EasyCut R

Vzadu nesené diskové žací stroje

EasyCut R

Vzadu nesené diskové žací stroje

 • Rychloupínací nože umožňují pohotovou výměnu
 • SafeCut: jištění každého žacího disku samostatně
 • SmartCut: díky optimálnímu překrývání drah nožů nezůstávají žádné neposečené pruhy
 • DuoGrip: zavěšení v těžišti s dvojím vedením
 • Optimální přítlak díky rychle reagujícím, nastavitelným, tažným pružinám
 • Kondicionér: modely CV s ocelovými V-prsty, modely CR s gumovými válci nebo M-Rolls
 • Přeprava se vzadu nesenou žací jednotkou sklopenou nad osu traktoru: kompaktnost, vynikající rozložení hmotnosti, neomezený výhled
Please accept marketing-cookies to see this content.

Produktové video

KRONE EasyCut R – Vzadu nesený diskový žací stroj

Tisíckrát osvědčený žací nosník EasyCut je vyzkoušený na celém světě a vybavený mnoha užitečnými vychytávkami, jako je pojistka žacích disků SafeCut nebo optimalizace drah nožů SmartCut. EasyCut R – profesionální technika pro zemědělce a podnikatele v zemědělství.

Varianty s prstovým kondicionérem

EasyCut R 280 CV a R 320 CV

U prstového kondicionéru KRONE CV s jeho ocelovými prsty ve tvaru V se píce zpracovává v celé šířce záběru žacího nosníku. Velký průměr 64 cm a spirálovité uspořádání prstů zaručuje kontinuální tok píce, vysokou hltnost a vynikající narušení.

Vlastnosti produktu

Celosvětově nejlepší zkušenosti se sečením, robustní a přece snadno ovladatelné
Celosvětově nejlepší zkušenosti se sečením, robustní a přece snadno ovladatelné
 • Rychloupínací nože umožňují pohotovou výměnu
 • SafeCut: jištění každého žacího disku samostatně
 • SmartCut: díky optimálnímu překrývání drah nožů nezůstávají žádné neposečené pruhy
 • DuoGrip: zavěšení v těžišti s dvojím vedením
 • Optimální přítlak díky rychle reagujícím, nastavitelným, tažným pružinám
 • Kondicionér: modely CV s ocelovými V-prsty, modely CR s gumovými válci nebo M-Rolls
 • Přeprava se vzadu nesenou žací jednotkou sklopenou nad osu traktoru: kompaktnost, vynikající rozložení hmotnosti, neomezený výhled
Vzadu nesené žací stroje EasyCut R
Vzadu nesené žací stroje EasyCut R

Bez kondicionéru

 • Záběr od 2,73 do 4,04 m
 • Zavěšení v těžišti DuoGrip
 • Malá přepravní výška díky sklopení
 • nad osu traktoru
 • Rychle reagující odlehčení pružinami


S kondicionérem

 • Záběr 2,7 nebo 3,2 m
 • S prstovým nebo válcovým kondicionérem (gumové válce nebo M-Rolls)
 • Zavěšení v těžišti DuoGrip
 • Malá přepravní výška díky sklopení nad osu traktoru


Tisíckrát osvědčený žací nosník EasyCut je vyzkoušený na celém světě a vybavený mnoha užitečnými vychytávkami, jako je pojistka žacích disků SafeCut nebo optimalizace drah nožů SmartCut. EasyCut R – profesionální technika pro zemědělce a podnikatele v zemědělství.

Novinka v programu: KRONE M-Rolls
Novinka v programu: KRONE M-Rolls

Dva proti sobě se otáčející ocelové válce jsou vhodné pro rovnoměrnou úpravu citlivé píce, např. vojtěšky. M-profily na válcích intenzívně mačkají píci a umožňují homogenní průběh prosychání bez ztráty listové hmoty.

EasyCut R s kondicionérem
EasyCut R s kondicionérem

Vzadu nesené diskové žací stroje s prstovým nebo válcovým kondicionérem jsou zárukou rychlého prosychání píce. V obou případech je posečená píce upravována v celé šířce žacího nosníku.

Pro každou píci ten správný kondicionér
Pro každou píci ten správný kondicionér

KRONE nabízí široký program kondicionérů, který uspokojí jakékoli nároky Kondicionér CV s ocelovými prsty se uplatní především při intenzívním zpracování trávy a ostatních stébelnin. Pro šetrné zpracování jetele nebo vojtěšky se hodí kondicionér CR. Můžete zvolit gumové válce nebo M-Rolls.

EasyCut R
EasyCut R

Vzadu nesené diskové žací stroje konstrukční řady EasyCut R se záběrem 2,73 m až 4,04 m pracují velice čistě. Kompaktní nesené žací stroje pracují s lehkostí a výborně se přizpůsobí jakémukoli terénu.

