BiG M 450

Zelfrijdende maaier

BiG M 450

Zelfrijdende hoge-capaciteit maaierkneuzer

Met de BiG M 450 heeft ­KRONE zijn totale concept van de zelfrijdende maaier verder geprofessionaliseerd. Of het nu gaat om grote of kleine bestanden, vlak of hellend terrein of moeilijke bodemomstandigheden – dankzij de grote werkbreedte en wendbaarheid, alsmede de enorme vermogensreserve en optimale gewichtsverdeling is de BiG M 450 de ideale machine voor elke toepassing waar dan ook ter wereld.

 • Krachtige en brandstofzuinige Liebherr-motor met 449 PK
 • Grote werkbreedte van 9,90 m voor hoogste capaciteit
 • Kneuzer met staaltanden of rollen (van rubber of staal)
 • Heavy Duty maaibalk met SafeCut bescherming tegen vreemde voorwerpen
 • Hydraulisch verstelbaar onderstel voor meer bodemvrijheid
 • ­KRONE GPS Guidance en SectionControl voor maximale efficiëntie en hoogste comfort

NIEUW:

KRONE BiG M 450 CR

Voor een intensieve en tegelijkertijd sparende kneuzing van bladrijk gewas, zoals klaver of luzerne, zijn vooral de KRONE rollenkneuzers bijzonder geschikt. Afhankelijk van de omstandigheden zijn hiervoor naar keuze rubber of stalen rollen (M-Rolls) verkrijgbaar, die het drogingsproces van het gewas versnellen.

Productkenmerken

BiG M 450
BiG M 450
 • Krachtige en brandstofzuinige Liebherr-motor met 449 PK
 • Grote werkbreedte van 9,90 m voor hoogste capaciteit
 • Kneuzer met staaltanden of rollen (van rubber of staal)
 • Heavy Duty maaibalk met SafeCut bescherming tegen vreemde voorwerpen
 • Hydraulisch verstelbaar onderstel voor meerbodemvrijheid
 • KRONE GPS Guidance en SectionControl voor maximale efficiëntie en hoogste comfo

Met de BiG M 450 heeft KRONE zijn totale concept van de zelfrijdende maaier verder geprofessionaliseerd.
Of het nu gaat om grote of kleine bestanden, vlak of hellend terrein of moeilijke bodemomstandigheden dankzij de grote
werkbreedte en wendbaarheid, alsmede de enorme vermogensreserve en optimale gewichtsverdeling is de BiG M 450 de ideale
machine voor elke toepassing waar dan ook ter wereld.

Het BiG M concept
Het BiG M concept
 • Optimale gewichtsverdeling voor zuiver maaiwerk zonder strepen
 • Enorme wendbaarheid dankzij het meest professionele totaalconcept
 • Optionele zwadsamenvoeging
 • Laag zwaartepunt voor hoge rijstabiliteit
 • Met 40 km/h over de weg
 • Optimaal overzicht en minimale instelt
Snel en veilig
Snel en veilig

Zowel in het veld met max. 25 km/h als op de weg met max. 40 km/h bij een tot 1250 min-1 gedaald motortoe- rental kan met de BiG M 450 comfortabel worden gere- den. Daarvoor zorgt de hydropneumatische vering van beide assen. Door het onderstel max. 15 cm neer te la- ten, blijft de transporthoogte onder de vier meter.

Maak er één van drie
Maak er één van drie

Met aan weerszijden gesloten zwadkappen kan het maai- goed door de zijmaaiwerken via vijzels naar het midden worden getransporteerd en op een zwad worden afge- legd. Voor het aanmaaien kunt u ook alleen de rand van het perceel met aan één kant gesloten kap maaien. Dat zorgt voor een duidelijk hogere productie in het verdere oogstproces.

Groot, maar wendbaar
Groot, maar wendbaar

Dankzij aandrijving via wielmotoren en een wieluitslag van meer dan 50° is de BiG M uitgesproken wendbaar. Daardoor is hij ook op kleine oppervlakken zeer efficiënt te gebruiken. De uitstekende gewichtsverdeling tussen voor- en achterkant (64 en 36%) zorgt ervoor dat het maaiwerk ook bij moeilijke bodemomstandigheden goed functioneert.

