ActiveMow R

Vzadu nesené diskové žací stroje

ActiveMow

Diskové žací stroje

Požadavky na tažený diskový žací stroj se podle země, regionu a způsobu práce mohou opravdu zásadně lišit. Z našeho rozmanitého programu si můžete zvolit takovou variantu výbavy, která nejvíce vyhovuje Vašemu provozu. Volit můžete například prstový kondicionér CV s deflektory pro rozprostírání na široko, válcový kondicionér CRi, příčný dopravník a hydraulicky nastavitelné usměrňovací plechy.

 • Stranové zavěšení žací lišty s velkým rozsahem výkyvu
 • Optimální odlehčení díky tažným pružinám, nastavitelným bez nářadí
 • Silný pohon pomocí kloubových hřídelí
 • Robustní, kompletně svařená žací lišta, bez vnitřního splazu
 • Rychloupínací nože
 • SafeCut: jištění každého žacího disku samostatně
 • SmartCut: díky optimálnímu překrývání drah nožů nezůstávají žádné neposečené pruhy
 • Kompaktní při přepravě díky žací jednotce sklopené nad střed traktoru: vynikající rozložení hmotnosti, neomezený výhled
Please accept marketing-cookies to see this content.

ActiveMow v Rakousku

KRONE BiG Pack

V Rakousku jsme nový ActiveMow rozsáhle testovali, natočili video a přinesli pěkný příběh.

Produktové video

KRONE ActiveMow – Diskové žací stroje

Firma KRONE se svou konstrukční řadou ActiveMow nastavila nová měřítka pro žací stroje s bočním připojením. Typy ActiveMow disponují všemi vlastnostmi, které Krone dosud nabízí pouze u žacích strojů „Easy Cut" a u samojízdných žacích strojů Big M. Využívá žací nosníky s efektem SmartCut a pojistkou žacích disků SafeCut. Pro agregaci slouží robustní připojovací závěs. Volitelně mohou být stroje vybaveny i zařízením pro úsporné parkování v přepravní poloze.se svou konstrukční řadou ActiveMow nastavila nová měřítka pro žací stroje s bočním připojením.

Please accept marketing-cookies to see this content.

Vlastnosti produktu

Diskové žací stroje KRONE
 • Stranové zavěšení žací lišty s velkým rozsahem výkyvu
 • Optimální odlehčení díky tažným pružinám, nastavitelným bez nářadí
 • Silný pohon pomocí kloubových hřídelí
 • Robustní, kompletně svařená žací lišta, bez vnitřního splazu
 • Rychloupínací nože
 • SafeCut: jištění každého žacího disku samostatně
 • SmartCut: díky optimálnímu překrývání drah nožů nezůstávají žádné neposečené pruhy
 • Kompaktní při přepravě díky žací jednotce sklopené nad střed traktoru: vynikající rozložení hmotnosti, neomezený výhled
Žací lišta KRONE
Žací lišta KRONE
 • Kompaktní svařený žací nosník: robustní, těsný a s celoživotní olejovou náplní
 • Vysoce odolný satelitní pohon s velkými čelními ozubenými koly: velice klidný chod a výborný přenos sil
 • Bez vnitřního děliče: sečení bez překážek

Uzavřený, kompaktně po celém obvodu svařený žací nosník splňuje nejvyšší požadavky nakvalitu a zůstává i po dlouholetém používání zcela těsný a bez deformací. Velká ozubená kolapřenesou i extrémní trvalé zatížení a zařízení vyniká obzvlášť tichým chodem.

Olejová náplň na celou dobu životnosti
Olejová náplň na celou dobu životnosti

Uzavřený, kompaktně svařený žací nosník je bezúdržbový a i po dlouholetém používání zůstává těsný a v původním tvaru. Díky speciálním čisticím metodám během výroby je možné žací nosník naplnit olejem na celou dobu životnosti a jakákoli výměna oleje je zbytečná.