Komfort
Komfort

Nový tříbodový závěs s volitelným hydraulickým nastavováním přítlaku je velice komfortní a umožňuje perfektní práci.

Žací nosník KRONE
Žací nosník KRONE
 • Kompaktní svařený žací nosník je robustní, těsný a s celoživotní olejovou náplní
 • Vysoce odolný satelitní pohon s velkými koly s čelním ozubením pro klidný chod a výborný přenos sil
 • Bez vnitřního širokého splazu – sečení bez překážek

Uzavřený, kompaktně po celém obvodu svařený žací nosník splňuje nejvyšší požadavky na kvalitu a zůstává i po dlouholetém používání zcela těsný a bez deformací. Velká ozubená kola pracující v olejové lázni přenesou i extrémní trvalé zatížení a zařízení vyniká obzvlášť tichým chodem.

Olejová náplň na celou dobu životnosti
Olejová náplň na celou dobu životnosti

[Translate to CS:] Der geschlossene, rundum geschweißte Mähholm ist wartungsfrei und bleibt auch nach langjährigem Einsatz dicht und in Form. Spezielle Reinigungsverfahren während der Produktion ermöglichen eine Schmierung auf Lebensdauer und erübrigen die sonst üblichen ­Ölwechsel.

Originál
Originál

[Translate to CS:] Der Satellitenantrieb im Mähholm – von KRONE ent­wickelt und seit Jahrzehnten weltweit erfolgreich im Einsatz: Großdimensionierte Stirnräder mit bis zu 59 ­Zähnen übertragen die Hauptantriebskräfte bis zum Ende des Mähholms. Aufgrund ihrer großen ­Durchmesser drehen sie langsamer, und es greifen viele Zähne ­benachbarter Stirnräder ineinander. ­Diese ­Konstruktion besticht durch Laufruhe, beste Kraftübertragung und hohe ­Lebensdauer. Die vorgelagerten Nebenantriebe treiben jeweils nur eine einzelne Mähscheibe an und sind damit nur geringen Belastungen ausgesetzt.

Originál
Originál

Satelitní pohon v žacím nosníku vyvinutý u KRONE a úspěšně používaný na celém světě již několik desetiletí: velká čelní ozubená kola až o 59 zubech přenášejí hlavní hnací sílu z hlavního pohonu do celého žacího nosníku. Díky velkému průměru se otáčejí pomaleji a navzájem do sebe zapadá více zubů sousedních kol. Tato konstrukce je zárukou klidného chodu, výborného přenosu sil a dlouhé životnosti. Předsunutá hnací kola pohánějí jednotlivé žací disky a jsou tak vystaveny jen malému namáhání.

Bez vnitřního širokého splazu
Bez vnitřního širokého splazu

Žací lištu pohání úhlová převodovka přímo za vnitřním odmítacím bubnem. Při práci na souvrati nebo v klínovitých výběžcích porostu je tak zaručena práce bez ucpávání.

Těsný a robustní
Těsný a robustní

Po celém obvodu svařované žací nosníky s celoživotní olejovou náplní se vyrábějí pomocí nejmodernějších svařovacích robotů a CNC výrobních technologií. I díky tomu splňují nejvyšší nároky na kvalitu. Žací lišta je totiž srdcem každého diskového žacího stroje.

KRONE SmartCut a režimy ukládání píce
KRONE SmartCut a režimy ukládání píce
 • Klínovitý tvar lišty pro čisté sečení
 • Robustní pohon koly s čelním ozubením, dvojitým uložením a velkou vzdáleností ložisek
 • Podle potřeby ukládání na řádek nebo na široko

Nízké strniště na loukách a pastvinách, o něco vyšší při sečení dlouhostébelnaté píce.
Klínovitý profil žacího nosníku umožňuje velký rozsah nastavení.
Se strojem EasyCut sečete čistě i v obtížných podmínkách.

Ukládání na široko
Ukládání na široko

Stroje EasyCut se směrem otáčení žacích disků B rozprostírají píci naširoko. Všechny disky se otáčejí párově. Píce uložená v celé šířce pracovního záběru žacího stroje prosychá rovnoměrněji a rychleji.

Ukládání do řádků
Ukládání do řádků

K zamezení přejíždění posečené píce koly traktoru, jsou žací moduly umístěny tak, aby se disky otáčely směrem ke středu. Stroje EasyCut F 280 a F 320 se směrem otáčení disků A ukládají pokos na jeden řádek.

Praktické
Praktické

Předsazená ozubená kola umístěná bezprostředně pod disky mají excentrickou ložiskovou skříň. Tato menší ozubená kola předsazených pohonů disků lze včetně ložisek a domečku vyjmout směrem nahoru, velká ozubená kola hlavního pohonu bočním otvorem.

