EasyCut B

Žací kombinace

EasyCut B

Kombinované žací stroje

 • EasyCut B 870 a B 1000 bez kondicionéru
 • EasyCut B 750, B 890, B 970 bez kondicionéru
 • EasyCut B 950 Collect bez kondicionéru, se šnekovým dopravníkem
 • EasyCut B 870 CV a B 1000 CV s prstovým kondicionérem
 • EasyCut B 870 CR a B 1000 CR s válcovým kondicionérem
 • EasyCut B 870 CV Collect a 870 CR Collect, B 1000 CV Collect a B 1000 CR Collect s příčnými dopravníky
 • Rychloupínací mechanismus nožů KRONE
 • KRONE SafeCut: samostatné jištění každého žacího disku
 • KRONE SmartCut: sečení bez vynechaných pruhů
 • KRONE Combi Float stejný přítlak v celé šířce záběru
 • Maximálně komfortní obsluha
Please accept marketing-cookies to see this content.

Produktové video

EasyCut B – kombinované žací stroje KRONE

Novými stroji EasyCut B 870 a EasyCut B 1000 KRONE rozšiřuje svůj výrobní program žacích kombinací o další dva modely. Od dosud vyráběných žacích trojkombinací bez kondicionéru se nové typy odlišují moderním zaobleným designem s kryty řešenými napnutými plachtami a optimalizací hmotnosti, kterou umožňuje nová konstrukce závěsného rámu.

Vlastnosti produktu

EasyCut B - Kombinované žací stroje KRONE pro maximální výkonnost
 • EasyCut B 750, B 890, B 970 bez kondicionéru
 • EasyCut B 870 CV a B 1000 CV s kondicionérem s ocelovými prsty
 • EasyCut B 870 CR a B 1000 CR s válcovým kondicionérem
 • EasyCut B 870 CV Collect a 870 CR Collect, B 1000 CV Collect a B 1000 CR Collect s příčnými dopravníky
 • Robustní při malé hmotnosti
 • Rychloupínací nože
 • SafeCut INSIDE: samostatné pojistky žacích disků
 • SmartCut: sečení bez vynechaných pruhů
 • Combi Float: Stejný přítlak v celé šířce záběru (stříbrná medaile na výstavě Agritechnica)
 • Nájezdová pojistka
 • Teleskopická ramena výložníků
 • Velký záběr, malá přepravní výška
 • Maximálně komfortní obsluha
Žací nosník KRONE

Žací nosník KRONE

 • Kompaktní svařený žací nosník:  robustní, těsný s celoživotní olejovou náplní
 • Vysoce odolný satelitní pohon s velkými čelními ozubenými koly: velice klidný chod a výborný přenos sil
 • Bez vnitřního děliče: sečení bez překážek

Uzavřený, kompaktně po celém obvodu svařený žací nosník splňuje nejvyšší požadavky na kvalitu a zůstává i po dlouholetém používání zcela těsný a bez deformací. Velká ozubená kola přenesou i extrémní trvalé zatížení a zařízení vyniká obzvlášť tichým chodem.

Bez vnitřního širokého splazu

Bez vnitřního plazu: Žací lištu pohání úhlová převodovka přímo za vnitřním odmítacím bubnem. Při práci na souvrati nebo v klínovitých výběžcích porostu je tak zaručena práce bez ucpávání.

Originál

Originál: Satelitní pohon žacích disků od KRONE je vyvinutý a úspěšně používaný na celém světě již od roku 1989. Velkoryse dimenzovaná čelní ozubená kola až o 66 zubech přenášejí hlavní hnací síly v celém žacím nosníku. Díky velkému průměru se otáčejí pomaleji a mnoho zubů sousedních kol do sebe navzájem zapadá. Tato konstrukce je zárukou klidného chodu, výborného přenosu sil a dlouhé životnosti. Předsunuté vedlejší pohony pohánějí jednotlivé žací disky a jsou tak vystaveny jen malému namáhání.

Těsný a robustní

Těsný a robustní: Po celém obvodu svařované žací nosníky s celoživotní olejovou náplní se vyrábějí pomocí nejmodernějších svařovacích robotů a CNC výrobních technologií. I díky tomu splňují nejvyšší nároky na kvalitu. Žací lišta je totiž srdcem každého diskového žacího stroje.

Olejová náplň na celou dobu životnosti

Olejová náplň na celou dobu životnosti: Uzavřený, kompaktně svařený žací nosník je bezúdržbový, a i po dlouholetém používání zůstává těsný a v původním tvaru. Díky speciálním čisticím metodám během výroby je možné žací nosník naplnit olejem na celou dobu životnosti a jakákoli výměna oleje je zbytečná.

KRONE SmartCut a způsoby ukládání píce

KRONE SmartCut a způsoby ukládání píce
Čistý řez a perfektní ukládání

 • Klínovitý tvar lišty pro čisté sečení
 • Robustní pohon koly s čelním ozubením, dvojitým uložením a velkou vzdáleností ložisek
 • Do řádku nebo naširoko, podle potřeby

Nízké strniště na loukách a pastvinách, o něco vyšší při sečení dlouhostébelnaté píce. Klínovitý profil žacího nosníku umožňuje velký rozsah nastavení.
Se strojem EasyCut můžete nerušeně pracovat a výsledkem je čistě posečená plocha.

Robustní a variabilní

Robustní a variabilní: Klínovitý profil žacího nosníku umožňuje velký rozsah pro nastavení výšky sečení. Díky mohutnému dvojitému uložení čelního ozubeného kola je žací nosník velmi robustní a odolá velkému zatížení.

SmartCut

SmartCut: Žací disky se točí vždy po párech proti sobě. Žací nůž je v záběru jak dozadu, tak i dopředu proti směru jízdy. Proto musí být přesahy drah nožů dostatečné, aby bylo sečení čisté. Nepárové disky, které se otáčí ve směru dopředu od sebe, mají větší přesah nožů. Tím je zaručeno bezvadné sečení mladé píce i řídkých porostů bez tvorby neposečených pruhů. Větší vzdálenost disků otáčejících se dozadu zlepšuje podávání píce zejména při větších množstvích.

Praktické

Praktické: Předsazená ozubená kola umístěná bezprostředně pod disky mají excentrickou ložiskovou skříň. Menší pastorky předsazených pohonů lze včetně ložisek vyjmout směrem nahoru, velká kola hlavního pohonu bočním otvorem.

Ukládání řádků

Ukládání řádků: K zamezení přejíždění posečené píce koly traktoru, jsou žací moduly umístěny tak, aby se disky otáčely směrem do středu. Stroje EasyCut B 750 a EasyCut B 890 se směrem otáčení A ukládají pokos na jeden řádek. Stroje EasyCut B 970 a EasyCut B 1000 jsou schopny ukládat píci do dvou řádků.

Ukládání na široko

Ukládání na široko: Stroje EasyCut se směrem otáčení B ukládají píci na široko. Všechny disky se otáčejí po párech. Píce uložená v celé šířce záběru prosychá rovnoměrněji a rychleji.

