EasyCut řady M s nízkou vlastní hmotností jsou ideální pro strmé svahy nebo pro ukládání píce naširoko. Kompaktní konstrukce stroje se závěsem a nízko položené těžiště zajišťují bezvadné kopírování terénu.

EasyCut F 280, F 320
EasyCut F 280, F 320

Čelní žací stroje se záběrem od 2,71 m do 3,16 m a s poháněnými odmítacími bubny dosahují těch nejlepších pracovních výsledků. Posečenou píci je možné ukládat na řádek a ta pak není přejížděna koly traktoru. Kvalita krmení je na prvním místě.

Žací nosník KRONE
Žací nosník KRONE
 • Kompaktní svařený žací nosník je robustní, těsný a s celoživotní olejovou náplní
 • Vysoce odolný satelitní pohon s velkými koly s čelním ozubením pro klidný chod a výborný přenos sil
 • Bez vnitřního širokého splazu – sečení bez překážek

Uzavřený, kompaktně po celém obvodu svařený žací nosník splňuje nejvyšší požadavky
na kvalitu a zůstává i po dlouholetém používání zcela těsný a bez deformací. Velká ozubená
kola pracující v olejové lázni přenesou i extrémní trvalé zatížení a zařízení vyniká obzvlášť
tichým chodem.

Olejová náplň na celou dobu životnosti
Olejová náplň na celou dobu životnosti

Uzavřený, kompaktně svařený žací nosník je bezúdržbový a i po dlouholetém používání zůstává těsný a v původním tvaru. Díky speciálním čisticím metodám během výroby je při montáži možné naplnit nosník olejem na celou dobu jeho životnosti a výměna oleje po záběhu je zde zbytečná.

Těsný a robustní
Těsný a robustní

Po celém obvodu svařované žací nosníky s celoživotní olejovou náplní se vyrábějí pomocí nejmodernějších svařovacích robotů a CNC výrobních technologií. I díky tomu splňují nejvyšší nároky na kvalitu. Žací lišta je totiž srdcem každého diskového žacího stroje.

Originální
Originální

Satelitní pohon v žacím nosníku, vyvinutý u KRONE, je složen z velkých kol s čelním ozubením a až 66 zuby. Kovaná kola přenášejí hlavní hnací sílu z hlavního pohonu do celého žacího nosníku. Díky velkému průměru se otáčejí pomaleji a navzájem do sebe zapadá více zubů sousedních kol. Tato konstrukce je zárukou klidného chodu, výborného přenosu sil a dlouhé životnosti. Předsunutá menší hnací kola pohánějí jednotlivé žací disky a jsou přitom vystaveny jen malému namáhání pouze od jednoho žacího disku.

Bez vnitřního širokého splazu
Bez vnitřního širokého splazu

Žací lištu pohání úhlová převodovka přímo za vnitřním odmítacím bubnem. Při práci na souvrati nebo v klínovitých výběžcích porostu je tak zaručena práce bez ucpávání.

KRONE SmartCut a režimy ukládání píce
KRONE SmartCut a režimy ukládání píce
 • Klínovitý tvar lišty pro čisté sečení
 • Robustní pohon koly s čelním ozubením, dvojitým uložením a velkou vzdáleností ložisek
 • Podle potřeby ukládání na řádek nebo na široko

Nízké strniště na loukách a pastvinách, o něco vyšší při sečení dlouhostébelnaté píce.
Klínovitý profil žacího nosníku umožňuje velký rozsah nastavení.
Se strojem EasyCut sečete čistě i v obtížných podmínkách.

Robustní a variabilní
Robustní a variabilní

Klínovitý profil žacího nosníku umožňuje velký rozsah nastavení výšky sečení. Díky mohutnému dvojitému uložení čelních ozubených kol je žací nosník velmi robustní a odolá velkému zatížení.

Ukládání na široko
Ukládání na široko

Stroje EasyCut se směrem otáčení žacích disků B rozprostírají píci naširoko. Všechny disky se otáčejí párově. Píce uložená v celé šířce pracovního záběru žacího stroje prosychá rovnoměrněji a rychleji.

Ukládání do řádků
Ukládání do řádků

K zamezení přejíždění posečené píce koly traktoru, jsou žací moduly umístěny tak, aby se disky otáčely směrem ke středu. Stroje EasyCut F 280 a F 320 se směrem otáčení disků A ukládají pokos na jeden řádek.

Praktické
Praktické

Předsazená ozubená kola umístěná bezprostředně pod disky mají excentrickou ložiskovou skříň. Tato menší ozubená kola předsazených pohonů disků lze včetně ložisek a domečku vyjmout směrem nahoru, velká ozubená kola hlavního pohonu bočním otvorem.

Sečení bez vynechaných pruhů se SmartCut
Sečení bez vynechaných pruhů se SmartCut

Žací disky se točí vždy po párech proti sobě. Žací nůž je v záběru jak dozadu, tak i dopředu proti směru jízdy. Proto musí být přesahy drah nožů dostatečné, aby bylo sečení čisté. Nepárové disky se otáčí od sebe, proto je zde přesah nožů ještě větší (SmartCut). Je to ideální pro sečení bez vynechaných pruhů u mladé píce v řídkých porostech. Větší vzdálenost disků s noži jdoucích dozadu zlepšuje podávání píce zejména při větších hustších porostech.