Těsná a robustní
Těsná a robustní

Po celém obvodu svařované žací nosníky s celoživotní olejovou náplní se vyrábějí pomocí nejmodernějších svařovacích robotů a CNC výrobních technologií. I díky tomu splňují nejvyšší nároky na kvalitu. Žací lišta je totiž srdcem každého diskového žacího stroje.

Originál
Originál

Satelitní pohon v žacím nosníku vyvinutý u KRONE a úspěšně používaný na celém světě již několik desetiletí: velká čelní ozubená kola až o 59 zubech přenášejí hlavní hnací sílu z hlavního pohonu do celého žacího nosníku. Díky velkému průměru se otáčejí pomaleji a navzájem do sebe zapadá více zubů sousedních kol. Tato konstrukce je zárukou klidného chodu, výborného přenosu sil a dlouhé životnosti. Předsunutá menší kola sekundárních pohonů jednotlivých žacích disků jsou tak vystavena jen malému namáhání.

Bez vnitřního děliče
Bez vnitřního děliče

Žací lištu pohání úhlová převodovka přímo za vnitřním odmítacím bubnem. Při práci na souvrati nebo v klínovitých výběžcích porostu je tak zaručena práce bez ucpávání.

KRONE SmartCut
KRONE SmartCut
 • SmartCut – nezůstávají žádné neposečené pruhy
 • Klínovitý tvar lišty pro čisté sečení
 • Robustní pohon koly s čelním ozubením, dvojitým uložením a velkou vzdáleností ložisek
 • Ukládání do řádku nebo na široko

Nízké strniště na loukách a pastvinách, o něco vyšší při sečení dlouhostébelnaté píce; klínovitý profil žacího nosníku umožňuje velký rozsah nastavení. Se strojem ActiveMow sečete čistě i v obtížných podmínkách.

Výhody ukládání na široko
Výhody ukládání na široko

Ve srovnání s pící uloženou do řádku prosychá píce uložená na široko díky většímu povrchu rovnoměrněji a rychleji.

Ukládání na široko
Ukládání na široko

Stroje ActiveMow se směrem otáčení B ukládají píci na široko. Žací disky se otáčejí párově k sobě.

Výhody ukládání na řádek
Výhody ukládání na řádek

Ukládání na řádek je výhodné na vlhkých a měkkých půdách. Píce není koly traktoru zatlačována do půdy a lze ji beze ztrát posbírat nebo dále zpracovat.

Ukládání na řádek a ukládání dvojitého řádku
Ukládání na řádek a ukládání dvojitého řádku

Aby nedocházelo k přejíždění posečené píce koly traktoru, jsou excentrické domečky modulů umístěny tak, aby se disky otáčely ke středu žacího nosníku. Stroje ActiveMow R 200, R 240, R 280 a R 320 se směrem otáčení A ukládají jeden řádek. Stroj Active- Mow R 360 se směrem otáčení A ukládá dva řádky.

Pro ochranu
Pro ochranu

Zaoblená protiostří mezi splazy chrání žací lištu jako nárazník. Kontura spodní hrany brání hromadění materiálu. Posečená píce plynule prochází přes lištu dozadu.

Praktické
Praktické

Předsazená ozubená kola umístěná bezprostředně pod žacími disky jsou v domečku modulu umístěna excentricky. Menší ozubená kola s moduly sekundárních pohonů disků lze vyjmout směrem nahoru, velká kola hlavního pohonu bočním otvorem.

Robustní a variabilní
Robustní a variabilní

Klínovitý profil žacího nosníku umožňuje velký rozsah pro nastavení výšky sečení. Díky mohutnému dvojitému uložení čelního ozubeného kola je žací nosník velmi robustní a odolá velkému zatížení.

SmartCut
SmartCut

Žací disky se točí vždy po párech proti sobě. Žací nůž je v záběru jak dozadu, tak i dopředu proti směru jízdy. Proto musí být přesahy drah nožů dostatečné, aby bylo sečení čisté. Nepárové disky, které se otáčí ve směru dopředu od sebe, mají větší přesah nožů.Tím je zaručeno bezvadné sečení mladé píce i řídkých porostů bez tvorby neposečených pruhů. Větší vzdálenost disků otáčejících se dozadu zlepšuje podávání píce zejména při větších množstvích.

