BiG X 680 · 780 · 880 · 980 · 1080 · 1180

Sklízecí řezačky od 687 do 1156 PS

BiG X 680 · 780 · 880 · 980 · 1080 · 1180

Samojízdná sklízecí řezačka

BiG X 680 ∙ 780 ∙ 880 · 1180 jsou extra silné sklízecí řezačky od KRONE s výkonem od 687 do 1156 PS. Přesvědčí nejen vysokou výkonností a kvalitou řezanky, ale také komfortní obsluhou a snadnou manipulací.

 • Výkonné motory s nízkými emisemi od 687 do 1156 PS
 • Spolehlivost a kvalitní řezanka díky 6 vkládacím válcům
 • Univerzální řezací buben MaxFlow s 20, 28, 36 noži, řezací buben pro materiál na bioplyn se 40 a 48 noži
 • Válcové a diskové drtiče zrna pro jakoukoli oblast použití
 • KRONE VariLOC pro flexibilitu při volbě krátké nebo dlouhé řezanky
 • KRONE VariQuick pro rychlou přestavbu na práci s drtičem zrna nebo bez něj
 • Pohodlné připojování sklizňových adaptérů díky uchycení pomocí obloukového rámu
 • Samostatné zavěšení kol přináší úžasnou obratnost
 • Výškově nastavitelná kabina zajistí optimální výhled

Produktové video

KRONE BiG X 680 ·780 · 880 · 1180 – Samojízdných řezaček

BiG X 680 ∙ 780 ∙ 880 ∙ 1180 jsou maximálně výkonné přesné sklízecí řezačky od KRONE s výkonem od 687 do 1156 PS. Přesvědčí nejen vysokou výkonností a kvalitou řezanky, ale rovněž dokonalým komfortem a manipulací.

World's most powerful forage harvester

KRONE BiG X 1180

Our new BiG X 1180 has 1156 HP and is the world's most powerful forage harvester powered by an V12 Liebherr engine.

Vlastnosti produktu

Samojízdná sklízecí řezačka
Samojízdná sklízecí řezačka
 • Výkonné motory s nízkými emisemi a výkonem od 687 do 1156 PS
 • Bezpečnost a kvalitní řezanka díky 6 vkládacím válcům
 • Řezací bubny MaxFlow se 20, 28, 36 noži, bubny na materiál pro bioplynové stanice se 40 a 48 noži
 • Intenzívní úprava díky válcovému drtiči zrna KRONE OptiMaxx
 • KRONE VariLOC flexibilní volba krátké nebo dlouhé řezanky
 • „KRONE VariQuick – rychlá přestavba pro práci s drtičem zrna nebo bez něj
 • „Pohodlné připojování sklizňových adaptérů díky zavěšení na obloukovém rámu
 • „Maximální obratnost díky nezávislému zavěšení kol
 • „Výškově nastavitelná kabina zajistí optimální výhled

BiG X 680 ∙ 780 ∙ 880 · 1180 jsou extra silné sklízecí řezačky od KRONE s výkonem od 687 do 1156 PS. Přesvědčí nejen  vysokou výkonností a kvalitou řezanky, ale také komfortní obsluhou a snadnou manipulací.

KRONE OptiMaize
KRONE OptiMaize
 • Řezací technika KRONE pro krmnou kukuřici v optimální kvalitě
 • OptiMaize S, M, L, XL pro variabilní délky řezanky od 4 do 30 mm
 • Řezací bubny KRONE MaxFlow a Biogas s různým počtem nožů. Přesně tak, aby délka řezanky vždy
  odpovídala aktuálním potřebám provozu
 • Válcové drtiče zrna KRONE OptiMaxx pro optimální rozvláknění a úpravu zrna
 • KRONE VariLOC pro fl exibilitu při volbě krátké nebo dlouhé řezanky bez přestavby stroje      

Se zařízením OptiMaize je KRONE BiG X absolutně flexibilní sklízecí řezačkou pro jakoukoli délku řezanky, jakou může pícninářský podnik potřebovat. Řezací bubny MaxFlow a Biogas s různými počty nožů v kombinaci s vhodnými kondicionéry KRONE jsou zárukou perfektně upravené řezanky vynikající kvality při různých délkách v rozmezí od 4 do 30 mm. Toto široké spektrum dokáže BiG X pokrýt prostřednictvím systému VariLOC, a sice nižší frekvencí řezání, bez přestavby nebo výměny řezacího bubnu.

OptiMaize XL
OptiMaize XL

OptiMaize XL: Při více než 80% podílu kukuřice v krmné dávce pro mléčný skot bez dostatku trávy nebo krmné slámy lze dosáhnout dostatečné struktury píce podílem řezanky délky od 20 do 30 mm. Pro přípravu této dlouhé řezanky z kukuřice jsou ideální řezací bubny MaxFlow s 20 noži v kombinaci s válcovým drtičem zrna KRONE OptiMaxx se 105/123 zuby a rozdílem otáček 30 %, 40 % nebo 50 %.

OptiMaize L
OptiMaize L

OptiMaize L: Délka řezanky od 11 do 19 mm při asi 60% podílu kukuřice v krmné dávce je pro mléčný skot optimální. Správná úprava silážní kukuřice s důrazem na strukturu je základním předpokladem toho, aby píce odpovídala potřebám přežvýkavců a mléčného skotu. Pro OptiMaize L se v prvé řadě hodí použití řezacího bubnu KRONE MaxFlow s 28 noži nebo s 20 noži. Z kondicionérů jsou vhodné válcové drtiče zrna KRONE OptiMaxx se 105/123 zuby, jejichž rozdíl otáček lze zvýšit z 30 % na 40 % nebo 50 %.

OptiMaize M
OptiMaize M

OptiMaize M: Je-li hlavní složkou krmiva pro chov masných býků i pro mléčný skot travní řezanka s podílem kukuřice do 40 %, je vhodná délka řezanky mezi 8 a 10 mm. Při této délce a odpovídající úpravě řezanky lze předejít nevhodně připravené, příliš jemné struktuře krmiva. Pro OptiMaize M jsou vhodné bubny KRONE MaxFlow se 36 a 28 noži. Ideálními kondicionéry pro tuto délku jsou válcové drtiče zrna KRONE OptiMaxx se 123/144 zuby, jejichž rozdíl otáček lze zvýšit z 30 % na 40 % nebo 50 %.

OptiMaize S
OptiMaize S

OptiMaize S: Kukuřice se při přípravě materiálu pro bioplynové stanice řeže pokud možno na krátkou řezanku. V praxi se osvědčila délka řezanky od 4 do 7 mm, v závislosti na vlhkosti píce. Neboť čím kratší je řezanka, tím větší je plocha pro působení bakterií, které z ní ve fermentoru vyvíjejí metan, a tím vyšší je i výtěžnost plynu. Ke sklizni kukuřice pro bioplynové stanice jsou sklízecí řezačky KRONE vybaveny řezacím bubnem Biogas se 40 nebo 48 noži. Alternativně je OptiMaize S v nabídce také s bubnem MaxFlow se 36 noži. Válcový drtič zrna KRONE OptiMaxx s kombinací 123/144 zubů pak při rozdílu otáček 30 % skvěle rozvlákňuje listy píce a narušuje zrna kukuřice, aby snadno docházelo k fermentaci upravené píce.

„OptiMaize“ se sklízecí řezačkou KRONE BiG X

„OptiMaizen“ se sklízecí řezačkou KRONE BiG X

Sklidit píci nejvyšší jakosti – toto představuje koncepce OptiMaize, vyvinutá firmou KRONE. Podle složení krmné dávky potřebují chovatelé hovězího dobytka různé délky řezanky silážní kukuřice. Přitom platí, že čím méně strukturotvorné hmoty v krmné dávce, tím delší by měla být řezanka z kukuřice, aby krmivo odpovídalo potřebám přežvýkavců.

Krátká řezanka se využívá především u kukuřice jako základ kvašení v bioplynových stanicích, zatímco pro výkrm masných býků a mléčného skotu je podle potřeby pro strukturální krmiva důležitá podstatně delší řezanka. Pomocí různých řezacích bubnů (viz tabulka) a kondicionérů mohou řezačky BiG X sklízet kukuřici s technologií KRONE OptiMaize velmi flexibilně, řezanou na krátko i na dlouho. Tam, kde se například ráno sklízí krátká řezanka z kukuřice pro energetiku, a v poledne zase nahrubo řezaná krmná kukuřice pro hovězí dobytek, tam se jako ideální řešení osvědčilo zařízení KRONE VariLOC. Pomocí této řaditelné planetové mechanické převodovky, integrované do řemenice řezacího bubnu, lze během několika málo minut snížit otáčky bubnu z 1250 na 800 1/ min. Snížením frekvence řezání zvyšujete délku řezanky a zvětšujete rozsah délek řezanky až o 53 %. Tímto způsobem je možné bez nutnosti přestavby osazení bubnu noži přejít během chvilky z krátké řezanky na dlouhou. Z řezačky BiG X se tak v kombinaci s válcovými drtiči zrna KRONE OptiMaxx stává dokonale všestranný stroj, tzv. „Allrounder“.

V praxi se délka řezanky dělí na čtyři rozsahy nazývané OptiMaize S, M, L, XL. Pro následnou úpravu silážní kukuřice pro konkrétní účel využití tak, aby bylo její zhodnocení optimální, existují následující technická řešení podle koncepce  „OptiMaize“.

Tok píce
Tok píce
  • Řezanku vynikající kvality připraví 6 vkládacích válců
  • „Vysoká hltnost díky univerzálnímu bubnu a bubnu pro materiál na bioplyn
  • „Intenzívní úprava zrna díky válcovému drtiči KRONE OptiMaxx
  • Flexibilní délku řezanky umožní VariLOC a poloviční sada nožů
  • VariStream to je záruka kontinuálního toku píce
  • Volitelné nastavení vymetací vzdálenosti systémem StreamControl
  • Rychlá výměna travní šachty za drtič zrna a naopak zařízením VariQuick

  Díky stále se vyvíjející inovativní technice splňuje stroj BiG X neustále rostoucí nároky
  na výkonnost a kvalitu. Vkládací válce s plynule regulovatelnou rychlostí a řezací
  bubny s různými počty nožů umožňují optimálně přizpůsobit délku řezanky. Základem
  pro maximální hltnost a výkonnost je odpružení dna bubnu a zadní stěny výmetné roury,
  což zajistí kontinuální tok píce.

