KRONE Digital

KRONE Digital

 • Intuitivní ovládací terminály, optimálně přizpůsobené strojům KRONE
 • Rozšíření o joysticky AUX a kamery
 • Komfortní sečení a shrnování díky SectionControl
 • Traktor je řízený strojem prostřednictvím TIM
 • Přehlednost a analýza telemetrických dat pomocí Smart Telematics
 • Agrirouter umožňuje výměnu dat se stroji jiných výrobců v celém výrobním řetězci
 • Vyhodnocení dat pomocí NEXT Machine Management

Smart Support

Nástup diagnostiky se vzdáleným přístupem

Se zavedením telemetrických jednotek u strojů KRONE se otevřelo mnoho nových možností. Vedle sdílení agronomických dat mezi strojem a uživateli se nabízí i příležitost poskytnout smluvnímu servisu mnohá oprávnění pro technický dohled nad stroji. Přesně za tímto účelem byl vytvořen systém KRONE Smart Support. Pomocí něho mají servisní partneři možnost nahlížet do relevantních technických údajů o stroji, ke kterým jim dá majitel stroje oprávnění.

 

News

Vlastnosti produktu

KRONE Digital
KRONE Digital
 • Intuitivní ovládací terminály, optimálně přizpůsobené strojům KRONE
 • Rozšíření o joysticky AUX a kamery
 • Komfortní sečení a shrnování díky SectionControl
 • Traktor je řízený strojem prostřednictvím TIM
 • Přehlednost a analýza telemetrických dat pomocí Smart Telematics
 • Agrirouter umožňuje výměnu dat se stroji jiných výrobců v celém výrobním řetězci
 • Vyhodnocení dat pomocí NEXT Machine Management

KRONE Digital nabízí velký výběr ovládání. Pro jakýkoli účel použití je k dispozici vždy vhodný terminál - od jednoduchého až po terminál ISOBUS.
KRONE nabízí různá praktická řešení pro správu dat. Patří k nim sledování stroje prostřednictvím KRONE Smart Telematics nebo správa dat ze zařízení od různých výrobců prostřednictvím agrirouteru.

KRONE PreSelect
KRONE PreSelect

PreSelect DS 50

 • Vorwahl-Bedieneinheit für hydraulische Funktionen
 • Ergonomische Einhandbedienung mit Folientasten
 • Status-LEDs zeigen aktuelle Vorwahl und Zustand der Antriebe
 • Aktuelle Werte werden angezeigt und sind über Tasten einzustellen

Mit dem KRONE PreSelect DS 50 werden hydraulische Funktionen der angeschlossenen Anbaugeräte vorgewählt und anschließend mit den traktorseitigen Steuerventilen betätigt. Elektrische Funktionen, wie der Auflagedruck der Mähwerke, werden direkt angezeigt und sind über Tasten anzupassen. Das PreSelect DS 50 wird über eine Direktverbindung zur Schnittstelle der Maschine angeschlossen und über einen 12V Stecker in der Kabine mit Spannung versorgt.

PreSelect Digital

 • Vorwahlbedienung von hydraulischen Funktionen
 • Ansicht und Vorwahl auf dem ISOBUS-Terminal
 • Symbole zeigen aktuelle Vorwahl an
 • Vorwahl über AUX-Tasten des Traktorfahrhebels möglich

Das KRONE PreSelect Digital erfüllt grundsätzlich die gleichen Aufgaben wie das KRONE PreSelect DS 50. Der Unterschied besteht darin, dass durch die Kabelverbindung zwischen Anbaugerät und ISOBUS-Steckdose des Traktors die Ansicht und Vorwahl auf einem ISOBUS-Terminal ausgeführt werden. Einen großen Vorteil bietet die Möglichkeit, die Vorwahl der Funktion und die Betätigung des Steuergeräts über die AUX-Tasten des ISOBUS-fähigen Fahrhebels des Traktors ohne Umgreifen durchzuführen. Es besteht die Möglichkeit, zwischen dem PreSelect DS 50 und
PreSelect Digital zu wechseln.

Ovladač DS 100
Ovladač DS 100
 • Fóliová klávesnice
 • Individuální přiřazení tlačítek podle druhu stroje
 • Intuitivní ovládání stroje, aniž byste museli hledět na tlačítka
 • Lze integrovat do ISOBUS jako doplňkové ovládání

Ovládací jednotka DS 100 má individuální rozhraní k ovládání skupin strojů jako jsou shrnovače, lisy na válcové balíky a sběrací vozy. Speciální uspořádání funkcí umožňuje kompletní a komfortní ovládání stroje. Díky možnosti integrace do ISOBUS lze tento ovladač používat i v kombinaci s ISOBUS VT.