SmartCut
SmartCut

Žací disky se točí vždy po párech proti sobě. Žací nůž je v záběru jak dozadu, tak i dopředu proti směru jízdy. Proto musí být přesahy drah nožů dostatečné, aby bylo sečení čisté. Nepárové disky se otáčí od sebe, proto je zde přesah nožů ještě větší (SmartCut). Je to ideální pro sečení bez vynechaných pruhů u mladé píce v řídkých porostech. Větší vzdálenost disků s noži jdoucích dozadu zlepšuje podávání píce zejména při větších hustších porostech.

Systém rychloupínání nožů KRONE
Systém rychloupínání nožů KRONE
 • Rychloupínací nože umožňují pohotovou manipulaci s noži přímo na místě
 • Modulární konstrukce žacích disků
 • Nože s možností otočení o 360 ° podléhají opotřebení minimálně
 • Perfektní řez s technologií SmartCut přináší optimální překrytí drah nožů sousedících disků

Rychloupínací nože, nízké náklady na opotřebení a optimalizované, volitelné uspořádání žacích disků pro sečení bez vynechaných pruhů. To je jen několik málo příkladů hovořících pro volbu diskového žacího stroje EasyCut.

To snižuje náklady
To snižuje náklady

Opotřebované čepy nožů a držáky – u KRONE EasyCut žádný problém. Díky modulární konstrukci žacích disků lze měnit jejich jednotlivé součásti samostatně. Na přání je možné vyměnit rychloupínací čepy nožů za šroubované čepy.

Čisté sečení
Čisté sečení

Nože s úkosem dlouhé 112 mm a velký přesah jejich drah zaručují čisté sečení i rovnoměrné podávání píce.

Minimální opotřebení
Minimální opotřebení

Nože jsou na svém čepu otočné o 360 stupňů. Nože jsou chráněné, nemohou se zaklínit, méně se opotřebovávají a samy se čistí.

Pro ochranu
Pro ochranu

Zaoblená protiostří mezi splazy chrání žací lištu jako nárazník. Kontura spodní hrany brání hromadění materiálu. Posečená píce plynule prochází přes lištu dozadu.

Vyšší strniště
Vyšší strniště

Se splazy pro vysoké strniště lze nastavit strniště vyšší než 80 mm v krocích plus 30 mm, nebo plus 50 mm. To je ideální pro sečení polních pícnin a sklizni celých rostlin na silážování.

Lehké klouzání po povrchu
Lehké klouzání po povrchu

Velmi široké splazy z tvrzené oceli chrání žací nosník, snižují přítlak a šetří strniště. Šroubované splazy lze snadno vyměnit.

Blesková výměna nožů
Blesková výměna nožů

Rychloupínací mechanismus nožů je pro mnohé praktiky neodmyslitelný. Nože lze rychle a snadno otočit nebo vyměnit přímo na poli.

Systém KRONE SafeCut
Systém KRONE SafeCut
Systém KRONE SafeCut
Systém KRONE SafeCut
 • Vyšší bezpečnost díky kompletní ochraně pohonů
 • Nehrozí kolize mezi sousedními disky
 • Žádné projevy opotřebení mechanismu jištění
 • Rychlá výměna pojistných kolíků pro vyšší spolehlivost a životnost stroje při minimálních nákladech

Každá kolize může poškodit stroj a vyžádat si náklady na opravu. Proto SafeCut od firmy
KRONE nabízí maximální bezpečnost. Pojistka žacích disků proti nárazu na překážku
vyznamenaná od DLG je jedinečná co do bezpečnosti i komfortu. SafeCut patří k základní
výbavě všech diskových žacích strojů konstrukční řady EasyCut F a R.

Absolutní bezpečnost
Absolutní bezpečnost

Místo aby náraz dolehl naplno na čelní kola žacího nosníku, dojde při krátkodobém přetížení k ustřihnutí dutého kolíku v hřídeli předsazeného hnacího kola. Hřídel kola, který se otáčí dál, zvedne prostřednictvím stoupavého závitu stojící žací disk nahoru. Žací disk opustí nebezpečnou oblast, nachází se nad drahami sousedních disků a nedojde ani ke vzájemnému střetu nožů. SafeCut chrání před poškozením hnací kola disku i sousedních žacích disků. Výměna dutého kolíku trvá jen několik málo minut a její cena je minimální.

Prostě geniální
Prostě geniální

Každý žací disk na žacím nosníku má samostatné jištění. Narazí-li disk na překážku, proklouzne třecí spoj a prasknou pojistné kolíky. Prostřednictvím závitu na hnacím hřídeli se následně žací disk sám zvedne o 15 mm nahoru.