  Tok píce
  Tok píce

  Vkládací ústrojí

  • Vždy ta správná délka řezanky
  • 6 hydraulicky poháněných vkládacích válců
  • Plynulé ovládání rychlosti z kabiny  Řezací buben

  • Záruka vynikající kvality řezanky
  • Řezací bubny MaxFlow s 20, 28 nebo 36 noži
  • Řezací bubny Biogas se 40 a 48 noži  StreamControl

  • Výkonný metač
  • Nastavitelná výmetná vzdálenost
  • Přesná nakládka přepravních vozidel jedoucích vzadu
  • Menší nároky na energii při nakládce paralelně jedoucího vozidla
  • Pracujte beze ztrát


  Válcový drtič zrna OptiMaxx

  • Maximální výkonnost díky válcům o průměru 250 nebo 305 mm a šířce 710 mm
  • Perfektní úprava píce díky jedinečnému střižnému efektu válců se šikmým ozubením
  • Optimální rozvláknění při rozdílu otáček až 50 %


  VariQuick

  • Minimální časové nároky na výměnu travní šachty za drtič zrna a naopak
  • Rychlá přestavba pro práci s drtičem zrna nebo šachtou na trávu
  • Komfortní demontáž drtiče zrna pomocí mechanického vyklápěcího zařízení  VariStream

  • Maximální průchodná kapacita
  • Odpružené dno řezacího bubnu
  • Odpružená zadní stěna výmetné roury
  • Kontinuální tok píce i při nerovnoměrném přísunu materiálu
    Vkládací ústrojí
    Vkládací ústrojí
     • Hydraulický pohon nabízí plynulé nastavování délky řezanky z kabiny řidiče
     • 6 vkládacích válců pro nejlepší jakost řezanky
     • Perfektní ochranu proti poškození cizím tělesem poskytuje dlouhá vzdálenost od detektoru kovů po řezací buben a detekce kovů po celé šířce kanálu

     U přesné sklízecí řezačky má na kvalitu řezanky velký vliv už samotné vkládací ústrojí.
     6 vkládacích válců stroje BiG X souvisle stlačuje píci pod vysokým tlakem, takže řezání
     je pak snadnější a přesnější. Hydraulický pohon vkládacího ústrojí přitom umožňuje průběžné
     manuální nebo automatické nastavení délky řezanky podle potřeby.

     Dobře promyšlené
     Dobře promyšlené

     Při kontrole a údržbě řezacího agregátu je možné vkládací ústrojí jednoduše odložit na servisní-přepravní podvozek.

     Odklápění do V
     Odklápění do V

     Vkládací ústrojí se dá jednoduše odklopit dopředu, takže rychlá kontrola nožového bubnu a protiostří je velmi snadná.

     Stále pod tlakem
     Stále pod tlakem

     Kombinace tlačných a tažných pružin zajišťuje vysoký přítlak vkládacích válců. Hmota před řezacím ústrojím je silně a rovnoměrně stlačena.

     V celém záběru
     V celém záběru

     Po celé šířce předního spodního vkládacího válce jsou rozmístěny snímače, které bezpečně rozeznají cizí kovové předměty v píci. Velký otvor mezi vkládacími válci umožňuje maximální průchodnou kapacitu. Díky robustním pohonům odolají vkládací válce nejvyššímu namáhání.

     Flexibilně a bezpečně
     Flexibilně a bezpečně

     Šest vkládacích válců a vzdálenost 820 mm mezi předním válcem s detektorem kovů od protiostří je zárukou lepšího primárního předslisování a větší ochrany proti cizím kovovým tělesům, především při vysokých rychlostech vkládání píce. Pomocí hydraulického pohonu a zařízení AutoScan je možné automaticky přizpůsobit délku řezanky stupni zralosti píce.

     Řezací agregát KRONE
     Řezací agregát KRONE
      • „ Řezací bubny KRONE s 20, 28, 36, 40 nebo 48 noži
      • Uzavřené bubny o průměru 660 mm mají velkou setrvačnou hmotnost
      • Špičková kvalita řezanky: bubny koncipované pro BiG X 680, 780, 880 a 1180 o šířce 800 mm
      • Malá spotřeba paliva, velká setrvačná hmotnost, nůžkový řez

      Volbou optimálních rozměrů bubnu a počtu nožů podle konkrétní řezačky lze nejen
      zvýšit výkonnost řezačky ale také rozšířit spektrum jejího využití. Rozmanitá nabídka
      řezacích bubnů pro OptiMaize umožňuje mnohostranné použití řezačky na celém světě
      k výrobě řezanky vynikající kvality.

      Chráněné těleso řezacího bubnu
      Chráněné těleso řezacího bubnu

      Příložka, přes kterou je nůž našroubovaný k bubnu, slouží současně jako ochrana proti opotřebení tělesa řezacího bubnu.

      Aby vše hrálo
      Aby vše hrálo

      Pro dobrou kvalitu řezanky je nutné, aby vzdálenost nožů a protiostří byla vždy optimální. Nože lze snadno a rychle vyrovnat do požadované polohy pomocí excentru.

      Jistota a přesnost
      Jistota a přesnost

      Řezačka BiG X může být vybavena jak noži na trávu, tak i noži na kukuřici. Oválné otvory v nožích umožňují přesné seřízení jejich polohy vůči protiostří a při nárazu na cizí těleso chrání nože před zlomením.

      Řezání tahem
      Řezání tahem

      Řezací bubny KRONE mají nože uspořádané do V, takže s protiostřím svírají úhel 11°. Nadchnou vás plynulým proudem píce, velmi klidným chodem a nízkým potřebným příkonem.

      Optimální tloušťka vrstvy
      Optimální tloušťka vrstvy

      Pro kvalitní řezanku je rozhodující nejen počet nožů, ale také tloušťka vrstvy procházející píce a tedy i šířka řezacího bubnu. Díky řezacím bubnům KRONE MaxFlow a Biogas šířky 800 mm dokáží stroje BiG X 680, 780, 880 a 1180 tyto nároky na kvalitu bez problémů splnit.

      Bubny KRONE Biogas
      Bubny KRONE Biogas
       • Řezací bubny Biogas se 40 a 48 noži pro OptiMaize S
       • Vysoká frekvence řezání a malý podíl nadměrných délek
       • Velmi ekonomický provoz s vysokou výkonností a malou spotřebou paliva
       • Krátká řezanka a vysoká výtěžnost plynu

       Řezací bubny KRONE Biogas osazené 40 nebo 48 noži řežou píci na malé kousky
       s velkou intenzitou. Malá délka řezanky u OptiMaize S je zárukou velké efektivity
       jak při sklizni na poli, tak ve fermentoru. Stroj BiG X tak významně přispívá ke zvýšení
       hospodárnosti bioplynových stanic.

       48nožový buben pro OptiMaize S
       48nožový buben pro OptiMaize S

       Oproti bubnům s 40 noži a s teoretickou délkou řezanky jen 2 až 12 mm má buben Super-Biogas s 8 noži navíc o 20% vyšší frekvenci řezání a řezanka je přitom ještě kratší. Výtěžnost bioplynu a výkonnost se tak ještě více zvýší. Při stejné délce řezanky je nižší spotřeba paliva na tunu sklizené hmoty.

       Vyšší výkon – nižší náklady
       Vyšší výkon – nižší náklady

       V porovnání se standardním bubnem s 28 noži má řezací buben „Biogas“ se 40 noži u krátké řezanky téměř o 25 % vyšší průchodnou kapacitu, přičemž ale spotřeba paliva na tunu řezanky je o cca 16 % nižší.

       Vysoká frekvence řezání
       Vysoká frekvence řezání

       Díky 40 nožům na bubnu s vysokou frekvenci řezání je u bubnu Biogas možné i při malých délkách řezanky jet rychleji a dosáhnout vyšší průchodnosti.

       40nožový buben pro OptiMaize S
       40nožový buben pro OptiMaize S

       Návratnost u tohoto 40nožového bubnu pro zpracování materiálu na bioplyn je díky vyšší průchodné kapacitě a nižší spotřebě paliva na tunu pořezané píce velice rychlá. Velmi krátká řezanka o teoretické délce od 2,5 do 15 mm se ve fermentoru rychle rozkládá a výtěžnost plynu v bioplynové stanici je tím vyšší. Potřebná pěstební plocha k pěstování materiálu na bioplyn pak může být menší.

       Válcový drtič zrna KRONE OptiMaxx
       Válcový drtič zrna KRONE OptiMaxx
        • Válcový drtič zrna OptiMaxx o průměru 250 mm nebo 305 mm
        • „Perfektně narušená zrna díky zešikmenému ozubení ve šroubovici pro OptiMaize S až XL
        • Vzdálenost válců lze pohodlně regulovat z kabiny
        • Konstantní vysoký přítlak vyvozují silné vinuté pružiny
        • Vynikající rozvláknění při rozdílu otáček válců až 50% (volitelná výbava)
        • Velice dlouhá životnost díky povrchové vrstvě nanášené technologií BusaCLAD

        Aby byla zrna optimálně stravitelná, musí být každé z nich intenzívně rozdrceno. Tento
        požadavek praxe perfektně splňují nově vyvinuté válcové kondicionéry KRONE
        OptiMaxx 250/305 s ozubením zešikmeným do šroubovice.