Ergonomický tvar
Ergonomický tvar

Ovladač DS 100 je řešený ergonomicky pro pravou ruku. I za dlouhých pracovních dnů padne tento ovladač dobře do ruky a umožňuje komfortní práci.

Intuitivní ovládání
Intuitivní ovládání

Veškeré funkce stroje lze pohodlně zvolit stisknutím tlačítka. Intuitivní uspořádání umožňuje ovládání bez pohledu na tlačítka. Řidič se může dokonale soustředit na řízení stroje.

Terminál DS 500
Terminál DS 500
 • Barevný 5,7" palcový dotykový displej
 • 12 funkčních tlačítek
 • Rolovací kolečko na boku
 • Tvarovaný pro pohodlné držení v ruce

Kompaktní terminál DS 500 je vybaven 5,7" barevným displejem. Ovládat se dá buď pomocí 12 funkčních tlačítek, prostřednictvím dotykové obrazovky nebo pomocí kolečka na boku. Řidič tlačítka nahmatá a může volit funkce bez pohledu na terminál. Ovládání pomocí tohoto terminálu je ještě komfortnější v kombinaci s joystickem AUX.

Rozšíření o joystick AUX
Rozšíření o joystick AUX

Tento terminál lze zkombinovat s joystickem AUX od KRONE. Usnadňuje to ovládání při současné optimální ergonomii.

Komfortní obsluha
Komfortní obsluha

Na zadní straně je tvarované madlo. I za dlouhých pracovních dnů se terminál dá bez únavy pohodlně držet v ruce. Aby ovládání bylo optimální, je otočný regulátor nainstalovaný na zadní straně. Terminál tak má kompaktnější tvar.

Terminál ISOBUS CCI 800
Terminál ISOBUS CCI 800
 • Barevný 8" palcový dotykový displej
 • Vhodný pro ISOBUS
 • Zobrazení jedné funkce v maximální velikosti a ostatních funkcí jako miniaplikace
 • Tento terminál lze kombinovat s joystickem AUX, kamerami a licencí pro SectionControl
 • Systém nápovědy jako podpora uživatele

Velká 8" dotyková obrazovka terminálu ISOBUS CCI 800 je maximálně komfortní. Vedle hlavní funkce zobrazené na velkém displeji jsou současně zobrazeny i další funkce na malých miniaplikacích. Díky tomu má řidič o všech funkcích trvalý přehled. Navíc lze tento terminál kombinovat i s kamerami, AUX-Joystickem a zrovna tak i s licencí pro SectionControl.

CCI 800 s joystickem AUX
CCI 800 s joystickem AUX

Pro lepší komfort ovládání lze tento terminál zkombinovat s joystickem AUX. Díky lepší ergonomii může řidič intuitivně ovládat stroj a přitom ho nespustit z očí.

Komfortní ergonomie
Komfortní ergonomie

Aby ovládání bylo příjemné, je na zadní straně terminálu integrovaná opěrka pro ruku. Díky jejímu speciálnímu tvaru nemůže ruka nepozorovaně sklouznout dolů, nebo nahoru. Tak je zajištěno, že na dotykové obrazovce bude vždy zvolena ta správná funkce.

Terminál jako obrazovka kamery
Terminál jako obrazovka kamery

Na terminálu CCI 800 lze vedle ovládání stroje zobrazit přenos obrazu z kamery. V kabině tak není potřeba žádný další doplňkový displej. To šetří vynaložené náklady a řidiče nic zbytečně neomezuje ve výhledu.

Terminál ISOBUS CCI 1200
Terminál ISOBUS CCI 1200
 • Barevný 12,1" palcový dotykový displej
 • Vhodný pro ISOBUS
 • Ovládání dvou strojů současně
 • Ovládání stroje a zároveň obraz z kamery
 • Lze kombinovat s joysticky AUX, kamerami a licencí pro SectionControl

Terminál ISOBUS CCI 1200 se svou barevnou 12,1“ dotykovou obrazovkou se optimálně hodí pro ovládání komplexních souprav. Při současném zobrazení dvou strojů a zároveň obrazu z kamery jsou na terminálu k dispozici všechny potřebné informace. Náklady jsou nižší, neboť není zapotřebí žádný další ovladač nebo obrazovka pro kameru.

CCI 1200 s joystickem AUX
CCI 1200 s joystickem AUX

Pro lepší komfort ovládání lze tento terminál zkombinovat s joystickem AUX. Díky lepší ergonomii může řidič ovládat stroj intuitivně.