Ideální
Ideální

Pojistné kolíky nejsou při sečení namáhány. Modul žací jednotky je stažený maticí a dvojicí svěrných šroubů. Pružní duté kolíky se proto nemohou unavit. Vypínací síla se ani po dlouhodobém používání nemění.

Kompletní ochrana
Kompletní ochrana

Žací disky stroje EasyCut mají dvojí ochranu. Žací disky pracují v chráněné oblasti žacího nosníku a nevyčnívají ven přes splazy. Další ochranu všech žacích disků poskytují standardně dodávané jištění SafeCut.

Zavěšení v těžišti KRONE DuoGrip
Zavěšení v těžišti KRONE DuoGrip
 • Dvojí upevnění žacího nosníku: zavěšení v těžišti – vedení rameny
 • Stejný přítlak v celé šířce záběru
 • Optimální vedení: menší tah do boku, čistší sečení
 • Krátké rameno s vysokou nosností

Kvalitní krmivo vyžaduje čisté sečení. Velkou roli zde hraje nejen konstrukce žacího nosníku ale také jeho zavěšení. U zařízení KRONE DuoGrip je diskové žací ústrojí nejen zavěšeno v těžišti ale navíc ještě vedeno rameny po stranách. Stejný přítlak v celé šířce záběru je zárukou rovnoměrného výsledku sečení při výborném bočním vedení s maximální lehkostí.

Nikoli uprostřed ale vyváženě v těžišti
Nikoli uprostřed ale vyváženě v těžišti

Sečení s konstantním přítlakem v celé šířce záběru. Tento požadavek je u žacích strojů KRONE beze zbytku splněn. Žací nosník je kvůli pohonu na vnitřní straně těžší, proto je u KRONE zavěšen v těžišti a nikoli ve středu. Spolu s krátkým výložníkem a vedením pomocí doplňkových ramen je tak dosaženo maximální stability při malé hmotnosti – ideální pro každodenní tvrdou práci.

Robustní
Robustní

Žací ústrojí je zavěšeno na konci výložníku pomocí čepu uloženého v kulovém kloubu. Výsledkem je velký rozsah výkyvu a příkladné kopírování terénu. Jako součást sériové výbavy je zabudována i nájezdová pojistka.

Rozložené zatížení
Rozložené zatížení

Paralelogram zachycuje boční síly a vede žací jednotku ve směru jízdy. Táhla paralelogramu ruší torzní síly na rameni výložníku a v kloubu zavěšení lišty v těžišti. Zároveň indikují správnou výšku spodního ramene traktoru.

Odlehčení žacího ústrojí KRONE
Odlehčení žacího ústrojí KRONE
 • Centrálně nastavitelné odlehčovací pružiny pro rovnoměrné sečení při optimálním přítlaku
 • Nastavování přítlaku bez nářadí
 • Volitelná výbava: hydraulické nastavování přítlaku během jízdy
 • Dvojí ochrana díky nájezdové pojistce

Hydraulicky nebo manuálně nastavitelné odlehčovací pružiny mají tu výhodu, že reagují okamžitě a velmi rychle. I při rychlejší jízdě po nerovném terénu tak dosáhnete perfektního výsledku sečení a to je základ pro čistou, kvalitní píci a rychlou, rovnoměrnou obnovu porostu. Díky kinematice pružiny a nosníku zůstává nastavený přítlak i na nerovném terénu konstantní.

Dozadu a nahoru
Dozadu a nahoru

Sériově dodávaná mechanická nájezdová pojistka s nastavitelnou vinutou pružinou a západkou pracuje velmi spolehlivě. Je začleněna do zavěšení žací jednotky a zajišťuje vychýlení žací jednotky při najetí na překážku.

Kompletně jištěný
Kompletně jištěný

Nájezdová pojistka konstrukční řady EasyCut R vám poskytuje jistotu při práci na okrajích pole, u plotů nebo při náhlém výskytu překážky. Při aktivaci pojistky se žací ústrojí vychýlí až o 1,20 m dozadu a současně až o 40 cm nahoru. Žací jednotka se tak může vyhnout překážkám, které řidič přehlédl. Po minutí překážky se žací ústrojí automaticky sklopí zpátky do pracovní polohy.

Hydraulicky z kabiny traktoru
Hydraulicky z kabiny traktoru

Volitelné hydraulické nastavování napětí pružin poskytuje maximální komfort. Umožňuje rychle přizpůsobit přítlak žací jednotky během jízdy. Při odpojování žacího stroje uvolní řidič pružinu přímo z kabiny traktoru.

Menší přítlak – větší přítlak
Menší přítlak – větší přítlak

Manuální nastavování tažné pružiny je snadné a rychlé. Volba předpětí pružiny se provádí přemístěním kolíku do jiného otvoru. Čím vice je pružina napjatá, tím menší je přítlak.