Systém rychloupínání nožů KRONE
Systém rychloupínání nožů KRONE
 • Rychloupínací nože umožňují pohotovou manipulaci s noži přímo na místě
 • Modulární konstrukce žacích disků
 • Nože s možností otočení o 360 ° podléhají opotřebení minimálně
 • Perfektní řez s technologií SmartCut přináší optimální překrytí drah nožů sousedících disků

Rychloupínací nože, nízké náklady na opotřebení a optimalizované, volitelné uspořádání žacích
disků pro sečení bez vynechaných pruhů. To je jen několik málo příkladů hovořících pro volbu
diskového žacího stroje EasyCut.

To snižuje náklady
To snižuje náklady

Opotřebované čepy nožů a držáky – u KRONE EasyCut žádný problém. Díky modulární konstrukci žacích disků lze měnit jejich jednotlivé součásti samostatně. Na přání je možné vyměnit rychloupínací čepy nožů za šroubované čepy.

Čisté sečení
Čisté sečení

Nože s úkosem dlouhé 112 mm a velký přesah jejich drah zaručují čisté sečení i rovnoměrné podávání píce.

Minimální opotřebení
Minimální opotřebení

Nože jsou na svém čepu otočné o 360 stupňů. Nože jsou chráněné, nemohou se zaklínit, méně se opotřebovávají a samy se čistí.

Pro ochranu
Pro ochranu

Zaoblená protiostří mezi splazy chrání žací lištu jako nárazník. Kontura spodní hrany brání hromadění materiálu. Posečená píce plynule prochází přes lištu dozadu.

Vyšší strniště
Vyšší strniště

Se splazy pro vysoké strniště lze nastavit strniště vyšší než 80 mm v krocích plus 30 mm, nebo plus 50 mm. To je ideální pro sečení polních pícnin a sklizni celých rostlin na silážování.

Lehké klouzání po povrchu
Lehké klouzání po povrchu

Velmi široké splazy z tvrzené oceli chrání žací nosník, snižují přítlak a šetří strniště. Šroubované splazy lze snadno vyměnit.

Blesková výměna nožů
Blesková výměna nožů

Rychloupínací mechanismus nožů je pro mnohé praktiky neodmyslitelný. Nože lze rychle a snadno otočit nebo vyměnit přímo na poli.

Systém KRONE SafeCut
Systém KRONE SafeCut
 • Vyšší bezpečnost díky kompletní ochraně pohonů
 • Nehrozí kolize mezi sousedními disky
 • Žádné projevy opotřebení mechanismu jištění
 • Rychlá výměna pojistných kolíků pro vyšší spolehlivost a životnost stroje při minimálních nákladech

Každá kolize může poškodit stroj a vyžádat si náklady na opravu. Proto SafeCut od firmy
KRONE nabízí maximální bezpečnost. Pojistka žacích disků proti nárazu na překážku
vyznamenaná od DLG je jedinečná co do bezpečnosti i komfortu. SafeCut patří k základní
výbavě všech diskových žacích strojů konstrukční řady EasyCut F a R.

Absolutní bezpečnost
Absolutní bezpečnost

Místo aby náraz dolehl naplno na čelní kola žacího nosníku, dojde při krátkodobém přetížení k ustřihnutí dutého kolíku v hřídeli předsazeného hnacího kola. Hřídel kola, který se otáčí dál, zvedne prostřednictvím stoupavého závitu stojící žací disk nahoru. Žací disk opustí nebezpečnou oblast, nachází se nad drahami sousedních disků a nedojde ani ke vzájemnému střetu nožů. SafeCut chrání před poškozením hnací kola disku i sousedních žacích disků. Výměna dutého kolíku trvá jen několik málo minut a její cena je minimální.

Prostě geniální
Prostě geniální

Každý žací disk na žacím nosníku má samostatné jištění. Narazí-li disk na překážku, proklouzne třecí spoj a prasknou pojistné kolíky. Prostřednictvím závitu na hnacím hřídeli se následně žací disk sám zvedne o 15 mm nahoru.

Ideální
Ideální

Pojistné kolíky nejsou při sečení namáhány. Modul žací jednotky je stažený maticí a dvojicí svěrných šroubů. Pružní duté kolíky se proto nemohou unavit. Vypínací síla se ani po dlouhodobém používání nemění.

Kompletní ochrana
Kompletní ochrana

Žací disky stroje EasyCut mají dvojí ochranu. Žací disky pracují v chráněné oblasti žacího nosníku a nevyčnívají ven přes splazy. Další ochranu všech žacích disků poskytují standardně dodávané jištění SafeCut.

EasyCut F 320 M · F 360 M · F 320 Push
EasyCut F 320 M · F 360 M · F 320 Push
 • Kompaktní souprava s traktorem i pro jízdu po silnici
 • Nastavitelný přítlak
 • Perfektní kopírování terénu díky zavěšení s výkyvem ve všech směrech
 • Žací nosníky se SmartCut a SafeCut

S napnutými ochrannými plachtami a přímým zavěšením bez vloženého A-rámu jsou stroje
EasyCut s tlačeným PUSH zavěšením lehké a kompaktní. Stejně jako u všech žacích strojů
EasyCut obsahují žací nosníky SmartCut celoživotní olejovou náplň a neodmyslitelné jištění
disků SafeCut.

Příčné kopírování terénu
Příčné kopírování terénu

Oba čepy spodních ramen jsou vedeny v podélných otvorech, což žacímu ústrojí umožňuje pohyb v příčném směru. I v nerovném terénu se tak stroj velmi dobře přizpůsobí nerovnostem povrchu. Žací nosník i drny porostu jsou trvale chráněny.

