Bellima

Lisy na válcové balíky s pevnou komorou

Bellima

Lisy na válcové balíky

U stroje Bellima kupujete znalosti a zkušenosti v konstrukci lisů za několik desetiletí. Lisy na válcové balíky KRONE pracují na celém světě a maximálně se osvědčily při nasazení v nejrůznějších sklizňových podmínkách. Vedle vysokého stupně slisování se lis Bellima vyznačuje přehlednou konstrukci, nabízí perfektní výbavu, je velmi robustní a vysoce spolehlivý.

 • Lis s pevnou komorou a jednoduchou konstrukcí
 • Malá vlastní hmotnost
 • Vázání do sítě a/nebo motouzem
 • Lehký chod díky příčkovému řetězovému dopravníku
 • Uzavřená svinovací komora snižuje ztráty odrolem na minimum
 • Příčkový řetězový dopravník spolehlivě otáčí balíkem díky „zubovému efektu“
 • Mechanické zajištění zádi šetří hydrauliku
 • Flexibilní stroj pro jakoukoli píci
 • Snadná údržba díky jednoduché konstrukci
Please accept marketing-cookies to see this content.

Produktové video

KRONE Bellima

U stroje Bellima kupujete znalosti a zkušenosti v konstrukci lisů za několik desetiletí. Lisy na válcové balíky KRONE pracují na celém světě a maximálně se osvědčily při nasazení v nejrůznějších sklizňových podmínkách. Vedle vysokého stupně slisování se lis Bellima vyznačuje přehlednou konstrukci, nabízí perfektní výbavu, je velmi robustní a vysoce spolehlivý.

Vlastnosti produktu

Bellima - Lisy na válcové balíky KRONE
 • Lis s pevnou komorou a jednoduchou konstrukcí
 • Malá vlastní hmotnost
 • Vázání do sítě anebo motouzem
 • Lehký chod díky příčkovému řetězovému dopravníku
 • Uzavřená svinovací komora snižuje ztráty odrolem na minimum.
 • Příčkový řetězový dopravník spolehlivě otáčí balíkem díky „zubovému efektu“
 • Mechanické zajištění zádi šetří hydrauliku
 • Flexibilní stroj pro jakoukoli píci
 • Snadná údržba díky jednoduché konstrukci

U stroje Bellima kupujete znalosti a zkušenosti v konstrukci lisů za několik desetiletí. Lisy na válcové balíky KRONE pracují na celém světě a maximálně se osvědčily při nasazení v nejrůznějších sklizňových podmínkách. Vedle vysokého stupně slisování se lis Bellima vyznačuje přehlednou konstrukci, nabízí perfektní výbavu, je velmi robustní a vysoce spolehlivý.

Sběrací ústrojí KRONE lisu Bellima F 125

Lisu Bellima F 125

 • Čistý sběr
 • Přesné nastavení pracovní výšky
 • Kontinuální tok píce
 • Klidnější chod
 • Robustní konstrukce

Sběrač lisu na válcové balíky KRONE Bellima má velmi kompaktní konstrukci. Díky malému průměru a poloze těsně u lisovací komory pracuje tento sběrač se čtyřmi řadami prstů a nastavitelným urovnávacím hřebenem velice efektivně. I krátká a mokrá píce je spolehlivě a plynule předávána do svinovací komory – balíky mají stejnoměrný tvar. Pracovní výšku lze nastavit přemístěním stavěcího kolíku. Výškově nastavitelná opěrná kola umožňují dobré kopírování terénu.

Sběrací ústrojí lisu Bellima F 125

Sběrací ústrojí lisu Bellima F 125 s pracovním záběrem 1,40 m podle normy DIN 11220 lze ovládat hydraulicky a případně zajistit v požadované výšce. Krátká cesta od sběrače do lisovací komory napomáhá optimálnímu sběru a zajišťuje kontinuální tok píce.

Sběrací ústrojí lisu Bellima F 125

Sběrací ústrojí lisu Bellima F 125 s pracovním záběrem 1,40 m podle normy DIN 11220 lze ovládat hydraulicky a případně zajistit v požadované výšce. Krátká cesta od sběrače do lisovací komory napomáhá optimálnímu sběru a zajišťuje kontinuální tok píce.

Opěrná kola

Opěrná kola s plynule nastavitelnou výškou umožňují čistý sběr píce. Vzduchem huštěné pneumatiky zajišťují velmi klidný chod sběrače.

Urovnávací hřeben

Urovnávací hřeben: Aby posbíraná píce postupovala do lisovací komory plynule i v případě objemných a nepravidelných řádků, má Bellima F 125 nastavitelný urovnávací hřeben.

Rozsah pracovní výšky

Rozsah pracovní výšky: Pro práci bez opěrných kol lze minimální pracovní výšku sběracího ústrojí pohodlně omezit zasunutím kolíku do příslušného otvoru v přední části stroje.

Čtyři řady prstů

Čtyři řady prstů: Sběrací ústrojí má čtyři řady prstů vzdálených od sebe 68 mm, takže čistě sbírá i krátkou píci.