Pro kontrolu
Pro kontrolu

Manometr, který je dobře čitelný z místa řidiče, udává hodnotu tlaku hydraulicky nastaveného přítlaku. Máte jistotu, že pracujete s optimálním nastavením, s minimálním bočním tahem a s podstatně nižší spotřebou energie.

Pracovní a přepravní poloha
Pracovní a přepravní poloha
 • Sklopení až nad osu traktoru: pro menší přepravní výšku, optimální rozložení hmotnosti a dobrý výhled
 • Hydraulické zvedání na souvrati: bez pohybu spodních ramen traktoru
 • Velký výkyv

S rostoucím záběrem rostou i nároky na konstrukci, která musí splňovat požadavky přepravy a kopírování terénu. Rameno výložníku ve tvaru Z a nízko položený bod otáčení, sklápění žacího stroje do přepravní polohy přes mrtvý bod a manipulace s lištou na souvrati bez změny polohy spodních ramen traktoru – to jsou jen některé z vlastností, které tyto nároky splňují. Diskové žací stroje KRONE jsou zárukou bezpečné jízdy a vynikající práce i v těžkých podmínkách.

Bezpečně k cíli
Bezpečně k cíli

Přemístění těžiště nad osu traktoru znamená rovnoměrnější zatížení náprav a spodních ramen. Traktor má lepší jízdní vlastnosti. Kromě toho máte volný výhled dozadu venkovními zrcátky.

Malá přepravní výška
Malá přepravní výška

Rameno výložníku ve tvaru Z s nízko položeným bodem otáčení zaručuje malou přepravní výšku. Díky velké světlé výšce nad zemí lze dobře zdolávat i vyježděné koleje.

Větší výkyv
Větší výkyv

Díky výložníkům ve tvaru Z mají žací nosníky velký rozsah pohybu, 29° nahoru a 20° dolů. Nic nestojí v cestě, předpoklady pro práci na svahu, na náspech a v příkopech jsou ideální.

Z kabiny traktoru
Z kabiny traktoru

Sklápění a vyklápění přes mrtvý bod probíhá hydraulicky: jednočinný válec stroje EasyCut R 280 a R 320 má tlakový akumulátor a sklápí se o 110°, dvojčinný válec stroje EasyCut R 280 CV, R 320 CV a R 360 o 124°. Obě verze pracují oběma směry a jsou zárukou nerušeného sklápění a vyklápění.

EasyCut R 280 a R 320: Pohon a odlehčení
EasyCut R 280 a R 320: Pohon a odlehčení
 • Manuální nebo volitelné hydraulické nastavování přítlaku
 • Menší nároky na údržbu, účinnější pohon bez řemenů
 • SafeCut-pojistka žacích disků KRONE jako sériová výbava
 • Letmo uložené kryty pro plynulý tok píce

Hledáte-li výkonný žací stroj se záběrem kolem 3 m, jsou diskové žací stroje KRONE EasyCut R 280 a R 320 se zařízením DuoGrip tou správnou volbou. Protože inovace, jako zavěšení v těžišti DuoGrip s manuálně nebo hydraulicky nastavitelnou odlehčovací pružinou, jedinečná nájezdová pojistka a optimalizovaná žací lišta pro sečení bez pruhů, představují jen některé z argumentů, hovořících pro tyto žací stroje EasyCut. 

Kontinuální tok píce
Kontinuální tok píce

Všechny stroje EasyCut R 280 a EasyCut R 320 mají vnější samonosný ochranný rám. Píci nestojí nic v cestě. S těmito žacími stroji můžete pracovat zcela nerušeně na svahu, napříč řádky i v klínech. Stejnoměrné ukládání píce do řádků je přesvědčivé.

Pro ochranu
Pro ochranu

Aby při kolizi nedošlo k poškození boční ochranné plachty, je sklopný kryt vybaven vnější trubkovou výztuhou.

Plný záběr
Plný záběr

Nastavitelné čepy spodních ramen umožňují u strojů EasyCut R. 280 a EasyCut R 320 boční posun. Je tak zaručeno využití celého pracovního záběru i při různém rozchodu kol traktoru, na svahu a v kombinaci s čelním žacím ústrojím.

Stabilní otáčky a vysoký výkon
Stabilní otáčky a vysoký výkon

Účinný pohon pomocí hřídelí a převodovky. Volnoběžka a třecí spojka na kloubovém hřídeli mezi hlavní převodovkou a žacím ústrojím chrání žací nosník, křížové klouby a pohon vývodového hřídele traktoru.