Kopírování terénu ve směru jízdy
Kopírování terénu ve směru jízdy

S pohyblivým teleskopickým třetím bodem závěsu stroje dodávaným na přání kopíruje žací nosník tvar terénu v ještě větším rozsahu a výsledek sečení je perfektní.

Nastavitelný přítlak
Nastavitelný přítlak

Velmi stabilní nastavitelné odlehčovací pružiny zajišťují optimální přítlak žacího ústrojí. Nedochází k poškození strniště a stroj dokonale kopíruje terén.

Kompaktní na silnici
Kompaktní na silnici

Také na silnici jsou stroje EasyCut F 320 M a F 320 při pracovním záběru 3,16 m velmi praktické. Se sklopenými bočními kryty (volitelně s hydraulikou) nepřesahuje jejich přepravní šířka 3,00 m.

Vždy čistý
Vždy čistý

Ochranné plachty napnuté a svažující se šikmo dopředu udržují povrch žacího ústrojí vždy v čistotě.

Kompaktní souprava
Kompaktní souprava

Tlačené zavěšení PUSH čelního žacího stroje EasyCut F320/360 M a F 320 má velmi kompaktní konstrukci. Má menší hmotnost i konstrukční délku a proto méně zatěžuje čelní hydrauliku.

EasyCut F 320 M · F 360 M · F 320 Pull
EasyCut F 320 M · F 360 M · F 320 Pull
 • Hydropneumatické odlehčení žacího ústrojí v sériové výbavě
 • Přítlak lze snadno regulovat z kabiny
 • Žací jednotka perfektně kopíruje terén díky velkému rozsahu pohybu dozadu a nahoru
 • Díky širokému rozevření čelního krytu je údržba pohodlná

Pro práci v extrémně nerovném terénu se nejlépe hodí čelní žací stroje KRONE s taženým žacím nosníkem. Ať na rovině nebo v horách, čelní žací stroje s taženým závěsem PULL nadchnou každého svou enormní volností pohybu a velkým rozsahem výkyvu dozadu a nahoru.

Nejlepší tvar
Nejlepší tvar

Dva velké, aktivně poháněné usměrňovací bubny za žacím nosníkem u strojů EasyCut F 320 PUSH a PULL tvarují rovnoměrný řádek. Píce v řádku prochází plynule mezi předními koly traktoru bez umačkání. Naproti tomu stroje F 320 M a F 360 M PUSH i PULL ukládají píci na široko. Píce se rozprostírá v celé šířce pracovního záběru lišty. To snižuje hmotnost stroje a píce na ploše rovnoměrněji prosychá.

Dostatek místa
Dostatek místa

Čelní kryt se dá široce rozevřít a umožňuje pohodlnou údržbu. Tento způsob výměny nožů je snadný a pohodlný. Box na nože je součástí sériové výbavy všech čelních žacích strojů.

Dobrá ochrana
Dobrá ochrana

Žací jednotka je skloněná šikmo dopředu, což redukuje usazování nečistot na ochranné plachtě napnuté pomocí pružin. Tento kryt nepodléhající korozi je lehký, chrání žací ústrojí před poškozením odletujícími kameny a umožňuje lepší kopírování terénu.

Komfortní nastavování
Komfortní nastavování

Přítlak, jehož hodnota se zobrazuje na manometru, se dá snadno nastavit z kabiny pomocí hydraulického okruhu a ihned optimálně přizpůsobit podmínkám v terénu. Zavřením nebo otevřením kulového kohoutu lze volit mezi funkcemi nahoru/dolů, zablokování a odtlakování.

Velký výkyv
Velký výkyv

Žací jednotka je nesená v těžišti. Tato konstrukce zajišťuje velký rozsah kopírování až do 18 stupňů. Strniště zůstává neporušené i při velkých nerovnostech terénu. Při kontaktu s cizím tělesem se žací jednotka vychýlí dozadu a nahoru, aniž by to následně mělo vliv na výšku sečení.

Kompaktní konstrukce
Kompaktní konstrukce

Tažené čelní žací stroje EasyCut F 320/360 M a F 320 zavěsíte na traktor rychle a snadno. Připojovací A-rám do tříbodového závěsu není třeba. Hydraulický válec integrovaný v závěsu a ovládaný jednočinným hydraulickým okruhem zvedá žací ústrojí vysoko nad zem, takže na souvrati je vždy k dispozici dostatečná světlá výška.

EasyCut F 280 M, F 320 M, F 360 M: Dobyvatelé vrcholů
EasyCut F 280 M, F 320 M, F 360 M: Dobyvatelé vrcholů
 • Ideální pro kompaktní traktory v horských oblastech
 • Nízká vlastní hmotnost – malé zatížení přední nápravy
 • Kompaktní krátká konstrukce – snadné zacházení
 • Zavěšení v těžišti s kyvným závěsem

Čelní diskové žací stroje KRONE EasyCut F 280 M se záběrem 2,73 m, F 320 M s 3,16 m a F 360 M s 3,60 m jsou tím optimálním řešením pro horské oblasti. Pro tuto variantu hovoří jejich kompaktní konstrukce, těžiště blízko traktoru, perfektní výsledek sečení také na strmých svazích a dobré možnosti zavěšení i na lehké, kompaktní horské traktory.

