KRONE Digital

KRONE Digital

Ovládání a správa dat

KRONE Digital nabízí velký výběr ovládání. Pro jakýkoli účel použití je k dispozici vždy vhodný terminál - od jednoduchého až po terminál ISOBUS. KRONE nabízí různá praktická řešení pro správu dat. Patří k nim sledování stroje prostřednictvím KRONE Smart Telematics nebo správa dat ze zařízení od různých výrobců prostřednictvím agrirouteru.

  • Intuitivní ovládací terminály, optimálně přizpůsobené strojům KRONE
  • Rozšíření o joysticky AUX a kamery
  • Komfortní sečení a shrnování díky SectionControl
  • Traktor je řízený strojem prostřednictvím TIM
  • Přehlednost a analýza telemetrických dat pomocí Smart Telematics
  • Agrirouter umožňuje výměnu dat se stroji jiných výrobců v celém výrobním řetězci
  • Vyhodnocení dat pomocí NEXT Machine Management

Terminál

CCI 1200

Terminál ISOBUS CCI 1200 se svou barevnou 12,1“ dotykovou obrazovkou se optimálně hodí pro ovládání komplexních souprav. Při současném zobrazení dvou strojů a zároveň obrazu z kamery jsou na terminálu k dispozici všechny potřebné informace. Náklady jsou nižší, neboť není zapotřebí žádný další ovladač nebo obrazovka pro kameru.

jako platforma pro výměnu dat

agrirouter

Agrirouter je univerzální webová platforma pro výměnu dat, která umožňuje zemědělcům a střediskům služeb propojení jejich strojů a softwarů od různých výrobců. Zjednodušuje sdílení dat a umožňuje využití informací o strojích a výkonech od různých výrobců. Přispívá tak ke zlepšení provozních procesů a hospodárnosti.

Více času na to důležité

KRONE Digital

KRONE Landmaschinen

KRONE Landmaschinen