Odlehčení pomocí pružiny
Odlehčení pomocí pružiny

Žací nosníky jsou u strojů EasyCut R 280 a EasyCut R 320 odlehčeny pomocí tažných pružin, nastavitelných manuálně nebo hydraulicky (volitelná výbava). Žací nosník se tak může výborně přizpůsobit všem terénním nerovnostem i při rychlé jízdě.

EasyCut R 280 a R 320: Přeprava a údržba
EasyCut R 280 a R 320: Přeprava a údržba
 • Pouze jeden hydraulický okruh pro sklápění a vyklápění
 • Komfortní přeprava s žacím nosníkem sklopeným nad střed traktoru
 • Úsporná parkovací poloha při 110° s doplňkovými podpěrami
 • Nájezdová pojistka dozadu a nahoru

Spolehlivá práce diskových žacích strojů KRONE v tuzemsku i zahraničí je výsledkem práce konstruktérů firmy KRONE, kteří soustavně uplatňují ve výrobě nové poznatky a zkušenosti z praxe. Takto ušetříte při vzpřímené parkovací poloze stroje EasyCut řady R místo. Diskové žací stroje KRONE mají mnoho praktických řešení, která usnadňují práci a zvyšují jejich efektivitu.

Exkluzívně od firmy KRONE
Exkluzívně od firmy KRONE

Při odstavení v přepravní poloze ušetříte místo a prostor. Volitelně dodávané podpěry propůjčují žacímu stroji stabilitu a usnadňují připojování a odpojování. Stroje EasyCut R 280 a EasyCut R 320 mohou samozřejmě parkovat i v rozložené poloze.

Stačí okruh pro sklápění
Stačí okruh pro sklápění

Pro sklápění zadních žacích ústrojí EasyCut R 280 a EasyCut R 320 z pracovní do souvraťové nebo přepravní polohy a naopak stačí jednočinný hydraulický okruh s akumulátorem.

Vše je k dispozici
Vše je k dispozici

Přenosnýbox na nože poskytuje místo pro náhradní břity. Vše je řádně uloženo. Nic nepřekáží.

Perfektní přístup
Perfektní přístup

Při výměně nožů a čištění žacího stroje je možné přední polovinu krytu vyklopit nahoru. Získáte místo. Žací nosník je dobře přístupný ze všech stran.

Automaticky
Automaticky

Při sklopení žacího stroje do přepravní polohy se ochranný kryt kvůli snížení výšky sklopí dovnitř. Při vyklopení do pracovní polohy se ochranný kryt vyklopí ven.

EasyCut R 360 a R 400: Zavěšení a odlehčení
EasyCut R 360 a R 400: Zavěšení a odlehčení
 • Záběr 3,60 m nebo 4,04 m
 • Ukládání dvou řádků nebo naširoko
 • Hydraulicky nastavitelné odlehčení jako volitelná výbava
 • Perfektní poměr cena – výkon

Výkonné nesené žací stroje EasyCut R 360 a R 400 přesvědčí vysokým plošným výkonem a velkou hospodárností. Tyto žací stroje se používají nejen při sklizni základních pícnin ale mají význam také při sečení extenzívních ploch.

Odlehčovací pružiny
Odlehčovací pružiny

Dvě silné odlehčovací pružiny redukují přítlak u obou těchto žacích strojů na minimum. V závislosti na různých podmínkách sklizně je možné napětí pružin měnit buď manuálně, nebo pomocí doplňkové hydrauliky přímo z místa řidiče.

Tříbodový závěs
Tříbodový závěs

Oba žací stroje jsou vybaveny velice stabilním tříbodovým závěsem. Díky stranovému posuvu, respektive posunutím ramen s čepy, se stroj může přizpůsobit různému rozchodu kol traktoru a práci v kombinaci s čelními žacími stroji.

EasyCut R 360 a R 400: Přeprava a režimy ukládání
EasyCut R 360 a R 400: Přeprava a režimy ukládání
 • Malý požadovaný příkon
 • DuoGrip: zavěšený v těžišti, vedený rameny
 • Mechanická nájezdová pojistka dozadu a nahoru
 • SafeCut: Samostatná pojistka pro každý žací disk

Stroje EasyCut R 360 a R 400 mají mnoho vlastností, které vám poskytnou užitek a komfort. Dobrý poměr cena-výkon, výkonnost a malý potřebný příkon žací jednotky zavěšené v těžišti, inovativní pojistka žacích disků SafeCut, kompaktní přeprava, jednoduchá obsluha a dobrá manipulace – to jsou fakta, která nastavují měřítka strojů v této kategorii. Podle provedení a směru otáčení žacích disků mohou tyto žací stroje ukládat píci na široko nebo do dvou stejných řádků.