Zavěšení v těžišti
Zavěšení v těžišti

Celní žací stroje EasyCut F 280 M, F 320 M a F 360 M nejsou zavěšeny uprostřed, ale v těžišti. Stejný přítlak v celé šířce záběru je zárukou čistého sečení.

Velký výkyv
Velký výkyv

S velkým rozsahem výkyvu více než 30 cm na obou stranách sečou stroje EasyCut F 280 M, F 320 M a F 360 M i na zvlněném terénu velice čistě a zanechávají za sebou nepoškozené strniště.

Odlehčení tlačeného zavěšení žacího ústrojí
Odlehčení tlačeného zavěšení žacího ústrojí

Požadovaný přítlak lze snadno nastavit pomocí předepnutí pružin prostřednictvím děrovaných segmentů a řetězových článků. Teleskopický třetí bod dodávaný jako volitelná výbava zajistí ještě lepší kopírování terénu.

Nechá se vést
Nechá se vést

Tlačené zavěšení s velkým rozsahem pohybu nahoru i dolů, dlouhé splazy a teleskopický třetí bod jako volitelná výbava umožňují optimální kopírování terénních nerovností ve všech směrech. Minimální vzdálenost mezi předními koly traktoru a žacím nosníkem snižuje výkyvy při nerovnostech terénu, prodlužuje životnost kloubů. Toto uspořádání také minimálně omezuje výhled a naopak umožňuje lepší kontrolu prostoru před lištou.

EasyCut F 280 M, F 320 M, F 360 M: Snadné sečení
EasyCut F 280 M, F 320 M, F 360 M: Snadné sečení
 • Robustní kyvný závěs – jen jedna osa otáčení
 • Velká průchodnost
 • Silný pohon pomocí kloubových hřídelí
 • Nejsou nutné žádné hydraulické okruhy
 • Pro práci na svahu jsou k dispozici dva přídavné zvýšené disky jako volitelná výbava

Díky nízké vlastní hmotnosti (již od 500 kg) mohou čelní žací stroje EasyCut F M pracovat
bezpečně v jakémkoli terénu. Nepotřebujete žádné hydraulické okruhy. Montáž a demontáž
je rychlá a jednoduchá. Žací nosník je zavěšen přímo za vnějšími zvýšenými disky,
nic nepřekáží, což je ideální pro rovnoměrný tok píce.

Kompaktní na silnici
Kompaktní na silnici

Se sklopenými bočními kryty (na přání lze vybavit i hydraulickým ovládáním) nepřesahuje přepravní šířka čelních žacích strojů EasyCut F 280 M a F 320 M 3,00 m. EasyCut 360 M má přepravní šířku 3,45 m a je určený pro exportní trhy.

Ideální na svahu
Ideální na svahu

Dva volitelné zvýšené žací disky poloviční výšky zajišťují rovnoměrný tok píce ve strmých polohách, i při sečení napříč svahem.

Ukládání na prostřední řádek
Ukládání na prostřední řádek

Směr otáčení žacích disků a otáčení bubnů ke středu (směr A) slouží k ukládání píce do řádku na střed při plynulém toku materiálu. Takto posečené řádky se výborně hodí pro následné zpracování píce.

Stabilní otáčky
Stabilní otáčky

Silný a účinný přímý pohon prostřednictvím hřídelí a převodovek je i v těžkých pracovních podmínkách zárukou optimálního přenosu sil z traktoru na žací nosník.

EasyCut F 280, F 320, F 360: Hnané bubny tvarovače řádků
EasyCut F 280, F 320, F 360: Hnané bubny tvarovače řádků
 • Poháněné odmítací bubny pro ukládání řádku mezi kola traktoru
 • Rovnoměrné ukládání píce
 • Plynulý tok píce

Čelní žací stroje KRONE EasyCut F 280, a F 320 mají velkoryse dimenzované odmítací
bubny. Jsou rozmístěny vlevo a vpravo, vzadu za krajními žacími disky, jsou poháněny
prostřednictvím žacího nosníku a plynule dopravují píci směrem dozadu. Kola traktoru
nepřejíždějí po kyprém, uloženém řádku ale vedle něj – to je ideální pro následný sběr
sklizňovými stroji beze ztrát.

Ukládání na široko
Ukládání na široko

Ukládání na široko: Pro větší šířku ukládání mají stroje EasyCut F 320 kromě vnějších vysokých bubnů také nízké vnitřní bubny jako sériovou výbavu - to je ideální v kombinaci se zadními žacími stroji, které ukládají na široko.

Ukládání na úzko
Ukládání na úzko

U stroje EasyCut F 320 lze na místo zvýšených vnitřních, sériově dodávaných disků jako volitelnou výbavu našroubovat vysoké bubny. To proto, aby řádek, který je cca o 40 cm užší, nepřejížděla ani kola traktoru s malým rozchodem.

Lehký chod
Lehký chod

Pohon se přenáší přes automaticky napínaný řemen, dále přímo přes úhlovou převodovku a skrze odmítací buben na žací nosník. Volnoběh, jako součást sériové výbavy, je integrován v kloubovém hřídeli.

Vynikající řez, klidný chod
Vynikající řez, klidný chod

Velká čelní ozubená kola hlavního pohonu zajišťují klidnější chod a výborný přenos sil. Menší kola vedlejších pohonů slouží výhradně k samostatnému pohonu jednotlivých disků. Hnací kola usměrňovacích bubnů jsou poháněna čelními ozubenými koly hlavního pohonu.