Účinné silné zuby
Účinné silné zuby

Velká čelní zubová kola se zploštělými zuby mají tu výhodu, že je v záběru více zubů sousedních zubových kol najednou a dochází tak k lepšímu a účinnějšímu přenosu sil.

Systém rychloupínání nožů KRONE
Systém rychloupínání nožů KRONE
 • Efektivní práce díky rychlé výměně nožů
 • Vyměnitelné čepy nožů a držáky
 • Široké splazy chrání žací lištu

Rychloupínací nože, malé náklady na opotřebení a perfektní uspořádání žacích disků pro sečení bez pruhů – to je jen několik příkladů hovořících pro volbu diskového žacího stroje ActiveMow.

Úspora nákladů
Úspora nákladů

Opotřebované čepy nožů a držáky – u KRONE ActiveMow žádný problém. Díky modulární konstrukci žacích disků lze měnit jednotlivé součásti disků samostatně. Na vyžádání je možné vyměnit čepy nožů za šrouby.

Čisté sečení
Čisté sečení

Nože s úkosem dlouhé 118 mm a velký přesah jejich drah zaručují čisté sečení a rovnoměrné podávání píce.

Šetrný ke strništi
Šetrný ke strništi

Široké splazy z tvrzené oceli snižují přítlak, výborně se přizpůsobují tvaru terénu a chrání žací lištu. Šroubované splazy lze snadno vyměnit.

Vše je k dispozici
Vše je k dispozici

Přenosná schránka na nože poskytuje místo pro náhradní díly. Vše je řádně uloženo. Nic nepřekáží.

Perfektní přístup
Perfektní přístup

Při výměně nožů a čištění žacího stroje je možné přední polovinu krytu vyklopit nahoru. Získáte místo. Žací nosník je dobře přístupný ze všech stran.

Blesková výměna nožů
Blesková výměna nožů

Rychloupínací mechanizmus nožů je pro mnohé praktiky neodmyslitelný. Nože lze rychle a snadno otočit nebo vyměnit přímo na poli.

Systém KRONE SafeCut
Systém KRONE SafeCut
 • Kompletně chráněné pohony
 • Nehrozí kolize mezi sousedními disky
 • Žádné projevy opotřebení mechanismu jištění
 • Rychlá výměna pojistných kolíků, minimální náklady

Zná to každý: kolize může poškodit stroj a vyžádat si náklady na opravu. Pro takové případy nabízí KRONE nejvyšší možnou ochranu lišty, systém jištění SafeCut. Pojistka žacích disků proti nárazu na cizí těleso jako součást sériové výbavy je jedinečná co do bezpečnosti i komfortu.

Absolutní bezpečnost
Absolutní bezpečnost

Místo toho, aby náraz dolehl naplno na čelní kola žacího nosníku, dojde při krátkodobém přetížení k ustřihnutí pojistných kolíků v hřídeli hnacího modulu. Hřídel pastorku, který se otáčí dál, zvedne prostřednictvím stoupavého závitu žací disk nahoru. Žací disk opustí nebezpečnou oblast, nachází se pak nad drahami nožů sousedních otáčejících se disků a nedojde k nárazu a poškození. SafeCut zabraňuje poškození hnacího kola disku i sousedních žacích disků. Výměna dutého kolíku trvá jen několik málo minut a jeho cena je minimální.

Jednoduše geniální
Jednoduše geniální

Každý žací disk na žacím nosníku má samostatnou pojistku. Narazí-li disk na překážku, proklouzne třecí spoj a prasknou integrované pojistné kolíky. Následně se žací disk vyšroubuje po závitu hřídele žacího modulu o 15 mm nahoru.

Ideální
Ideální

Pojistné kolíky nejsou při sečení namáhány. Modul žací jednotky je stažený maticí a dvou svěrných šroubů. Pružné kolíky nejsou při běžné práci namáhány a proto se nemohou nikdy unavit. Vypínací síla se ani po dlouhodobém používání nemění.