Systém rychloupínání nožů KRONE

Systém rychloupínání nožů KRONE

 • Sériově dodávané rychloupínací nože umožňují pohotovou manipulaci s noži přímo na místě
 • Modulární konstrukce žacích disků
 • Minimální opotřebení nožů: otáčení nožů v rozsahu 360°
 • Perfektní řez díky SmartCut: optimální překrytí drah nožů sousedících disků

Rychloupínací nože, malé náklady na opotřebení a perfektní uspořádání žacích disků pro sečení bez pruhů – to je jen několik příkladů hovořících pro volbu diskového žacího stroje EasyCut.

Blesková výměna nožů

Blesková výměna nožů: Rychloupínací mechanismus nožů je pro mnohé praktiky neodmyslitelný. Nože lze rychle a snadno otočit nebo vyměnit přímo na poli.

Lehké klouzání

Lehké klouzání: Velmi široké plazy z tvrzené oceli chrání žací lištu, snižují přítlak a šetří porost. Našroubované plazy lze snadno vyměnit.

Vyšší strniště

Vyšší strniště: Způsobem montáže splazů pro vyšší strniště lze dosáhnout jeho nastavení výše než 80 mm v krocích plus 30 mm, případně plus 50 mm. To je ideální pro sečení píce s dlouhými stébly a sklizni celých rostlin na senážování.

Pro ochranu

Pro ochranu: Protiostří mezi splazy chrání žací lištu jako nárazník. Kontura na spodní straně brání hromadění materiálu. Posečená píce plynule prochází.

Minimální opotřebení

Minimální opotřebení: Nože je možné zcela otočit okolo čepů. Nože jsou chráněné, nemohou se zaklínit, méně se opotřebovávají a samy se čistí.

Čisté sečení

Čisté sečení: Nože s úkosem dlouhé 112 a jejich velký přesah drah zaručují čisté sečení a rovnoměrné podávání píce.

Úspora nákladů

Úspora nákladů: Opotřebované čepy nožů a držáky – u KRONE EasyCut žádný problém. Díky modulární konstrukci žacích disků lze měnit jednotlivé součásti disků samostatně. Na vyžádání je možné vyměnit čepy nožů za šrouby.

Systém KRONE SafeCut

Systém KRONE SafeCut

 • Vyšší bezpečnost díky kompletní ochraně pohonů
 • Nehrozí kolize mezi sousedními disky
 • Žádné projevy opotřebení
 • Rychlá výměna pojistných kolíků pro vyšší spolehlivost a životnost stroje při minimálních nákladech

Každá kolize může poškodit stroj a vyžádat si náklady na opravu. Proto SafeCut od firmy KRONE nabízí maximální bezpečnost. Pojistka žacích disků proti nárazu na překážku vyznamenaná od DLG je jedinečná co do bezpečnosti i komfortu.  SafeCut patří k základní výbavě všech diskových žacích strojů konstrukční řady EasyCut F a R.

Kompletní ochrana

Kompletní ochrana: Žací disky stroje EasyCut mají dvojí ochranu. Žací disky pracují v chráněné oblasti žacího nosníku a nevyčnívají ven přes splazy. Další ochranu všech žacích disků poskytují standardně dodávané pojistky SafeCut.

Ideální

Ideální: Duté kolíky nejsou při sečení namáhány. Ložisková jednotka je předepjatá pomocí matice a dvou svěrných šroubů. Duté kolíky se nemohou unavit. Práh reakce se ani po dlouhodobém používání nemění.

Jednoduše geniální

Jednoduše geniální: Každý žací disk na žacím nosníku má samostatnou pojistku. Narazí-li disk na cizí těleso, odlomí se pojistný kolík. Potom se nožový disk vyšroubuje po závitu pastorkového hřídele o 15 mm nahoru.

Absolutní bezpečnost

Absolutní bezpečnost: Místo aby náraz dolehl naplno na čelní kola žacího nosníku, dojde při krátkodobém přetížení k ustřihnutí dutého kolíku v hřídeli předsazeného hnacího kola. Hřídel kola, který se otáčí dál, zvedne prostřednictvím stoupavého závitu žací disk nahoru. Žací disk opustí nebezpečnou oblast, nachází se nad drahami sousedních disků a nedojde ke vzájemnému střetu. SafeCut zabraňuje poškození čelního hnacího kola a sousedních disků. Výměna dutého kolíku trvá jen několik málo minut a její cena je minimální.

Zavěšení v těžišti KRONE DuoGrip

Zavěšení v těžišti KRONE DuoGrip

 • Patentované dvojité zavěšení žacího nosníku: nesené v těžišti – vedené paralelogramem
 • Stejný přítlak v celé šířce záběru
 • Optimální vedení: menší tah do boku, čistší sečení
 • Konstantní odlehčení žacího nosníku pro ještě lepší kopírování kontur terénu a ochranu travního drnu

S KRONE DuoGrip jsou žací stroje EasyCut zavěšeny v těžišti a stranově vedeny táhly. Žací nosník tak může velmi rovnoměrně kopírovat tvar terénu a nepoškozuje přitom drny porostu. I v obtížných podmínkách jsou tak splněny předpoklady pro sklizeň kvalitní píce.

Rozložené zatížení

Rozložené zatížení: Paralelogram zachycuje boční síly a vede žací jednotku ve směru jízdy. Táhla paralelogramu odlehčují namáhání ramene výložníku a kloubového zavěšení lišty v těžišti.

Robustní

Robustní: Žací ústrojí je zavěšeno na konci výložníku pomocí čepu uloženého v kulovém kloubu. Výsledkem je velký rozsah výkyvu a příkladné kopírování terénu. Standardně je každý přípojný rám navíc vybaven pojistkou pro případ najetí na překážku.

Správně nastaveno

Správně nastaveno: Pro optimální vedení žacího nosníku musí být spodní ramena závěsu traktoru nastavena do takové výšky, aby ramena paralelogramu byla rovnoběžná s podložkou. Červená šipka na paralelogramu pak informuje řidiče o správné výšce spodních ramen.

Vyváženo v těžišti

Vyváženo v těžišti: Sečení s konstantním přítlakem v celé šířce záběru. Tento požadavek je u žacích strojů KRONE beze zbytku splněn. Žací nosník je kvůli svodu pohonu na vnitřní straně nosníku těžší, proto je u KRONE zavěšen v těžišti a nikoli ve středu. Spolu s krátkým výložníkem a vedením pomocí doplňkových ramen je tak dosaženo maximální stability při malé hmotnosti – ideální pro každodenní tvrdou práci.

Prstový kondicionér KRONE CV

Prstový kondicionér KRONE CV

 • Ocelové prsty ve tvaru V zahnuté do záběru: robustní, perfektní úprava píce
 • Pohony bez řemenů: účinný přenos sil, minimální nároky na údržbu
 • Komfortní mechanická převodovka: nastavitelná intenzita úpravy píce
 • Nastavitelné žebrované plechy: intenzívnější úprava

Při sklizni základních pícnin nezáleží pouze na výkonnosti, ale důležitou roli hraje také kvalita sklizené píce. U výkonného kondicionéru KRONE CV s jeho ocelovými prsty ve tvaru V je píce rozdělena po celé šířce záběru žací lišty.
Průměr 640 mm a šroubovité uspořádání prstů zaručuje kontinuální tok píce, vysokou průchodnost a vynikající úpravu.