Aktivní odmítací bubny
Aktivní odmítací bubny

Z celé šířky záběru plynule do řádku, neboť u EasyCut F 280, F 320 se všechny žací disky točí směrem dovnitř. Bubny poháněné žacím nosníkem tvarují a upravují tok píce. Vysoký dopravní výkon je zárukou perfektně uloženého řádku i na svahu.

EasyCut F 280, F 320, F 360: S tlačeným zavěšením
EasyCut F 280, F 320, F 360: S tlačeným zavěšením
 • Kompaktní, blízko u traktoru
 • Velký rozsah pohybu
 • Teleskopický třetí bod jako volitelná výbava
 • Bez hydraulických přípojek

Čelní žací stroje KRONE přesvědčí obsluhou, konstrukcí i funkcí. Tlačené žací ústrojí
je kompaktní a má nízkou vlastní hmotnost. Kyvný závěs, zavěšení v těžišti, malá vzdálenost
od předních kol traktoru a tím i krátký výkyv jsou základním předpokladem pro perfektní
sečení, čistou sklizeň píce a rychlou obnovu porostu.

Bezpečný na silnici
Bezpečný na silnici

Osvětlení s výstražnými tabulemi patří u strojů EasyCut F280 a F 320 k příslušenství na přání. U obou modelů jsou k dispozici normalizované zásuvky pro připojení jiného osvětlovací zařízení.

Sklápěcí vnější kryty
Sklápěcí vnější kryty

Čelní žací stroje KRONE EasyCut F 280 a EasyCut F 320 se zvednutým bočním ochranným krytem nepřesahují přepravní šířku 3,00 m. Hydraulické sklápění vnějších krytů je volitelné a vyžaduje k ovládání stroje dvojčinný hydraulický okruh.

Zavěšení v těžišti
Zavěšení v těžišti

Čelní žací stroje EasyCut F 280 a EasyCut F 320 mají vždy rovnoměrný přítlak v celé šířce záběru a tím i menší opotřebení, lehký chod a perfektní výsledek sečení.

Ochrana kolem dokola
Ochrana kolem dokola

Boční a přední kryty jsou po obvodě opatřeny gumovou hranou. Slouží jako prevence poškození při najetí na překážku a chrání žací ústrojí.

Komfort a automatika
Komfort a automatika

Aretační pružiny, zakomponované do závěsu, zajišťují při zvedání žacího stroje vodorovnou polohu kyvně zavěšeného žacího nosníku. Hydraulický tlumič zachycuje boční kmity a zvyšuje komfort jízdy.

Kopíruje
Kopíruje

Při velkém výkyvu cca 40 cm sledují tyto žací stroje jakýkoli tvar terénu, nepoškozují strniště a ukládají čistou píci.

Šetrný ke strništi
Šetrný ke strništi

Velká dosedací plocha zajišťuje i v obtížném terénu výborné vedení a kopírování nerovností a optimální pracovní výšku. Malý přítlak ještě více usnadňuje klouzání. Nedochází k poškození strniště.

Ještě větší flexibilita
Ještě větší flexibilita

S volitelným pohyblivým teleskopickým třetím bodem kopíruje žací jednotka jakýkoliv tvar terénu a pracuje stále s konstantní výškou sečení.

Vždy akorát
Vždy akorát

Stroje EasyCut F 280 a F 320 se přizpůsobí jakémukoli terénu, ať ve směru jízdy nebo v příčném. směru. Tlačené zavěšení žací jednotky umožňuje velký rozsah kopírování terénu ve svislém směru. To je ideální pro extrémní terény a silně zvlněné povrchy. Kompaktní konstrukce a dobrý výhled usnadňují přepravu po silnici i práci na poli. Díky těsnému odstupu žací jednotky od traktoru jsou pohyby spodních ramen traktoru směrem dolů a nahoru menší. Snížené zatížení kloubového hřídele.

Nastavitelný přítlak
Nastavitelný přítlak

Přítlak je možné nastavit tažnými pružinami pomocí děrovaných segmentů a článků řetězu. Optimální přítlak je zárukou stejnoměrného sečení a vysokého plošného výkonu. Omezovací řetězy uvnitř chrání pružiny před natažením.

Kondicionér KRONE s ocelovými V-prsty
Kondicionér KRONE s ocelovými V-prsty
 • Snadná arychlá obsluha
 • Vodicí plechy proukládání naširoko jako volitelná výbava
 • Plynule nastavitelná šírka rádku
 • Mechanická prevodovka; nastavitelný stupen úpravy

U prstového kondicionéru KRONE CV s jeho ocelovými prsty ve tvaru V se píce zpracovává
v celé šířce pracovního záběru žacího nosníku. Velký průměr 64 cm a spirálovité uspořádání
prstů zaručuje kontinuální tok píce, vysokou hltnost a vynikající narušení.

Nastavitelný žebrovaný plech
Nastavitelný žebrovaný plech

Vzdálenost mezi prsty a slzičkovým plechem (výšku kanálu) lze snadno nastavit na jemně odstupňované stupnici rastru. Čím menší je mezera, tím intenzivnější je úprava píce.

600 nebo 900 ot/min
600 nebo 900 ot/min

Dvojité řemenice prstového kondicionéru CV umožňují jednoduché dvoustupňové řazení otáček. Řemeny pohonu uvolníte a snadno přesadíte za použití páky pro rychlou výměnu nožů.

