KRONE Digital

KRONE Digital

  • Intuitivní ovládací terminály, optimálně přizpůsobené strojům KRONE
  • Rozšíření o joysticky AUX a kamery
  • Komfortní sečení a shrnování díky SectionControl
  • Traktor je řízený strojem prostřednictvím TIM
  • Přehlednost a analýza telemetrických dat pomocí Smart Telematics
  • Agrirouter umožňuje výměnu dat se stroji jiných výrobců v celém výrobním řetězci
  • Vyhodnocení dat pomocí NEXT Machine Management

Smart Support

Nástup diagnostiky se vzdáleným přístupem

Se zavedením telemetrických jednotek u strojů KRONE se otevřelo mnoho nových možností. Vedle sdílení agronomických dat mezi strojem a uživateli se nabízí i příležitost poskytnout smluvnímu servisu mnohá oprávnění pro technický dohled nad stroji. Přesně za tímto účelem byl vytvořen systém KRONE Smart Support. Pomocí něho mají servisní partneři možnost nahlížet do relevantních technických údajů o stroji, ke kterým jim dá majitel stroje oprávnění.

 

News

Více času na to důležité

KRONE Digital

KRONE Landmaschinen

[Translate to CS:]

[Translate to CS:]

[Translate to CS:]

[Translate to CS:]
KRONE Landmaschinen

[Translate to CS:]

[Translate to CS:]

[Translate to CS:]

[Translate to CS:]
KRONE Landmaschinen

[Translate to CS:]

[Translate to CS:]

[Translate to CS:]

[Translate to CS:]