Sběrací ústrojí KRONE s kasačem lisu Bellima F 130

Lisu Bellima F 130

 • Pracovní záběr 1,80 m je ideální pro vydatnější řádky
 • Kasač zajistí plynulé podávání píce
 • Optimální přísun píce díky bočním vkládacím šnekům
 • Velmi klidná jízda díky huštěným opěrným kolům

K základnímu vybavení stroje Bellima F130 patří extra široký sběrač s kasačem. Malá vzdálenost kasače, prstů a startovacího válce v lisovací komoře umožňuje kontinuální tok materiálu i při krátké píci. Kasač zvyšuje průchodnou kapacitu a činí provoz lisu ještě hospodárnějším.

Plnicí kasač

Kasač podporuje sběrací ústrojí, aktivuje tok materiálu mezi sběračem a startovacím válcem a zajišťuje také rovnoměrné plnění lisovací komory.

Nastavení pracovní výšky

Nastavení pracovní výšky se provádí plynule prostřednictvím opěrných kol. Při hlubokých kolejích a extrémních nerovnostech lze minimální pracovní výšku omezit bočními kolejničkami s otvory.

Usměrňovací plech

Sériově dodávaný usměrňovací plech s prsty lze výškově nastavit pomocí řetězu. Při jeho správném nastavení lze výborně sbírat i velmi krátkou píci.

Podávací šneky

Podávají píci posbíranou po stranách směrem ke středu a zajišťují nerušený tok od širšího sběrače do užší svinovací komory.

Ideální pro vydatné rádky

Lisování v zatáčkách a v rozích pozemku, na svahu a při širokých řádcích – tyto podmínky vyžadují širší sběrač s podávacím zařízením. Při velkém pracovním záběru 1,80 m podle normy DIN 11220 sběrače lisu na válcové balíky KRONE Bellima F 130 máte jistotu.

Řetězový příčkový pás KRONE
 • Konstantní průměr balíků 1,20 m
 • Spolehlivé otáčení balíkem, žádné prostoje, minimální ztráty odrolem
 • Malý požadovaný příkon
 • Jednoduchá konstrukce, pouze jeden hnací řetěz

Koncepce s příčkovým řetězovým pásem se výborně osvědčila na celém světě u senáže, sena i slámy. Nekonečně obíhající příčkový řetězový pás tvaruje balíky při maximálním stlačení. Praktický systém pracuje bez zastavování balíků při prokluzu – i v krátké a suché píci. Kromě toho jsou ztráty odrolením minimální a nízký je i potřebný příkon.

Lisovací komora

Uzavřená lisovací komora s nekonečným obíhajícím příčkovým řetězovým pásem pro stroj Bellima. Ve svinovací komoře se z posbírané píce vrstvu po vrstvě tvarují pevné a tvarově stabilní balíky. Díky dobrým podávacím vlastnostem se začne píce dopravená do svinovací komory dříve roztáčet. Balík se tvaruje rychleji. Jádro balíku je pevnější. Balík má vyšší hustotu a tedy větší hmotnost – to je ideální pro získání kvalitní senáže a úsporu nákladů na přepravu.

Příčkový dopravník

Příčkový řetězový pás se výborně osvědčil v nejrůznějších podmínkách na celém světě. Plné příčky kruhového průřezu a řetězy nejlépe odolávají nejvyššímu zatížení.

Pohon

Není co skrývat. Marně hledáte velké množství hnacích řetězů a řetězových kol! Lákavě jednoduchá a přehledná konstrukce prodlužuje životnost a usnadňuje údržbu.

Hnací řetězy

Příčkový dopravník žene jen jeden robustní hnací řetěz. Nižší příkon a ještě vyšší spolehlivost stroje Bellima.

Výškově nastavitelná oj

Nastavení výšky oje pomocí rastrových segmentů je snadné a rychlé. Podle otočení oje je možná jízda jak s horním tak i se spodním zavěšením.

Pohon

Hlavní převodovka (540 ot/min) je umístěna uprostřed. Oboustranný pohon přenáší sílu na krátkou vzdálenost a nabízí příkladné rozložení výkonu na sběrač a příčkový řetězový dopravník.

Hydraulika

Jednočinný hydraulický okruh pro ovládání stroje Bellima v základní výbavě. Ručně přepínaný ventil slouží k ovládání sběrače nebo zadního čela

Ukazatel lisovacího tlaku

Ukazatel lisovacího tlaku na obou stranách ukazuje momentální naplnění lisovací komory vlevo i vpravo a dává pokyny pro vyrovnávací způsob jízdy. Výsledek: rovnoměrně slisované a tvarované balíky.

Elektrická indikace výsledného tlaku

Ukazatel stlačení balíku se zvukovou a světelnou signalizací upozorní řidiče při dosažení požadovaného lisovacího tlaku. Okamžitě může začít ovíjení motouzem.

Záď

Otevírání a zavírání zádi probíhá pomocí jednočinných hydraulických válců. Mechanické zajištění zádi odlehčuje hydrauliku a nabízí spolehlivost provozu.

Startovací válec

Startovací válec osazený lištami zajišťuje rychlý start balíku, optimalizuje lisovací proces a odlehčuje zadní čelo – ideální při těžkých balících senáže.