Ukládání na řádek nebo na široko
Ukládání na řádek nebo na široko

Obojí je možné. Šířka řádku je dána bočními nastavitelnými usměrňovacími plechy. Doplňkové vodící plechy slouží pro stejnoměrné ukládání v celé šířce záběru.

Efektivní – předkloněné do záběru
Efektivní – předkloněné do záběru

Tvrzené ocelové prsty ve tvaru V jsou předkloněny do záběru, pracují intenzívně a zajišťují vysokou průchodnost. Při kolizi s cizím tělesem se mohou prsty vychýlit dozadu. Výkyv omezený směrem dopředu zaručuje delší životnost čepů.

Válcové kondicionéry KRONE
Válcové kondicionéry KRONE
 • Kontinuální tok píce s válcovým kondicionérem o průměru válců 25 cm
 • Hnané mačkací válce s vysokou průchodností
 • Vynikající úprava píce profilovanýmí válci se „zubovým efektem“
 • Výběr podle potřeby mezi gumovými válci, nebo M-Rolls s ocelovým profilem

Na úpravu píce s velkým obsahem listové hmoty, jako vojtěška a jetel jsou jiné požadavky
než u stébelnatého materiálu. Válcové kondicionéry CR pracují obzvlášť šetrně. Jemné lístky
s obsahem proteinů, které jsou nejhodnotnější součástí píce, v ní zůstávají. Ukládání na široko
zrychluje proces sušení.

Ideální úprava píce prostřednictvím M-Rolls s novým profilem
Ideální úprava píce prostřednictvím M-Rolls s novým profilem

Válce se otáčí proti sobě, přičemž do sebe zapadají a mačkají tak píci. M-profily přitom ponechávají pro píci dostatek volného prostoru. Výsledkem je rovnoměrná, intenzívní úprava pro rovnoměrný proces prosychání a žádné ztráty odrolením. To je ideální například pro sklizeň vojtěšky.

Dvojnásobný výkon
Dvojnásobný výkon

Horní válec M-Rolls je aktivně synchronizovaně poháněn spodním válcem přes převodovku na vnější straně žacího nosníku. Je to vynikající výbava, osvědčená i pro nejvýnosnější porosty.

Průměr 25 cm
Průměr 25 cm

Silné válce kondicionéru CR jsou zárukou nerušeného a plynulého toku píce a přesvědčí nízkou energetickou náročností.

V celém záběru
V celém záběru

Průběžné nedělené gumové válce rovnoměrně upravují píci v celé šířce záběru. Gumový povlak zaručuje jejich dlouhou životnost. Profily velkých mačkacích válců zapadají hluboko do sebe. Díky ozubení je píce mačkána intenzívně, avšak šetrně a beze ztrát listové hmoty.

Dokonalý přenos sil
Dokonalý přenos sil

Válcový kondicionér je poháněn převodovkou. Pohon spodního mačkacího válce je integrovaný v pohonu žacího nosníku. Odpružené zavěšení horního válce zajistí i v nerovnoměrných porostech kontinuální tok píce a dostatečný prostor pro průchod cizích těles. Přítlak a vzdálenost válců jsou plynule nastavitelné dle sklizňových podmínek zejména s ohledem na množství a druh píce.

EasyCut F 320 CV a F 320 CR
EasyCut F 320 CV a F 320 CR
 • Pracovní záběr: 3,16 m
 • S tlačeným (PUSH) nebo taženým (PULL) zavěšením žacího nosníku
 • Intenzívní úprava píce díky ocelovým prstům předkloněným do záběru nebo profilovaným mačkacím válcům

Oba čelní žací stroje F 320 s prstovým kondicionérem (CV) a válcovým kondicionérem (CR) jsou opravdoví odborníci na sklizeň kvalitní píce. Velký průměr prstového rotoru (64 cm) a obou mačkacích válců (každý z nich má 25 cm) je zárukou úpravy v dokonalé kvalitě i při vysokém výnosu.

Kompaktní na silnici
Kompaktní na silnici

Při sklopení vnějších krytů nahoru má stroj přepravní šířku 3 m, potřebnou pro jízdu po silnici. K dispozici je jako volitelná výbava i hydraulické sklápění bočních krytů ovládané přímo z místa řidiče.

Velká světlá výška
Velká světlá výška

Díky kinematice konstrukce dokáže hydraulický válec taženého zavěšení zvednout žací stroj vysoko. I v nerovném terénu je tak vždy zajištěna dostatečná světlá výška nad zemí. I při ukládání do řádku s trojkombinací žacích strojů zůstává na souvrati dostatek prostoru pod lištou pro objemné řádky.

Velký výkyv
Velký výkyv

Žací stroj s tažným závěšením může na nerovném terénu nebo při kolizi s cizím tělesem ustoupit hodně vysoko a přitom i dozadu.

Větší bezpečnost při přepravě po silnici
Větší bezpečnost při přepravě po silnici

Pro všechny aktuální modely bez připojovacího A-rámu je k dispozici certifikovaná sada kamer a displeje. Prostřednictvím dělené obrazovky získá řidič rychleji přehled o dopravní situaci a lepší výhled do křižovatky. Proto vám například nehrozí nebezpečí ani při nepřehledném výjezdu z pole bez pomocníka. Vždy máte přehled. Obsahem dodávky jsou dvě kamery se všemy potřebnými kabely a monitor.