        OptiMaxx 305: maximální výkonnost
        OptiMaxx 305: maximální výkonnost

         Aby bylo možné ještě lépe využít potenciálu výkonného
         BiG X 680/780/880/1180, nabízí nyní KRONE
         pro celou konstrukční
         řadu OptiMaxx 305.
         V souladu s enormní výkonností těchto sklízecích řezaček
         má tento válcový kondicionér ve srovnání s OptiMaxx 250
         o 55 mm větší průměr a následující vlastnosti:

         • Válce o průměru 305 mm mají díky šikmému ozubení do šroubovice speciální nůžkový střižný efekt
         • Třecí plocha je o 11 % větší a obvodová rychlost o 20 % vyšší (ve srovnání s OptiMaxx 250), při vysoké kapacitě a velké délce řezanky je sběr píce příkladný, úprava intenzívní a drcení zrna optimální
         • Mohutnější a silnější pružiny působí velkou konstantní silou na proudící píci
         • Těleso má nový design, zesílené uložení a dlouhou životnost
         • Údaje o měření teploty na ložiscích válců se zobrazují na terminálu stroje a přispívají k maximální bezpečnosti
         • Díky velkým otvorům je servis a údržba, například při výměně ložisek, válců a řemenic příkladně komfortní a čištění stroje rychlé
         • Kombinace válcových drtičů se speciálním počtem zubů:
              - 125/150 zubů pro středně dlouhou a dlouhou řezanku
              - 150/175 zubů pro krátkou až středně dlouhou řezanku
         • V sériovém provedení otáčky 30 %, volitelně 40 %
          pro intenzívnější rozvláknění a dokonalé narušení zrna
         • „„Velice dlouhá životnost díky volitelné povrchové vrstvě
          nanášené technologií„ BusaCLAD
         OptiMaxx 250: Top-Standard
         OptiMaxx 250: Top-Standard

          S novými drtiči zrn OptiMaxx 250 nabízí KRONE
          pro své stroje BiG X řady 680/780/880/1180 válcové drtiče ještě
          vyšší výkonnosti.
          Tento nově vyvinutý drtič zrna je charakteristický následujícími
          vlastnostmi:

          • Válce o průměru 250 mm s jedinečným nůžkovým střižným efektem díky zešikmenému ozubení válců do spirály
          • O 10 % širší válce a o 7 % vyšší otáčky (v porovnání s předchozím modelem) mají větší třecí plochu a vyznačují se perfektním vtahováním hmoty, vyšší intenzitou úpravy a optimálním drcením zrna.
          • Mohutnější a silnější pružiny působí velkou konstantní silou na píci
          • Kombinace válcového drtiče se speciálním počtem zubů:
               - 105/123 zubů pro středně dlouhou a dlouhou řezanku
               - 123/144 zubů pro krátkou až středně dlouhou řezanku
          • V sériovém provedení otáčky 30 %, volitelně 40 %, resp. 50 % pro intenzívnější rozvláknění a dokonalé rozlousknutí
           zrna
          • Velice dlouhá životnost díky volitelné povrchové vrstvěnanášené technologií BusaCLAD
          Stále dostatečný tlak
          Stále dostatečný tlak

          Stále dostatečný tlak: Oba válcové drtiče zrna OptiMaxx 250 a 305 (obrázek vlevo) jsou vybavené sadou velkých a silných pružin. Ty působí velkou konstantní silou na protékající píci, takže dochází k intenzívní úpravě zrna i zbytku rostlin v jakémkoli rozsahu délky řezanky.

          Proměnlivá vzdálenost válců
          Proměnlivá vzdálenost válců

          Proměnlivá vzdálenost válců: Vzdálenost válců se může měnit od 0,5 do 7,0 mm a prostřednictvím elektromotoru ji lze plynule nastavit z kabiny řidiče. Řidič má na displeji vždy aktuální informaci o aktuálním nastavení.

          Pro maximální intenzitu
          Pro maximální intenzitu

          Pro maximální intenzitu: Rozdíl v rychlosti ozubených válců činí v základním provedení 30 %. Lze jej zvýšit na 40 až 50 %, aby například u dlouhé řezanky (OptiMaize XL) došlo ke kompletní úpravě a rozvláknění i dlouhé píce.

          Perfektní úprava
          Perfektní úprava

          Perfektní úprava: Nové válcové kondicionéry OptiMaxx mají ozubení zešikmené pod úhlem 5 stupňů. Výsledkem je podstatně lepší střižný účinek a tedy perfektně upravená píce. Narušení píce probíhá velmi intenzívně jak v podélném, tak i v příčném směru.

          VariLOC
          VariLOC
          • Všestranný „Allrounder“ díky celosvětově jedinečnému systému OptiMaize
          • Převodovka na řezacím bubnu pro fl exibilní použití na krátkou i dlouhou řezanku
          • Přepínání otáček řezacího bubnu během pár minut
          • Neklade žádné další nároky na přestavbu nebo plánování

          KRONE VariLOC je řaditelná převodovka integrovaná v řemenici řezacího bubnu.
          Jednoduchým přeřazením otáček bubnu z 1250 na 800 1/min pomocí standardního
          otevřeného klíče můžete zvětšit rozsah délek řezanky u řezacího bubnu až o 50 %.
          Tento systém umožňuje během okamžiku přecházet z dlouhé řezanky na krátkou
          a naopak. Tak jsou naprosto v duchu OptiMaize splněny velmi rozmanité požadavky
          zákazníků bez nutnosti další pracné přestavby. Ve spojení s válcovým kondicionérem
          se 105/123 zuby tak bude z vašeho BiG X dokonale všestranný stroj („Allrounder“),
          se kterým dosáhnete maximální míry flexibility.

          Maximální flexibilita
          Maximální flexibilita

          KRONE VariLOC je k dispozici pro bubny KRONE MaxFIow s 28 a 36 noži. Mechanická převodovka umožňuje prostřednictvím
          MaxFlow s 28 nebo 36 noži pokrýt kompletní spektrum délek řezanky od OptiMaize S až po XL zcela podle vašich požadavků.

          KRONE VariLOC je k dispozici pro bubny KRONE MaxFIow s 28 a 36 noži. Mechanická převodovka umožňuje prostřednictvím MaxFlow s 28 nebo 36 noži pokrýt kompletní spektrum délek řezanky od OptiMaize S až po XL zcela podle vašich požadavků.

          Širší spektrum
          Širší spektrum

          KRONE VariLOC významně rozšiřuje rozsah možností nastavení délek řezanky řezacích bubnů MaxFlow s 28 a 36 noži. U řezacího bubnu s 36 noži se spektrum rozšíří o 50 %, z délky 3 až 17 mm na nynějších 3 až 24 mm. U bubnu s 28 noži se rozsah délek řezanky zvětší dokonce o 45 %, a sice ze 4 až 22 mm na 4 až 30 mm. To je základním předpokladem pro možnost flexibilního přizpůsobení délky řezanky podle jejího dalšího využití.

          VariQuick
          VariQuick
          • Rychlá výměna šachty na trávu za drtič zrna a naopak
          • Komfortní přenastavení pomocí řetězového mechanizmu
          • Přestavba za pár minut
          • Rychlá a jednoduchá demontáž drtiče zrna

          VariQuick umožňuje velmi rychle přestrojit stroj BiG X z kukuřice na trávu a naopak.
          Pomocí řetězového mechanizmu s volitelným elektrickým pohonem lze drtič zrna zcela
          jednoduše vysunout z proudu píce nebo ho zasunout zpět. Při dlouhodobější práci
          v trávě je možné drtič zrna spustit dolů a z boku odpojit a odvézt.

          Demontáž drtiče zrna
          Demontáž drtiče zrna

          Demontáž drtiče zrna: Není-li drtič zrna při práci delší dobu zapotřebí, lze ho pomocí dráhy s řetězovým mechanizmem spustit dolů, vymontovat a odložit na chráněné místo.

          Drtič zrna v parkovací poloze
          Drtič zrna v parkovací poloze

          Drtič zrna v parkovací poloze: Pomocí dráhy s řetězovým mechanizmem se drtič zrna přesune z aktivní polohy v kanálu, kudy proudí píce, do parkovací polohy. To umožňuje krátkodobou změnu na práci s travní šachtou v zavadlé senáži.

          Drtič zrna při práci
          Drtič zrna při práci

          Drtič zrna při práci: Toto je pracovní poloha drtiče zrna v kanálu, kudy proudí píce. Drtič v ní intenzívně narušuje a zpracovává zrna kukuřice nebo obilí tak, aby látky v nich obsažené byly dostupnější.

          Snadná přeprava
          Snadná přeprava

          Snadná přeprava: Drtič zrna sklopený dolů se po nasazení přepravních koleček vytáhne do boku a snadno převeze do skladu. Není k tomu zapotřebí žádného nářadí.

          Rychlá výměna
          Rychlá výměna

          Rychlá výměna: Rychlou a jednoduchou výměnu drtiče zrna za šachtu na trávu a naopak umožňuje mechanizmus řetězové dráhy s ruční klikou pohonu, kterou lze na přání nahradit přídavným elektromotorem (viz obrázek). BiG X tak může během chvilky flexibilně střídat práci v kukuřici/trávě, nebo sklízet celé rostliny na siláž.

          VariStream
          VariStream
          • Rovnoměrný výkon při nepravidelném přísunu píce
          • Velmi klidný chod i při nepravidelných řádcích
          • Maximální průchodnost
          • Vynikající kvalita řezanky
          • Dokonale komfortní práce

          Prostřednictvím odpruženého dna pod řezacím bubnem a zad za metačem
          umožňuje KRONE VariStream kontinuální tok píce bez zadrhávání nebo ucpávání,
          a to i při nestejnoměrném přísunu píce z nerovnoměrných řádků. Řezačku BiG X je
          tak možné v mezních oblastech lépe vytížit a přitom je hodinová spotřeba paliva nižší.

          Vždy soustředěný proud
          Vždy soustředěný proud

          Vždy soustředěný proud: Díky odpružené zadní stěně výmetné roury lze za jakýchkoli pracovních podmínek dosáhnout maximálního metacího výkonu a přesně cílené nakládky přepravního vozu.