Efektivní – zahnuté do záběru

Efektivní – prohnuté do záběru: Tvrzené ocelové prsty ve tvaru V tvarované do záběru, pracují intenzívně a velice výkonně. Při kolizi s cizím tělesem mohou prsty uhnout dozadu. Výkyv omezený směrem dopředu zaručuje delší životnost čepů.

V celém záběru

V celém záběru: Kondicionéry žacích ústrojí s ocelovými prsty ve tvaru V zabírají celou šířku sečení, od levého po pravý žací buben. To zajišťuje homogenní tok materiálu v celé šíři pracovního záběru a optimalizuje prosychání píce. Vodicí plechy umožňují ukládání na široko a tím ještě rychlejší zavadání.

Intenzívnější úprava

Intenzívnější úprava: Kondicionéry CV kombinovaného žacího stroje EasyCut B 1000 CV se sériově dodávají s nastavitelnými žebrovanými plechy. Podporují práci prstů a zajišťují ještě intenzívnější úpravu píce.

Nastavitelný žebrovaný plech

Nastavitelný žebrovaný plech: Nastavení vzdálenosti mezi prsty a žebrovaným plechem pomocí 7stupňového rastru poskytuje další možnost, jak ovlivnit úpravu píce. Čím menší je mezera, tím intenzivnější je úprava píce.

Mechanická převodovka

Mechanická řaditelná převodovka: Pro intenzivní úpravu píce řadíme 900 ot/min a pro šetrnější zpracování 600 ot/min. Potřebné otáčky kondicionéru lze nastavit snadno a rychle pomocí mechanické převodovky.

Nastavitelné rozprostírání na široko

Nastavitelná šířka řádku: Vodicí plechy pro ukládání na široko, dodávané jako volitelná výbava, jsou nastavitelné. Můžete volit: Na vlhké poddajné půdě úzký řádek, pro rychlé sušení ukládání na široko.

KRONE Válcové kondicionéry CR

KRONE Válcové kondicionéry CR
Varianty válcových kondicionérů (gumové válce nebo M-Rolls)

 • Kontinuální tok píce s válcovým kondicionérem o průměru válců 25 cm
 • Vysoká průchodnost a poháněné mačkací válce
 • Vynikající úprava píce profilovanými válci – „zubový efekt“
 • Válcový kondicionér podle potřeby buď s gumovými válci nebo M-Rolls s ocelovým profilem

Na úpravu píce s velkým obsahem listové hmoty, jako vojtěška a jetel jsou jiné požadavky než u stébelnatého materiálu. Válcové kondicionéry CR pracují obzvlášť šetrně. Citlivé lístky zůstanou v píci neodrolené a s nimi i se zvyšuje i nutriční hodnota. Ukládání naširoko zrychluje proces zavadání.

Odpruženo

Odpruženo: Odpružené zavěšení horního válce zajistí i v nerovnoměrných porostech kontinuální tok píce a dostatečný prostor pro průchod cizích těles. Přítlak a vzdálenost válců jsou plynule nastavitelné dle sklizňových podmínek zejména s ohledem na množství a druh píce. Dokonalý přenos sil: Válcový kondicionér je poháněn převodovkou. Pohon dolního mačkacího válce je integrovaný v pohonu žacího nosníku.

V celém záběru

V celém záběru: Nedělené, a tedy průběžné mačkací CR-válce upraví píci rovnoměrně v celé pracovní šíři stroje. Gumový povlak zaručuje jejich dlouhou životnost. Profily velkých mačkacích válců zapadají hluboko do sebe. Díky ozubení je píce mačkána intenzívně, avšak šetrně a beze ztrát listové hmoty.

Průměr 250 mm

Průměr 250 mm: Silné válce kondicionéru CR jsou zárukou nerušeného a plynulého toku píce a přesvědčí nízkou energetickou náročností.

Dvojnásobný výkon

Dvojnásobný výkon: Horní válec M-Rolls je aktivně synchronizovaně poháněn spodním válcem přes převodovku na vnější straně žacího nosníku. Je to vynikající výbava osvědčená i pro nejtěžší píci.

Ideální úprava píce prostřednictvím M-Rolls s novým profilem

Ideální úprava píce prostřednictvím M-Rolls s novým profilem: Profily protiběžných válců do sebe navzájem zapadají a vytvářejí tak tlak na píci při mačkání. M-profily přitom ponechávají pro píci dostatek volného prostoru. Výsledek: rovnoměrná úprava, homogenní proces prosychání a žádné ztráty odrolením – ideální například pro sklizeň vojtěšky

Systém KRONE Collect

Systém KRONE Collect
Ukládání do řádku pomocí příčných dopravníků u modelů s kondicionéry

 • Variabilní šířka řádku díky plynule nastavitelným urychlovacím válcům
 • Vlastní hydraulický okruh pohonu nezávislý na hydraulice traktoru
 • Příčné dopravníky se samostatným zvedáním na jedné nebo obou stranách
 • Vodicí plechy ve tvaru vany umožňují přesun píce beze ztrát
 • 910 mm široký příčný dopravník pro velké objemy

Systém KRONE Collect nabízí řadu možností nastavení a umožňuje celosvětové využití s ​​těmi nejrůznějšími požadavky. Příčné dopravníky systému KRONE Collect pracují čistě a zanechávají za sebou perfektně tvarované řádky, které mohou další stroje ve sklizňové lince sebrat beze ztrát.

Čistý přesun materiálu

Čistý přesun materiálu: Aby přesun píce na příčné dopravníky probíhal beze ztrát, jsou kondicionéry strojů EasyCut B 870 CV Collect a B 1000 CV Collect vybaveny vodicími plechy ve tvaru vany.

Manuálně nastavitelná šířka řádků

Manuálně nastavitelná šířka řádků: Šířku řádku u strojů EasyCut B 870 CV Collect a B 870 CR Collect lze nastavit změnou rychlosti pásu dopravníku a ručně změnou výšky doplňkových urychlovacích válců. Regulace výšky se provádí bez nářadí na stavěcím rastru.

Elektrické nastavování šířky řádků

Elektrické nastavování šířky řádků: U stroje EasyCut B 1000 CV Collect a B 1000 CR Collect s ovládáním ISOBUS se šířka řádků nastavuje prostřednictvím rychlosti pásů a elektrické regulace výšky doplňkových urychlovacích válců. Elektrická regulace výšky pomocí elektromotorů je velice komfortní.

Palubní hydraulika

Palubní hydraulika: Příčné pásové dopravníky jsou poháněné vlastním samostatným hydraulickým okruhem a ulehčují tak traktoru. Chladič oleje chrání hydraulický systém před přehřátím.

Nastavitelné tvarovače řádků

Nastavitelné tvarovače řádků: Nastavitelné usměrňovací deflektory pro tvarování řádků zajišťují perfektní tok materiálu a optimální ukládání na příčné pásy.

Samostatné zvedání

Samostatné zvedání: Výkonné hydraulické válce bezpečně zvedají příčné dopravníky. Příčné dopravníky lze zvedat jednotlivě nebo společně.