Tažené, nebo tlačené
Tažené, nebo tlačené

Vypuštění přípojného A-trojůhelníku ze zavěšení uvolnilo spoutu místa. Tlačené provedení přesvědčí svou kompaktní konstrukcí, nízkou hmotností a maximální šetrností ke strništi. Výkyvy v příčném směru kompenzují spodní ramena traktoru. U tažené varianty jsou odlehčovací pružiny integrovány do konstrukce zavěšení žacího nosníku. Přítlak žacího nosníku se přitom upravuje jediným nastavovacím vřetenem.

EasyCut F 360 CV a F 360 CR
EasyCut F 360 CV a F 360 CR
 • Pracovní záběr 3,60 m, přepravní šířka 3,45 m
 • Intenzívní úprava píce díky ocelovým prstům předkloněným do záběru nebo profilovaným mačkacím válcům
 • S tlačeným nebo taženým žacím nosníkem

Také čelní žací stroje EasyCut F 360 CV a CR jsou k dispozici v provedení s tlačeným, nebo taženým žacím nosníkem. Pracovní záběr 3,60 m umožňuje použití velkých traktorů s širokým rozchodem a širokými pneumatikami. Díky většímu přestřihu kombinovaných žacích strojů je možný nejen větší celkový záběr ale také čistá práce na svahu a v zatáčkách.

Robustní
Robustní

Výkonné traktory a stroje o vyšší hmotnosti vyžadují dostatečně dimenzované závěsné rámy strojů. Tříbodový závěs odolá maximálnímu zatížení a dá se snadno a rychle připojit a odpojit.

Klouzání po povrchu
Klouzání po povrchu

Optimální přítlak a lehké klouzání žacího nosníku po terénu je zajištěno nastavitelnými odlehčovacími pružinami. Doplňkový teleskopický třetí bod zajistí perfektní výsledek sečení ve zvlněném terénu.

Tlačený
Tlačený

EasyCut F 360 CV nebo F 360 CR s tlačeným zavěšením žacího ústrojí mají kompaktní konstrukci a neruší ve výhledu. Tyto stroje přesvědčí nízkou vlastní hmotností a čistým sečením.

Velká světlá výška
Velká světlá výška

Hydraulický válec zdvihu integrovaný v taženém provedení závěsu zajistí na souvrati nebo při přejíždění nerovných úseků dostatečnou světlou výšku. Při dodatečném zvednutí spodních ramen traktoru zvládnete i extrémní situace.

Velký výkyv
Velký výkyv

Tažený závěs žacího ústrojí vás nadchne svým příčným výkyvem o více než 30 cm. I na nerovném terénu je tak zajištěný velmi čistý výsledek sečení.

Tažený
Tažený

Pro čelní žací stroje KRONE EasyCut F 360 CV a CR je tažený závěs žacího ústrojí k dispozici jako volitelná výbava. Umožňuje výchylku dozadu a nahoru, což při kolizi s cizími předměty přispívá k vyšší bezpečnosti.

Odlehčení pružinami
Odlehčení pružinami

Vřetenem centrálně nastavitelné odlehčovací pružiny zajišťují optimální přítlak žacího nosníku, a tím také perfektní sečení. Odlehčovací pružiny jsou integrované v taženém závěšení a při připojování a odpojování stroje s nimi není třeba manipulovat.

EasyCut F 400 CV Fold
EasyCut F 400 CV Fold
 • První sklopný žací nosník na trhu
 • 4,04 m pracovního záběru a méně než 3 m přepravní šířky
 • Maximální přestřih a vysoká výkonnost
 • Hydropneumatické odlehčení v základu
 • Hydraulicky otočná převodovka
 • IIntenzívní úprava píce díky ocelovým prstům předkloněným do záběru

Stroj byl na AGRITECHNICE 2019 vyznamenaný stříbrnou medailí. Společnost KONE zde představila první sklápěný žací nosník pro maximální výkonnost na poli, a přitom s nejvyšší bezpečností v silničním provozu. Hydraulicky ovládané otočné převodovky umožňují skládat lištu jednoduše a pohodlně z kabiny traktoru. Důležitým detailem je, že přitom není potřeba
ani odpojovat pohon.

Bezpečná jízda po silnici
Bezpečná jízda po silnici

Při skládání do přepravní polohy se na každé straně žacího nosníku zasunou dva žací disky do zákrytu mezi kola traktoru a žací lištu. Systém pohonu zůstává stále v záběru a proto se synchronizace jednotlivých disků nikdy nezmění. Otočná převodovka, která slouží pro skládání nosníku, je hydraulicky otáčena a jištěna v uzamčené poloze. Sklápění i rozklápění se zajištěním probíhá zcela automaticky. To je řešení, které dovolí složit stroj do přepravní šířky pod 3 m.

Nové zavěšení stroje a napnuté ochranné plachty
Nové zavěšení stroje a napnuté ochranné plachty

Nové KRONE řešení zavěšení tlačeného žacího stroje vypouští vložený připojovací A-rám a připojuje se přímo do ramen tříbodového závěsu traktoru. Hydropneumatické odlehčení je standardně integrováno do okruhu zvedání stroje. K ovládání jsou zapotřebí pouze jeden jednočinný a jeden dvoučinný hydraulické okruhy. Ovládání bočních ochranných plachet i sklápění žacího nosníku je automatizováno do jedné funkce a pohodlně ovládáno hydraulikou z kabiny traktoru.