          Vynikající kvalita řezanky při nerovnoměrném toku píce
          Vynikající kvalita řezanky při nerovnoměrném toku píce

          Vynikající kvalita řezanky při nerovnoměrném toku píce: Odpružené dno řezacího bubnu je v přední části spojeno s rámem protiostří. Proto při jejich seřizování zůstává vzdálenost dna bubnu a nožů konstantní. Kvalita řezanky se tedy nemění ani tehdy, když se odpružené dno bubnu při nerovnoměrném přísunu píce vychýlí.

          S odpružením to jde snáz
          S odpružením to jde snáz

          Hromádky v nerovnoměrných řádcích vyžadují větší soustředění, snižují výkonnost a mohou vést k ucpávání. Odpružené dno řezacího bubnu a odpružená zadní stěna metače umožňují krátkodobě zvětšení kanálu pro průchod nárazově vyššího množství píce. Flexibilní průřez kanálu přispívá k odlehčení motoru a řezacích agregátů. Výhoda: Chod řezačky je klidnější a výkonnost vyšší.

          StreamControl
          StreamControl
           • Doplňková výbava pro nastavení vymetací vzdálenosti z místa řidiče
           • Souvislý proud píce i při velké vymetací vzdálenosti
           • Úspora výkonu při redukované vymetací vzdálenosti
           • Přesné plnění přepravních vozů beze ztrát

           Z kabiny řidiče lze natáčením usměrňovací klapky v zadní stěně výmetné roury
           za metačem velice komfortně regulovat vymetací vzdálenost a rychle ji přizpůsobit
           vozidlu odvozu. Při malé vymetací vzdálenosti spotřebuje metač méně energie, takže
           přebytečný výkon motoru je k dispozici řezacímu agregátu, který pak může podávat
           vyšší výkon.

           Loketní opěrka
           Loketní opěrka

           Loketní opěrka: Další funkce pro regulaci výmetné vzdálenosti může řidič komfortně ovládat z loketní opěrky.

           Pomocí multifunkční páky
           Pomocí multifunkční páky

           Pomocí multifunkční páky: Ovládacími tlačítky na multifunkční páce lze rychle a snadno regulovat nastavení výmetné vzdálenosti.

           S elektromotorem plynule
           S elektromotorem plynule

           Plynulé nastavení pomocí elektromotoru: Poloha usměrňovací klapky v zadní stěně metače výmetné roury se ovládá plynule prostřednictvím elektromotoru.

           Variabilní vzdálenost metání
           Variabilní vzdálenost metání

           Variabilní vzdálenost metání: Výmetná vzdálenost se nastavuje sklonem klapky v zadní stěně metače výmetné roury. Při „krátké“ vzdálenosti se klapka vyklopí z proudu píce ven do stěny. Píce má pak s lopatkami metače jen omezený kontakt. Při „dlouhé“ vzdálenosti se klapka sklopí do proudu píce. Píce vstupuje více do rotoru metače a má s lopatkami metače větší kontakt.

           Metač
           Metač

           Metač: Lopatky metače jsou tvarované tak, aby byl proud materiálu veden středem a metač podával vysoký výkon.

           Velká vzdálenost metání
           Velká vzdálenost metání

           Dlouhá vzdálenost metání: Při nakládce soupravy jedoucí vzadu za řezačkou musí proud píce opouštět výmetnou rouru vysokou rychlostí. Velká vzdálenost přes traktor až k zadní stěně přepravního prostředku vyžaduje silný a souvislý proud materiálu.

           Malá vzdálenost metání
           Malá vzdálenost metání

           Krátká vzdálenost metání: Při krátké výmetné vzdálenosti a souběžné jízdě souprav stačí pouze slabší proud píce s nižší rychlostí. Vzniklý rezervní výkon je pak k dispozici pro výkonnější řezání.

           Sklizňové adaptéry KRONE
           Sklizňové adaptéry KRONE
           • Snadná výměna sklizňových adaptérů
           • Komfortní montáž a demontáž
           • Minimální časy na přípravu
           • Kompaktní připojení
           • Maximální bezpečnost

           Systém rychlého zavěšení BiG X umožňuje rychlé, snadné, bezpečné připojování
           a odpojování vhodných adaptérů přímo z kabiny řidiče. Rychlospojka zkracuje potřebný
           čas rovněž při přestavbě na jízdu po silnici nebo při přestrojování na různé sklizňové
           produkty, takže zbývá více času na vlastní sklizeň.

           Automaticky
           Automaticky

           Automaticky: Doplňková rychlospojka tlačená pružinou umožňuje automatické a bezpečné připojení pohonu sklizňového adaptéru. Silný pohon je dimenzován na vysoké zatížení.

           Komfortní
           Komfortní

           Komfortní: Adaptér je zajištěný čepy na spodním nosníku nosného rámu. Hydraulicky výsuvné zajišťovací čepy dodávané na přání se aktivují z kabiny řidiče a činí obsluhu ještě komfortnější.

           Jedinečné
           Jedinečné

           Jedinečné: Trubkový oblouk adaptéru, nesený vodicími kladkami, umožňuje kývavý pohyb adaptéru. Velký výkyv a snadná montáž i demontáž adaptérů vás přesvědčí.

           Jednoduchá manipulace
           Jednoduchá manipulace

           Jednoduchá manipulace: Při připojování se obě vodicí kladky nosného rámu BiG X vsunou pod trubkový oblouk adaptéru.

           Dokonalé přizpůsobení
           Dokonalé přizpůsobení

           Dokonalé přizpůsobení: Boční hydraulický válec u kyvně zavěšeného nosníku umožňuje aktivní přizpůsobení připojeného adaptéru podle nerovností terénu. Pro volný kývavý pohyb se hydraulický válec odtlakuje.

           Perfektně sedí
           Perfektně sedí

           Perfektně sedí: Robustní vkládací ústrojí s horními vodicími kladkami a spodní nosník s volitelnými hydraulickými zajišťovacími čepy umožňuje snadnou montáž a demontáž sklizňových adaptérů a poskytují adaptéru bezpečné vedení.

           KRONE EasyFlow 300 S · 380 S
           KRONE EasyFlow 300 S · 380 S
            • Odolné sběrací ústrojí bez vodící dráhy s šesti řadami prstů do linie W
            • Automatické přizpůsobení otáček rychlosti jízdy
            • Perfektní kopírování terénu díky bočním kopírovacím kolům a zadnímu opěrnému válci
            • Vyměnitelné opotřebitelné plechy v prostoru vkládání
            • Rychlospojka s trubkovým obloukem umožňuje snadní připojení a odpojení adaptéru

            Neřízené sběrače EasyFlow 300 S a 380 S nemají vodící kladky, ani vodicí dráhu.
            Ve srovnání s konvenčními sběrači má EasyFlow až o 58 % méně pohyblivých
            dílů a přesvědčí velice klidným chodem, malým opotřebením a tedy i nízkými
            náklady na údržbu a opravy. EasyFlow s otáčkami o cca 30 % vyššími sbírá čistě
            a je výkonnější.

            Silné pohony
            Silné pohony

            Silné pohony: Boční pohony sběrače a dopravního šneku jsou robustní a vydrží i to největší zatížení. Automatické přetěžovací spojky přitom chrání pohony.

            Dvě možnosti nastavení
            Dvě možnosti nastavení

            Dvě možnosti nastavení: Agresivitu funkce vkládacích ozubených lišt lze otočením nastavit do dvou stupňů. Ta nejlepší výbava pro vás.

            Extrémně trvanlivé
            Extrémně trvanlivé

            Extrémně trvanlivé: Opotřebitelné plechy, které lze podle potřeby vyměnit, prodlužují životnost kanálů v oblasti vkládacího ústrojí.

            Maximální průchodnost
            Maximální průchodnost

            Maximální průchodnost: Velký podávací šnek o průměru 600 mm přesvědčí i v hustém a přerostlém porostu.

            Perfektní kopírování terénu
            Perfektní kopírování terénu

            Perfektní kopírování terénu: Podle šířky záběru zajišťují jeden nebo dva výškově nastavitelné vodicí válce umístěné vzadu optimální kopírování terénu.

            Rychlé přejezdy mezi pozemky
            Rychlé přejezdy mezi pozemky

            Rychlé přejezdy mezi pozemky: Boční vlečená a výškově nastavitelná opěrná kola lze před přepravou hydraulicky sklopit z místa řidiče.

            Vždy akorát
            Vždy akorát

            Vždy akorát: Díky plynulé regulaci výšky a nastavitelnému odlehčení urovnávacího válce pomocí pružiny je možné se přizpůsobit i různě vydatným řádkům a zajistit tak plynulý chod.

            Komfortní práce
            Komfortní práce

            Komfortní práce: Při zpětném chodu se příčný dopravní šnek a urovnávací válec automaticky zvednou. Cizí tělesa identifikovaná detektorem kovů lze snadno vyjmout. Jakmile se řezačka opět rozjede, vrátí se urovnávací válec a šnek automaticky zpět do své výchozí polohy.

            Travní adaptér s urovnávacím válcem
            Travní adaptér s urovnávacím válcem

            Travní adaptér s urovnávacím válcem: Nastavitelný urovnávací válec, který je součástí sériové výbavy, se stará o rovnoměrný tok materiálu i při rychlé jízdě.

            Vždy plynule
            Vždy plynule

            Vždy plynule: Dvojité prsty uspořádané do linií tvaru W v šesti řadách sbírají píci rovnoměrně a čistě i v nerovnoměrně vydatných řádcích.

            Výkonný
            Výkonný

            Výkonný: Sběrací ústrojí EasyFlow stroje BiG X se záběrem 3 m a 3,8 m je mimořádně výkonné. Podle vydatnosti řádků a pracovního tempa lze ze sedadla řidiče plynule měnit jeho otáčky. Při nastavení na automatický režim se jeho rychlost přizpůsobuje bez zásahu řidiče rychlosti jízdy stroje. Uchycení obloukového rámu umožňuje velký rozsah výkyvu a snadné připojování a odpojování adaptérů.