EasyCut B 870 · B 1000 - Žací kombinace bez kondicionéru

EasyCut B 870 · B 1000
Žací kombinace bez kondicionéru

 • Variabilní šířka záběru EasyCut B 1000 do 10,00 m
 • Optimalizovaná hmotnost přípojného rámu pro odlehčení traktoru a ochranu drnů porostu
 • Nastavitelná Non-Stop nájezdová pojistka v sériovém provedení
 • SmartCut a SafeCut pro perfektní řez a vysokou provozní spolehlivost
 • S hydraulickým odlehčením v základu

S modely EasyCut B 870 a B 1000 KRONE představuje dvě nové vysoce výkonné žací kombinace. Kromě nejmodernější techniky se vyznačují novým vzhledem přípojného rámu s optimalizovanou hmotností, a také hydraulickým odlehčením. Tato kombinace účinně chrání drny porostu a je vhodná pro zavěšení na menší traktory.

Co nejblíže k traktoru

Co nejblíže k traktoru: Stroje, vybavené přípojným rámem se sníženou hmotností, se k traktoru připojí velmi těsně. Připojovací čepy jsou upevněny ve výkyvném mechanismu jištění. Toto těsné spojení umožňuje i agregaci s menšími traktory. Těžiště stroje je posunuto co nejblíže k traktoru.

Nejlepší krytí

Nejlepší krytí: Přípojný rám je ukryt pod ochranným krytem nového tvaru. K tomu odpovídající kryty žacích jednotek tvoří předepnuté lehké a hladké plachty. Takové krytí redukuje usazování píce a zajišťuje ochranu proti odraženým kamenům.

Nastavitelná pojistka pro případ najetí na překážku

Nastavitelná pojistka pro případ najetí na překážku: Žací kombinace standardně disponují Non-Stop pojistkou pro případ najetí na překážku. Vypínací sílu lze jednoduše plynule nastavit změnou předpětí vinuté pružiny. Při najetí na překážku se pojistka rychle uvolní a žací jednotka se může vychýlit až o 1,60 m dozadu a nahoru. Po překonání překážky se automaticky vrátí do své pracovní polohy.

Ideální přenos výkonu

Ideální přenos výkonu: Žací kombinace jsou poháněny vývodovým hřídelem traktoru s otáčkami 1000 ot/min. Uprostřed umístěná hlavní převodovka zajišťuje optimální přenos výkonu prostřednictvím dvou sekundárních kloubových hřídelí. Do tohoto pohonného svazku jsou integrovány volnoběžky a přetěžovací pojistky.

EasyCut B 870 · B 1000 - Snadné a pohodlné nastavení

EasyCut B 870 · B 1000
Snadné a pohodlné nastavení

 • Buď do dvou poloh nastavitelné výložníky (EasyCut B 870), nebo plynulá změna záběru (EasyCut B 1000) pro optimální přestřih
 • Optimální překrytí proti vynechávání pruhů při sečení v zatáčkách a na svazích
 • Pohodlná regulace odlehčení žacích jednotek přímo z kabiny traktoru

Při sečení s EasyCut B 870 a B 1000 nemusíte řešit žádné kompromisy.
Díky možnosti variabilní změny záběru je možné cíleně upravovat přestřih žacích jednotek podle charakteru pozemku, a to s minimálními ztrátami výkonosti.

EasyCut B 870: dvě pozice pro nastavení překrytí

EasyCut B 870: dvě pozice pro nastavení překrytí: U strojů EasyCut B 870 lze výložníky žacích jednotek upevnit do dvou poloh. Pro nasazení ve svahovitém terénu, nebo v členitých pozemcích lze vzdálenost mezi žacími jednotkami zmenšit na 1,99 m. Při použití čelního žacího stroje s pracovním záběrem 3,16 m pak zůstává na každé straně žací jednotky přestřih 59 cm a celkový pracovní záběr 8,31 m. Při sečení v rovném terénu bez problematických zatáček je možné vzdálenost mezi zadními žacími jednotkami zvětšit na 2,30 m. Při tomto nastavení zůstává na každé straně přestřih 43 cm a maximální pracovní záběr kombinace 8,62 m pro ještě vyšší plošný výkon.

EasyCut B 1000: plynule nastavitelný přestřih

EasyCut B 1000: plynule nastavitelný přestřih: U strojů EasyCut B 1000 lze nastavit přestřih s čelně nesenou žací jednotkou při práci plynule z kabiny traktoru. Přitom lze měnit vzdálenost mezi žacími jednotkami od 2,08 m až po 2,80 m. Výsledný přestřih této kombinace s čelně neseným žacím ústrojím o záběru 3,16 m se na každé straně pohybuje v rozmezí 18 cm až 59 cm. To umožňuje flexibilní přizpůsobení stroje charakteru jakékoli plochy při zajištění nejvyššího možného výkonu a současně udržení čistého sečení.

Jsou perfektní i pro členité pozemky

Jsou perfektní i pro členité pozemky: Díky standardně dodávanému samostatnému zvedání jednotlivých sekcí lze jednoduše a pohodlně sklidit i plochy s četnými výběžky. Stačí jen na ovládacím panelu zvolit aktuálně nevyužitou boční žací jednotku a hydraulicky ji zvednout.

Hydraulické odlehčení

Hydraulické odlehčení: Pomocí patentovanému zavěšení v těžišti DuoGrip jsou žací jednotky odlehčovány v celém pracovním záběru stejnou silou a lišta má tedy všude stejný přítlak. Přítlak se dá nastavit hydraulicky z kabiny traktoru podle údaje odečteného na tlakoměru stroje. Systém odlehčení slouží k optimálnímu kopírování terénu a dosažení perfektního strniště.

EasyCut B 870 · B 1000 - Praktická manipulace

EasyCut B 870 · B 1000
Praktická manipulace

 • Bezpečná přeprava s žacími jednotkami sklopenými pod úhlem 95°, výškou pod 4 m a šířkou 3 m
 • Úspora místa při odstavení na stabilních nohách v přepravní poloze
 • Osvětlení LED, včetně reflexních výstražných tabulí v základu

Díky promyšlenému mechanismu sklápění se kombinace spokojí pouze s malým prostorem. V neposlední řadě přináší kompaktní rozměr složeného stroje i větší bezpečnost při přepravě po veřejných komunikacích.

Skladné

Skladné: Při výšce menší než 4 m a šířce pod 3 m zabírají žací kombinace při odstavení opravdu minimální prostor. Bezpečnou odstavnou polohu jim zajišťují stabilní opěrné nohy, Pro zvýšení pevnosti je EasyCut B 1000 (u EasyCut B 870 na přání) vybaven vnější zavětrovací vzpěrou mezi žacím nosníkem a ochranným rámem (na malém obrázku).

Automatické zajištění

Automatické zajištění: Při sklápění nebo rozkládání stroje se pojistka automaticky zajistí, případně odjistí. Toho je dosaženo hydraulickými zámky, které zvednuté žací jednotky zajistí ve vztyčené poloze.

Bezpečně na cestách

Bezpečně na cestách: Při přepravě po cestách jsou zcela zvednuté žací jednotky lehce nakloněny lehce nad osu stroje pod úhlem 95°. Přitom se i boční kryty žacích jednotek automaticky sklopí do přepravní polohy.

Železná rezerva

Železná rezerva: Dvě odnímatelné zásuvky na náhradní nože jsou standardní výbavou žacích kombinací. Máte tak přímo u stroje okamžitě k dispozici náhradní nože pro výměnu. Rychlovýměnný systém nožů se počítá k základní výbavě těchto strojů.