Kombinace stroje a kamery
Kombinace stroje a kamery

Rovněž je možné zobrazovat stroj i snímek z kamery současně, aniž by byla potřeba připojit druhá obrazovka. Ušetříte a řidič bude mít lepší výhled, protože pravou stranu nebude mít zablokovanou zbytečnými monitory.

Dva stroje současně
Dva stroje současně

Pomocí CCI 1200 lze ovládat dva stroje současně. Řidič tak může pomocí jediného terminálu ovládat jak BiG Pack, tak akumulační vůz na balíky. Ovládání je jednodušší a náklady nižší, neboť není potřeba další terminál.

Joystick AUX CCI A3
Joystick AUX CCI A3
 • Joystick pro rozšíření  možností ovládání stroje.
 • Snadná orientace, neboť ikony funkcí se zobrazují na dotykovém displeji
 • Uspořádání tlačítek je možné upravit prostřednictvím různých rámečků
 • Díky třem úrovním programování lze na joystick naprogramovat až 30 funkcí stroje

Joystick AUX CCI A3 usnadňuje ovládání a optimalizuje komfort obsluhy. Ikony jednotlivých funkcí jsou zobrazeny přímo na dotykové obrazovce jednotlivých tlačítek joysticku, takže řidič má vždy přehled o všem dění na stroji. Díky výměnné masce rámečku je možné optimálně uspořádat tlačítka podle konkrétního modelu a jeho využití.

Flexibilní layout tlačítek
Flexibilní layout tlačítek

Rámečky je možné libovolně zaměňovat. Tlačítka tak mohou být uspořádána vždy optimálně podle aktuálního použití stroje. Obsluha každého stroje pomocí jediného joysticku poskytuje optimální komfort.

Viditelné obsazení tlačítek
Viditelné obsazení tlačítek

Symboly funkcí přiřazených jednotlivým tlačítkům se zobrazují i přímo na joysticku. Řidič má stále přehled o tom, jaká funkce je naprogramována na jakém tlačítku. Zpětná vazba při stisknutí kteréhokoli tlačítka se projevuje zbarvením ikon, lze navolit i vibrace joysticku a lze využít i tón tlačítek. Díky této zpětné vazbě je řidič spolehlivě informován o tom, že požadovaná funkce byla aktivována.

Terminál ISOBUS na traktoru
 • Možnost dokonalé integrace ovládání stroje do terminálu traktoru
 • Software ISOBUS strojů KRONE umožňuje ovládání pomocí
 • jakýchkoli terminálů pracujících s ISOBUS
 • V kabině není zapotřebí žádný další terminál
 • Lze kombinovat s joysticky AUX

Díky software ISOBUS je možné všechny stroje KRONE ovládat také přes terminál traktoru, pracující s ISOBUS. Rovněž je možné kombinovat s joysticky AUX na traktoru, nebo s terminálem traktoru, případně i v kombinaci s terminálem KRONE. Ovládání stroje tak lze optimálně přizpůsobit konkrétním vlastním podmínkám.

Multifunkční terminál na traktoru
Multifunkční terminál na traktoru

Multifunkčnost terminálu ISOBUS ušetří náklady, protože pro přídavná zařízení není nutné pořizovat jejich další vlastní ovládací rozhraní. Kromě toho ušetříte i čas, neboť při výměně stroje za jiný není potřeba instalovat také jiný terminál. Kromě toho řidiči stačí zvyknout si pouze na strukturu menu a ovládání jediného terminálu. To všechno přispívá k hladkému průběhu práce.

Kompatibilita díky ISOBUS
Kompatibilita díky ISOBUS

Díky certifikaci AEF podle normy ISOBUS je možné ovládat stroje KRONE také pomocí terminálů od jiných dodavatelů. Při využití virtuálního terminálu VT zabudovaného v traktoru není v kabině potřeba žádný další terminál. Řidiče tak nic zbytečně neomezuje ve výhledu.

Kamerové systémy
Kamerové systémy
 • Speciální kamera pro obtížné podmínky při práci v zemědělství
 • Odolná proti ponoření i tlakové vodě při vysokotlakém čištění (IP68 a IP69K)
 • Čistý obraz za jakéhokoli počasí díky integrovanému 2,5W vyhřívání skla kamery
 • Zobrazit obraz můžete buď na terminálu CCI 800 & 1200, nebo na samostatném monitoru

Právě díky kamerovým systémům má řidič neustále přehled jak o funkcích stroje, tak o jeho bezprostředním okolí. Přináší to optimální bezpečnost provozu, protože na důležité oblasti stroje je stále vidět, např. na uzlovač, nebo předávání balíku.
Díky kamerám je bezpečnější i jízda v silničním provozu, protože řidič vidí do všech mrtvých úhlů.