De BiG M 450
De BiG M 450

Op de Agritechnica 2017 presenteerde KRONE voor het eerst in het openbaar de inmiddels vijfde generatie van de BiG M. De werkbreedte van de compleet gereviseer- de maaierkneuzer bedraagt inmiddels 9,90 m. De nieuwe 6-cilinder lijnmotor met PowerSplit motorregeling van Lie- bherr levert 449 PK en beschikt daardoor over voldoende reservecapaciteit.

Première in 1996
Première in 1996

Op 20 mei 1996 werd de BiG M voor het eerst aan het pu- bliek gepresenteerd. Met de beproefde EasyCut-maaibal- ken bereikte hij destijds een werkbreedte van 9,1 m. De mo- tor van de eerste BiG M was goed voor 300 PK.

De maaiwerken
De maaiwerken
 • „ Directe aandrijving van de maaiwerken door middel van krachtbanden en tussenassen
 • „ Traploze verstelling van de maaihoogte via hydraulische cilinders
 • „ Optioneel automatische stuurhoekafhankelijke zijwaartse verstelling van het frontmaaiwerk
 • „ DuoGrip zwaartepuntophanging voor zijmaaiwerken

Met het innovatieve aandrijfconcept van de BiG M 450 kan een maximale oppervlaktecapaciteit van meer dan 17 ha/h worden gerealiseerd. De in de lengterichting ingebouwde motor brengt zijn vermogen direct via krachtbanden en tussenassen over op de drie maaiwerken. Voor het hoogste comfort zorgen de hydraulische maaihoogteverstelling vanuit de cabine en de volledig hydraulische verstelling van de bodemdruk.

Bochten en hellingen zonder strepen
Bochten en hellingen zonder strepen

Als optie kan het frontmaaiwerk automatisch zijwaarts worden verschoven. Met behulp van een sensor wordt de stuurhoek bepaald en wordt het maaiwerk afhankelijk van de wieluitslag hydraulisch naar links of rechts verscho- ven. Op die manier ontstaat er bij het maken van scherpe bochten en werken op hellingen geen streepvorming.

Veilige uitwijkmanoeuvres
Veilige uitwijkmanoeuvres

De standaard botsbeveiliging zorgt ervoor dat de zij- maaiwerken bij contact met obstakels naar achteren en omhoog zwenken. Nadat het obstakel omzeild is, zwenkt het maaiwerk terug in de uitgangspositie.

DuoGrip
DuoGrip

De zijmaaiwerken worden via een zwaartepuntophan- ging met kogelogen gedragen. Dit zorgt over de volle werkbreedte voor een gelijkmatige bodemdruk. Twee pa- rallelstangen nemen de zijwaartse krachten op. Het grote pendelbereik maakt een gelijkmatige en zuivere snede op hellingen, bij greppels en bermen mogelijk.

Eenvoudige instelling
Eenvoudige instelling

De bodemdruk en de maaihoogte kunnen bij front- en zijmaaiwerken volledig hydraulisch vanuit de cabine worden ingesteld. Daarnaast kunt u twee maaihoogtes en twee bodemdrukwaarden opslaan en indien nodig met de joystick oproepen.

Directe krachtoverbrenging
Directe krachtoverbrenging

De kracht wordt bij de BiG M 450 direct en met een hoog rendement vanaf de motor naar de drie maaiwerken overgebracht. De distributiekast bevindt zich direct vóór de in de lengte ingebouwde motor. Van daaruit wordt de kracht via riemen en tussenassen op de individuele maaiwerken overgebracht.

De EasyCut maaibalk
De EasyCut maaibalk
 • Rondom gelaste en voor de levensduur gesmeerde heavy-duty maaibalk
 • Breekboutbeveiliging SafeCut voor elke individuele maaischijf
 • Satellietaandrijving voor een rustig krachtenverloop in de balk
 • SmartCut systeem voor een perfect maaibeeld
 • Verhoogde bescherming tegen slijtag

Bij de BiG M 450 worden schijvenmaaiers uit de beproefde EasyCut-serie met extreem stabiele
maaibalk in de heavy-duty uitvoering gebruikt. De kracht wordt vanaf de achterkant door middel
van aandrijvingen op de maaibalk overgebracht en via grote, rustig lopende aandrijftandwielen
op de satellietwielen van de maaischijven doorgegeven. KRONE SmartCut garandeert door
middel van de grote overlapping van de uit elkaar draaiende maaischijven een perfect maaibeeld.
Het SafeCut-systeem biedt bescherming tegen beschadigingen door vreemde voorwerpen.