            KRONE XDisc 620
            KRONE XDisc 620
             • „ Maximální průchodnost při záběru 6,2 m
             • Celosvětově osvědčená technika žacího ústrojí KRONEEasyCut
             • KRONE SmartCut pro čisté sečení
             • Uchycení adaptéru v obloukovém rámu pro rychlou montáž, demontáž a optimální kopírování terénu
             • Přepravní vozy na 40 km/h

             S využitím osvědčené techniky žacích lišt KRONE EasyCut může stroj BiG X s přímým žacím ústrojím XDisc v jednom pracovním kroku sekat i řezat celé rostliny na silážování. SmartCut zajišťuje vysokou výkonnost při řezání a při perfektní kvalitě řezanky. SafeCut chrání před poškozením cizími tělesy.

             Sklizeň beze ztrát
             Sklizeň beze ztrát

             Sklizeň beze ztrát: KRONE XDisc je mnohostranný žací adaptér, pomocí kterého lze čistě a beze ztrát sklízet celé rostliny na senáž. XDisc 620 má velice výkonný podávací šnek o velkém průměru 900 mm, který pracuje bezporuchově i v hustém a vysokém porostu.

             Rychlá a bezpečná přeprava
             Rychlá a bezpečná přeprava

             Rychlá a bezpečná přeprava: Žací adaptér je pro přepravu možné rychle a jednoduše složit na přepravní podvozek, speciálně vyvinutý pro tento účel. Díky integrovanému brzdovému systému přívěsu s adaptérem je jízda soupravy vždy bezpečná.

             Rychlé připojení a odpojení
             Rychlé připojení a odpojení

             Rychlé připojení a odpojení: Připojení a odpojení zařízení XDisc je velmi rychlé a jednoduché. Při připojování se obě vodicí kladky vkládacího ústrojí BiG X vsunou pod trubkový oblouk adaptéru. Pružinová rychlospojka pro pohon a hydraulicky ovládané čepy pro zajištění jsou k dispozici jako volitelná výbava.

             Pohon
             Pohon

             Pohon: Žací nosník je poháněný úhlovou převodovkou, šnek má řetězový pohon. Pohon žacího nosníku je vybavený volnoběhem, takže při vypnutí se disky nezastavují náhle ale mohou doběhnout. Šnek je proti přetížení zajištěný palcovou přetěžovací spojkou.

             Aktivní stranové děliče
             Aktivní stranové děliče

             Aktivní stranové děliče: Adaptéry pro přímé sečení mohou být na přání vybaveny aktivními stranovými děliči. Nože umístěné vlevo a vpravo od řezacího ústrojí jsou poháněné hydraulicky. Čistým řezem tak lze oddělit a sklízet i silně navzájem prorostlé porosty, jako například vikev s žitem nebo směsky celých rostlin na silážování (GPS).

             Práce bez ucpávání
             Práce bez ucpávání

             Práce bez ucpávání: Adaptér XDisc je možné vybavit doplňkovým urovnávacím válcem, který optimalizuje tok materiálu v hustých a vysokých porostech. Díky tomu nehrozí žádné riziko ucpání ani při práci v extrémních podmínkách.

             Maximální průchodná kapacita
             Maximální průchodná kapacita

             Maximální průchodná kapacita: Ohromný podávací šnek o průměru 900 mm přináší enormně vysokou výkonnost. Má kyvné uložení a umožňuje i zpětný chod. Závity šneku jsou osazeny výměnnými opotřebitelnými hardoxovými plechy.

             Bez následků
             Bez následků

             Bez následků: Díky SafeCut nepřijde žací disk, který narazil na cizí těleso, do styku s noži sousedních disků a zamezí se poškození čelních ozubených kol pohonu. SafeCut představuje základní výbavu XDisc.

             Blesková výměna nožů
             Blesková výměna nožů

             Blesková výměna nožů: Rychloupínací mechanizmus nožů je pro mnohé praktiky neodmyslitelný. Nože lze rychle a snadno vyměnit přímo na pracovišti.

             SafeCut znamená jistotu
             SafeCut znamená jistotu

             SafeCut znamená jistotu: Při krátkodobém přetížení, způsobeném vniknutím cizího tělesa, se ustřihne střižný kolík v hřídeli hnacího pastorku, a příslušný žací disk se vyšroubuje po závitu nahoru, ven z nebezpečného prostoru. Nedojde ke ztrátě žacího disku.

             Sečení bez vynechaných pruhů se SmartCut
             Sečení bez vynechaných pruhů se SmartCut

             Sečení bez vynechaných pruhů se SmartCut: Nože žacích disků se na otáčejících discích pohybují jak dozadu, tak i dopředu proti směru jízdy. Proto musí být přesahy drah nožů dostatečné, aby bylo sečení čisté. Mezi nepárovými disky, které se otáčí od sebe, je přesah nožů větší a tím je zaručeno sečení bez vynechaných pruhů. Větší vzdálenost disků otáčejících se dozadu kromě toho umožňuje průchod většího množství píce.

             KRONE EasyCollect
             KRONE EasyCollect
              • Adaptéry na kukuřici nezávislé na počtu řádků se záběrem 4,5 až 10,50 m.
              • „ Vynikající kvalita řezanky a malý podíl nadměrných délek díky podélnému vtahování rostlin
              • Jednoduchá konstrukce a nízký příkon
              • Centrální pohon
              • Třetí přídavná náprava, jako volitelné příslušenství, slouží u dvoudílného EasyCollect pro maximální
               bezpečnost při jízdě po silnici

              Adaptér KRONE EasyCollect, který je nezávislý na počtu řádků a mnohostranně použitelný, přesvědčí podáváním píce v podélném směru a vynikající kvalitou řezanky. Jedinečný kolektorový princip od KRONE se výborně osvědčil na celém světě a je zárukou nízkých pracovních nákladů.

              Maximální kapacita
              Maximální kapacita

              Maximální kapacita: Průchodná šířka u EasyCollectu je přizpůsobena šířce vkládacích válců a zaručuje maximální průchodnou kapacitu při maximální kvalitě řezanky. Díky přímému toku píce a velkému otvoru je zajištěn nerušený a přesný tok materiálu.

              Bezpečné vedení
              Bezpečné vedení

              Bezpečné vedení: Při použití autopilota zjišťují měkké hmatače prostředního hrotu děliče kukuřičného adaptéru polohu mezi sousedními řádky kukuřice. Stroj KRONE BiG X je potom automaticky naváděn přesně mezi řádky. Řidiči to velmi usnadní práci.

              Optimální tok píce
              Optimální tok píce

              Optimální tok píce: Středový dělič rostlin je možné hydraulicky výškově nastavit podle různé velikosti rostlin tak, že rostliny jsou při vtahování do řezacího agregátu vedeny trubkovými naváděcími oblouky v horní oblasti.

              Stejnoměrná výška strniště
              Stejnoměrná výška strniště

              Stejnoměrná výška strniště: Boční distanční čidla adaptéru Easy Collect zajišťují stále stejnou výšku strniště i v nerovném terénu. Při použití distančních čidel se Easy- Collect přizpůsobí pracovní výšce nejen v příčném ale i v podélném směru jízdy.

              Dokonalý sběr
              Dokonalý sběr

              Dokonalý sběr: EasyCollect čistě sbírá i osamocené řádky kukuřice, dopravuje je ke středu a následně podává do řezacího agregátu. Usměrněné podávání rostlin v podélném směru je zárukou vynikající kvality řezanky. Také v obtížných podmínkách sklizně, jako např.: u ležící polehlé kukuřice je zajištěn spolehlivý sběr a vkládání.

              Jednoduše geniální
              Jednoduše geniální

              Jednoduše geniální: EasyCollect láká svou modulární jednoduchou konstrukcí s kolektory obíhajícími po nekonečné dráze. Výsledkem je výrazně nižší hmotnost, snížení náročnosti údržby a dlouhá životnost.

              Komfortní
              Komfortní

              Komfortní: Pro dvoudílné adaptéry na kukuřici je k dispozici doplňková třetí náprava, která odlehčuje přední nápravu řezačky a umožňuje komfortnější a bezpečnější jízdu po silnici. Odjištění a zajištění podvozku se při montáži a demontáži provádí pohodlně z kabiny.

              Centrální pohon
              Centrální pohon

              Centrální pohon: Pohon uprostřed adaptéru prostřednictvím automatických spojek na hnacích hřídelích přenáší plný výkon na sklopné kolektory.

              Prostě dobrý
              Prostě dobrý

              Prostě dobrý: Jednoduchá konstrukce 2dílného adaptéru na kukuřici přesvědčí každého. Malá přepravní šířka, štíhlý tvar a dobrý výhled umožňují bezpečnou přepravu.

              Střižný řez
              Střižný řez

              Střižný řez: Stonky kukuřice jsou odřezávány střižným řezem pomocí pevně uložených stupňovitých nožů a obíhajících řezacích nožů. Nože jsou samoostřicí a snadno vyměnitelné.

              Vynikající výkon
              Vynikající výkon

              Vynikající výkon: Řezačka BiG X může být vybavena nejširším adaptérem nezávislým na počtu řádků na světě se záběrem až 10,50 m. Nekonečné oběžné kolektory dopravují posečené rostliny ke středu, odkud jsou v pravém úhlu podélně vtahovány dovnitř – to je ideální pro dokonalou kvalitu řezanky a malý podíl nadměrných délek řezanky.

              KRONE XCollect
              KRONE XCollect
               • „ Adaptér na sklizeň kukuřice se záběrem 6 m, 7,5 m a 9 m
               • Rotující srpovité disky pro sklizeň nezávisle na řádcích
               • Kolektorový princip s odděleným sečením od dopravy stébel
               • Sečení s minimálními otřesy stébel zabraňuje ztrátám klasů
               • Variabilní otáčky umožňují přizpůsobit frekvenci řezání podle podmínek sklizně

               Jako alternativu k po léta osvědčeným modelům EasyCollect nabízí KRONE nyní i nový kukuřičný adaptér konstrukční řady XCollect. U těchto agregátů probíhá oddělování a doprava píce nezávisle na sobě ve dvou samostatných procesech. KRONE tak reaguje na různé nároky a podmínky sklizně v různých zemích světa.