Ukládání na široko (směr otáčení B), Ukládání na řádek (směr otáčení A)
Ukládání na široko (směr otáčení B), Ukládání na řádek (směr otáčení A)

Ukládání na široko (směr otáčení B): Při ukládání na široko se u EasyCut R 360 a R 400 otáčejí všechny žací disky proti sobě. Při párovém otáčení ukládají žací ústrojí píci rovnoměrně v celé šířce. Ukládání na řádek (směr otáčení A): Aby posečenou píci nepřejížděla kola traktoru, lze volitelně použít směr otáčení A. Přitom se proti sobě otáčejí jen prostřední žací disky, takže se píce ukládá na dva řádky.

Ukládání na široko
Ukládání na široko

Čím větší šířka ukládání, tím víc je píce vystavena slunci a větru. Sušení probíhá rychleji. Sklidíte píci vysoké kvality při malých ztrátách.

Silniční přeprava stroje EasyCut R 400
Silniční přeprava stroje EasyCut R 400

EasyCut R 400 se pro přepravu hydraulicky otočí dozadu a přední usměrňovací plachta se sklopí nahoru. Žací stroj je potom při jízdě po silnici úzký a zároveň dostatečně nízký pro podjíždění mostů a nízkých průjezdů.

Silniční přeprava stroje EasyCut R 360
Silniční přeprava stroje EasyCut R 360

Pro přepravu po silnici se stroj EasyCut R 360 sklápí nahoru až přes rovnovážnou polohu. Jeho umístění v ose a v těsné blízkosti za traktorem zvyšuje jízdní komfort, především u menších traktorů.

EasyCut R 280 CV a R 320 CV: Varianty s prstovým kondicionérem
EasyCut R 280 CV a R 320 CV: Varianty s prstovým kondicionérem
 • Snadná a rychlá obsluha
 • Vodicí plechy pro ukládání na široko jako volitelná výbava
 • Plynule nastavitelná šířka řádků
 • Mechanická převodovka; nastavitelný stupeň úpravy

U prstového kondicionéru KRONE CV s jeho ocelovými prsty ve tvaru V se píce zpracovává v celé šířce záběru žacího nosníku. Velký průměr 64 cm a spirálovité uspořádání prstů zaručuje kontinuální tok píce, vysokou hltnost a vynikající narušení.

Mechanická převodovka
Mechanická převodovka

900 ot/min pro intenzívní úpravu, 600 ot/min pro šetrné zpracování. Potřebné otáčky kondicionéru je možné pohodlně a rychle přeřadit řadicí pákou.

Nastavitelný žebrovaný plech
Nastavitelný žebrovaný plech

Vzdálenost mezi prsty a slzičkovým plechem (výšku kanálu) lze snadno nastavit na jemně odstupňované stupnici rastru. Čím menší je mezera, tím intenzivnější je úprava píce.

Intenzívní úprava
Intenzívní úprava

Žebrový plech kondicionéru CV, dodávaný jako sériová výbava, funguje jako drhlík, podporuje práci prstů a zajišťuje ještě intenzívnější úpravu.

V celé šířce
V celé šířce

Prstové kondicionéry všech žacích ústrojí pracují v celém záběru sečení, od levého po pravý žací buben. Podávání píce je proto v celé pracovní šířce homogenní a výsledkem je optimální narušení povrchu píce.

Efektivní – předkloněné do záběru
Efektivní – předkloněné do záběru

Tvrzené ocelové prsty ve tvaru V jsou zahnuté do záběru, pracují intenzívně a velice výkonně. Při kolizi s cizím tělesem se mohou prsty vychýlit dozadu. Výkyv omezený směrem dopředu zaručuje delší životnost čepů.

EasyCut R 280 CR a R 320 CR
EasyCut R 280 CR a R 320 CR
 • Kontinuální tok píce s válcovým kondicionérem o průměru válců 25 cm
 • Hnané mačkací válce s vysokou průchodností
 • Vynikající úprava píce profilovanýmí válci se „zubovým efektem“
 • Výběr podle potřeby mezi gumovými válci, nebo M-Rolls s ocelovým profilem

Na úpravu píce s velkým obsahem listové hmoty, jako vojtěška a jetel jsou jiné požadavky než u stébelnatého materiálu. Válcové kondicionéry CR pracují obzvlášť šetrně. Jemné lístky s obsahem proteinů, které jsou nejhodnotnější součástí píce, v ní zůstávají. Ukládání na širokozrychluje proces sušení.

Ideální úprava píce prostřednictvím M-Rolls s novým profilem
Ideální úprava píce prostřednictvím M-Rolls s novým profilem

Válce se otáčí proti sobě, přičemž do sebe zapadají a mačkají tak píci. M-profily přitom ponechávají pro píci dostatek volného prostoru. Výsledkem je rovnoměrná, intenzívní úprava pro rovnoměrný proces prosychání a žádné ztráty odrolením. To je ideální například pro sklizeň vojtěšky.