Minimale slijtage
Minimale slijtage

De messen zijn 360° vrij draaibaar en kunnen daardoor voor eventuele obstakels uitwijken. Een pantsering op de maaischijven biedt extra bescherming tegen slijtage.

Snel messen wisselen
Snel messen wisselen

De messen kunnen in luttele seconden zonder gereed- schap eenvoudig met de bijgeleverde messleutel worden gewisseld.

SafeCut
SafeCut

Elke maaischijf van de maaibalk is individueel beveiligd. Wan- neer u een vreemd voorwerp raakt, wordt de slag naar een spanhuls afgevoerd, die als gevolg van de belasting breekt. Vervolgens draait de maaischijf over een schroefdraad op de aandrijfas vanzelf 15 mm omhoog uit de gevarenzone en uit het maaibereik van de aangrenzende messen.

Brede glijrails
Brede glijrails

Dankzij de brede glijrails van de maaibalk is de bodem- druk minimaal, waardoor de graszode wordt ontzien. Bo- vendien beschermt dit de maaibalk tegen eventuele be- schadigingen. Als optie is uitrusting met hoogsnijglijders mogelijk, die voor stenige bodems worden aanbevolen.

Streeploos maaien met SmartCut
Streeploos maaien met SmartCut

Doordat de maaischijven bij een paarsgewijze draairichting zowel naar achteren als in tegengestelde rijrichting naar voren draaien, moet voor een schoon zwad de overlapping van de mesloopbanen kloppen. Om die reden is de overlapping van de messen tussen de uit elkaar lopende schijven groter – wat ideaal is voor een streeploos zwad van jong voer in lichte bestanden. De grote afstand tussen de naar achteren lopende messen be- vordert de afvoer van grote hoeveelheden voer.

Satellietaandrijving
Satellietaandrijving

De KRONE satellietaandrijving staat garant voor een rustige loop en minimale slijtage dankzij de lage draaisnelheid van de groot uitgevoer- de aandrijftandwielen. De ver naar voren geplaatste maaischijven zorgen bovendien voor een zuivere snede.

De tandenkneuzer CV
De tandenkneuzer CV
 • Intensief-kneuzer voor stengelgewassen
 • Kneuzing van het voer over de volle werkbreedte
 • V-vormige staaltanden voor intensieve en sparende kneuzing
 • Verstelling van de kneusintensiteit zonder gereedscha

De KRONE tandenkneuzer garandeert snel en gelijkmatig drogen van het voer met hoge
doorvoercapaciteit. De intensiteit van de kneuzer kan via twee verschillende toerentallen
(700 of 1000 tpm) worden ingesteld en de afstand tot aan de geribde plaat kan zonder
gereedschap eenvoudig worden ingesteld.

Instelling van het toerental
Instelling van het toerental

Op het ingangsdrijfwerk aan de zijkant kan het toerental zonder gereedschap op 700 of 1000 tpm worden inge- steld. Op die manier kan de intensiteit van de maaigoed- kneuzing eenvoudig en snel aan de betreffende eisen worden aangepast.

Aandrijving aan de zijkant
Aandrijving aan de zijkant

De zijmaaiwerken van de BiGM 450 worden nu door tusse - nassen aangedreven. De verplaatsing van de aandrijving naar de zijkant biedt meerdere voordelen: de kneuzers bestaan uit één deel en werken over de volle werkbreed- te. Door het wegvallen van een centraal geplaatste aan- drijving is er tussen de maaibalk en de kneuzer een vrije doorgang ontstaan. Dit maakt een hogere doorvoercapa- citeit bij een lager brandstofverbruik mogelijk.

Traploos verstelbaar
Traploos verstelbaar

Met een hendel kan de afstand van de geribde plaat tot aan de tanden traploos handmatig worden versteld. Hoe kleiner de afstand tot de tanden, des te intensiever wordt het oogstgoed gekneusd.

