Koncepce a zásady firmy KRONE

KRONE - to jsou inovace, kompetence a zodpovědnost

Zaměstnanci

KRONE znamená jistotu.

KRONE jako rodinná firma vedená majiteli nabízí svým zaměstnancům jistá a atraktivní pracovní místa. Plochá hierarchie umožňuje rychlé rozhodování.

KRONE provádí nábory.

Příkladem jsou různé dotované programy ve školách a na univerzitách, zaměřené na získávání kvalifikovaného dorostu.

KRONE buduje.

Základem budování podniku je ochota, upřímnost a loajalita zaměstnanců vůči firmě a jejím cílům.

KRONE naslouchá.

Nejdůležitější je pro nás vždy spokojený zákazník. Předpokladem k tomu jsou inovativní produkty vysoké kvality a jejich neustálý vývoj v souladu s požadavky zákazníků.

KRONE respektuje. 

Každý zaměstnanec je vnímán jako osobnost a za jeho práci se mu dostává náležitého uznání a ohodnocení. KRONE jako zodpovědný zaměstnavatel integruje do pracovního procesu i hendikepované.

KRONE školí.

Aby naši zákazníci dokázali inovativní techniku a stroje také efektivně využít a ovládat, nabízíme různá školení.

KRONE vyžaduje toleranci.

V hodnotovém žebříčku firemní kultury KRONE má své pevné místo migrace a diverzita.

KRONE slouží.

 Považujeme se za poskytovatele služeb a náš příkladný servis je připraven vyhovět veškerým požadavkům našich zákazníků.

KRONE poskytuje kvalifikaci. 

Nabízí učební obory, duální studium a/nebo systém dalšího vzdělávání a doškolování. Tak se soustavně stará o to, aby zaměstnanci při zvyšujících se nárocích měli náležité kompetence, a podporuje je při zvyšování jejich kvalifikace.

Životní prostředí

KRONE chrání.

Zodpovědný přístup k ochraně životního prostředí považujeme za samozřejmost. Otázky životního prostředí, ochrany zdrojů a jejich efektivního a šetrného využití jsou součástí naší každodenní agendy. V rámci našeho výzkumu sázíme na udržitelné technologie šetrné k životnímu prostředí.

  • Zavazujeme se k neustálému zlepšování naší energetické efektivity. Poskytujeme k tomu veškeré potřebné zdroje (personál, finance, čas) a rovněž relevantní informace. Pravidelně vyhodnocujeme naše energeticky nejnáročnější zařízení a procesy a zjišťujeme možnosti potenciální úspory. Kromě toho testujeme možnosti využití alternativních technologií a obnovitelných zdrojů energie.
  • Zavazujeme se zohledňovat energetickou náročnost nově pořizovaných zařízení a jejich příslušenství jako rozhodující kritérium.
  • Zavazujeme se k dodržování všech zákonů, které jsou relevantní z hlediska energetických aspektů naší činnosti. Kromě toho také dodržujeme dohody o spotřebě energie mezi námi a našimi protějšky, například našimi zákazníky, úřady, politickými stranami.
  • Naše dodavatele, poskytovatele služeb a zákazníky informujeme o našich aktivitách ohledně efektivního využití energií a je-li to možné, také je do nich zapojujeme.

Dodavatelé

KRONE důvěřuje.

Např. kompetentním subdodavatelům a jejich know-how, protože:

  • Z výsledku, na kterém se podílelo více specialistů, profitují především zákazníci.
  • Je možné využívat společné hodnoty a silné stránky, vyměňovat si zkušenosti a doplňovat se navzájem.
  • Partnerská spolupráce zvyšuje výhodnost pro obě strany, např. ve věcech kvality, ceny, disponibility, servisu apod.

KRONE akzeptiert.

Ausschließlich Zulieferer, die ihre Mitarbeiter/Innen respektvoll behandeln und sich von Kinderarbeit und mangelnder sozialer Verantwortung distanzieren.

Region

KRONE investuje.

Rodinná firma KRONE má pevné kořeny v regionu Emsland. Sídlo podniku je a zůstane ve Spelle.

KRONE plánuje.

Prozíravým myšlením a jednáním zajišťujeme dlouhodobou úspěšnost podnikání a udržitelný růst a ziskovost, což představuje jistotu stávajících pracovních míst.

KRONE pomáhá.

Jako jeden z největších zaměstnavatelů silně podporujeme projekty spolků, škol, univerzit a sociální projekty.

KRONE počítá. 

Navzdory veškerému neklidu na finančních a surovinových trzích je KRONE již řadu let jedním z nejlépe finančně situovaných podniků v regionu. Základem je vysoký podíl vlastního kapitálu a neomezená podpora rodiny Krone.

KRONE expanduje.

Jako firma s celosvětovou působností analyzujeme růstový potenciál na světových trzích a pracujeme s ním.