LED na palubě

LED na palubě: Velmi potřebnou pasivní bezpečnost stroje na cestách zajišťují na zádi stroje sdružené LED svítilny pro osvětlení a brzdová světla, včetně červenobílých reflexních tabulí.

Snadná obsluha

Snadná obsluha: Požadované funkce stroje se předvolí na ovládacím panelu a hydraulickým okruhem traktoru je následně při provozu aktivujete. K tomu jsou zapotřebí jeden jednočinný a jeden dvojčinný hydraulický okruh z traktoru.

EasyCut B 750 · B 890 · B 970 - Připojení a pohon

EasyCut B 750 · B 890 · B 970
Připojení a pohon

 • Ohromný pracovní záběr až 9,70 m
 • Teleskopické výložníky strojů EasyCut B 890 a B 970 zajišťují optimální přestřih
 • Maximální komfort díky kompaktnímu závěsu s nájezdovou pojistkou
 • Stejné odlehčení na obou jednotkách díky vyrovnávacímu vahadlu

Robustní kombinované žací stroje jsou vybavené nejmodernější, vysoce výkonnou technikou sečení při celkovém záběru od 7,46 do 9,70 m. Žací jednotky vás nadchnou nejen svým výkonem a nízkým odporem, ale i svou funkcionalitou a perfektním řezem.

Nájezdová pojistka v sériovém provedení

Nájezdová pojistka v sériovém provedení: Kombinované žací stroje jsou přesvědčivé i z hlediska bezpečnosti. Stroj EasyCut B 750 tak může dosáhnout výchylky až 1,20 m, B 890 až 1,40 a B 970 až 1,60 m. Při najetí na překážku se nájezdová pojistka vypne a celá žací jednotka se vykloní. Po překonání překážky se jednotka automaticky vrátí do své původní polohy.

Optimální ochrana

Optimální ochrana: Mezní sílu nájezdové pojistky je možné plynule regulovat pomocí spirálové pružiny. Při najetí na překážku pojistka bleskově zareaguje.

Centrální pohon

Centrální pohon: Hlavní převodovka je uložena uprostřed, což je ideální pro vedení kloubových hřídelí. Přetěžovací spojky a volnoběhy chrání stroj i traktor. Sečení probíhá při otáčkách vývodového hřídele 1.000 ot./min.

Zavěšení v těžišti DuoGrip

Zavěšení v těžišti DuoGrip: Robustní tříbodový závěs má kompaktní a přehlednou konstrukci. Žací ústrojí nejsou zavěšena středově, ale v těžišti, a mají pomocné vedení prostřednictvím bočních ramen. Zavěšení v těžišti DuoGrip je zárukou čistého řezu, rovnoměrného přítlaku žacích ústrojí v celé šířce záběru, lehkosti, výborného kopírování terénu a velkého kyvného rozsahu.

Stejný přítlak

Stejný přítlak: Díky vyrovnávacímu vahadlu pro odlehčení pružin mají žací jednotky vždy stejný přítlak i při nerovnostech terénu. Homogenní výsledek sečení je přesvědčivý. Přítlak lze nastavit pomocí vřeten na tažných pružinách.

EasyCut B 750 · B 890 · B 970 - Nastavitelný přestřih

EasyCut B 750 · B 890 · B 970
Nastavitelný přestřih

 • U strojů EasyCut B 890 a B 970 se přestřih nastavuje bez použití nástrojů
 • Velký přesah pro čisté sečení v zatáčkách a na svahu
 • Konstantní přepravní výška díky nastavovacímu mechanizmu

Vzdálenost mezi oběma bočními žacími jednotkami stroje EasyCut B 890 a EasyCut B 970 lze nastavit tak, aby při práci v zatáčkách a na svahu nezůstávaly neposečené pruhy. Sériově dodávaná teleskopická ramena výložníků umožňují v kombinaci s čelním žacím ústrojím KRONE o záběru 3,16 m přestřih až 45 cm na každé straně. Díky tomuto zařízení můžete pracovat vždy čistě, beze ztrát a využívat na velkých plochách na rovině vždy celého záběru.

Jednodušeji to nejde

Jednodušeji to nejde: Nastavení přestřihu se provádí na obou stranách pomocí spojovacích tyčí s pojistným čepem, který lze přemístit dle potřeby. Ve všech pozicích zůstává zachována malá přepravní výška.

Sečení beze ztrát

Sečení beze ztrát: Teleskopická ramena výložníků bočních žacích jednotek umožňují vždy vhodný přestřih oproti čelní žací jednotce. Kombinovaný žací stroj přesvědčí perfektním výsledkem sečení.

Teleskopicky

Teleskopicky: U kombinace KRONE EasyCut B 890 a B 970 s čelní žací lištou o záběru 3,16 m jsou možné tři polohy pro dosažení dokonalého přestřihu. Poloha I : přestřih 30,00 cm, Poloha II : přestřih 38,00 cm, Poloha III : přestřih 45,00 cm.

EasyCut B 750 · B 890 · B 970 - Perfektní ovládání

EasyCut B 750 · B 890 · B 970
Perfektní ovládání

 • Ovládací panel pro maximálně komfortní jízdu
 • Samostatné a společné ovládání bočních žacích jednotek
 • Kompaktní na silnici: přepravní výška max. 4,00 m při světlé výšce 25 cm nad zemí, přepravní šířka 2,95 m

Kombinované žací stroje KRONE mají mnoho praktických součástí výbavy, které vám poskytnou mnoho užitku a komfortu. Velký záběr s enormní výkonností, kompaktní konstrukce, malý příkon, jednoduchá obsluha a dobrá manipulace – to jsou fakta, která jsou měřítkem pro tuto kategorii.

Možné je všechno

Možné je všechno: Na souvrati lze z kabiny traktoru obě boční žací ústrojí zvednout současně, v klínovitých a úzkých výběžcích porostu také jednotlivě.

Kompaktní

Kompaktní: Výška stroje při odstavení činí 3,70 až nejvýše 4,00 m a šířka 2,95 m. Stroje EasyCut B 750, B 890 a B 970 jsou nenáročné na místo. Bezpečnou polohu při odstavení zajišťují stabilní opěrné nohy. Ani při přepravě není překročena výška čtyř metrů, a to při světlé výšce nad zemí 25 cm.

Jistota

Jistota: Boční žací ústrojí kombinovaného žacího stroje EasyCut B 750 se v přepravní poloze zajišťují pojistnými západkami. Toto zařízení zajišťuje bezpečnost při rychlé přepravě.

Komfortní

Komfortní: Žací jednotky strojů EasyCut B 890 a EasyCut B 970 jsou v přepravní poloze zajištěny hydraulickými západkami. Ty se starají o automatické zablokování a odblokování při sklápění a vyklápění žacích jednotek.

Zvedání prostřednictvím dvojitých válců

Zvedání prostřednictvím dvojitých válců: Krátké jednočinné válce uvádějí žací jednotky do souvraťové polohy. Dlouhé dvojčinné hydraulické válce zajišťují bezpečné sklápění a vyklápění i na svahu.