               Rozvlákněné stonky strniště
               Rozvlákněné stonky strniště

               Rozvlákněné stonky: Rychle rotující srpovité disky odřezávají rostliny a intenzívně přitom i rozvlákňují stonky. To podporuje optimální rozklad stonků.

               Sklizeň beze ztrát
               Sklizeň beze ztrát

               Sklizeň beze ztrát Rotující srpové kotouče jsou ve vodorovné poloze, takže rostliny při a po useknutí stojí přímo na srpovitých kotoučích. Tím je zajištěno sečení s minimálními otřesy a nedochází ke ztrátě klasů.

               Kompaktní konstrukce
               Kompaktní konstrukce

               Kompaktní konstrukce: 3dílná řezací ústrojí XCollect je možné pro přepravu po silnici snadno poskládat do sendviče. Přepravní šířka u XCollect 600-3 a 750-3 tak činí cca 3 m, u XCollect 900-3 je to cca 3,29 m. pomocí optimalizovaného hydraulického systému je sklápění a rozkládání ještě rychlejší.

               Dobře chráněno
               Dobře chráněno

               Dobře jištěné: Pohon srpovitých kotoučů je jištěný proti přetížení palcovými přetěžovacími spojkami. Otáčky (párových) disků jsou sledovány a v případě přetížení a prokluzu se řidič zobrazí informace na terminálu stroje. Další pojistkou každého z jednotlivých disků je třecí přetěžovací spojka kotouče.

               Kopíruje nad zemí
               Kopíruje nad zemí

               Po povrchu jen klouže: Díky třem opěrným splazům (uprostřed a na krajích) se adaptér na kukuřici může optimálně přizpůsobit tvaru povrchu. I při velkých nerovnostech terénu je tak sklizená píce vždy čistá.

               Vždy vše pod kontrolou
               Vždy vše pod kontrolou

               Vše vždy pod kontrolou: Díky osvědčenému kolektorovému principu jsou stonky kukuřice vtahovány v jednotné podélné orientaci do řezacího agregátu, řezání je naprosto přesné a podíl nadměrných délek řezanky minimální. Rychlost kolektoru lze přizpůsobit (sériová výbava) a kvalita řezanky je tak vždy zaručena.

               Komfortní ochrana
               Komfortní ochrana

               Komfortní ochrana: Volitelná čelní krycí plachta integrovaná v adaptéru na sklizeň kukuřice je geniálním řešením ochrany od KRONE. Ochranná plachta se dá při přejezdu z pole na silnici a naopak automaticky srolovat, nebo natáhnout spolu s adaptérem pouhým stisknutím tlačítka v kabině, aniž by řidič musel vystoupit. Je to nejen pohodlné, ale rovněž se tím zkrátí přípravné časy na dopravu ve prospěch produktivity.

               Centrální pohon
               Centrální pohon

               Centrální pohon: Otáčky disků a tím i frekvenci řezání je možné upravit podle druhu píce a podmínek sklizně prostřednictvím převodového zařazeného stupně v hnacím ústrojí.

               Volné sečení
               Volné sečení

               Volný řez: Rychle rotující srpovité kotouče odřezávají stébla kukuřice. Každý srpovitý kotouč je uprostřed připevněný šroubem k hnacímu ústrojí. Nad kotouči obíhají kolektory, zachytávají stébla a dopravují píci rovnoměrně v podélném směru do řezacího agregátu.

               Tři šířky záběru
               Tři šířky záběru

               Tři šířky záběru: Nový adaptér na kukuřici XCollect je k dispozici ve třech šířkách záběru: 600-3: 6 m (8 řádků), 750-3: 7,5 m (10 řádků) a 900-3: 9 m (12 řádků). Adaptéry mají trojdílnou konstrukci a pracují kolektorovým způsobem jako osvědčený EasyCollect. Procesy odřezávání a dopravy jsou u XCollect mezi sebou oddělené.

               Motory
               Motory
                • 8válcové nebo 12válcové V-motory Liebherr
                • Uspořádání do V umožňuje úspornou instalaci napříč
                • S emisní normou Final Tier 4 / stupeň 5
                • Maximální dlouhodobý výkon motoru 687 až 1156 PS
                • Vysoká hospodárnost a klidný chod

                Nejmodernější technika motorů Liebherr s technologií Common-Rail je zárukou vynikající
                výkonnosti a hospodárnosti. Motory vynikají optimálním vyladěním točivých momentů,
                klidným chodem, nízkou spotřebou paliva a vysokou účinností.

                Takový výkon, jaký je potřeba
                Takový výkon, jaký je potřeba

                Doplňková výbava umožňuje jednoduše stisknutím tlačítka přizpůsobit výkon motoru podle potřeby: kdo nepotřebuje plný výkon BiG X, může díky funkci PowerSplit pracovat v energeticky úsporném Eco-režimu. Ale jakmile je zapotřebí aktivovat plný výkon motoru, přejde do režimu X-Power. Stroj podle aktuálního vytížení automaticky a plynule přepíná mezi oběma těmito režimy. Volitelné řízení otáček motoru je další užitečnou funkcí, která umožňuje zvýšit efektivitu a snížit spotřebu paliva.

                Skrz naskrz efektivní
                Skrz naskrz efektivní

                Skrz naskrz efektivní: Motor zabudovaný napříč umožňuje optimální rozložení hmotnosti. Vysokou hospodárnost zaručuje přímý přenos sil na komponenty průchodu materiálu prostřednictvím vícenásobného klínového řemene.

                Koncepce pohonu
                Koncepce pohonu
                • Jednoduchá konstrukce
                • Přímý přenos sil a extra silné sdružené klínové řemeny
                • Dlouhá životnost
                • Samostatný pohon podávacího ústrojí a sklizňových adaptérů: reverzace při zastavení řezacího bubnu
                • Samostatný, spolehlivý pohon pojezdového čerpadla

                Příčně nainstalovaný motor umožňuje přímý pohon řezacího bubnu a metače pomocí
                spřaženého klínového řemene. Čerpadla pro vkládací ústrojí, sklizňový adaptér
                a pojezdové i pracovní čerpadla jsou poháněna přímo výstupní převodovkou dieselového
                motoru. Zapínání všech komponent zpracovávajících tok píce je spolehlivě realizováno
                prostřednictvím lamelové spojky na výstupní převodovce motoru.

                Optimalizovaný pohon pojezdu
                Optimalizovaný pohon pojezdu

                Optimalizovaný pohon pojezdu: Hydraulické čerpadlo spojené přírubou k hlavní převodovce zajišťuje plynulý pohon pojezdu. Nastavení rychlosti pojezdu se provádí automaticky nebo manuálně z místa řidiče. Pohon pracuje spolehlivě a je zárukou maximální spolehlivost.

                Dobře promyšlené
                Dobře promyšlené

                Dobře promyšlené: Pohon sklizňových adaptérů a vkládacího ústrojí zajišťují hydraulická čerpadla. Tato koncepce umožňuje plynulou změnu rychlosti adaptéru a vkládání v jakémkoli okamžiku, což poskytuje ideální možnost okamžitě se přizpůsobit různým podmínkám sklizně.

                Pohon pracovních agregátů

                1 Motor nainstalovaný napříč
                2 Řemenový pohon
                3 Metač
                4 7 drážkový sdružený klínový řemen pro řezací buben a metač
                5 7 drážkový sdružený klínový řemen pro drtič zrna
                6 Drtič zrna
                7 Řezací buben


                Pohon pracovních agregátů:

                Pohon řezacího bubnu a metače je konstruován pomocí
                vícenásobného klínového řemene přímo od příčně uloženého
                motoru. Hřídel metače pohání na protější straně
                několikanásobný klínový řemen pohánějící drtič zrna.
                Při reverzaci vkládacího ústrojí a adaptéru se klínový řemen
                řezacího bubnu povolí.

                Podvozek
                Podvozek
                 • Přední náhon v sériovém provedení, náhon na všechna kola jako volitelná výbava
                 • Výkonné motory kol od výrobce Bosch-Rexroth
                 • Antiprokluzová regulace se třemi režimy jízdy
                 • Koncepce pohonu s větší světlou výškou

                 Pohon kol prostřednictvím koncových hydromotorů propůjčuje stroji BiG X vyšší
                 produktivitu, vysoký stupeň automatizace a zvýšený komfort. Díky této koncepci pohonu
                 je údržba snadnější a zůstává více prostoru pro větší a výkonnější řezací ústrojí, které
                 tím pádem může být umístěné více vzadu.

                 Padnoucí obutí
                 Padnoucí obutí

                 Padnoucí obutí: Pro BiG X jsou k dispozici různé rozměry pneumatik. S velkými pneumatikami má stroj větší světlou výšku a tlak na půdu je menší. Stroje BiG X 680, 780 a 880 mohou být vpředu vybaveny pneumatikami až do velikosti 900/60 R 42.

                 Extrémní obratnost
                 Extrémní obratnost

                 Extrémní obratnost: Pohon s koncovými hydromotory kol umožňuje dosažení extrémního rejdového úhlu 50°. To je ideální v ostrých zatáčkách a při jízdě v závěsu na souvrati.

                 Regulovatelné pohony
                 Regulovatelné pohony

                 Regulovatelné pohony: Díky excentrickým, výškově nastavitelným portálům předních kol, zůstává pozice sběracího ústrojí, vkládání a dna řezacího bubnu vůči řezacímu kanálu zachována. Nezávisle na tom, zda jsou přední kola menší nebo větší. Vždy je zaručen optimální a rovnoměrný tok píce. Díky této koncepci pohonu je také větší světlá výška.

                 Zavěšení jednotlivých kol
                 Zavěšení jednotlivých kol

                 Samostatné zavěšení všech kol: Díky samostatnému zavěšení kol je dost místa při zatáčení. BiG X je velmi obratný i s velkými pneumatikami a na nerovném terénu. Odpružené zavěšení jednotlivých kol umožňuje kromě toho maximálně komfortní jízdu.