Kneuzer met V-tanden
Kneuzer met V-tanden

De V-vormige staaltanden van de zeer grote kneuzer, met een diameter van 64 cm, transporteren het gewas langs een in hoogte verstelbare geribde plaat en wrijven op die manier de beschermende waslaag van de planten stuk. De geharde, op greep staande V-vormige staaltanden werken over de volledige werkbreedte van de maaibalk uitermate intensief en beschikken over een extreem trekvermogen.

De rollenkneuzer CR
De rollenkneuzer CR
 • Naar keuze uitvoering met stalen of rubber rollen
 • Hydraulische instelling van kneusintensiteit
 • Kneuzing over de volle werkbreedte van 9,90

Voor een intensieve en tegelijkertijd sparende kneuzing van bladrijk gewas, zoals klaver
of luzerne, zijn vooral de KRONE rollenkneuzers bijzonder geschikt.
Afhankelijk van de omstandigheden zijn hiervoor naar keuze rubber of stalen rollen
(M-Rolls) verkrijgbaar, die het drogingsproces van het gewas versnellen.

Sparende kneuzing
Sparende kneuzing

Doordat de bovenste en onderste rol afzon- derlijk worden aangedreven, is er geen con- tact tussen deze nodig. Dat zorgt voor een enorm rustige loop en voorkomt een te inten- sieve kneuzing (“over-crimping”) van het voer. Bovendien kan de bovenste wals bij contact met vreemde voorwerpen naar boven uit- wijken. Schade aan de rollen en de aandrijf- streng worden op die manier voorkomen.

Gunstig voor de voerkwaliteit
Gunstig voor de voerkwaliteit

Met de M-Rolls kan een tot 12% snel- lere droging worden bereikt. Dankzij de kortere veldligtijden worden de ademingsverliezen duidelijk geredu- ceerd. Doordat het oogstgoed bo- vendien niet uitgeperst wordt, gaan er aanzienlijk minder voedingsstoffen verloren. Daaruit resulteert een hoge- re voedingswaarde, die een positief effect op de prestaties van de dieren in de stal heeft.

Met hoog toerental
Met hoog toerental

De aandrijving van de bovenste en onderste rollen vindt plaats via een robuuste aandrijving. De rollenkneu- zers draaien met een snelheid tot 950 omw/min en zorgen door de grondige kneuzing voor een hoge voerkwaliteit.

Eenvoudig in te stellen
Eenvoudig in te stellen

De afstand tussen de kneuzerrollen kan vanuit de cabine in drie standen worden ingesteld. Dit maakt een snelle en makkelijke aanpassing aan alle omstandigheden mogelijk. Hier- door wordt verzekerd dat de sten- gels intensief en gelijkmatig worden geknikt en het blad op sparende wij- ze wordt gekneusd.

Staal voor extreme gevallen
Staal voor extreme gevallen

De stalen rollenkneuzers zijn zeer robuust en gaan lang mee. Onder extreme gebruiksomstandigheden verzekeren de M-Rolls een lange levensduur. Het speciale M-profiel zorgt ervoor dat de door de hoge capaciteit van de BiG M door- gevoerde gewashoeveelheden door intensief knikken van de stengels optimaal worden gekneusd.

Sparende kneuzing met rubber
Sparende kneuzing met rubber

De V-vormig geprofileerde rubber rollen hebben een grote diameter van 25 cm. Daardoor worden grote hoeveelheden geoogst gewas intensief en zonder bladverlies gekneusd.

Zwadsamenvoeging
Zwadsamenvoeging
 • Zwadkappen met eenvoudige toetsbediening
 • Sparend gewastransport via vijzels
 • Minimale gewasvervuiling dankzij minimaal bodemcontact
 • Lichter werk voor volgende machines

Maaien, kneuzen en afleggen in een zwad – deze drie stappen verricht de BiG M 450
optioneel in één werkgang. Hiervoor leggen de in de zijmaaiwerken geïntegreerde vijzels het
voer zonder bodemcontact op het zwad van het frontmaaiwerk af. Dit zorgt voor een minimale
gewasvervuiling en beperkt bovendien de hoeveelheid werk binnen de oogstcyclus aanzienlijk.