EasyCut B 950 Collect - Kombinovaný žací stroj bez kondicionéru a s příčnými dopravními šneky

EasyCut B 950 Collect
Kombinovaný žací stroj bez kondicionéru a s příčnými dopravními šneky

 • Lehký a kompaktní kombinovaný žací stroj bez kondicionéru
 • Záběr 9,45 m včetně čelního žacího ústrojí
 • Ukládání do řádků pomocí mohutných příčných dopravních šneků
 • Tři režimy ukládání s ovládáním z místa řidiče: do řádku, jednostranné skládání do řádku a na široko
 • Hydraulické odlehčení žacího ústrojí ovládané z traktoru

Ve stroji EasyCut B 950 Collect uvedla firma KRONE na trh velmi kompaktní kombinovaný žací stroj s příčnými dopravními šneky bez kondicionéru. Prostřednictvím mohutných šneků mohou žací jednotky rovnoměrně a čistě ukládat na jeden řádek velké objemy píce, jako třeba u zeleného žita.

Tři režimy ukládání

Tři režimy ukládání: Kryty za příčnými dopravními šneky mají hydraulické ovládání z kabiny řidiče, takže je možné je během práce pohodlně otevřít nebo zavřít. Tím lze vybrat způsob ukládání do řádku, částečně na široko a na široko.

Výkonné dopravní šneky

Výkonné dopravní šneky: Příčné dopravní šneky jsou poháněné prostřednictvím úhlové převodovky s konstantními otáčkami 750 ot/min. Mají průměr 45 cm a jsou extrémně stabilní a výkonné. Jsou umístěné těsně za žacími nosníky, plynule a bezpečně dopravují velké objemy píce od žacích jednotek směrem doprostřed. Vzniká tak čistý a stejnoměrný řádek, který mohou následné sklizňové stroje snadno sbírat.

Tříbodový závěs

Tříbodový závěs: Pravé a levé žací ústrojí je prostřednictvím systému DuoGrip zavěšeno v těžišti a vedeno rameny po stranách, takže dokonale kopíruje terén. Na přání lze zadní rampu s osvětlením přizvedávat pomocí doplňkové hydrauliky. Během práce tak vznikne uprostřed podstatně větší prostor pro řádek. Spuštěný dolů zvyšuje při přepravě po silnici bezpečnost

Zvedání jednotlivých stran v základní výbavě

Zvedání jednotlivých stran v základní výbavě: Při sečení klínovitých výběžků pozemků je také možné pracovat jen s jedním žacím ústrojím. V takovém případě se zvolená nepotřebná strana zvedne prostřednictvím elektrického ovládacího panelu v kabině řidiče.

Variabilní výška strniště

Variabilní výška strniště: Kombinované splazy, nainstalované v sériovém provedení umožňují zvětšit rozsah výšky sečení od 50 mm do 120 mm. Je tedy možná například sklizeň trávy a zeleného žita s různou výškou strniště.

Hydraulické odlehčení

Hydraulické odlehčení: EasyCut B 950 Collect pracuje s hydraulickým odlehčením žacích jednotek. Z kabiny řidiče je proto možné plynule nastavit odlehčení žacích jednotek pomocí elektrického ovládacího panelu a dobře viditelného manometru. To pomůže lepšímu kopírování terénu a perfektnímu vedení žací jednotky po konturách terénu v obtížných podmínkách

Hydraulicky ovládaná plachta tvarovače řádku

Hydraulicky ovládaná plachta tvarovače řádku: Pro ještě rovnoměrnější řádky nabízí KRONE hydraulicky ovládanou plachtu tvarovače řádku Při rozkládání EasyCut B 950 Collect z přepravní do souvraťové polohy se plachta tvarovače automaticky nastaví do vodorovné souvraťové polohy Při práci v klínových výměrách, nebo s dílčími záběry (SectionControl) vám doporučujeme použít toto příslušenství

Ukládání částečně na široko

Ukládání částečně na široko: Při sečení na okraji pole lze minimalizovat ztráty ukládáním píce do řádku pouze z žací jednotky pracující u kraje pole. Druhá žací jednotka může rozprostírat naširoko. Dopravník vnější žací jednotky se aktivuje pohodlně z kabiny stroje. Při přepínání systému ukládání píce do řádku zůstává stroj v pracovní poloze. Skládání píce do řádku z dílčího záběru se využívá nejen pro plošné výměry, ale také pro vyžínání porostu kolem překážek. Další výhodou tohoto systému v pozdějších sklizních je možnost připravit pokos ze záběru 20 m pro sběr čtyřrotorovým shrnovačem.

Přepravní poloha

Přepravní poloha: Pro bezpečnou přepravu se boční krycí plachty při skládání automaticky sklopí. Stroj při přepravě nepřesahuje výšku 4 m.

Obsluha

Obsluha: EasyCut B 950 Collect se ovládá velmi jednoduše a komfortně pomocí standardního ovládacího panelu z kabiny řidiče.

EasyCut B 870 CV · B 870 CR - Kombinovaný žací stroj s kondicionérem

EasyCut B 870 CV · B 870 CR
Kombinovaný žací stroj s kondicionérem

 • Záběr 8,70 m
 • EasyCut B 870 CV s prstovým kondicionérem
 • EasyCut B 870 CR s válcovým kondicionérem (gumové válce, nebo  ocelové M-Rolls)
 • Vahadlo pro vyrovnávání odlehčení obou žacích jednotek
 • Standardní pojistka proti najetí na překážku

Při použití strojů EasyCut B 870 CV a CR nejen využijete naplno výkon vašeho traktoru, ale také ušetříte čas a peníze. EasyCut B 870 s kondicionéry a širokými příčnými dopravníky přesvědčí možnostmi mnohostranného využití.
V jednom pracovním kroku můžete píci nejen sekat, ale také upravovat a ukládat na široko, nebo na jeden řádek.

Komfortní

Komfortní: Držáky hadic slouží k čistému a přehlednému uložení hydraulických hadic při odstavení stroje. Očíslované úchytky na koncích hadic usnadňují připojení a odpojení od traktoru.

Exkluzívně od firmy KRONE

Exkluzívně od firmy KRONE: Nastavitelné pružinové odlehčení prostřednictvím patentovaného vyrovnávacího vahadla zajistí, že přítlak obou žacích jednotek je vždy stejný. Toto zařízení garantuje vynikající výsledky sečení, čistou píci, lehkost a šetrnost ke strništi.

Pohon

Pohon: Koncepce pohonu je jednoduchá. Obě žací jednotky jsou poháněny centrální převodovkou umístěnou ve středu připojovacího závěsu.

Dvojčinné válce

Dvojčinné válce: Dvojčinné hydraulické válce umožňují bezpečné spuštění žacích jednotek z přepravní do pracovní polohy i ve svažitém terénu. K jejich zvednutí do souvraťové polohy slouží jednočinné hydraulické válce.

Aretace žacích jednotek

Omezení výkyvu: Při jízdě v souvraťové a přepravní poloze je boční kývání žacích jednotek redukován válci pro omezení výkyvu. Při zvednutí žací kombinace je tak stále zachována velká světlá výška.