EasyCut F 400 CR
EasyCut F 400 CR
 • Starrer Mähholm
 • Perfekte Schwadablage zwischen den Schlepperreifen
 • Optional hydraulisch klappbare Seitenschutze
 • Serienmäßig mit CR Aufbereiterwalzen: optional ­KRONE M-Rolls
 • Maximale Flächenleistung
 • Maximale Schlagkraft in Kombinationen mit anderen ­KRONE EasyCut Mähwerken

Das ­KRONE EasyCut F 400 CR Mähwerk mit CR- oder M-Roll-Aufbereiterwalzen sorgt für eine perfekte Aufbereitung des Mähguts. Die optional seitlich hydraulisch klappbaren Schutze bieten zudem zusätzlichen Komfort.

­KRONE Express na čerstvou píci
­KRONE Express na čerstvou píci

[Translate to CS:] Für noch höhere Milchleistung aus dem Grundfutter gewinnt die Frischgrasfütterung zunehmend an Aufmerksamkeit. Steigende Lagerkosten von Silagen, Heumilchprogramme und andere treibende Faktoren lassen die Frischmassefütterung in neuem Licht erscheinen. KRONE bietet hier genau die passenden Maschinen, um täglich wertvollstes Futter zu bergen. Das EasyCut F 400 CV Fold in Kombination mit dem MX 330 GD bietet hier maximale Schlagkraft.

EasyCut F 400 CV Fold
EasyCut F 400 CV Fold

[Translate to CS:] Auch schmale Futtertische und Durchfahrten sind dank des patentierten Schwenkgetriebes kein Problem. Breit im Feld und schmal, wenn es drauf ankommt.

MX 330 GD s příčným dopravníkem
MX 330 GD s příčným dopravníkem

[Translate to CS:] Ob klein oder groß, die leistungsstarke Fördereinheit füllt jeden Futtertisch im Nu. Clever an die Heckklappe gekoppelt liefert der MX frisches Gras am laufenden Band.

KRONE SmartConnect Solar
 • Autarke Telemetrieeinheit dank Solarpanel und Akku
 • Automatische Datenerfassung in Echtzeit
 • Datenübertragung zu ­KRONE Smart Telematics und agrirouter
 • An allen Maschinen flexibel einsetzbar (herstellerunabhängig)
 • Insbesondere für Maschinen ohne eigene Elektronik sowie Mietmaschinen

Die Telemetrieeinheit ­KRONE SmartConnect Solar ist dank Solarpanel und Akku komplett autark. Somit kann die Box herstellerunabhängig an allen Maschinen flexibel eingesetzt werden. Dabei werden folgende Daten von der SmartConnect Solar in Echtzeit versendet: die Position, die Geschwindigkeit, aktive und inaktive Betriebsstunden, die zurückgelegte Wegstrecke, die Arbeits- und Transportstellung, die Zahl der Fuhren oder die bearbeitete Fläche sowie der Ladezustand des Akkus. Die Maschinendaten werden in Echtzeit erfasst und automatisch in ­KRONE SmartTelematics oder den agrirouter übertragen.

Modelle

EasyCut F
EasyCut F 280 EasyCut F 280 M EasyCut F 320 (2. Gen) EasyCut F 320 (3. Gen) EasyCut F 320 M (2. Gen) EasyCut F 320 M (3. Gen) EasyCut F 320 CV EasyCut F 320 CR EasyCut F 360 M EasyCut F 360 CV EasyCut F 360 CR EasyCut F 400 CV Fold
Záběr při odkládání do jednoho řádku (m) 2.71 2.73 3.14 3.14 3.16 3.16 3.16 3.16 3.60 3.60 3.60 4.04 konfigurovat
Žací lišta tlačená (push) Sériově Sériově Sériově Sériově Sériově Sériově Sériově Sériově Sériově Sériově Sériově - konfigurovat
Žací lišta tažená (pull) - - - doplňková výbava - doplňková výbava doplňková výbava doplňková výbava doplňková výbava doplňková výbava doplňková výbava Sériově konfigurovat
Počet žacích disků 4 4 / 2 doplňková výbava 5 5 5 / 2 doplňková výbava 5 5 5 6 6 6 5 konfigurovat
Počet žacích bubnů 2 2 / 4 doplňková výbava 2 2 2 / 4 doplňková výbava 2 2 2 2 2 2 4 konfigurovat
Prstový kondicionér CV - - - - - - Sériově - - Sériově - Sériově konfigurovat
Válcový kondicionér CR - - - - - - - Sériově - - Sériově - konfigurovat
Příkon (kW/HP) 44 / 60 40 / 55 51 / 70 51 / 70 48 / 65 48 / 65 59 / 80 59 / 80 51 / 70 66 / 90 90 / 90 74 / 100 konfigurovat
konfigurovat konfigurovat konfigurovat konfigurovat konfigurovat konfigurovat konfigurovat konfigurovat konfigurovat konfigurovat konfigurovat konfigurovat

Robustní a přece snadno ovladatelné

Čelní žací stroje EasyCut F

KRONE Landmaschinen

The EasyCut F front mowers
KRONE Landmaschinen

KRONE Landmaschinen

Videa

Please accept marketing-cookies to see this content.
Please accept marketing-cookies to see this content.
Please accept marketing-cookies to see this content.
Please accept marketing-cookies to see this content.
Please accept marketing-cookies to see this content.
Please accept marketing-cookies to see this content.
Please accept marketing-cookies to see this content.
Please accept marketing-cookies to see this content.
Please accept marketing-cookies to see this content.