Dokonalý přenos sil
Dokonalý přenos sil

Válcový kondicionér je účinně poháněn převodovkou. Pohon spodního válce je kvůli ochraně integrovaný v pohonu žacího nosníku za vnitřním bubnem. Odpružené zavěšení horního válce zajistí i v nerovnoměrných porostech kontinuální tok píce a dostatečný prostor pro průchod cizích těles. Přítlak a vzdálenost válců jsou plynule nastavitelné dle sklizňových podmínek zejména s ohledem na množství a druh píce.

EasyCut R 280 / 320 CV a R 280 / 320 CR
EasyCut R 280 / 320 CV a R 280 / 320 CR
 • Bezpečná přeprava s žacím nosníkem sklopeným nahoru o 124°
 • Úsporná parkovací poloha s volitelnými podpěrami
 • Optimální možnost přizpůsobení, tříbodový závěs s bočním posunem
 • Ochranné kryty s dlouhou životností a gumovými hranami po celém obvodě

KRONE zná nejrůznější požadavky praxe a v diskových žacích strojích EasyCut R 280 CV / CR, R 320 CV / CR nabízí techniku, která vám přinese vyšší komfort, užitek a zisk. Počínaje sklopením do přepravní polohy o 124° s optimálním rozložením hmotnosti na traktoru a dobrým výhledem při přepravě až po boční posuv závěsu pro vás představuje
EasyCut R 280 CV / CR a R 320 CV / CR tu optimální výbavu.

Plný záběr
Plný záběr

Tříbodový závěs má boční posuv. Přizpůsobení na různý rozchod kol traktoru a šířku čelního žacího ústrojí umožňuje sečení s plným záběrem a optimálním přestřihem.

Kompaktní
Kompaktní

Opěrné nohy jako volitelná výbava umožňují odstavení žacího stroje s žacím nosníkem nejen v pracovní poloze, ale i v přepravní poloze s nosníkem zvednutým nahoru. Ušetříte místo – ideální pro odstavení na kryté ploše.

Pro ochranu
Pro ochranu

Aby nedošlo k poškození při najetí na překážku, jsou přední a boční sklopné ochranné kryty opatřeny gumovými hranami po celém obvodě.

Snadná údržba
Snadná údržba

K výměně nožů a k čištění žacího stroje je možné přední stranu ochranného rámu vyklopit nahoru a zaaretovat. Získáte tak prostor a dobrý přístup ke všem místům žacího nosníku.

Konstantní přítlak
Konstantní přítlak

Dvě odlehčovací pružiny přenášejí hmotnost žací jednotky na závěs, takže nedochází k poškození strniště. Jako volitelná výbava je k dispozici i komfortní hydraulické napínání tažných pružin, ovládané přímo z místa řidiče

Příslušenství - Bezpečně na cestách
Příslušenství - Bezpečně na cestách

Pro všechny modely EasyCut R je k volitelně dispozici doplňková sada LED osvětlení. Přeprava je tedy bezpečná i za špatných světelných podmínek.

Modelle

EasyCut R
EasyCut R 280 EasyCut R 320 EasyCut R 360 EasyCut R 400 EasyCut R 280 CV EasyCut R 280 CR EasyCut R 320 CV EasyCut R 320 CR
Záběr při odkládání do jednoho řádku (m) 2.73 3.16 3.60 4.04 2.73 2.73 3.16 3.16 konfigurovat
Transportní výška (m) 3.50 3.90 4.00 1.50 3.10 3.10 3.50 3.50 konfigurovat
Počet žacích disků 4 5 6 7 4 4 5 5 konfigurovat
Počet žacích bubnů 2 2 2 2 2 2 2 2 konfigurovat
Prstový kondicionér CV - - - - Sériově - Sériově - konfigurovat
Válcový kondicionér CR - - - - - Sériově - Sériově konfigurovat
Válcový kondicionér CR – M-válce (ocelové válce) - - - - - doplňková výbava - doplňková výbava konfigurovat
Příkon (kW/HP) 40 / 55 50 / 68 55 / 75 66 / 90 51 / 70 51 / 70 59 / 80 59 / 80 konfigurovat
konfigurovat konfigurovat konfigurovat konfigurovat konfigurovat konfigurovat konfigurovat konfigurovat

Robustní a přece snadno ovladatelné

Diskové žací stroje EasyCut R

KRONE Landmaschinen

KRONE Landmaschinen

KRONE Landmaschinen

Videa

Please accept marketing-cookies to see this content.
Please accept marketing-cookies to see this content.
Please accept marketing-cookies to see this content.
Please accept marketing-cookies to see this content.