Zwadafleg
Zwadafleg

Bij aan weerszijden gesloten zwadkappen wordt het maaigoed door de vijzels van beide achtermaaiwerken direct naar het midden getransporteerd en daar op het zwad van het frontmaaiwerk afgelegd. Hierdoor worden voerverliezen en –verontreinigingen duidelijk verminderd en wordt bovendien een werkgang zwadharken bespaard.

Gedeeltelijke breedafleg
Gedeeltelijke breedafleg

Met een aan één kant geopende zwadkap legt de BiG M 450 het maaigoed alleen aan die kant breed af. Na de heen- en te- rugrit is het over een werkbreedte van 19,80 m gemaaide gewas op minder dan 13,00 m afgelegd. Het aldus afgelegde voer kan daarna gemakkelijk in één werkgang met een zwad hark met vier rotors tot één zwad worden samengevoegd. Dit maakt een perfecte belasting van volgende machines mogelijk.

Afleggen over de volle breedte
Afleggen over de volle breedte

Met geopende zwadkappen werpen de maaiwerken het gemaaide gewas over de draaiende vijzels weg en leg- gen het over de complete machinebreedte af. Doordat het voer zo gelijkmatig en snel kan drogen, hoeft er niet te worden geschud.

Meegedacht
Meegedacht

Door de breed openende zwadkappen kan het voer losjes en gelijkmatig worden afgelegd. De BiG M 450 onthoudt de instelling van de kappen en herstelt hun positie na het opnieuw neerklappen. De vijzels hebben nu een 20% hogere draad. Dit verbetert de doorvoerca- paciteit en draagt bovendien bij aan een meer sparend gewastransport.

Bediening via toetsen
Bediening via toetsen

De zwadkappen kunnen vanuit de cabine eenvoudig worden geopend en gesloten. Met een druk op een toets kan het maaigoed breed worden verdeeld, of naar het midden worden getransporteerd en op het zwad van de frontmaaier worden afgelegd.

Rijaandrijving en onderstel
Rijaandrijving en onderstel
 • Traploze rijaandrijving via wielmotoren
 • Tot 1250 tpm gereduceerd motortoerental bij rijden over de weg voor laag brandstofverbruik en rustige loop
 • Maximaal rijcomfort dankzij hydropneumatisch geveerde assen
 • Hydraulisch in hoogte verstelbare assen voor optimale bodemvrijh

Met de traploze rijaandrijving via wielmotoren kan met de BiG M 450 zeer gemakkelijk en
wendbaar worden gemanoeuvreerd. Voor een maximaal comfort zorgen de hydropneumatisch
geveerde assen. Deze zijn bovendien hydraulisch in hoogte verstelbaar en bieden zo de nodige
bodemvrijheid in het veld en een geringe transporthoogte op de weg.

Banden
Banden

De BiG M 450 is standaard uitgerust met landbouwban- den met groot volume in de maat 800/65 R 32 aan de vooras en 600/65 R 28 aan de achteras. Dit verschaft de maaimachine de benodigde tractie en ontziet gelijktijdig de graszode. Als optie is de gazonband Flotation Trac van Vredestein in de maten 800/60 R 32 (voor) en 600/60 R 30,5 (achter) verkrijgbaar. Deze band ontziet de gras- zode zeer goed.

Rijden op de weg
Rijden op de weg

Bij rijden op de weg is een snelheid van 40 km/h bij een motortoerental van 1250 min-1 mogelijk. Daarbij wordt het toerental automatisch aan de snelheid en belasting aangepast. Zo wordt het motortoerental bijvoorbeeld bij verkeerslichten en kruisingen verlaagd, zodat het brand- stofverbruik merkbaar daalt en motor en aandrijving wor- den ontzien.

Maximaal rijcomfort
Maximaal rijcomfort

De voor- en achteras van de BiG M 450 zijn hydraulisch in hoogte verstelbaar en bovendien hydropneumatisch geveerd. Dat biedt zowel in het veld als op de weg een maximaal rijcomfort. Het neerlaten van het onderstel zorgt er onder andere voor dat de transporthoogte op de weg onder 4 m ligt.