EasyCut B 1000 CV · B 1000 CR - S kondicionérem a regulací odlehčení KRONE Combi Float

EasyCut B 1000 CV · B 1000 CR
S kondicionérem a regulací odlehčení KRONE Combi Float

 • Vysoký plošný výkon díky záběru až 10,10 m
 • EasyCut B 1000 CV s prstovým kondicionérem
 • EasyCut B 1000 CR s praktickým válcovým kondicionérem
 • Konstantní přítlak díky hydropneumatickému vyrovnávacímu systému
 • Standardní pojistka proti najetí na překážku

Kromě obrovského pracovního záběru 10,10 m a vysoce výkonných kondicionérů CV nebo CR vyniká stroj EasyCut B 1000 CV a EasyCut B 1000 CR především automatickou hydropneumatickou regulací přítlaku Combi Float. Krone přichází první na světě se systémem, který kompenzuje nevýhody hydropneumatické regulace přítlaku integrací s hydraulikou traktoru.

Kompletní zabezpečení

Kompletní zabezpečení: Sériově dodávaná nájezdová pojistka stroje EasyCut B 1000 CV a B 1000 CR vám poskytuje jistotu při práci na okrajích pole, u plotů nebo při náhlém výskytu překážky. Boční žací ústrojí může při nárazu na překážku uhnout dozadu o cca 1,50 m. Po překonání překážky se žací jednotka automaticky vrátí do své původní polohy.

Nastavitelné

Nastavitelné: Pojistka proti najetí na překážku funguje ihned a spolehlivě výkyvem lišty dozadu a nahoru Mezní síla pojistky se dá plynule nastavit pomocí spirálových pružin.

Vyladěno do detailu

Vyladěno do detailu: Tříbodový závěs je kompaktní. Díky integrovanému uspořádání zvedacích válců, řídicího rozvaděče a pružinových posilovačů je závěs lehčí a hydraulika traktoru se nezatěžuje. Ochranný kryt se snadno otevírá.

Automatická regulace odlehčení Combi Float je jedinečná a poskytuje mnoho výhod:

Automatická regulace odlehčení Combi Float je jedinečná a poskytuje mnoho výhod:

 • Pro dodržování konstantního přítlaku při kopírování půdních nerovností a bočním posunování
 • Jednoduché nastavování odlehčení žacích jednotek z kabiny traktoru i během jízdy.
 • nízká hmotnost, malé opotřebení, lehkost a kompaktnost
Combi Float – pouze od KRONE

Combi Float – pouze od KRONE: Speciálně: Další řídicí ventily a jednočinný hydraulický okruh s volnou zpátečkou udržuje nastavený tlak v hydropneumatických akumulátorech na konstantní hodnotě. Výhody: stejné odlehčení žacích ústrojí při nerovnostech terénu a různém záběru.

EasyCut B 1000 CV · B 1000 CR - Odpovídající přestřih

EasyCut B 1000 CV · B 1000 CR
Odpovídající přestřih

 • Hydraulicky nastavitelný přestřih
 • Velký rozsah posunu lišty až 40 cm na každou žací jednotku
 • Čisté sečení v zatáčkách i na svahu

Sériově dodávaný hydraulický boční posun zadních žacích ústrojí umožňuje při maximální výkonnosti sečení bez neposečených pruhů. Na rovině můžete pracovat s maximálním záběrem a malým přestřihem, v zatáčkách s větším přestřihem a menším záběrem. Na svahu vyvoláte stiskem tlačítka předvolený posun jednotek doleva nebo doprava tak, aby se vyrovnalo sklouzávání a netvořily se pruhy.

Hydraulické ovládání

Hydraulicky: Zasouvání a vysouvání ramen výložníků pro boční žací ústrojí probíhá prostřednictvím dvojčinných hydraulických válců. Nastavení lze provést i během sečení.

Optimální přizpůsobení

Optimální přizpůsobení: U stroje EasyCut B 1000 CV a B 1000 CR se mohou ramena výložníků bočních žacích ústrojí teleskopicky zasouvat a vysouvat. Posunutím bočních žacích ústrojí v opačném směru se změní přestřih vůči čelnímu žacímu ústrojí, a tím i záběr kombinovaného žacího stroje. Při použití čelního žacího ústrojí EasyCut o záběru 3,16 m je možný přesah 130 - 550 mm na každé straně. Aby nevznikaly na strmých svazích neposečené pruhy, lze posunout žací jednotky stejným směrem.

Flexibilita nastavení

Flexibilita: S ovládáním ISOBUS můžete zadní žací jednotky vysouvat nebo zasouvat až o 40 cm buď samostatně nebo symetricky na obou stranách. Standardní ovládání umožňuje změnu záběru pro obě strany současně.

EasyCut B 1000 CV · B 1000 CR - Perfektní ovládání v každé situaci

EasyCut B 1000 CV · B 1000 CR
Perfektní ovládání v každé situaci

 • Ovládání souvraťové funkce pohodlně tlačítkem
 • Bezpečný na silnici: přepravní výška 4,0 m a přepravní šířka pod 3 m
 • Maximálně komfortní jízda: kompaktní agregace, nastavitelná vzdálenost od traktoru
 • Minimální potřeba místa k odstavení do přepravní polohy

Boční žací ústrojí se při sklápění automaticky zasouvají, aby nedošlo k překročení přepravní výšky 4 m. Pro bezpečnou jízdu po silnici je určena automatická přepravní pojistka, která se aktivuje při zasunutí zadních žacích jednotek.

V těsném prostoru

V těsném prostoru: Při odstavení stroje je možné zadní žací jednotky sklopit nahoru a postavit na stabilní podpěry. Vedle takové kompaktní jednotky budete mít v hale dostatek místa pro jiné stroje.

Možné je všechno

Možné je všechno: Na souvrati je možné všechna tři žací ústrojí zvednout a opět spustit pouhým stiskem tlačítka. Čelní hydrauliku traktoru lze ovládat prostřednictvím ventilového bloku zadních žacích ústrojí. V klínech a zbytkových pruzích můžete pracovat pouze s jedním nebo dvěma žacími ústrojími. Struktura píce zůstává u posečeného materiálu zachována. Stroj EasyCut B 1000 CV umí předvést své schopnosti nejen na velkých plochách, ale odvede čistou práci a perfektně upravenou píci i na menších parcelách.

Automaticky

Automaticky: S bočními kryty sklopenými dovnitř mají zadní žací jednotky menší přepravní výšku. Sklápění probíhá při zvedání automaticky.

Inovace

Inovace: Zvedání zadních žacích jednotek se provádí pomocí dvojitých válců, které jsou nenáročné na prostor. Usnadňuje to ovládání. Jednočinné válce uvádějí žací ústrojí do souvraťové polohy, dvojčinné do přepravní polohy.

EasyCut B 870/1000 CV a CR Collect - Kombinovaný žací stroj s kondicionéry a příčnými dopravníky

EasyCut B 870/1000 CV a CR Collect
Kombinovaný žací stroj s kondicionéry a příčnými dopravníky

 • Velmi široké příčné dopravníky: plynulý proud píce při maximální průchodnosti
 • Příčné dopravníky pro rozprostírání pokosu na široko, na dílčí šířku nebo do jediného řádku
 • Automatické zapínání a vypínání pohonu pásu při spouštění a zvedání

Stroje EasyCut B 870 CV a B 1000 CV s prstovým kondicionérem a stroje EasyCut B 870 CR a B 1000 CR s válcovým kondicionérem lze díky systému Collect s příčnými dopravníky použít všestranně, od rozprostírání na široko až po ukládání jediného řádku. Výkonné pásové dopravníky přesvědčí i v nejtěžších porostech.