Vyhazovač balíků

Vyhazovač balíků s integrovaným záchytným žlabem bezpečně a rychle vyhazuje balíky z komory. Zatímco se zadní čelo ještě zavírá, může už lis pracovat dále. Zvládnete tak až o šest balíků za hodinu více.

KRONE vázání dvěma motouzy
 • Rychlé vázání dvěma motouzy současně
 • Motouz začíná a končí vázání uprostřed balíku, takže balíky jsou stabilní
 • Nastavitelná hustota ovinutí
 • Jednoduchá obsluha

Ve srovnání s vázáním jedním motouzem jsou při použití dvojitého motouzu menší prostoje, slisujete více balíků za hodinu, ušetříte palivo, mzdy a ještě zvládnete větší plochu. Při vázání dvojím motouzem KRONE nejsou konce motouzu na hraně balíku ale uprostřed. Balík si tak i při opakované manipulaci zachová perfektní tvar.

Vázání

Stupňová řemenice udává počet ovinutí motouzem. Dvojitý motouz je vedený přes unašeč od středu k okrajům komory a zpět. Po ukončení se motouz uprostřed balíku ustřihne. V nejjednodušší variantě se vázání spouští lankem, jinak také elektricky nebo hydraulicky.

Schránka na motouz

Ve skříni je místo na uložení až šesti rolí motouzu. Zakládání materiálu je snadné a rychlé. Bezpečné uložení rolí zajišťuje stabilní držák.

Elektrické spouštění motouzu

Jedno stisknutí tlačítka – a elektrický startér dvojitého vázání zavede motouz. Kladky poháněné elektrickým startérem spolehlivě zavádějí motouz do svinovací komory.

Hydraulické spouštění vázání motouzem

Hydraulický startér je komfortnější variantou. Pomocí hydraulického spouštěcího zařízení lze jak ovíjení motouzem tak i kombinované systémy ovíjení motouzem a sítí spouštět přímo z traktoru.

Vázání do sítě KRONE
 • Krátké ovinovací časy – více balíků za hodinu
 • Rychlé a snadné rozbalování balíků ve stáji
 • Spolehlivý začátek ovíjení – krátká cesta

Vázací zařízení přesvědčí svou konstrukcí i funkčností. Výhodou vázání do sítě oproti vázání motouzem jsou kratší vázací časy a tedy více balíků za hodinu. Získáte čas na jiné věci a spotřebujete méně paliva na balík. Při vázání do sítě KRONE excellent je na stroji možné použít role s návinem až 3 000 m.

Spuštění vázání

Zařízení pro kombinovaný systém vázání do sítě, anebo motouzem se spouští pomocí hydraulického okruhu na traktoru.

Brzda sítě

Nastavitelná brzda sítě zajišťuje příkladné ovíjení v celé šířce balíku. Balíky dobře drží tvar a ani po opakované manipulaci se nerozpadnou.

Počet ovinutí sítě

Počet ovinutí sítě je možné nastavit mechanicky prostřednictvím počtu závitů závitové hřídele třecího kola. Čím více je závitová tyč vyšroubována, tím déle zůstává pružinový závěr páky nože na závitu. Síť se ustřihne až v okamžiku, kdy se pružinový závěr páky nože sklopí dolů.

Ovíjecí zařízení

Ovíjecí zařízení je umístěno vpředu v zorném poli řidiče a je dimenzováno na role sítě s návinem 2600 a 3000 m. Kromě toho je ve skříni ještě dostatek místa na rezervní roli.

Plná šířka sítě

Síť (1) je vedena v celé šířce na gumový válec (2) a jeho přítlačnou kladku (3). Při spuštění ovíjení dopravuje gumový válec síť aktivně do svinovací komory k rotujícímu balíku.

Zakládání

Při zakládání vázacího materiálu můžete pohodlně stát před strojem. Role sítě se nasune na vyklopený hřídel. Potom se síť zavede do vázacího zařízení.

Vázací síte KRONE excellent

Co zavážou vázací sítě KRONE excellent, to drží. Díky enormně vysoké pevnosti a vynikající roztažnosti sítě je píce chráněna před povětrnostními vlivy nejlepším možným způsobem.

Vázací síte KRONE excellent

Také pro lisy na válcové balíky vázané motouzem nabízí KRONE pevný a vysoce kvalitní motouz excellent Round Baler Twine.

Modello

Bellima
Bellima F 125 Bellima F 130
Rozměry balíku (m, Ø x š) 1,20 x 1,20 1,20 x 1,20 konfigurovat
Komora na balíky pevný pevný konfigurovat
Rozměry stroje (m, d x š x v) 3,70 x 2,25 x 1,97 3,70 x 2,25 x 1,98 konfigurovat
Pracovní šířka sběrače (m) 1,40 1,80 konfigurovat
Příkon (kW/HP) 25 / 34 25 / 34 konfigurovat
konfigurovat konfigurovat

Lisy na válcové balíky KRONE

Bellima

KRONE Landmaschinen

KRONE Landmaschinen

KRONE Landmaschinen

Videa

Please accept marketing-cookies to see this content.