Veel ruimte onder het maaiwerk
Veel ruimte onder het maaiwerk

Dankzij het aandrijfconcept met wielmotoren heeft de BiG M geen lage assen. Bovendien wordt het onderstel tijdens werken op het veld automatisch door hydrauli- sche cilinders 15 cm opgetild. Dit verschaft het maaiwerk een zeer hoge doorgang voor grote hoeveelheden voer.

Wendbaar en slijtarm
Wendbaar en slijtarm

De hydraulische wielaandrijving maakt de BiG M 450 extreem wendbaar en daardoor ook voor kleinere op- pervlakten geschikt. Elk wiel wordt door een axiale plunjermotor via een planetaire tandwielaandrijving aangedreven. In tegenstelling tot conventionele aan- drijfstrengen met kruiskoppelingen is de wielaandrijving daarom ook minder slijtagegevoelig.

De motor
De motor
 • 6-cilinder motor van Liebherr met 449 PK voldoet aan emissienorm fase V
 • Onderhoudsinterval: 1000 bedrijfsuren of één jaar
 • Extreem zuinig dankzij PowerSplit motorregeling
 • Zeer rustige loop dankzij lagering op dempingsblokken
 • Grote koeler met passieve rotor voor optimale temperatu

De 449 PK sterke Liebherr motor levert aan de BiG M 450 via een automatische regeling
altijd het vermogen dat die op dat moment nodig heeft. Hierdoor wordt het brandstofverbruik
verlaagd in bestanden met lagere opbrengst. Een nieuw ontwikkelde grenslastbeveiliging
bewaakt het motortoerental en verlaagt de rijsnelheid bij een te sterke druk. Dat de krachtige
motor altijd rustig loopt, is te danken aan de lagering op dempingsblokken.

Optimaal geplaatst
Optimaal geplaatst

De centrale inbouw van het aandrijfsysteem tussen voor- en achteras is in meerdere opzichten optimaal: korte aandrijfroutes naar de maaiwerken, ideale gewichtsver- deling van 64% op de vooras en 36% op de achteras en een laag zwaartepunt.

Actieve koelerreiniging
Actieve koelerreiniging

De BiG M is voorzien van een actieve koelerreiniging. Een roterende fijnmazige zeef houdt vreemde deeltjes uit de buurt van de koeler. Bij elke omwenteling wordt het op- pervlak door een zuiger gereinigd. De grote koeleenheid zorgt op elk moment voor een optimale bedrijfstempera- tuur van de motor.

Optimale belasting
Optimale belasting

Een nieuw ontwikkelde grenslastregeling maakt een nog efficiëntere belasting van de machine mogelijk. Zodra een ingesteld toerentalbereik op de motor wordt vastgesteld, neemt de rijsnelheid automatisch af. Hierdoor is op elk gewenst moment een perfect maaibeeld gewaarborgd.

Rustige loop
Rustige loop

Motor en aandrijfeenheid zijn op dempingsblokken ge- plaatst. Dit draagt bij aan een rustige loop en een lager geluidsniveau.

Kracht naar behoefte
Kracht naar behoefte

De KRONE PowerSplit motorregeling bewaakt het toe- rental van de motor. Deze start bij 1650 tpm in de Eco- -modus en levert daarin 354 PK. Bij het juiste benodigde vermogen schakelt de motor naar de M-modus, waar- in hij 449 PK levert. Bij een overmatige druk wordt de grenslastbeveiliging ingeschakeld. De automatische aanpassing van het vrijgegeven vermogen draagt bij aan een merkbare verlaging van het brandstofverbruik.

Schone verbranding
Schone verbranding

De in de BiG M 450 ingebouwde Liebherr motor voldoet aan de emissienorm van fase V. Voor een schone ver- branding zorgt de SCR (Selective Catalytic Reduction) technologie. Met behulp daarvan wordt in het uitlaat- gaskanaal vóór de katalysator ureum ingespoten, dat de tijdens de verbranding in de motor geproduceerde stikstofoxide omzet in onschadelijk stikstof en water. Er is 780 l diesel en 80 l ureum beschikbaar om ook lange werkdagen zonder onderbreking door te komen.