Místo pro hmotu

Místo pro hmotu: Sečení obilí na silážování celých rostlin předpokládá použití vysoce výkonných strojů s velkou průchodností. KRONE používá u žacích kombinací se systémem Collect velmi široké příčné dopravníky. Pásy o šířce téměř 1 m spolehlivě dopraví ke středu i to největší množství píce. Rychlost hydraulicky poháněných příčných dopravníků je možné nastavit z kabiny řidiče podle porostu a požadovaného tvaru řádků.

Ukládání na prostřední řádek

Ukládání prostředního řádku: Pomocí systému Collect vyřešíte tři pracovní kroky najednou – sečení, mačkání a ukládání do řádků. Znamená to méně přejezdů, menší zatížení půdy, šetrnost k porostu a sklizená píce je čistá.

1. Ukládání na široko

1. Ukládání na široko: Při zvednutých příčných pásových dopravnících se píce ukládá v celé šířce záběru. Rozprostírání na široko je výhodné pro proces sušení a rychlé dosažení požadovaného obsahu sušiny.

2. Volný okraj pole

2. Volný okraj pole: Při sklizni na okraji pole se pracuje pouze s jedním příčným dopravníkem. Usnadňuje to práci a použití následných sklizňových strojů.

3. Ukládání částečně na široko

3. Ukládání částečně na široko: Pracuje-li při souběžné jízdě tam a zpět pouze jeden příčný dopravník, ukládá EasyCut B 1000 CV ze záběru až 20,20 m čtyři řádky na celkem 13,00 m, což je ideální pro čtyřrotorový shrnovač pokosů KRONE.

4. Efektivněji sklízet

4. Efektivněji sklízet: Práce s využitím pouze jednoho příčného dopravníku a ukládání píce na menší šířku a následné využití čtyřrotorového středového shrnovače pokosů znamená zkrácení času sklizně, úsporu nákladů a snížení počtu jízd po poli.

Obsluha - Zcela podle přání

Obsluha
Zcela podle přání

 • Komfortní
 • Přehledné
 • Snadná manipulace

U strojů EasyCut B 1000 CV/CR (Collect) si můžete vybrat mezi jednoduchým elektrickým ovládacím panelem stejným jako u ostatních modelů EasyCut B, nebo ovládáním ISOBUS prostřednictvím terminálu. K dispozici jsou tyto terminály s intuitivním ovládáním. SectionControl, nový CCI 1200/800, nebo velmi osvědčený Aux-Joystick WTK jsou jen některé z možností rozmanité nabídky příslušenství.

SectionControl

SectionControl: Žací stroje EasyCut B 1000 CV/CR Collect jsou k dispozici i s dílčím spínáním pracovních záběrů SectionControl. Všechny žací jednotky se tak ovládají automaticky a zajistí optimální okamžik pro jejich zvednutí a spuštění. Práce se obsluze ulehčí a může tak dosahovat maximálních hodinových výkonů.

Snadná obsluha

Snadná obsluha: Ovládací panely pro EasyCut B 750, B 890 a B 970 jsou přehledné. Přepravní, pracovní a souvraťovou polohu lze nastavit přepínačem. Žací jednotky je možné ovládat i jednotlivě.

S otočným potenciometrem

S otočným potenciometrem: Ovládací panel EasyCut B 870 CV Collect je vybaven otočným potenciometrem k plynulému nastavování rychlosti příčných dopravníků. Při zvednutí pásů se jejich chod automaticky zastaví.

Jednoduché

Jednoduché: Standardní ovládání stroje EasyCut B 1000 CV a CV Collect umožňuje nastavit odlehčení žacího ústrojí pomocí otočného potenciometru a předvolit funkci, kterou má ovládací hydraulický okruh následně vykonat.

Ovládací terminál ISOBUS CCI 800

Ovládací terminál ISOBUS CCI 800: O nejvyšší komfort se stará 8" barevný dotykový display. Vedle hlavní funkce zobrazené na velkém displeji jsou současně zobrazeny i další funkce na malých miniaplikacích. Díky tomu má řidič o ostatních údajích trvalý přehled. Navíc lze tento terminál kombinovat i s kamerami, AUS Joystickem a zrovna tak i s licencí pro SectionControl.

Ovládací terminál ISOBUS CCI 1200

Ovládací terminál ISOBUS CCI 1200: Na přání lze stroj EasyCut B 1000 vybavit ISOBUS terminálem CCI 1200 s barevným 12" displejem. Tento terminál dokáže zobrazit současně menu ovládání stroje, obraz z kamery, funkce přiřazené ovládací páce, nebo i informace ke spínání dílčích záběrů.

ISOBUS terminál traktoru

ISOBUS terminál traktoru: Díky certifikaci stroje v ISOBUS systému, lze EasyCut B 1000 propojit s jakýmkoliv ISOBUS terminálem traktoru. Další terminál není třeba kupovat. Zde se nabízí maximální komfort.

Joystick AUX

Joystick AUX: Joystick AUX WTK optimalizuje ergonomii ovládání stroje. Díky osmi tlačítkům a třem úrovním je joystickem možné ovládat až 24 do paměti uložených funkcí stroje. Tvary tlačítek umožňují ovládání stroje hmatem, aniž byste se na ně museli dívat. Díky ergonomickému tvaru padne joystick do ruky i při dlouhých směnách a ruka se za celý den tolik neunaví.

Modelle

EasyCut B
EasyCut B 750 EasyCut B 870 EasyCut B 1000 EasyCut B 950 Collect EasyCut B 870 CV EasyCut B 870 CV Collect EasyCut B 870 CR EasyCut B 870 CR Collect EasyCut B 1000 CV EasyCut B 1000 CV Collect EasyCut B 1000 CR EasyCut B 1000 CR Collect
Záběr při odkládání do jednoho řádku (m) 7,46 8,31 - 8,62 9,28 - 10,10 9,45 8,70 8,70 8,70 8,70 9,30 - 10,10 9,30 - 10,10 9,30 - 10,10 9,30 - 10,10 konfigurovat
Přepravní výška při světlé výšce 250 / 200 mm (m) 3,35 3,60 4,00 4,00 3,80 3,80 3,80 3,80 4,00 4,00 4,00 4,00 konfigurovat
Počet žacích disků 8 10 12 12 10 10 10 10 12 12 12 12 konfigurovat
Počet žacích bubnů 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 konfigurovat
Příkon (kW/HP) 74 / 100 88 / 120 100 / 140 145 / 200 110 / 150 125 / 170 110 / 150 125 / 170 130 / 180 145 / 200 130 / 180 145 / 200 konfigurovat
konfigurovat konfigurovat konfigurovat konfigurovat konfigurovat konfigurovat konfigurovat konfigurovat konfigurovat konfigurovat konfigurovat konfigurovat

Kombinované žací stroje pro maximální výkonnost

Kombinované žací stroje EasyCut B

KRONE Landmaschinen

KRONE Landmaschinen

Videa

Please accept marketing-cookies to see this content.
Please accept marketing-cookies to see this content.
Please accept marketing-cookies to see this content.
Please accept marketing-cookies to see this content.
Please accept marketing-cookies to see this content.
Please accept marketing-cookies to see this content.
Please accept marketing-cookies to see this content.
Please accept marketing-cookies to see this content.
Please accept marketing-cookies to see this content.