Kompletní ochrana
Kompletní ochrana

Žací disky stroje ActiveMow mají dvojí ochranu. Žací disky pracují v chráněné oblasti žací lišty a nevyčnívají ven mimo splazy. Sériově dodávaná pojistka SafeCut poskytuje další ochranu.

Připojení a pohon
Připojení a pohon
 • Připojení pomocí tříbodového závěsu
 • Ohromný kyvný rozsah, ideální pro horský terén
 • Silný přímý pohon pomocí kloubových hřídelí
 • Celý pracovní záběr s přestavitelnými čepy spodních ramen

Stranové připojení žací lišty přesvědčí malou vlastní hmotností, kompaktní konstrukcí a velkým kyvným rozsahem nahoru a dolů. Diskové žací stroje ActiveMow kopírují jakýkoli tvar terénu a výborně se osvědčily v horských podmínkách.

Absolutní bezpečnost
Absolutní bezpečnost

Čep horního ramene, zasunutý do otvoru v děrovaném segmentu, má pojistku proti pootočení. Čep je vhodný pro horní ramena kategorie I a II.

Komfortní
Komfortní

Hydraulické hadice lze při odstavení stroje čistě uložit do příslušných hadicových držáků. Konec hadice je opatřen úchytkou pro snadné připojení a odpojení.

Stabilní otáčky a vysoký výkon
Stabilní otáčky a vysoký výkon

Přímý pohon přes hřídele a převody zaručuje optimální přenos sil od traktoru na žací nosník i za obtížných podmínek.

Plný záběr
Plný záběr

Nastavitelné čepy dolních ramen umožňují boční posun. Je tak zaručena kompletní šířka záběru i při různém rozchodu kol traktoru, na svahu a v kombinaci s čelním žacím strojem.

Stabilita
Stabilita

Tříbodový závěs je velmi robustní. Při odpojení žacího stroje je k dispozici držák k podepření kloubového hřídele.

Vhodný pro svažitý terén
Vhodný pro svažitý terén

Díky velkému kyvnému rozsahu směrem nahoru a dolů se diskové žací stroje ActiveMow výborně hodí pro práci na svahu a v silně zvlněném a nerovném terénu.

Vhodný pro svažitý terén
Vhodný pro svažitý terén

Díky velkému kyvnému rozsahu směrem nahoru a dolů se diskové žací stroje ActiveMow výborně hodí pro práci na svahu a v silně zvlněném a nerovném terénu.

Absolutní bezpečnost
Absolutní bezpečnost

Nájezdová pojistka s nastavitelnou spirálovou pružinou reaguje rychle a spolehlivě. Při najetí na překážku se kompletní žací jednotka vychýlí dozadu.

Odlehčení žacího ústrojí KRONE
Odlehčení žacího ústrojí KRONE
 • Odlehčovací pružiny pro rovnoměrné sečení při optimálním přítlaku
 • Komfortní nastavování pružin pomocí zasouvacích kolíků
 • Perfektní kopírování terénu: odlehčovací pružiny reagují okamžitě

Pomocí manuálně nastavitelných odlehčovacích pružin je možné nastavit přítlak diskových žacích strojů ActiveMow velice rychle. I při rychlejší jízdě po nerovném terénu tak dosáhnete perfektního výsledku sečení a to je základ pro čistou, kvalitní píci a rychlou, rovnoměrnou obnovu porostu.

Parkování bez stresu
Parkování bez stresu

Žací stroj s uvolněnými odlehčovacími pružinami je možné snadno odpojit a připojit. Při odpojování se u modelů ActiveMow R 240, R 280, R 320 a R 360 pouze zvednou zarážky umístěné u odlehčovacích pružin. Není potřeba pružinu vyvěšovat.

Se třemi odlehčovacími pružinami
Se třemi odlehčovacími pružinami

ActiveMow R 280, R 320 a R 360 jsou vybaveny třemi nastavitelnými odlehčovacími pružinami: jedna slouží pro odlehčení vnitřní části žací lišty a dvě pro její vnější část.