De cabine
De cabine
 • Grote ruiten voor een perfect zicht rondom
 • Maximaal zit- en bedieningscomfort
 • 8" of 12" bedieningsterminal met kleurendisplay en touchscreen
 • Optioneel LED-pakket voor de best mogelijke verlichting
 • Moderne armleuning met multifunctionele joystick

De ruime SilentSpace cabine rust op hydrolagers, is zeer stil, biedt veel ruimte en is
ontwikkeld volgens ergonomische inzichten. Tot de standaard uitrusting behoren onder andere
een 8" of 12" touchscreen bedieningsterminal met hoge resolutie voor instelling en bewaking
van de machine, een in de armleuning geïntegreerde multifunctionele joystick, klimaatregeling
en elektrische koelbox. Voor extra comfort zorgt bijvoorbeeld het optioneel verkrijgbare LED-
pakket of de Premium-comfortstoel.

Alles bij de hand
Alles bij de hand

In de armleuning van de bestuurdersstoel is de ergonomisch gevormde rijhendel geïntegreerd. Aan de hand van gebruikers- vriendelijke symbolen zijn de functies van de toetsen en knop- pen eenvoudig te herkennen. Met de joystick kan de complete machine gemakkelijk met een druk op de knop worden be- diend. Vier vrij toe te wijzen toetsen verhogen het individuele bedieningscomfort van de bestuurder.

De cockpit
De cockpit

De optionele Activo Premium comfortstoel kan worden ge- ventileerd en verwarmd. Van hieruit zijn alle bedieningsinstru- menten goed bereikbaar. Ook op lange werkdagen hebt u dan geen last van vermoeidheid. De naar keuze 8 of 12 inch grote X-Touch bedieningsterminal met touchscreen registreert alle belangrijke bedrijfsgegevens, die op het kleurendisplay met hoge resolutie overzichtelijk worden weergegeven. Op het dis- play kunnen ook veel machine-instellingen worden uitgevoerd. Standaard is er een achteruitrijcamera, waardoor de bestuur- der een optimaal overzicht over de hele machine heeft.

Praktische trap
Praktische trap

De cabine is niet alleen aan de linker- maar ook aan de rechterkant via een trap bereikbaar. Zo kan ook de rechterkant van de cabine gemakkelijk worden gereinigd. Als optie in de treden geïntegreerde LED-lampen zorgen ook in het donker voor veilig in- en uitstappen.

Alles in een oogopslag
Alles in een oogopslag

De cabine van de BiG M biedt met zijn grote ruiten en smalle stijlen een voortreffelijk zicht op alle maaiwerken. De dubbele bodem verlaagt het geluidsniveau op de werkplek. Om ook in het donker niet het overzicht te verliezen, is er een omvangrijk verlichtingspakket verkrijgbaar – optioneel met LED-werklampen – voor op het cabinedak en in de zijbeschermingen.

Service en onderhoud
Service en onderhoud
 • Automatische centrale smering door sensor bewaakt
 • Onderhoudsintervallen voor de motor: 1000 bedrijfsuren of één jaar
 • Optimale toegankelijkheid dankzij breed openende afdekkingen
 • Veel opbergruimte voor gereedschap en kleine onderdelen
 • Grote tanks voor 780 l diesel en 80 l ureu

De BiG M 450 is met veel accessoires uitgerust die de onderhoudswerkzaamheden
vergemakkelijken en de hiervoor benodigde tijd bekorten. De door een sensor bewaakte
centrale smering verzorgt een groot deel van de smeerpunten.

Onderhoudsvriendelijk
Onderhoudsvriendelijk

Bij het verwisselen van de messen kunnen de stelen eenvou- dig worden bereikt, doordat u de voorste afdekking samen met het beschermdoek naar boven kan worden geklapt.

Groot opbergvak
Groot opbergvak

Aan de achterkant beschikt de BiG M over een grote op- bergruimte. Hierin zijn twee uitneembare meshouders en de messleutel ondergebracht. Bovendien biedt het nog plaats voor een gereedschapskist.

Veel bergruimte
Veel bergruimte

Tussen het cabineplatform en de voorwielen bevinden zich achter de opklapbare zijkappen twee opbergvakken. Boven het linker voorwiel bevindt zich het accuvak en de hoofdschakelaar, links daarvan is nog ruimte voor kleine voorwerpen. In de bergruimte boven het voorwiel in rijrichting rechts is water aanwezig voor de ruitenwissers en om handen te wassen; daar- naast is nog ruimte voor wielwiggen en kleine onderdelen.