Kamera Heavy-Duty
Kamera Heavy-Duty

Kamery jsou odolné proti ponoření, i proti tlakové vodě při vysokotlakém čištění (IP68 a IP69K). Sklo je termicky tvrzené, přitom velmi odolné proti nárazu a roztříštění díky své 4mm tloušťce. Tím je zajištěna dlouhodobá životnost a spolehlivost kamery. Integrované, 2,5W vyhřívání skla kamery zamezuje tvorbě ledu a námrazy, dokonce i zamlžení zkondenzovanou vodou. Vyhřívání se aktivuje automaticky při teplotách pod 5 °C. Zamezí se tak vysrážení vody na chladném povrchu. Kamera pak může spolehlivě fungovat i v proměnlivých klimatických podmínkách.

Flexibilní zobrazení přenosu z kamery
Flexibilní zobrazení přenosu z kamery

Obraz z kamery lze přenášet buď na vlastní monitor, nebo na terminály CCI 800 & 1200. Kromě toho je možné zobrazení i na universálním terminálu traktoru. Kameru tak lze využít jako samostatný nezávislý systém, nebo ji integrovat do stávajících systémů.

KRONE GPS Guidance
KRONE GPS Guidance
 • Nutzung der vollen Arbeitsbreite
 • Erhöhte Schlagkraft
 • Steigerung der Effizienz
 • Maximaler Fahrerkomfort

Das KRONE GPS Guidance ist speziell auf die Bedürfnisse der KRONE Selbstfahrer abgestimmt dank der Lenkautomatik, dem GNSS-Empfänger und den RTK-Korrektursignalen, die optional über die KSC empfangen werden, können die Selbstfahrer spurgetreu mit minimalem Überschnitt über die zu erntende Fläche fahren. Für den Fahrer bedeutet das ein ermüdungsfreies Arbeiten und einen hohen Komfort.

Ovládání jednotlivých sekcí záběru SectionControl
Ovládání jednotlivých sekcí záběru SectionControl
 • Automatické zvedání a pokládání žacích jednotek, nebo rotorů shrnovače
 • Komfortnější obsluha pro řidiče
 • Žádné zbytečné přejezdy již sklizené plochy, žádné znečištění píce zeminou
 • Minimalizace rizika úrazu, resp. kontaktu s cizími tělesy v ploše

Díky funkci SectionControl se jednotlivé žací jednotky strojů zvedají automaticky. Řidiči se usnadní práce a obsluha stroje je komfortnější. Plocha se nezpracovává duplicitně a snižuje se tím riziko znečištění píce zeminou. SectionControl přispívá k provozní spolehlivosti strojů a zvyšuje kvalitu vaší píce.

TIM – Traktor Implement Management
TIM – Traktor Implement Management
 • Díky funkci TIM je traktor řízený agregovaným zařízením.
 • Optimální sled kroků procesu umožňuje zkrátit dobu prostojů a zvýšit efektivitu.
 • Řidič má snazší práci, neboť souprava provádí mnohé kroky procesu samostatně.
 • Průběh procesu je konstantní a balíky stejnoměrné

Traktor Implement Management umožňuje, aby byl traktor ovládán agregovaným zařízením. Řidič má snazší práci a optimální komfort při obsluze stroje. Díky optimálnímu sledu kroků procesu se kromě toho výrazně zkrátí doba prostojů stroje. Průchodná kapacita a s ní spojená produktivita lisu se zvýší.

Vyšší produktivita
Vyšší produktivita

Díky optimálnímu sledu automatizovaných kroků procesu se zkrátí souhrnná doba prostojů stroje. Celková hltnost a tím i produktivita stroje se výrazně zvýší. Díky plynulému procesu jsou navíc výsledkem stejnoměrné balíky.

Automatické vázání
Automatické vázání

Po ukončení procesu vázání do sítě se automaticky otevře zadní čelo lisu, které je po vyhození balíku opět automaticky uzavřeno. Z bezpečnostních důvodů je opětovný rozjezd traktoru nutné aktivovat ručně.

Automatické zastavení
Automatické zastavení

Jakmile lis signalizuje, že je dosaženo požadované velikosti balíku, traktor se na tento impulz sám zastaví. Následně se do komory automaticky zavede síť, resp. fólie.

Optimální komfort obsluhy
Optimální komfort obsluhy

Díky TIM probíhá obsluha lisu na válcové balíky automaticky. Řidič má snazší práci a obsluha stroje je komfortnější. Výkonnost strojů tak stále zůstává na vysoké úrovni i při dlouhých únavných pracovních směnách.