                 Podvozek
                 Podvozek
                  • Maximální obratnost díky samostatnému zavěšení každého z kol
                  • Odpružená řízená náprava
                  • Nastavitelná výška portálu kol
                  • Velký výběr rozměrů pneumatik

                  Hydrostatický pohon kol, samostatné zavěšení kol a kompaktní konstrukce umožňují
                  stroji BiG X velkou obratnost. Dostane se do každého výběžku pozemku a k otáčení
                  mu stačí malý prostor. Časy strávené na souvrati jsou minimální a BiG X může pracovat
                  s vyšší efektivitou.

                  Antiprokluzová regulace s třemi režimy jízdy
                  Antiprokluzová regulace s třemi režimy jízdy

                  Antiprokluzová regulace se třemi režimy jízdy: Řidič sám rozhodne, v jakém ze tří režimů bude se strojem pracovat. Aby kola nepoškozovala drny a strniště, volí řidič zpravidla režim s malým prokluzem. Při řezání kukuřice padne volba většinou na režim s větším prokluzem, nebo lze antiprokluzovou regulaci i zcela vypnout.

                  Měkce až do cíle
                  Měkce až do cíle

                  Měkce až do cíle: BiG X s odpruženou řízenou nápravou Jak na silnici, tak i na poli je jízda vždy velice komfortní.

                  Dobrá konstrukce
                  Dobrá konstrukce

                  Dobrá konstrukce: Díky pohonu prostřednictvím hydraulických motorů v kolech disponuje BiG X velkou světlou výšku nad zemí. Koncepce pohonu prostřednictvím hydraulických motorů kol kromě toho umožňuje instalaci řezacího bubnu o větším průměru a rovnoměrnější rozložení hmotnosti.

                  Planetová převodovka
                  Planetová převodovka

                  Planetová převodovka: K pohonu kol slouží planetové převodovky Bosch- -Rexroth. Mají tu výhodu, že zatížení je rozloženo na několik satelitů. I v kompaktním provedení je tak možné přenášet vysoké točivé momenty.

                  Přední náhon
                  Přední náhon

                  Pohon předních kol: Stroje BiG X jsou v sériovém provedení vybaveny pohonem předních kol. Hydromotory zadních kol jsou v této variantě nahrazeny prostými náboji.

                  Náhon na všechna kola
                  Náhon na všechna kola

                  Pohon všech kol: Stroje BiG X 680/780/880 je možné na přání vybavit i hydraulickým pohonem všech kol prostřednictvím hydromotorů kol.

                  Nejlepší výbava
                  Nejlepší výbava
                   • LED osvětlení pro skvělý výhled za tmy
                   • Optimální přístup pro údržbářské práce
                   • Velký úložný prostor pro nářadí
                   • Vyšší komfort díky centrálnímu mazání

                   Protáhne-li se pracovní den do noci, musí si řidič se vším poradit i za tmy. Pro BiG X je
                   nyní k dispozici rozsáhlý balíček osvětlení, které udělá z noci den. Do široka rozevírací
                   boční kryty, sklápěcí kryt motoru, výklopné schůdky a odnímatelné plastové blatníky
                   umožňují optimální přístup ke všem strojním skupinám při provádění údržby.

                   Dobře dostupné
                   Dobře dostupné

                   Dobře dostupné: V přihrádce na pravé straně zádi jsou umístěné baterie, ke kterým je velmi pohodlný přístup.

                   Užitečný úložný prostor
                   Užitečný úložný prostor

                   Užitečný úložný prostor: V zadní části řezačky je dostatek úložného prostoru, na levé straně lze na výsuvnou polici umístit i celý box s nářadím.

                   Dostatek místa
                   Dostatek místa

                   Dostatek místa: Mezi sítem chladiče a zadní stěnou metače je velký volný prostor, odkud je velmi dobrý přístup ke všem komponentám průchodu píce.

                   Vše na dohled
                   Vše na dohled

                   Vše na dohled: Všechny části jsou velmi dobře přístupné, neboť zadní blatníky lze demontovat bez použití nářadí a kryty doširoka rozevřít. Díky LED osvětlení v těchto místech je možné provádět údržbu stroje rychle a bezpečně i za špatné viditelnosti.

                   Centrální mazání
                   Centrální mazání

                   Centrální mazání: Centrální mazání s velkoobjemovým zásobníkem maziva umožňuje delší intervaly údržby a menší časovou náročnost servisu.

                   Osvětlené schůdky
                   Osvětlené schůdky

                   Osvětlené schůdky: Díky LED světlům mezi všemi stupni je nastupování do kabiny bezpečné i v noci.

                   Výklopné schůdky
                   Výklopné schůdky

                   Výklopné schůdky: Při provádění údržby na levé straně stroje je natočením schůdků do kabiny bokem možné získat více prostoru pro práci.

                   Ve dne nebo v noci
                   Ve dne nebo v noci

                   Ve dne nebo v noci: BiG X může být vybaven 23 doplňkovými pracovními světly, se kterými lze dobře a bezpečně pracovat i v noci.

                   Koncepce KRONE Multitank
                   Koncepce KRONE Multitank
                    • Sedm možností na výběr umožňuje maximální flexibilitu při volbě nádrže
                    • Zákazník si může zvolit větší zásobu nafty nebo více konzervačního prostředku
                    • Integrované zařízení na konzervační prostředek s hrubým a přesným dávkováním jako volitelná výbava
                    • Maximální objemy pro dlouhé pracovní dny

                    Systém hlavních, postranních a přídavných nádrží umožňuje zákazníkovi individuálně
                    řešit zásobu podle konkrétní potřeby nafty, konzervačního prostředku a vody. Celkem
                    je k dispozici sedm různých možných kombinací pro uspokojení různých požadavků
                    na potřebnou zásobu kdekoli na světě.

                    Příslušenství pro konzervační prostředek
                    Příslušenství pro konzervační prostředek

                    Příslušenství pro konzervační prostředek: Na pravé plošině vedle kabiny je umístěný hrubý dávkovač (0,5 až 7,5 l/min) konzervačního prostředku. Navíc existuje možnost využít i levé postranní nádrže, takže se zásoba konzervantu zvýší na 505 l. V pravém podběhu kola je možné umístit 2 x 13 l kartuše pro integrovaný přesný dávkovač (0,03 až 0,25 l/min). Kromě toho je ke stroji možné připojit i externí zařízení na konzervační prostředek. Volitelně je možné přidávat konzervační prostředek i v závislosti na výnosu.

                    Dostatek kapaliny pro všechny varianty
                    Dostatek kapaliny pro všechny varianty

                    Dostatek kapaliny pro všechny varianty: Extrémně variabilní systém nádrží stroje BiG X nabízí vhodné řešení pro každého zákazníka. Kromě 150 l roztoku močoviny může podle potřeby natankovat buď 1500 nebo 1100 l nafty a rovněž 275 nebo 505 l konzervačního prostředku.

                    Kabina
                    Kabina
                    • Velmi prostorná a tichá
                    • Vysoce komfortní sedadlo a obsluha
                    • 360° výhled na všechny strany, vše pod dohledem
                    • Optimální přehled díky doplňkové výbavě zvedání kabiny

                    Aby řidič zůstal fit a soustředěný po celý dlouhý pracovní den až do konce, musí
                    mít na pracovišti náležitý komfort. Prostorná kabina Silent Space splňuje tyto
                    požadavky dokonale. Je velkoryse řešená, poskytuje řidiči i spolujezdci dostatek místa,
                    má klimatizaci a dokonale funkční vybavení. Jedinečná kabina se zvedáním umožňuje
                    perfektní výhled díky zvednutí kabiny o 70 cm.

                    Nejlepší informace
                    Nejlepší informace

                    Nejlepší informace: Na velkém 12palcovém dotykovém ovládacím terminálu se vstupem pro USB a video jsou evidovány všechny důležité provozní údaje a přehledně se zobrazují na barevném displeji s vysokým rozlišením. Terminál umožňuje zobrazení snímku kamery z výmetné roury a couvací kamery.

                    Snadno ovladatelná a praktická
                    Snadno ovladatelná a praktická

                    Snadno ovladatelná a praktická: Multifunkční páka padne dobře do ruky a výrazně usnadňuje práci. Více než 20 funkcí na joysticku louží nejen k regulaci rychlosti a směru jízdy ale také k ovládání sklizňového adaptéru a výmetné oury.

                    V kabině
                    V kabině

                    V kabině: Ovládací prvky jako joystick, obrazovky a ovládací terminály jsou uspořádané podle ergonomických hledisek a řidič je má pohodlně v dosahu ze svého sedadla.

                    Perfektní výhled
                    Perfektní výhled

                    Perfektní výhled: Navzdory dešti a prachu je z kabiny BiG X vždy skvělý výhled. Postarají se o to tři volitelné stěrače na předním okně, dva na bočních a jeden na zadním. Všechny stěrače mají trysku ostřikovače.

                    Sluneční clona
                    Sluneční clona

                    Sluneční clona: Proti oslnění řidiče silným slunečním svitem je možné boční a zadní okna vybavit slunečními clonami – roletami.

                    Prostornější, tišší a světlejší
                    Prostornější, tišší a světlejší

                    Prostornější, tišší a světlejší: Široká kabina se štíhlými sloupky poskytuje dostatek místa a výborný výhled na přídavná zařízení, adaptéry s velkým záběrem. Dvojitá izolace podlahy omezuje hlučnost na pracovišti. Perfektní osvětlení obstarává 16 reflektorů (H9), volitelně je k dispozici balíček 23 pracovních LED reflektorů.

                    KRONE LiftCab
                    KRONE LiftCab

                    Perfektní výhled: U řezaček BiG X vybavených zvedáním kabiny LiftCab je možné kabinu řidiče plynule zvednout nahoru až o 70 cm. Z vyvýšené polohy má řidič optimální výhled nad porostem vysoké kukuřice a může pohodlně sledovat i nakládku přepravních vozidel. Kabina se tím také více vzdálí od všech pracovních agregátů a díky této mezeře se snižuje i hladinu vnitřního hluku.