Centrale smering
Centrale smering

De meeste smeerpunten worden door de automatische cen- trale smering verzorgd. Deze wordt via een sensor bewaakt, die een optimale smering van de machine garandeert.

Veel brandstof
Veel brandstof

Met een volume van 780 l diesel en 80 l ureum hoeft de BiG M niet vaak te tanken. De vulopeningen van beide tanks zijn gemak- kelijk en veilig via de trap naar de cabine en een trede bereikbaar.

Onderhoud van de motor
Onderhoud van de motor

Dankzij de grote en wijd te openen motorkap is de motor zeer goed toegankelijk. Dat vergemakkelijkt het onder- houd en de inspectie van het aandrijfaggregaat. Met 1000 bedrijfsuren of één jaar zijn de onderhoudsintervallen lang.

Extra uitrustingen
Extra uitrustingen
 • KRONE GPS Guidance en SectionControl ter ontlasting van de bestuurder
 • Hoogsnijglijders voor maaihoogten van meer dan 90 mm
 • Ombouwset voor mulcher met 9,2 m werkbreedte
 • LED-verlichtingspakket voor 360° verlichting

KRONE biedt naast de genoemde accessoires nog andere extra uitrusting aan, die u direct af-
fabriek kunt meebestellen. Daarmee verhoogt u het comfort en kunt u nog prettiger werken.

Licht rondom
Licht rondom

De optionele LED-werklampen geven 360° verlichting en maken de nacht tot dag. Ook de als optie verkrijgbare trap- en onderhoudsverlichting vergemakke- lijkt het werk bij weinig licht.

Ombouw tot mulcher
Ombouw tot mulcher

Met de mulch-ombouwset “Perfect TriGant” maakt u van de BiG M een comfortabele zelfrijdende mulcher met werkbreedte van 9,20 m. De bodemdruk van de drie mulch- -eenheden is volledig hydraulisch vanuit de cabine instelbaar en zorgt voor een optimale aanpassing aan de bodem. Voor verkoop en service kunt u terecht bij de firma van Wamel B.V. (Tel. +31 (0) 48759244).

Automatisch gestuurd
Automatisch gestuurd

Met KRONE GPS Guidance uitgerust wordt de BiG M 450 comfortabel en veilig door de automatische piloot bestuurd. Met behulp van automatische besturing en via een GPS-ontvanger ontvangen correctiesignalen kan de BiG M volgens een ingesteld spoor met minimale overlapping over het te oogsten oppervlak rijden (afb. links). Zo benut de machine altijd de volle werkbreedte en werkt hij op maximale capaciteit. Met behulp van SectionControl worden de individuele maaiwerken op geren en wendakkers automatisch geheven en weer in de werkstand teruggebracht (afb. rechts). Op deze manier wordt meervoudige bewerking van het maaigoed ten behoeve van de voerkwaliteit voorkomen en de bestuurder duidelijk ontlast.

Modellen

BiG M 450
BiG M 450 CV BiG M 450 CR
Kneuzertype V-vormige staaltanden Rubber of stalen rollen configureren
Motor Liebherr D946 A7-05 Liebherr D946 A7-05 configureren
Aantal cilinders 6 6 configureren
Motorinhoud (l) 12 12 configureren
Max. capaciteit. ECE R120 en 1650 min-1 (kW / pk) 330 / 449 330 / 449 configureren
Max. capaciteit. ECE R24 en 1650 min-1 (kW / pk) 310 / 422 310 / 422 configureren
configureren configureren

The Grass King

KRONE BiG M

KRONE Landmaschinen

KRONE Landmaschinen

Videos

Please accept marketing-cookies to see this content.
Please accept marketing-cookies to see this content.
Please accept marketing-cookies to see this content.
Please accept marketing-cookies to see this content.
Please accept marketing-cookies to see this content.
Please accept marketing-cookies to see this content.
Please accept marketing-cookies to see this content.
Please accept marketing-cookies to see this content.
Please accept marketing-cookies to see this content.