Feuchte- und Inhaltsstoffmessung
Feuchte- und Inhaltsstoffmessung
 • Sensor zur Nahinfrarotspektroskopie
 • Erfassung der Inhaltsstoffe von Grundfutter und Gülle
 • Maschinenübergreifende Nutzung auf Feldhäcksler und Güllefass

Mit dem KRONE NIR Control dual Sensor kann Ihr BiG X den Ertrag, die Feuchtigkeit und die Inhaltsstoffe Ihres Ernteguts automatisch erfassen. Der Sensor kann auch herstellerübergreifend zur Inhaltsstoffbestimmung auf dem Güllefass eingesetzt werden. Die erhobenen Daten ermöglichen eine präzise Düngerausbringung entsprechend dem Ertragspotenzial Ihrer Fläche und steigern dadurch die Effizienz Ihrer Düngemittel.

KRONE SmartConnect
KRONE SmartConnect
 • In das BUS-System integrierte Telemetrieeinheit
 • Automatische Datenerfassung in Echtzeit
 • Mobilfunk, WLAN, GPS
 • Auftragsmanagement KRONE SmartControl
 • Datenübertragung zu KRONE Smart Telematics
 • Herstellerübergreifender Datenaustausch dank des agrirouters

Die Telemetrieeinheit KRONE SmartConnect ist in das BUS-System der Maschine integriert. Die Maschinendaten werden in Echtzeit erfasst und automatisch in KRONE Smart Telematics oder den agrirouter übertragen. Mit dem Auftragsmanagement KRONE SmartControl wird ein direktes Auftragsmanagement auf der Kabine realisiert.

KRONE SmartConnect Solar
KRONE SmartConnect Solar
 • Autarke Telemetrieeinheit dank Solarpanel und Akku
 • Automatische Datenerfassung in Echtzeit
 • Datenübertragung zu KRONE Smart Telematics und agrirouter
 • An allen Maschinen flexibel einsetzbar (herstellerunabhängig)
 • Insbesondere für Maschinen ohne eigene Elektronik sowie Mietmaschinen

Die Telemetrieeinheit KRONE SmartConnect Solar ist dank Solarpanel und Akku komplett autark. Somit kann die Box herstellerunabhängig an allen Maschinen flexibel eingesetzt werden. Dabei werden folgende Daten von der SmartConnect Solar in Echtzeit versendet: die Position, die Geschwindigkeit, aktive und inaktive Betriebsstunden, die zurückgelegte Wegstrecke, die Arbeits- und Transportstellung, die Zahl der Fuhren oder die bearbeitete Fläche sowie der Ladezustand des Akkus. Die Maschinendaten werden in Echtzeit erfasst und automatisch in KRONE Smart Telematics oder den agrirouter übertragen.

KRONE Smart Telematics
KRONE Smart Telematics
 • Trvalý přehled o zadaných pracích, zcela bez telefonování
 • Automatický přenos dat, řidič se může dokonale soustředit na stroj
 • Údaje je možné sledovat na smartphonu, tabletu nebo PC
 • KRONE SmartConnect přenáší data ze stroje v reálném čase

Se Smart telematikou od KRONE máte data vašeho stroje stále pod kontrolou. Dispečer má v každém okamžiku přehled o aktuálním postupu prací, aniž by musel telefonovat řidiči. I řidiči svozových vozidel ve sklizňové lince ví vždy přesně, kde se řezačka právě nachází. Problémy pocházející z nedorozumění jsou nyní už minulostí.

K dispozici na všech koncových zařízeních
K dispozici na všech koncových zařízeních

KRONE Smart Telematics funguje jak na PC a smartphonu, tak i na tabletu. Totéž platí jak pro Android, tak i pro IOS. Přehled o práci všech strojů tak máte vždy k dispozici.

Stroj stále pod kontrolou
Stroj stále pod kontrolou

Díky KRONE Smart Telematics máte aktuální data vašeho stroje stále po ruce. Aby to fungovalo, data stroje se přenáší v reálném čase. Tak je možné soustavně sledovat výkony, stav a aktuální stanoviště stroje.

Více času na to důležité

KRONE Digital

KRONE Landmaschinen

[Translate to CS:]

[Translate to CS:]

[Translate to CS:]

[Translate to CS:]
KRONE Landmaschinen

[Translate to CS:]

[Translate to CS:]

[Translate to CS:]

[Translate to CS:]
KRONE Landmaschinen

[Translate to CS:]

[Translate to CS:]

[Translate to CS:]

[Translate to CS:]