Se dvěma odlehčovacími pružinami
Se dvěma odlehčovacími pružinami

ActiveMow R 240 má dvě odlehčovací pružiny, které se nastavují bez pomoci nástrojů. Nastavení pro vnitřní část žací lišty se provádí vřetenem a vnější část se nastavuje zasunutím kolíku.

S jednou odlehčovací pružinou
S jednou odlehčovací pružinou

Diskový žací stroj ActiveMow R 200 má nízkou vlastní hmotnost a může tedy pracovat s plynulým nastavováním odlehčovací pružinou.

Větší nebo menší přítlak
Větší nebo menší přítlak

Přítlak žací lišty je dán napětím tažných pružin. U modelů ActiveMow R 240, R 280, R 320 a R 360 se napětí pružin nastavuje bez nářadí a komfortně pomocí zasouvacích kolíků. Čím vice je pružina napjatá, tím menší je přítlak.

Přepravní a parkovací poloha
Přepravní a parkovací poloha
 • Bezpečná přeprava s žací lištou sklopenou nahoru o 100° a s výborným výhledem dozadu
 • Kompaktní připojení umožňuje rychlou jízdu
 • Úsporná parkovací poloha s volitelnými podpěrami
 • Není třeba zvedat spodní ramena traktoru na souvrati

Při sklopení do úhlu 100° je hmotnost při přepravě optimálně rozložena, řidič má dobrý výhled a stroj lze s volitelnou výbavou parkovat ve svislé poloze. S těmito a dalšími praktickými řešeními diskových žacích strojů KRONE je práce snadnější a efektivnější.

Blízko u traktoru
Blízko u traktoru

Ve srovnání s žacím strojem otočeným dozadu je u ActiveMow přední náprava při přepravě méně odlehčena. Přispívá to k bezpečnosti při rychlé jízdě a na nerovném terénu.

Jednočinný
Jednočinný

Ke sklopení stroje ActiveMow do pracovní nebo přepravní polohy stačí jednočinný hydraulický okruh. Uzavírací kohout pro parkovací polohu se nachází v bezprostřední blízkosti hydraulického válce a je snadno dostupný.

Bezpečná přeprava
Bezpečná přeprava

Při přepravě se žací nosník ActiveMow překlopí nahoru o 100° nad střed traktoru. Pravé zadní kolo traktoru pak není přetíženo a jízdní vlastnosti jsou lepší. Dobrý výhled zpětným zrcátkem dává pocit jistoty.

Kompaktní
Kompaktní

Opěrné nohy jako volitelná výbava umožňují odstavení žacího stroje s žacím nosníkem sklopeným nahoru nejen v pracovní ale i v přepravní poloze. Ušetříte místo – ideální pro odstavení na kryté ploše. Pro snížení přepravní a odstavné výšky u ActiveMow R 360 se při sklápění do přepravní polohy sklopí vnější kryty automaticky dolů.

Komfortní na souvrati
Komfortní na souvrati

Při otáčení na souvrati nebo přejíždění již posečených řádků je možné žací lištu hydraulicky zvednout. Spodní ramena traktoru zůstanou na svém místě. Zdvih je omezen dorazem.

Modelle

ActiveMow
ActiveMow R 200 ActiveMow R 240 ActiveMow R 280 ActiveMow R 320 ActiveMow R 360
Záběr při odkládání do jednoho řádku (m) 2.05 2.44 2.83 3.22 3.61 konfigurovat
Počet žacích disků 3 4 5 6 7 konfigurovat
Počet žacích bubnů 2 2 2 2 2 konfigurovat
Příkon (kW/HP) 27 / 37 30 / 41 40 / 55 50 / 68 55 / 75 konfigurovat
konfigurovat konfigurovat konfigurovat konfigurovat konfigurovat

Robustní a přece snadno ovladatelné

Diskové žací stroje ActiveMow

KRONE Landmaschinen

KRONE Landmaschinen

KRONE Landmaschinen

Videa

Please accept marketing-cookies to see this content.
Please accept marketing-cookies to see this content.
Please accept marketing-cookies to see this content.