                    Perfektní výhled
                    Perfektní výhled

                    U řezaček BiG X vybavených zvedáním kabiny LiftCab je možné kabinu řidiče plynule zvednout nahoru až o 70 cm. Z vyvýšené polohy má řidič optimální výhled nad porostem vysoké kukuřice a může pohodlně sledovat i nakládku přepravních vozidel. Kabina se tím také více vzdálí od všech pracovních agregátů a díky této mezeře se snižuje i hladinu vnitřního hluku.

                    Vše pod kontrolou
                    Vše pod kontrolou

                    Vše pod kontrolou: Při nakládce přepravních vozidel s vysokou nástavbou nemůže řidič řezačky většinou dobře sledovat stav naplnění vozidla. Při zvednutí kabiny o 70 cm má řidič jak při paralelní jízdě, tak při prosekávání mnohem lepší výhled na svozový prostředek, takže může lépe sledovat a optimalizovat jeho naplnění..

                    Méně stresu – více jistoty
                    Méně stresu – více jistoty

                    Méně stresu – více jistoty: V hustých porostech kukuřice jede řidič často proti stěně z kukuřice vysoké až 4 m. Zvednutá kabina má vyšší polohu sedadla a díky tomu má řidič lepší výhled nad sklízený porost. Znamená to méně stresu, únavy a lepší soustředění na vlastní práci. Kromě toho může lépe rozeznat případná nebezpečí.

                    Stisknutím tlačítka
                    Stisknutím tlačítka

                    Stisknutím tlačítka: Hydraulický mechanizmus zvedání kabiny se ovládá pohodlně stisknutím tlačítka v kabině. V provozu na poli je tak možné upravit výšku snadno a rychle.

                    Jako tahací harmonika
                    Jako tahací harmonika

                    Jako tahací harmonika: Zvedací kabina je namontována na nůžkovém zvedacím mechanizmu, který se může během několika sekund plynule zvednout nahoru anebo spustit dolů. Ochranná manžeta navíc zamezuje usazování materiálu pod kabinou.

                    Asistenční systémy řidiče
                    Asistenční systémy řidiče
                    • AutoScan umožňuje přizpůsobit délku řezanky podle stupně zralosti rostlin
                    • ConstantPower zajišťuje optimální spotřebu paliva při maximální výkonnosti
                    • XtraPower umožňuje v případě potřeby další zvýšení výkonu motoru
                    • EasyLoad umožňuje dokonale vytížit přepravní vozidla ve sklizňovém řetězci
                    • RockProtect chrání řezačku před poškozením, které mohou způsobit kameny

                    KRONE nabízí pro sklízecí řezačky BiG X různé systémy, které umožní lépe vytížit stroj
                    a usnadní řidiči práci. Tito elektroničtí pomocníci poskytují veškerá relevantní data
                    o sklízeném produktu a v extrémních podmínkách se starají o vyšší bezpečnost.

                    Řízení pomocí joysticku
                    Řízení pomocí joysticku

                    [Translate to CS:] Einen deutlichen Komfortgewinn erzielen Sie mit der optionalen Joysticklenkung auf der linken Armlehne. Neben weniger Lenkarbeit steht vor allem die deutlich ergonomischere Sitzposition mit beiden Armen auf den Armlehnen für ein entspanntes, kräftesparendes Arbeiten. Dank proportionaler Bedienung steuern Sie die Maschine stets einfach und exakt.

                    Automatické nastavení protiostří
                    Automatické nastavení protiostří

                    Automatické nastavení protiostří: Volitelně lze polohu protiostří sklízecí řezačky nastavovat automaticky z kabiny. Snímač vibrací přitom měří vzdálenost mezi noži řezacího bubnu a protiostřím. Snímač otáčení následně zajistí nastavení protiostří prostřednictvím dvou motorů. Řidiči tak značně usnadní práci. Kromě toho je ještě možné manuální nastavení protiostří pomocí externího panelu na blatníku stroje.

                    Asistenční systémy řidiče
                    Asistenční systémy řidiče
                     • Systém ISOBUS pro automatické řízení
                     • CropControl pro přesnou evidenci výnosů z ploch
                     • Online snímač AgriNIR pro snadné měření vlhkosti a obsahu látek při sklizni
                     • AutoCalibrate umožňuje kalibrovat evidenci výnosů BiG X v terénu
                     • KRONE SmartConnect pro komfortní správu dat je v sériovém provedení

                     Pomocí ISOBUS systému automatického řízení se stroj udrží sám v požadované
                     dráze zůstává, aniž by řidič musel jakkoli zasahovat do řízení. Další systémy, které
                     měří, dokumentují a předávají data o hmotnosti sklizeného materiálu z jednotlivých
                     pozemků a jeho vlhkosti, ještě zvyšují komfort obsluhy.

                     Inteligentní prevence
                     Inteligentní prevence

                     Jedno oko navíc: Pomocí doplňkové nakládací automatiky EasyLoad s 3D analýzou obrazu pomocí kamery je možná pohodlná nakládka jakéhokoli paralelně jedoucího svozového vozidla. Funkce výmetné roury „Otevřít/zavřít koncovou klapku“ a „Otočit doleva/doprava“ jsou přitom řízeny plně automaticky. Rovněž je možné nastavit různé strategie nakládky. Řidič může sledovat všechny funkce na monitoru v kabině a obsluhovat přitom řezačku bez jakéhokoli stresu.

                     Jedno oko navíc
                     Jedno oko navíc

                     Jedno oko navíc: Pomocí doplňkové nakládací automatiky EasyLoad s 3D analýzou obrazu pomocí kamery je možná pohodlná nakládka jakéhokoli paralelně jedoucího svozového vozidla. Funkce výmetné roury „Otevřít/zavřít koncovou klapku“ a „Otočit doleva/doprava“ jsou přitom řízeny plně automaticky. Rovněž je možné nastavit různé strategie nakládky. Řidič může sledovat všechny funkce na monitoru v kabině a obsluhovat přitom řezačku bez jakéhokoli stresu.

                     XtraPower
                     XtraPower

                     XtraPower: Prostřednictvím systému XtraPower můžete doplňkově online přes KRONE E-Solutions Shop navýšit výkon motoru stroje BiG X 680 o dalších 50 nebo 100 PS. Tento přidaný výkon lze vyvolat výhradně v režimu práce na poli při zapnutém řezacím bubnu, což umožní v případě potřeby zvýšit na určitou dobu průchodnost. Není-li potřeba vyšší výkon, je možné udělat pauzu v čerpání.

                     Přizpůsobení rychlosti
                     Přizpůsobení rychlosti

                     Přizpůsobení rychlosti: Poté, co řidič stiskem tlačítka zvolí požadovaný stupeň vytížení motoru, upraví ConstantPower zcela automaticky rychlost jízdy stroje podle porostu a sklízené hmoty. Řidič má snazší práci a spotřeba paliva je při stejném množství píce nižší. Ve spojení se zařízením AutoScan je možné další výrazné zvýšení výkonu při nejlepší kvalitě řezanky.

                     Jen tak krátká, jak je nutné
                     Jen tak krátká, jak je nutné

                     Jen tak krátká, jak je nutné: Fotooptická buňka uprostřed kukuřičného adaptéru zjišťuje stupeň zralosti rostlin a automaticky přizpůsobuje délku řezanky. Vlhčí zelená kukuřice se řeže na delší řezanku, aby byla lepší struktura a snížily se ztráty únikem vody ze siláže v silu. Naopak suchá kukuřice se řeže na kratší řezanku, aby ji bylo možné v silu lépe zhutnit. AutoScan tak usnadňuje řidiči práci a díky optimalizaci délky řezanky snižuje spotřebu paliva.

                     Modelle

                     BiG X 680 · 780 · 880 · 980 · 1080 · 1180
                     BiG X 680 BiG X 780 BiG X 880 BiG X 980 BiG X 1080 BiG X 1180
                     Motor Liebherr D 9508 Liebherr D 9508 Liebherr D 9508 Liebherr D 9512 Liebherr D 9512 Liebherr D 9512 konfigurovat
                     Počet válců 8 8 8 12 12 12 konfigurovat
                     Zdvihový objem (l) 16.16 16.16 16.16 24.24 24.24 24.24 konfigurovat
                     Trvalý výkon motoru (kW/HP) 505 / 687 570 / 775 660 / 898 720 / 979 790 / 1074 850 / 1156 konfigurovat
                     Max. trvalý výkon řezačky X Power (kW/HP) 487 / 662 550 / 748 632 / 860 688 / 936 758 / 1031 818 / 1112 konfigurovat
                     Max. trvalý výkon řezačky Eco Power (kW/HP) 368 / 500 368 / 500 441 / 600 441 / 600 441 / 600 441 / 600 konfigurovat
                     konfigurovat konfigurovat konfigurovat konfigurovat konfigurovat konfigurovat

                     Extra silné sklízecí řezačky od KRONE

                     BiG X 680 · 780 · 880 · 980 · 1080 · 1180

                     KRONE Landmaschinen

                     KRONE Landmaschinen

                     KRONE Landmaschinen

                     Videa

                     Please accept marketing-cookies to see this content.
                     Please accept marketing-cookies to see this content.
                     Please accept marketing-cookies to see this content.
                     Please accept marketing-cookies to see this content.
                     Please accept marketing-cookies to see this content.
                     Please accept marketing-cookies to see this content.
                     Please accept marketing-cookies to see this content.
                     Please accept marketing-cookies to see this content.
                     Please accept marketing-cookies to see this content.
                     Please accept marketing-cookies to see this content.
                     Please accept marketing-cookies to see this content.
                     Please accept marketing-cookies to see this content.
                     Please accept marketing-cookies to see this content.
                     Please accept marketing-cookies to see this content.
                     Please accept marketing-cookies to see this content.